Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elevaktiv formativ bedömning ppt

1,403 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Elevaktiv formativ bedömning ppt

 1. 1. Elevaktiv formativ bedömning spar tid! Håkan Elderstig
 2. 2. Dementi • Min fru klagar att jag bloggar formativ bedömning på fredagskvällarna. • Det är inte sant - det tog hela sommaren att få ihop mitt inlägg om Elevaktiv formativ bedömning. • 13 000 tecken. Finns på swiki.se/skolnytt
 3. 3. Evidens? • Vi har beslutat påTIS Stockholm att använda formativ bedömning. • Hattie • 1. Självskattning av betyg: 1.44 • 5. Formativ bedömning: 0.90 • TED Talks: Daphne Koller: What we're learning from online educa . @ 11.22 • Det är väl självklart för oss?
 4. 4. Två varianter • PowerPoint med elevernas lösningar. • Google Drive. Eleverna tillverkar facit. • Båda fallen leder till diskussioner och ökar elevernas förståelse.
 5. 5. PowerPoint • Aktiv provgenomgång • Hur bedömer vi en lösning som denna? • Helst kvalitativ bedömning ej poäng.
 6. 6. Bättre provgenomgång • Engagerade elever vid provgenomgången. • Eleverna lär sig mer än vad de visade på provet • Eleverna lär sig om bedömning • Ökad förståelse av kunskapskraven i praktiken • Demokratisk bedömning
 7. 7. Eleverna bedömer • Eleverna har provet i sin hand under genomgången av PowerPointen • De kommenterar, bedömer och betygsätter varje uppgift • De sammanfattar och reflekterar och sätter ett provbetyg • Kan vara bra med kopior på elevens prov
 8. 8. Google Drive • Används för att klippa in bedömningsmatrisen i provet • Eleverna skapar matrisen (bedömningsunderlaget) • Eleven bedömer sitt eget prov (kunskapskraven) • Eleven lär sig mer under hela processen • Jag tar del av elevens bedömning • Min bedömning baseras på elevens underlag
 9. 9. Google Drive • Tre elever diskuterad fram lösningsexempel på tre nivåer till denna uppgift. • Alla använde mallen för att rätta sitt prov. • Exempel: Rörelse och energi
 10. 10. Min bedömning • Hur använder jag elevernas bedömning i min bedömning? • Eleven har reflekterat, sammanfattat och föreslagit en helhetsbedömning (betyg) av provet. • Jag kontrollerar om bedömningen verkar rimlig. • Formulera kunskapsomdömen. (Bo Sundblad)
 11. 11. Vad tycker... • ... eleverna? Rätt OK efter ett tag. Ökad insikt om bedömning och kunskapskrav. • ... föräldrarna?Vet inte. • ... kollegorna?Vi som prövat gillar.
 12. 12. Tiden • Tar mer lektionstid • Spar eventuellt bedömningstid • Rättning blir bedömning
 13. 13. Ger det effekt? • Undervisningseffekt à la Hattie = 0.63 • Stockholmsdiagnosen, Ma2C
 14. 14. Kan man verkligen göra så här? göra så här?
 15. 15. Är det entreprenöriellt?
 16. 16. Kontakt • Wikiskola.se • swiki.se/Skolnytt • @Elderstig • hakan.elderstig@tekniskagymnasiet.se • Moodle • SlideShare

×