Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ubs hr analytics business case

314 views

Published on

Business Case

Published in: Data & Analytics
 • Check the source ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ This site is really helped me out gave me relief from headaches. Good luck!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • My brother found Custom Writing Service ⇒ www.WritePaper.info ⇐ and ordered a couple of works. Their customer service is outstanding, never left a query unanswered.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Hello! I have searched hard to find a reliable and best research paper writing service and finally i got a good option for my needs as ⇒ HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Ubs hr analytics business case

 1. 1. Business Cases
 2. 2. Business cases 1. Doel 2. Maken van een business case 3. Valkuilen 12/11/2015 Cursus Human Resource Analytics 2
 3. 3. Doel van een business case – Een Business Case helpt bij het nemen van beslissingen door het vertalen van plannen naar een kwantitatief ‘weddenschapsmodel’ – Het dwingt de beslissers om de verwachte uitkomsten te expliciteren – HRM maakt haar activiteiten toetsbaar 12/11/2015 Cursus Human Resource Analytics 3
 4. 4. Stappenplan 1. Werk het beleidsvoornemen uit: • Doelstelling en relatie met organisatiestrategie • Risico’s en randvoorwaarden • Tijdshorizon en –planning met mijlpalen 2. Bepaal de kosten van het beleid: • Materiele kosten • Personeelskosten 3. Bepaal de verwachte effecten 4. Kies kengetallen om verwachte effecten (financieel) meetbaar te maken 5. Vergelijk kosten en baten En tijdens de uitvoering van het beleidsvoornemen: 6. Evalueer regelmatig tussentijds 12/11/2015 Cursus Human Resource Analytics 4
 5. 5. Het nemen van een beslissingJaarlijksecashflow Tijd Business case Investeringsfase Exploitatiefase 12/11/2015 Cursus Human Resource Analytics 5
 6. 6. Inhoud van een business case Strategische Verkenning Business Case Onderbouwde Beslissing Doel en scope van de business case Commercieel plan Operationeel plan Verwachte opbrengsten Risico’s Verwachte kosten Rand- voorwaarden Financiële consequenties Conclusies en aanbevelingen
 7. 7. Valkuilen bij het maken van een business case • Business Case wordt uitsluitend als ‘sales’ instrument gebruikt • Kloppend maken van de business case • Liegen met statistiek • Keuze en volgorde van alternatieven • Niet-realistische uitgangspunten (extrapolatie, onmogelijke randvoorwaarden) • Vergeten van variabele en terugkerende kosten (beheer, onderhoud, nascholing, etc.). • Toch afmaken als het niet blijkt te werken. ‘Fallacy of Sunk costs’. • Na het project de follow-up verzuimen. 12/11/2015 Cursus Human Resource Analytics 7

×