Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rektanglar enl paul_vaderlind

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Rektanglar enl paul_vaderlind

  1. 1. Rektanglar Fritt efterPaul Vaderlinds bokMatte utan att räkna
  2. 2. Rita rektanglar • Rita rektanglar så att det är en siffra i 2 6 varje rektangel 4 • Siffran ska ange4 hur många rutor 2 stor respektive3 2 6 rektangel är 3 4 • En kvadrat är också en rektangel
  3. 3. Hur löser man den • Rita bara in rektanglar som du vet helt säkert att de ska vara där de 2 6 är. 4 • Se exempel. Den kan4 inte vara på annat sätt 2 för då skulle den3 2 6 krocka med andra 3 4 siffror. • Fortsätt så!
  4. 4. Konstruktionsskiss med rektanglar
  5. 5. Konstruktionsskiss med rektanglar och siffror 2 6 4 4 2 3 2 6 3 4
  6. 6. Konstruera egna och testa på varandra• Vad bör man tänka på vid konstruktionen?• Ställ upp några regler.
  7. 7. Vad finns det för matematik i detta?

×