Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PANDUAN MENJAWABPANDUAN MENJAWAB
KERTAS BAHASA MELAYUKERTAS BAHASA MELAYU
SPMSPM
(KERTAS 1103/1)(KERTAS 1103/1)
JENIS-JENIS KARANGAN
KARANGAN TIDAK BERFORMAT
• KEPERIHALAN
• GAMBARAN/ IMAGINASI
• FAKTA / PENDAPAT /
PERBINCANGAN
• KEPE...
KARANGAN BERFORMAT
• SURAT KIRIMAN TIDAK RASMI
• SURAT KIRIMAN RASMI
• SYARAHAN / UCAPAN / CERAMAH
• LAPORAN
• DIALOG / WA...
TEMA SOALAN
• Diri sendiri
• Keluarga
• Sekolah
• Masyarakat
• Negara
SOALAN BM KERTAS 1
Tahun 2006
Bahagian A (45 minit – 30 markah)
Huraikan pendapat anda tentang isu yang dibincangkan dalam...
Bahagian B (I jam 30 minit – 100 markah)
Pilih satu daripada soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang
panjangnya leb...
4. Masalah jerebu yang berlaku di rantau ini dapat ditangani secara berkesan
melalui kerjasama dengan negara-negara jiran....
ASPEK PENULISAN KARANGAN
i) Menganalisis soalan
ii) Merangka karangan
iii) Menulis pendahuluan
iv) Menulis perenggan
v) Me...
PETUA KATA KUNCI SOALAN ESEI
• Bincangkan
Membawa maksud bahaskan
dengan mengemukakan hujah-
hujah menyokong dan hujah-
hu...
MERANGKA KARANGAN
i) Kaedah Peta Fikiran
ii) Kaedah Berpandukan Soalan
iii) Kaedah Kronologi
iv) Kaedah Jalinan kata
v) Ka...
KAEDAH PETA FIKIRAN/MINDA
Tidak serius
Ponteng.menconteng
Merokok,tidak mematuhi
peraturan sekolah dan
lain-lain
Usaha
Mem...
KAEDAH BERPANDUKAN SOALAN
Laporan Kecurian.
i) Bilakah anda menyedari kehilangan
barang-barang tersebut?
ii) Bilakah tarik...
KAEDAH KRONOLOGI
Pukul 8.00 pagi : Pendaftaran peserta
Pukul 8.30 pagi : Majlis perasmian oleh
Tuan Pegawai Daerah.
Pukul ...
KAEDAH KATA TANYA
Ahli Sains
Negara
Ahli Sains
Negara
SiapaSiapa Di manaDi mana BagaimanaBagaimanaBilaBilaApaApa
MengapaMe...
KAEDAH ARISTOTAL
Tajuk : Kepupusan
Haiwan
Definisi :
Apakah yang dikatakan kepupusan
haiwan ?
Apakah contoh haiwan yang
pu...
JENIS-JENIS PENDAHULUAN
i) Pendahuluan jenis definisi
ii) Pendahuluan jenis pendapat
iii) Pendahuluan jenis suasana
iv) Pe...
Pendahuluan Jenis DefinisiPendahuluan Jenis Definisi
Inflasi Sifar
Inflasi ialah kenaikan harga barangan dan
perkhidmatan ...
PENDAHULUAN JENIS PENDAPAT
Masalah Disiplin Pelajar
Masalah disiplin pelajar dalam kalangan
pelajar sekolah timbul lagi. K...
PENDAHULUAN JENIS PERIBAHASA
Semangat Bergotong –royong
‘Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul’,
’Gunung sama didaki, ...
PENDAHULUAN JENIS SUASANA
Baru-baru ini kita dikejutkan oleh suatu kes
pembunuhan yang membabitkan seorang
murid perempuan...
PENDAHULUAN JENIS PERSOALAN
Makan di luar seolah-olah sudah menjadi
suatu cara hidup bagi kebanyakan penduduk
di Malaysia....
PENDAHULUAN JENIS SEJARAH
Era muzik moden yang memasuki abad
ke-20 menampakkan kemajuan dari segi
teknologi pembikinan dan...
PENDAHULUAN JENIS GABUNGAN
Beberapa orang pemimpin negara pernah
berkata bahawa jika orang Malaysia hendak
menjadi bangsa ...
MENULIS PERENGGAN ISI
Perenggan isi hendaklah
sekurang-kurangnya
mengandungi EMPAT ayat:
1. Ayat Judul
2. Ayat Huraian
3. ...
• Ayat Judul :Ayat Judul :
- ayat yang mengandungi kata kunci jawapan- ayat yang mengandungi kata kunci jawapan
yang menja...
Ayat Bukti atau ayat contoh:Ayat Bukti atau ayat contoh:
- ayat-ayat yang mengandungi bukti atau- ayat-ayat yang mengandun...
Bersukan boleh menyihatkan badan
seseorang.
(1) Bersukan boleh menyihatkan badan
seseorang. (2) Bahan-bahan kumuh seperti
...
PERENGGAN PENUTUP
Pelajar dikehendaki menulis :
• Pandangan
• Pendapat
• Cadangan
• Kesimpulan
Contoh :
Kesimpulannya, akt...
AKSESORI KARANGAN
• Penanda wacana
• Peribahasa ( Simpulan Bahasa,
Perumpamaan, Bidalan dan
Pepatah )
• Kata-kata hikmat
PENANDA WACANAPENANDA WACANA
 Kata penghubung:Kata penghubung:
Tetapi, serta, sesungguhnya. Lalu, agar,Tetapi, serta, ses...
 TurutanTurutan ::
Keduanya, Selepas itu, Pertamanya,Keduanya, Selepas itu, Pertamanya,
Kemudiannya, Akhirnya, Seterusnya...
 Kesimpulan / RumusanKesimpulan / Rumusan
Oleh itu, jika tidak, jika begitu,Oleh itu, jika tidak, jika begitu,
ringkasnya...
PERIBAHASA
• Simpulan bahasa :
alas cakap, banyak lemak, lipas kudung dll
• Perumpamaan :
- Bagai ayam disambar helang
- S...
KATA-KATA HIKMATKATA-KATA HIKMAT
• Bersatu teguh bercerai roboh
• Keadilan tidak mengenal kawan.
• Kata hendaklah dikota
•...
SENARAI SEMAK PENULISAN KARANGAN
• No Kad pengenalan
• Angka giliran
• Perkara
• No. Soalan
• Ketepatan Soalan
• Format Ka...
KELEMAHAN - KELEMAHAN DALAMKELEMAHAN - KELEMAHAN DALAM
PENULISAN KARANGANPENULISAN KARANGAN
• Tulisan buruk yang susah dib...
• Terdapat banyak kesalahan ejaan
• Pengulangan isi karangan
• Menggunakan singkatan-singkatan perkataan
seperti: dgn.,dll...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

Panduan Menjawab Bahasa Melayu Kertas 1 SPM Slide 1 Panduan Menjawab Bahasa Melayu Kertas 1 SPM Slide 2 Panduan Menjawab Bahasa Melayu Kertas 1 SPM Slide 3 Panduan Menjawab Bahasa Melayu Kertas 1 SPM Slide 4 Panduan Menjawab Bahasa Melayu Kertas 1 SPM Slide 5 Panduan Menjawab Bahasa Melayu Kertas 1 SPM Slide 6 Panduan Menjawab Bahasa Melayu Kertas 1 SPM Slide 7 Panduan Menjawab Bahasa Melayu Kertas 1 SPM Slide 8 Panduan Menjawab Bahasa Melayu Kertas 1 SPM Slide 9 Panduan Menjawab Bahasa Melayu Kertas 1 SPM Slide 10 Panduan Menjawab Bahasa Melayu Kertas 1 SPM Slide 11 Panduan Menjawab Bahasa Melayu Kertas 1 SPM Slide 12 Panduan Menjawab Bahasa Melayu Kertas 1 SPM Slide 13 Panduan Menjawab Bahasa Melayu Kertas 1 SPM Slide 14 Panduan Menjawab Bahasa Melayu Kertas 1 SPM Slide 15 Panduan Menjawab Bahasa Melayu Kertas 1 SPM Slide 16 Panduan Menjawab Bahasa Melayu Kertas 1 SPM Slide 17 Panduan Menjawab Bahasa Melayu Kertas 1 SPM Slide 18 Panduan Menjawab Bahasa Melayu Kertas 1 SPM Slide 19 Panduan Menjawab Bahasa Melayu Kertas 1 SPM Slide 20 Panduan Menjawab Bahasa Melayu Kertas 1 SPM Slide 21 Panduan Menjawab Bahasa Melayu Kertas 1 SPM Slide 22 Panduan Menjawab Bahasa Melayu Kertas 1 SPM Slide 23 Panduan Menjawab Bahasa Melayu Kertas 1 SPM Slide 24 Panduan Menjawab Bahasa Melayu Kertas 1 SPM Slide 25 Panduan Menjawab Bahasa Melayu Kertas 1 SPM Slide 26 Panduan Menjawab Bahasa Melayu Kertas 1 SPM Slide 27 Panduan Menjawab Bahasa Melayu Kertas 1 SPM Slide 28 Panduan Menjawab Bahasa Melayu Kertas 1 SPM Slide 29 Panduan Menjawab Bahasa Melayu Kertas 1 SPM Slide 30 Panduan Menjawab Bahasa Melayu Kertas 1 SPM Slide 31 Panduan Menjawab Bahasa Melayu Kertas 1 SPM Slide 32 Panduan Menjawab Bahasa Melayu Kertas 1 SPM Slide 33 Panduan Menjawab Bahasa Melayu Kertas 1 SPM Slide 34 Panduan Menjawab Bahasa Melayu Kertas 1 SPM Slide 35 Panduan Menjawab Bahasa Melayu Kertas 1 SPM Slide 36 Panduan Menjawab Bahasa Melayu Kertas 1 SPM Slide 37
Upcoming SlideShare
Teknik Menjawab Kertas 1 (BM) SPM
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

24 Likes

Share

Download to read offline

Panduan Menjawab Bahasa Melayu Kertas 1 SPM

Download to read offline

Harap membantu anda semua..Good luck ;)

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Panduan Menjawab Bahasa Melayu Kertas 1 SPM

 1. 1. PANDUAN MENJAWABPANDUAN MENJAWAB KERTAS BAHASA MELAYUKERTAS BAHASA MELAYU SPMSPM (KERTAS 1103/1)(KERTAS 1103/1)
 2. 2. JENIS-JENIS KARANGAN KARANGAN TIDAK BERFORMAT • KEPERIHALAN • GAMBARAN/ IMAGINASI • FAKTA / PENDAPAT / PERBINCANGAN • KEPERIHALAN / CERITA • PERIBAHASA / CERITA / CERPEN
 3. 3. KARANGAN BERFORMAT • SURAT KIRIMAN TIDAK RASMI • SURAT KIRIMAN RASMI • SYARAHAN / UCAPAN / CERAMAH • LAPORAN • DIALOG / WAWANCARA / TEMURAMAH • RENCANA • BERITA
 4. 4. TEMA SOALAN • Diri sendiri • Keluarga • Sekolah • Masyarakat • Negara
 5. 5. SOALAN BM KERTAS 1 Tahun 2006 Bahagian A (45 minit – 30 markah) Huraikan pendapat anda tentang isu yang dibincangkan dalam dialog di bawah. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. En. Wong : Remaja hari ini kurang mempunyai semangat patriotik. En. Samad : Betul, Encik Wong. Saya fikir mereka perlu menyertai Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) dan mengambil bahagian dalam aktiviti bulan kemerdekaan. En. Wong : Mereka juga perlu mengenali dan menghargai tokoh-tokoh yang berjasa kepada negara kita.
 6. 6. Bahagian B (I jam 30 minit – 100 markah) Pilih satu daripada soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada 350 patah perkataan. 1. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) penting dalam kehidupan pada masa ini. Huraikan faedah-faedah yang anda peroleh dengan menguasai ICT. 2. Ibu bapa merupakan insan terpenting dalam hidup setiap manusia. Jasa mereka kepada kita tidak ternilai harganya. Sempena sambutan Hari Keluarga,anda diminta untuk menyampaikan ceramah bertajuk “Menghargai Jasa Ibu Bapa”. Sediakan teks ceramah anda selengkapnya. 3. Industri pertanian memberikan sumbangan yang semakin penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Malaysia. Berikan saranan anda tentang peranan pelbagai pihak dalam memajukan industri.
 7. 7. 4. Masalah jerebu yang berlaku di rantau ini dapat ditangani secara berkesan melalui kerjasama dengan negara-negara jiran. Bincangkan kerjasama yang dapat dilakukan oleh Malaysia dengan negara-negara jiran untuk menangani masalah tersebut. 5. Penghayatan nilai-nilai murni dalam karya sastera dapat membentuk peribadi yang baik dalam kalangan pembaca. Berikan komen anda tentang pernyataan tersebut.
 8. 8. ASPEK PENULISAN KARANGAN i) Menganalisis soalan ii) Merangka karangan iii) Menulis pendahuluan iv) Menulis perenggan v) Menulis penutup vi) Menyemak hasil penulisan
 9. 9. PETUA KATA KUNCI SOALAN ESEI • Bincangkan Membawa maksud bahaskan dengan mengemukakan hujah- hujah menyokong dan hujah- hujah menentang. • Bandingkan Bermaksud berikan persamaan dan perbezaan sesuatu perkara yang dipersoalkan • Ulaskan Bererti memberikan pendapat mengenai kebetulan dan ketepatan sesuatu perkara atau kenyataan dengan berasaskan bukti-bukti, logik dan hujah. • Nilaikan Berkehendakkan dibuat penilaian atau keburukan sesuatu dengan memasukkan pendapat peribadi. • Terangkan atau Jelaskan Bermaksud membuat tafsiran atau ditulis dalam perkataan yag lebih mudah, atau ceritakan • Nyatakan bererti huraikan secara ringkas dan tepat
 10. 10. MERANGKA KARANGAN i) Kaedah Peta Fikiran ii) Kaedah Berpandukan Soalan iii) Kaedah Kronologi iv) Kaedah Jalinan kata v) Kaedah Kata tanya vi) Kaedah Aristotal
 11. 11. KAEDAH PETA FIKIRAN/MINDA Tidak serius Ponteng.menconteng Merokok,tidak mematuhi peraturan sekolah dan lain-lain Usaha Membanteras Kursus motivasi. Bantuan PIBG, Pihak berkuas, Guru kaunseling Sepenuh masa Kes serius Penyalahgunaan Dadah, peras ugut Melawan guru, pecah Rumah kongsi Gelap dll 1% daripada 4 juta Pelajar yang terlibat Masalah Disiplin Pelajar
 12. 12. KAEDAH BERPANDUKAN SOALAN Laporan Kecurian. i) Bilakah anda menyedari kehilangan barang-barang tersebut? ii) Bilakah tarikh dan masa kejadian tersebut berlaku? iii) Di manakah rumah anda? iv) Apakah barang-barang yang dicuri? v) Berapakah taksiran harga barang-barang yang hilang? vi) Bagaimanakah pencuri dapat masuk ke rumah? vii) Siapakah orang yang anda syaki?
 13. 13. KAEDAH KRONOLOGI Pukul 8.00 pagi : Pendaftaran peserta Pukul 8.30 pagi : Majlis perasmian oleh Tuan Pegawai Daerah. Pukul 9.00 pagi : Ketibaan Y.A.B Perdana Menteri Pukul 9.00 pagi : Majlis ucapan bermula - Ucapan pengerusi majlis - Ucapan pengerusi sambutan - Ucapan YAB Perdana Menteri - Penyampaian hadiah. Pukul 11.00 pagi – Melawat pameran Pukul 12.00 tgh. – Majlis bersurai
 14. 14. KAEDAH KATA TANYA Ahli Sains Negara Ahli Sains Negara SiapaSiapa Di manaDi mana BagaimanaBagaimanaBilaBilaApaApa MengapaMengapa • Siapakah ahli sains negara yang dimaksudkan? • Apakah bidang sains yang diceburinya? • Di manakah dia belajar? • Bilakah dia dipilih sebagai ahli sains negara? • Bagaimanakah dia boleh menjadi ahli sains negar? • Mengapakah beliau dipilih sebagai ahli sains negara?
 15. 15. KAEDAH ARISTOTAL Tajuk : Kepupusan Haiwan Definisi : Apakah yang dikatakan kepupusan haiwan ? Apakah contoh haiwan yang pupus? Perbandingan : Apakah perbezaan dan persamaan antara haiwan yang dilindungi dengan haiwan yang tidak dilindungi ? Perkaitan : Apakah sebab-sebab kepupusan haiwan? Apakah langkah-langkah yang untuk menangani masalah ini? Apakah masalah yang akan timbul? Kemungkinan: Apakah yang mungkin berlaku? Apakah yang tidak mungkin berlaku ? Bukti : Apakah yang pernah diperkatakan oleh tokoh-tokoh penting dalam negara dan luar negara tentang perkara ini?
 16. 16. JENIS-JENIS PENDAHULUAN i) Pendahuluan jenis definisi ii) Pendahuluan jenis pendapat iii) Pendahuluan jenis suasana iv) Pendahuluan jenis persoalan v) Pendahuluan jenis peribahasa vi) Pendahuluan jenis sejarah vii) Pendahuluan jenis gabungan
 17. 17. Pendahuluan Jenis DefinisiPendahuluan Jenis Definisi Inflasi Sifar Inflasi ialah kenaikan harga barangan dan perkhidmatan untuk jangka masa yang tertentu. Inflasi tercetus apabila terdapat lebihan permintaan daripada penawaran bagi barangan dan perkhidmatan.Pada masa ini Malaysia mengalami kadar inflasi yang rendah. Kadar inflasi bagi tahun 1994 ialah 3.7% dan bagi 11 bulan pertama tahun 1995 kadar menurun kepada 3.5%.
 18. 18. PENDAHULUAN JENIS PENDAPAT Masalah Disiplin Pelajar Masalah disiplin pelajar dalam kalangan pelajar sekolah timbul lagi. Kali ini ditimbulkan sendiri oleh Menteri Pelajaran. Katanya masalah dan kedudukan disiplin para sekolah dewasa ini berada pada tahap yang membimbangkan . Sehubungan dengan hal itu , beliau menyarankan agar hukuman rotan diadakan semula untuk menghukum mereka yang melanggar disiplin atau melakukan kesalahan jenayah atau salah laku sekolah.
 19. 19. PENDAHULUAN JENIS PERIBAHASA Semangat Bergotong –royong ‘Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul’, ’Gunung sama didaki, lurah sama dituruni’, merupakan peribahasa-peribahasa yang sering kita dengar. Tetapi, sejauh manakah kita mengamalkannya dalam kehidupan harian ? Peribahasa ini adalah antara peribahasa Melayu yang memberikan mesej yang jelas kepada kita tentang betapa pentingnya semangat bergotong royong, bermuafakat , dan bekerjasama dalam kalangan ahli masyarakat.
 20. 20. PENDAHULUAN JENIS SUASANA Baru-baru ini kita dikejutkan oleh suatu kes pembunuhan yang membabitkan seorang murid perempuan berusia 10 tahun di sebuah sekolah rendah. Pelajar berkenaan dilaporkan telah membunuh seorang kanak-kanak berumur tujuh tahun dan mencederakan seorang yang lain. Dalam satu kejadian yang lain pula, Seorang pelajar sebuah sekolah menengah menumbuk gurunya sehingga pengsan.
 21. 21. PENDAHULUAN JENIS PERSOALAN Makan di luar seolah-olah sudah menjadi suatu cara hidup bagi kebanyakan penduduk di Malaysia. Hal ini dibuktikan dengan terdapatnya perniagaan makanan dalam bentuk gerai, restoran, atau pusat makanan segera di merata-rata tempat. Mengapakah sesebuah keluarga perlu makan di luar? Adakah ini merupakan suatu tabiat yang perlu? Mungkin ramai yang bersetuju jika kita merumuskan bahawa makan di luar bertujuan untuk mendapatkan perkhidmatan masak, menghidang, dan mewujudkan persekitaran yang sesuai untuk menjamu selera. Persoalan adakah tabiat ini sesuai dengan masyarakat Malaysia?
 22. 22. PENDAHULUAN JENIS SEJARAH Era muzik moden yang memasuki abad ke-20 menampakkan kemajuan dari segi teknologi pembikinan dan penggunaan muzik. Perkembangan muzik moden selaras dengan kemajuan teknologi elektronik yang menjana rentak, irama dan melodi yang pelbagai, dan kemunculan irama baru menjadi ikutan golongan tertentu, seperti rap, techna, alternatif, dan ‘underground’. Era muzik generasi moden ini muncul di Barat dan merebak cepat selari dengan kepantasan kemajuan media massa. Perkembangan muzik di Malaysia tidak dapat lari daripada menerima pengaruh yang kebanyakannya bernilai negatif.
 23. 23. PENDAHULUAN JENIS GABUNGAN Beberapa orang pemimpin negara pernah berkata bahawa jika orang Malaysia hendak menjadi bangsa maju, mereka hendaklah ‘berfikiran besar’. Bagi sesetengah orang berfikiran besar bererti berpandangan luas dan terbuka, tidak sempit, tidak kolot dan tidak terikat oleh tradisi. Orang yang berfikiran besar tidak menyibukkan diri dengan hal remeh-temeh dan tidak penting, tetapi memikirkan isu dan masalah, agenda, cita- cita besar, sanggup menghadapi cabaran dan risiko. Dia juga mesti sanggup menerima perubahan.
 24. 24. MENULIS PERENGGAN ISI Perenggan isi hendaklah sekurang-kurangnya mengandungi EMPAT ayat: 1. Ayat Judul 2. Ayat Huraian 3. Ayat Bukti/Contoh 4. Ayat Pengukuhan/Penegasan isi
 25. 25. • Ayat Judul :Ayat Judul : - ayat yang mengandungi kata kunci jawapan- ayat yang mengandungi kata kunci jawapan yang menjawab pokok persoalan karangan . Ayatyang menjawab pokok persoalan karangan . Ayat judul ini boleh diletakkan pada bahagian awal, dijudul ini boleh diletakkan pada bahagian awal, di tengah atau di hujung sesuatu perenggan. Hal initengah atau di hujung sesuatu perenggan. Hal ini bergantung pada huraian yang dilakukan olehbergantung pada huraian yang dilakukan oleh pelajar.pelajar.  Ayat HuraianAyat Huraian:: -- huraian lanjut terhadap isi utama yanghuraian lanjut terhadap isi utama yang dikemukakan yang bertujuan untukdikemukakan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap perkaramemberikan penjelasan terhadap perkara yang diperkatakan atau menyokong isi-isiyang diperkatakan atau menyokong isi-isi utama.utama.
 26. 26. Ayat Bukti atau ayat contoh:Ayat Bukti atau ayat contoh: - ayat-ayat yang mengandungi bukti atau- ayat-ayat yang mengandungi bukti atau contoh yang berkaitan dengan isi yangcontoh yang berkaitan dengan isi yang diperkatakan yang bertujuan untukdiperkatakan yang bertujuan untuk memperkuat hujah. Bukti dan contohmemperkuat hujah. Bukti dan contoh yang dikemukakan mestilah bukti-buktiyang dikemukakan mestilah bukti-bukti yang sahih dan bukan bukti-bukti atauyang sahih dan bukan bukti-bukti atau contoh-contoh yang sengaja diada-contoh-contoh yang sengaja diada- adakan.adakan.
 27. 27. Bersukan boleh menyihatkan badan seseorang. (1) Bersukan boleh menyihatkan badan seseorang. (2) Bahan-bahan kumuh seperti peluh boleh dirembeskan , seterusnya menjadikan badan sihat dan cergas.(3) Badan yang sihat akan melahirkan otak yang cerdas. (4) Rakyat yang sihat dan cerdas akan menjadikan negara ini lebih produktif dan seterusnya akan membawa kepada pembangunan dan kemajuan kepada negara seperti maksud kata-kata hikmat ‘Rakyat Sihat Negara Maju’.
 28. 28. PERENGGAN PENUTUP Pelajar dikehendaki menulis : • Pandangan • Pendapat • Cadangan • Kesimpulan Contoh : Kesimpulannya, aktiviti bersukan banyak mendatangkan faedah bukan sahaja kepada rakyat malah kepada negara. Oleh hal yang demikian, rakyat digalakkan menyertai kegiatan sukan untuk kesihatan ataupun untuk kejayaan negara. Pihak kerajaan pula hendaklah menyediakan kemudahan- kemudahan sukan di seluruh negara supaya setiap anggota masyarakat dapat melibatkan diri dalam kegiatan tersebut. Slogan yang berbunyi ‘Sukan Untuk Semua’ dan ‘Majulah Sukan Untuk Negara’ hendaklah dipupuk dalam kalangan rakyat.
 29. 29. AKSESORI KARANGAN • Penanda wacana • Peribahasa ( Simpulan Bahasa, Perumpamaan, Bidalan dan Pepatah ) • Kata-kata hikmat
 30. 30. PENANDA WACANAPENANDA WACANA  Kata penghubung:Kata penghubung: Tetapi, serta, sesungguhnya. Lalu, agar,Tetapi, serta, sesungguhnya. Lalu, agar, kerana, jika, supaya, dan walaupun.kerana, jika, supaya, dan walaupun.  PenambahanPenambahan :: Dan, sekali lagi, dan kemudian, Sebenarnya,Dan, sekali lagi, dan kemudian, Sebenarnya, Bertitik tolak, lebih-lebih lagi, juga, hal ini, danBertitik tolak, lebih-lebih lagi, juga, hal ini, dan selain ituselain itu  Perbandingan / Perbezaan:Perbandingan / Perbezaan: Tetapi, walaupun, sebaliknya, berbeza dengan,Tetapi, walaupun, sebaliknya, berbeza dengan, walau bagaimanapun, dalam nada yangwalau bagaimanapun, dalam nada yang berbeza, jika di-bandingkan dengan, setelahberbeza, jika di-bandingkan dengan, setelah dibandingkan dengan , selain itu, seperti yangdibandingkan dengan , selain itu, seperti yang dimaklumkan, sama dengan, selari dengan ,dimaklumkan, sama dengan, selari dengan , namun demikian, sehubungan itu, dan walaunamun demikian, sehubungan itu, dan walau bagaimana sekalipun.bagaimana sekalipun.
 31. 31.  TurutanTurutan :: Keduanya, Selepas itu, Pertamanya,Keduanya, Selepas itu, Pertamanya, Kemudiannya, Akhirnya, Seterusnya,Kemudiannya, Akhirnya, Seterusnya, lebih awal dari itu, selain itu, pertamalebih awal dari itu, selain itu, pertama sekali, dan lebih penting lagisekali, dan lebih penting lagi  Contoh:Contoh: Contohnya, seperti yang, biar kita ambilContohnya, seperti yang, biar kita ambil contoh, misalannya, yang dimaksudkan,contoh, misalannya, yang dimaksudkan, dan mari kita mengambil contohdan mari kita mengambil contoh  Masa :Masa : Akhirnya, Dewasa ini, selepas itu, padaAkhirnya, Dewasa ini, selepas itu, pada mulanya, Pada masa yang sama ,mulanya, Pada masa yang sama , sesekali, sebelum itu, semenjak itu,sesekali, sebelum itu, semenjak itu, sementara itu, dan pada ketika itu.sementara itu, dan pada ketika itu.
 32. 32.  Kesimpulan / RumusanKesimpulan / Rumusan Oleh itu, jika tidak, jika begitu,Oleh itu, jika tidak, jika begitu, ringkasnya, pendek kata, itu bermaksud,ringkasnya, pendek kata, itu bermaksud, kesimpulannya, sekiranya tidak,kesimpulannya, sekiranya tidak, maknanya ialah, sekiranya begitu,maknanya ialah, sekiranya begitu, sebagai rumusan, pada keseluruhan,sebagai rumusan, pada keseluruhan, sebagai menggulung, jadi jelaslah, olehsebagai menggulung, jadi jelaslah, oleh itu, akibatnya, demikianlah, pendek kata,itu, akibatnya, demikianlah, pendek kata, kesudahannya.kesudahannya.  Penanda Wacana UmumPenanda Wacana Umum :: Dengan ini, sememangnya, sejajarDengan ini, sememangnya, sejajar dengan itu, sementelahan pula, padadengan itu, sementelahan pula, pada kebiasaannya, sering kali kita merasakankebiasaannya, sering kali kita merasakan , ramai berpendapat bahawa, amnya,, ramai berpendapat bahawa, amnya, lazimnya, justeru, umumnya, dengan ini ,lazimnya, justeru, umumnya, dengan ini , secara khususnya, dan selaras dengansecara khususnya, dan selaras dengan itu.itu.
 33. 33. PERIBAHASA • Simpulan bahasa : alas cakap, banyak lemak, lipas kudung dll • Perumpamaan : - Bagai ayam disambar helang - Seperti kera mendapat bunga - Macam ular kekenyangan. • Bidalan : - Ada gula ada semut - Sudah jatuh ditimpa tangga Pepatah : - Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing - Gigi dan lidah adakalanya tergigit juga
 34. 34. KATA-KATA HIKMATKATA-KATA HIKMAT • Bersatu teguh bercerai roboh • Keadilan tidak mengenal kawan. • Kata hendaklah dikota • Sabar itu separuh daripada iman • Bertangguh itu pencuri masa
 35. 35. SENARAI SEMAK PENULISAN KARANGAN • No Kad pengenalan • Angka giliran • Perkara • No. Soalan • Ketepatan Soalan • Format Karangan • Pendahuluan karangan • 3/5 Isi penting • Huraian Isi • Fakta dan Statistik penting • Contoh • Penutup karangan • Jumlah perkataan • Kesempurnaan Bahasa • Keseimbangan perenggan • Perbendaharaan kata • Keseragaman struktur ayat • Ejaan • Tanda Baca • Pengolahan • Peribahasa/kata hikmat • Kematangan fikiran • Tulisan • Nilai murni
 36. 36. KELEMAHAN - KELEMAHAN DALAMKELEMAHAN - KELEMAHAN DALAM PENULISAN KARANGANPENULISAN KARANGAN • Tulisan buruk yang susah dibaca • Kesalahan penggunaan tanda baca • Kegagalan menyampaikan maksud ayat • Ayat tergantung • Tidak mementingkan pemerengganan • Isi karangan tidak disusun dengan sempurna
 37. 37. • Terdapat banyak kesalahan ejaan • Pengulangan isi karangan • Menggunakan singkatan-singkatan perkataan seperti: dgn.,dll.,yg.,spt., dan sebagainya. • Kegagalan calon memahami kehendak soalan dan format karangan • Gagal menghuraikan isi karangan dengan sempurna • Gagal menggunakan imbuhan dengan betul • Gaya bahasa yang digunakan tidak menarik langsung
 • MohamadSamah2

  Jun. 24, 2021
 • LelaSari3

  Feb. 3, 2021
 • FarahRazif

  Mar. 3, 2020
 • MuhammadFerdaus3

  Feb. 27, 2020
 • jennylc

  Oct. 13, 2019
 • DayangNurQrisyaDatuG

  Feb. 8, 2019
 • ArissaShafiyyah

  Jan. 9, 2019
 • ampalusboss

  Jan. 6, 2019
 • SiccaSam

  Jan. 1, 2019
 • AlBani4

  Jul. 17, 2018
 • wiwinusi

  Jul. 15, 2018
 • YiLing19

  May. 22, 2018
 • FickyFikri

  May. 14, 2018
 • LeeSimon11

  May. 5, 2018
 • AfiqHakimi8

  May. 3, 2018
 • AmiraDuani

  May. 1, 2018
 • ChanManoharan

  Apr. 24, 2018
 • AisyahRahim8

  Mar. 13, 2018
 • SharizahSarudin

  Mar. 6, 2018
 • ahmadsyahin1

  Nov. 4, 2017

Harap membantu anda semua..Good luck ;)

Views

Total views

28,642

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

12

Actions

Downloads

139

Shares

0

Comments

0

Likes

24

×