Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Loading in …3
×
1 of 21

Format Projectspecificatie

 1. 1. Creative Marketing & Business Competence Herfst 05
 2. 2. <ul><ul><li>Hoe schrijf ik een projectspecificatie? </li></ul></ul><ul><ul><li>Bespreking positionering </li></ul></ul><ul><ul><li>Huiswerk: </li></ul></ul><ul><ul><li>Schrijf projectspecificatie </li></ul></ul>
 3. 3. Hoe schrijf ik een goede projectspecificatie? Enkele handvatten
 4. 4. Algemene richtlijnen <ul><li>Begin met een outline van het document </li></ul><ul><ul><ul><li>Eerst denken, dan doen </li></ul></ul></ul><ul><li>Schrijf helder en beknopt </li></ul><ul><ul><ul><li>De projectspecificatie behoeft geen lang document te zijn; zorg wel dat je alle elementen behandelt </li></ul></ul></ul><ul><li>Laat je tekst door iemand lezen </li></ul><ul><ul><ul><li>Slechts weinigen zijn in staat geheel zelfstandig een goed document af te leveren. Mij lukt dat niet. </li></ul></ul></ul><ul><li>Let op spelling, grammatica en stijl </li></ul>
 5. 5. Project: de specificatie Briefing from client Project briefing summary Inform team Check with client Project specification
 6. 6. Projectspecificatie: de opzet <ul><li>Inhoudsopgave </li></ul><ul><li>Introductie </li></ul><ul><li>Visie </li></ul><ul><li>Doelstellingen en succes criteria </li></ul><ul><li>Site map </li></ul><ul><li>Functionele specificaties </li></ul><ul><li>Technische specificaties </li></ul><ul><li>Samenvatting van ‘inhoud’ website </li></ul><ul><li>Plan van aanpak </li></ul>
 7. 7. Inhoudsopgave <ul><li>Een inhoudsopgave met paginanummers zodat je alles makkelijk kan vinden </li></ul><ul><li>Kan automatisch worden gegenereerd in Microsoft Word </li></ul><ul><li>Kijk in Table of Contents in help menu </li></ul>
 8. 8. Introductie <ul><li>Geeft uitleg van het doel van het document </li></ul><ul><li>Bespreek de volgende vragen in je introductie: </li></ul><ul><ul><li>Waarom dit project? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat is het doel van het project? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wie is erbij betrokken? </li></ul></ul><ul><li>Introductie: voor mensen nieuw in het project: </li></ul><ul><ul><li>Je contact bij de klant </li></ul></ul><ul><ul><li>Nieuwe teamleden </li></ul></ul><ul><ul><li>Je eigen manager </li></ul></ul><ul><li>Onderdeel van ieder professioneel project </li></ul>
 9. 9. Visie <ul><li>Bepaal je doelgroep </li></ul><ul><li>Maak een needs & wants analyse (behoeften en wensen van de doelgroep) </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Behoeften zijn abstracter dan wensen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Behoefte: het gevoel dat het je aan iets ontbreekt </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Wens: een concrete vorm die een behoefte aanneemt </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Formuleer je positionering </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Bij voorkeur een korte en krachtige formulering </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Uniek: onderscheidt jou van je klasgenoten </li></ul></ul></ul></ul>
 10. 10. Visie (vervolg) <ul><li>Idee (basisidee, kern, ‘kapstok’ website) </li></ul><ul><ul><li>Formuleer dit op basis van je doelgroep, needs & wants analyse en positionering </li></ul></ul><ul><ul><li>Al je beslissingen op het gebied van inhoud, vormgeving en ICT dienen in overeenstemming te zijn met dit idee </li></ul></ul>
 11. 11. Doelstellingen <ul><li>Wat wordt met het project beoogd? </li></ul><ul><ul><li>Dit wordt bepaald door de briefing van de klant en de samenvatting van de briefing </li></ul></ul><ul><li>Formuleer het gewenste resultaat </li></ul><ul><ul><li>Wat is the resultaat WEL </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat is het resultaat NIET (voorkomt misverstanden tussen betrokkenen) </li></ul></ul><ul><li>Is nooit een verrassing voor de klant </li></ul><ul><li>Wanneer je doelen stelt, moet je ook de succes criteria definieren </li></ul>
 12. 12. Succes criteria <ul><li>Vertellen je of je je doelstellingen bereikt hebt (en het project kan worden afgerond) </li></ul><ul><li>Wat dient er te gebeuren opdat een ieder het project beschouwt als een succes </li></ul><ul><li>Voorbeelden: </li></ul><ul><ul><ul><li>20% toename bezoekersaantallen binnen zes maanden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>10% toename verkoop via website gedurende het eerste jaar </li></ul></ul></ul>
 13. 13. Doelstellingen en succes criteria <ul><li>Succes criteria hangen direct samen met doelstellingen </li></ul><ul><ul><ul><li>Doelstelling: upload site voor 7 november </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Succes criterium: de site is op 7 november gereed voor gebruik </li></ul></ul></ul><ul><li>Formuleer je doelstellingen en succes criteria met behulp van SMART </li></ul><ul><ul><ul><li>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-based </li></ul></ul></ul>
 14. 14. SMART <ul><li>Specific </li></ul><ul><ul><ul><li>objectives should never be general e.g. “Europe’s no. 1”. “No. 1 what?” is the right question here </li></ul></ul></ul><ul><li>Measurable </li></ul><ul><ul><ul><li>always try to find some way to measure if the objective has been achieved. Ideally with numbers (although this is sometimes difficult </li></ul></ul></ul><ul><li>Achievable </li></ul><ul><ul><ul><li>being the no. 1 airline in the world for passengers is probably not achievable for KLM, but the no. 1 in business traveller survey’s is </li></ul></ul></ul><ul><li>Relevant </li></ul><ul><ul><ul><li>being the no. 1 car hire company in the world is not a relevant objective for KLM (unless they decide to go into this business) </li></ul></ul></ul><ul><li>Time-based </li></ul><ul><ul><ul><li>objectives should be given a clear date by when they should be achieved </li></ul></ul></ul>
 15. 15. SMART <ul><li>SMART is een hulpmiddel </li></ul><ul><li>SMART stelt je in staat te beoordelen of je doelstellingen en succes criteria deugen </li></ul><ul><li>Gebruik SMART als een checklist bij het controleren van je doelstellingen en succes criteria </li></ul>
 16. 16. Sitemap <ul><li>Uitleg tijdens vakmodule ICT </li></ul>
 17. 17. Functionele specificaties <ul><li>Startpunt: gebruikers van site (doelgroep) </li></ul><ul><li>Beschrijft de functies die de site de gebruikers aanbiedt </li></ul><ul><ul><ul><li>Welke acties moet de gebruiker kunnen doen? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wat is er nodig om deze acties mogelijk te maken? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Denk aan navigatie mogelijkheden, beschikbaarheid van informatie (downloaden) en toegang tot informatie </li></ul></ul></ul>
 18. 18. Technische specificaties <ul><li>Uitleg tijdens vakmodule ICT </li></ul>
 19. 19. Samenvatting inhoud website <ul><li>Welke elementen zijn opgenomen in de site? </li></ul><ul><ul><ul><li>Beschrijf de elementen van de website (=content) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Text, video, games, 3D, animations etc, etc. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zie sitemap </li></ul></ul></ul><ul><li>Wie levert de content voor de site? </li></ul><ul><li>Hoe wordt de site ge-update? </li></ul><ul><ul><li>En door wie? </li></ul></ul><ul><li>Wie zal de feedback managen? </li></ul><ul><ul><li>Chat area moderation </li></ul></ul><ul><ul><li>User group moderation </li></ul></ul><ul><ul><li>Prijsvragen </li></ul></ul>
 20. 20. Plan van aanpak <ul><li>In herfstproject ligt de nadruk op de beheersing van ‘tijd’ </li></ul><ul><li>Maak een indeling in fases, taken, benodigde tijd </li></ul><ul><li>Verdere toelichting tijdens volgende les </li></ul>
 21. 21. Huiswerk <ul><li>Schrijf je projectspecificatie voor het herfstproject </li></ul><ul><li>Maak een uitdraai! </li></ul>

×