Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Žene u politici, ravnopravne ili ne?

Žene u politici - ravnopravne ili ne?
Beograd, 1.12.2014

 • Login to see the comments

Žene u politici, ravnopravne ili ne?

 1. 1. "ŽENE U POLITICI“ RODNO RAVNOPRAVNE ILI NE ? GORDANA ČOMIĆ 1.12.2014
 2. 2. POL I ROD, ČEMU TO SLUŽI? POL je biološka, a ROD društvena definicija POL ne biramo, a RODU nas uče ROD je dvostruka reč – ona u sebi sadrži i reč „žena“ i reč „muškarac“ Pa tako onda biva ... „Politika nije za žene“ „Žene nisu zainteresovane za politiku“ „Politika je muški posao“ „Sve političko je lično“
 3. 3. 100 GODINA OSVAJANJA POLITIKE ŽENE, PRAVA I SLOBODE
 4. 4. PRAVO GLASA, REPREZENTACIJE, UČEŠĆA I DOSTUPNOSTI XX vek – pravo glasa, mesto u Deklaraciji UN 1948, pravo kandidovanja, osvajanje učešća, prisutnosti, odlučivanja (ženski pokreti, sufražetkinje, feministikinje, levičarke, sindikalke, političarke, žene iz raznih društvenih grupa) M: „Šta ću ja da budem?“ Ž: „Šta ću ja da radim?“ Od žene se traže dokazi za sposobnost učešća u politici, od muškarca – ne. ROD podrazumeva sposobnost (sic!)
 5. 5. KORAK PO KORAK 1) Političke stranke (istorija i demokratizacija) 2) Institucije („dozvole“ za učešće) 3) Društvo – dijalog (svest o polu, rodu i nepravdi) 4) Zakoni i mehanizmi (kvote, nasilje, obrazovanje, plate) 5) Mreže saradnje (okupljanje oko ciljeva) 6) Tematske politike i ciljevi (politike su lične) 7) Mesta odlučivanja (moć, novac, status) 8) Pretpostavljeni i stvarni uticaj (fiktivno i faktički) 9) ROD podrazumeva prisutnost
 6. 6. PREPREKE a) Političke stranke (kriterijumi, odlučivanje, merit) b) Privatno vs. Poslovno (ROD „vidi“ razliku) c) Nauči pravila, upotrebi pravila, menjaj pravila d) Stereotipi i predrasude (za oba RODA) e) Medijsko predstavljanje (za oba RODA, sadržaj različit) f) Obeshrabrivanje (RODNO po sadržaju)
 7. 7. PREDNOSTI 1) Novi prioriteti (novi sadržaji politika) 2) Svežina novih veština 3) Ljudi su činilac razvoja, i žene i muškarci su – ljudi 4) Smanjenje društvenih nepravdi usled RODA kojem smo učeni 5) Menjanje sadržaja RODA i za žene i za muškarce, na bolje 6) Napredak kroz generacije, kao kontrapunkt statičnosti RODA namenjenog muškarcima (što takođe treba menjati)
 8. 8. VOLJA ZA MOĆ 1) Gde je novac, tu je i moć, a gde su ta dva – žena je manje 2) ROD vidi: moć za sebe, moć nad drugim, moć kao identitet 3) ROD „namenjuje“ sektore moći za žene i za muškarce 4) Moć RODA je u naslagama društvenog narativa koji je, po pravilu, na štetu ženskih sloboda i prava, a u stvari – na zajedničku štetu i žena i muškaraca 5) Moć da se narativ RODA ustanovi, održava i neguje je ista ona moć kojom se narativ RODA – menja
 9. 9. G7 „TOO MANY DARK SUITS“ 
 10. 10. EU COUNCIL „TOO MANY DARK SUITS“ 
 11. 11. ASIA-EUROPE MEETING . . . I OPET SUVIŠE TAMNIH ODELA . . .
 12. 12. SLIKA NA KOJOJ TREBA MENJATI DVE STVARI „KAD JEDNA ŽENA UĐE U POL ITIKU ONA MENJA SEBE, KAD PUNO ŽENA UĐE U POL ITIKU – ONE MENJAJU POL ITIKU“
 13. 13. HVALA! 

×