Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kapital

45,277 views

Published on

 • If you are looking for customer-oriented academic and research paper writing service try ⇒⇒⇒ WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ liked them A LOTTT Really nice solutions for the last-day papers
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2F90ZZC ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • useful
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • its very useful :)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Kapital

 1. 1. Kapitalismo isang sistemang pang-ekonomiya na nakabatay sa malayang kalakalan at pagbukas ng komunikasyon. Ang kapital ay ang salapi, pagkakautang, kasunduan, serbisyo o kahit anong bagay na maairing ipagkasundo bilang legal na kaparaan o kapalit ng isa pang bagay. Sa ibang gamit, ito ay nangangahulugan ng puhunan.Sa ekonomiya, ang salitang kapital ang siyang ugatng kapitalismo na isang uri ng kalakalan.Mayroon din namang kapital na tinatawag na YamangKapital o Capital Resources sa ingles. Ito naman aytumutukoy sa lahat ng bagay na ginagamit ng tao upangkunin at isailalim sa isang proseso ang mga hilaw namateryales upang makabuo ng panibagong produkto
 2. 2. Sa Ekonomiks ang KAPITAL aytumutukoy sa mga bagay na:A.)nagagamit sa produksyon ng ibang produktoB.) gawa ng tao
 3. 3. 2 uri ng KAPITALPirmahan o Fixed tumutukoy sa mga produktong pangangapital gaya ng gusali, planta at makinarya.Umiikot o Circulating tumutukoy sa mga intermedyang produkto at hilaw na sangkap na ginagamit sa proseso ng produksyon.
 4. 4. Human CapitalIsapang uri ng KAPITAL na naidagdag sa Modernong Panahon.Tinatawag na Royalty ang kabayaran sa pamumuhunan ng tao, Interes naman sa kabayaran ng kasangkapang ginamit.
 5. 5. PamumuhunanAngpamumuhunan ay tumutukoy sagastos ng bahay-kalakal sa mgaproduktong kapital upang magamit saproduksyon. Sa kabuuan ito aytumutukoy sa paggastos upangmapanatili o mapataas ang bilang ngkasangkapang pisikal hindi upanggamitin sa pagkonsumo kundi upanggamitin sa pagbuo pa ng ibangprodukto o serbisyo para sa iba.
 6. 6. Ang lahat ng anyo ngPamumuhunan aynangangailangan ng pag-iimpok mula sa kita subalithindi lahat ng pag-iimpok aynangangailangan ngpamumuhunan
 7. 7. Pag-IimpokAy tumutukoy sa kita ng sambahayan na hindi ginamit sa pagkonsumo at hindi kinuha ng pamahalaan bilang buwis. Ito’y maaaring itago sa Bangko o CASH on HAND.Nag-iimpok ang tao sa ibat-ibang dahilan.
 8. 8.  "Ayon kay Marx, sa pag-unlad ng bansa at ng daigdig may malaking implikasyon at impluwensya ang maka-uring mga dahila sa pag-unlad ng proletaryadong internasyonalismo" - Sa anong konteksto ito? Sa pagkaalam ko kasi ang pagtatayo ng mga bansa ay interes ng burgesya hindi ng proletaryado. Sa panahon na progresibo at sumusulong pa ang kapitalismo, ang pagtayo ng mga bansa ay "nakakatulong" para sa pagsulong ng proletaryong pagkakaisa ng buong mundo.
 9. 9. Free Market Economy (purong kapitalismo oekonomiyang pamilihan)Ang free market economy ay isangsistema na binubuo ng isang librengpresyo na kung saan ang demandat supply ay umabot sa puntongbalanse at walang interbensyon ngpamahalaan.
 10. 10. (Market) purong kapitalismo o ekonomiyang pamilihan - ang kalayaan ng bawat isang kasaping lipunan na magpasiya ukol sa kungano ang sinasabing pinakamabutinglayunin para sa kanila, at sa paggamitng mekanismo ng presyong sistemabilang tagapag-ugnay ng lipunan.
 11. 11. Free capital goodsMga produktong ginagamit ng isang beses lamang
 12. 12. Fixed capital goodsTumatagal at ginagamit nang paulit-ulitHalimbawa ang makinarya,pagawaan at mga kagamitan
 13. 13. Circulating capital goodsMga produkto na ginagamitupang makagawa ng iba pangprodukto
 14. 14. Specialized capital goodsNagagamit sa bukod-tanginglayuninHalimbawa ang makinilya, sewingmachine, oven, etc.
 15. 15. Social Market Economy(panlipunang pang-ekonomiya) Ang panlipunang pang-ekonomiya ay nakapailalim sa FREE MARKET ECONOMY na kung saan ang interbensyon ng gobyerno sa presyo ay nanatili sa isang minimum ngunit ang estado ang nagbibigay ng makabuluhang panlipunang seguridad, mga benepisyo sa pagkawala ng trabaho at pagkilala ng mga karapatan ng paggawa sa pamamagitan ng national collective bargaining laws.
 16. 16. Pagde desisy on Pag- aariPangunahin Kapitalism ng g Layunin o Yama n Pagtatak da ng Presyo
 17. 17. Interes ang kabayaran sapaggamit ng puhunanMga uri ng interesTubong net (puro) Halagang ibinayad nang walang patuboTubong gross Interes ng net at lahat ng tinubo ng negosyante
 18. 18. Tubong implicitTubo sa paggamit ng sarilinngpera na ginawangpuhunanTubong explicitTubong ibinabayad ngnegosyante sa perangipinuhunan

×