Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uvjeti rada patronažnih medicinskih sestara

306 views

Published on

Hrvatska komora medicinskih sestara pripremila je i provela istraživanje o zadovoljstvu patronažnih sestara uvjetima rada.
Cilj istraživanja provedenog na 420 ispitanica bio je prikupljanje stavova i mišljenja članica o problemima patronažnih sestara i uvjetima rada.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Uvjeti rada patronažnih medicinskih sestara

 1. 1. Uvjeti rada patronažnih medicinskih sestara Zagreb, listopad 2020. Istraživanje Hrvatske komore medicinskih sestara
 2. 2. O istraživanju • Hrvatska komora medicinskih sestara pripremila je i provela istraživanje o zadovoljstvu patronažnih sestara uvjetima rada • Metoda istraživanja: anketa • Anketa je poslana mailom na glavne sestre domova zdravlja koje su je proslijedile patronažnim med. sestrama/tehničarima • Uzorak: 420 ispitanica • Cilj istraživanja: prikupljanje stavova i mišljenja članica o problemima patronažnih sestara i uvjetima rada • Anketa je provedena u rujnu 2020. godine 2
 3. 3. Anketa o uvjetima rada patronažnih sestara
 4. 4. 3  Protokoli za rad  Sredstva za rad  Sigurnost na radu  Zaštitna oprema  Prostor za edukaciju  Komunikacija s nadređenima prosječna ocjena Zaključci o istraživanju 4 3,9  Opće zadovoljstvo poslom
 5. 5. Zaključci o istraživanju Više od polovine ispitanica smatra da skrbi o previše pacijenata (57%). 51 % ispitanica skrbi o više od 4 tisuće pacijenata. 43 % nezadovoljno mogućnostima napredovanja, a 38 % plaćom. Skoro 3/4 ispitanica smatra da se njihov rad ne cijeni dovoljno. Pristup potrebnim informacijama nema 58% patronažnih sestara Prvostupnice sestrinstva su njih 73% 26 % nema priznatu stručnu spremu. Da postoji potreba za specijalizacijom smatra njih 65%. 5
 6. 6. Rezultati istraživanja Anketa o uvjetima rada patronažnih sestara
 7. 7. Zadovoljstvo poslom i uvjetima Ocijenite školskim ocjenama vaše zadovoljstvo: N=420 7 3.9 2.8 2.9 2.8 2.9 0 1 2 3 4 5 Općenito poslom Sredstva za rad Prostor za edukaciju Sigurnost na radu Zaštitna oprema
 8. 8. Zadovoljstvo protokolima i komunikacijom Ocijenite školskim ocjenama vaše zadovoljstvo: N=420 8 2.8 3.3 3.6 0 1 2 3 4 5 Protokoli za rad Komunikacija s nadređenima Komunikacija sa suradnicima
 9. 9. Postoji potreba za specijalizacijom Postoji li potreba za specijalizacijom za patronažne sestre? N=420 9 65% 17% 18% Da Ne Nisam sigurna
 10. 10. Priznata stručna sprema Je li vam priznata stručna sprema sukladno stupnju obrazovanja koji ste završili? N=420 10 74% 26% Da Ne
 11. 11. Moj rad se povremeno ne cijeni Ocijenite svoje slaganje sa sljedećim tvrdnjama: Povremeno imam osjećaj da se moj rad ne cijeni. N=420 11 29% 44% 9% 15% 3% u cijelosti se slažem djelomično se slažem niti se slažem, niti ne slažem većinom se ne slažem u cijelosti se ne slažem
 12. 12. Zadovoljna sam mogućnošću napredovanja Ocijenite svoje slaganje s tvrdnjom: Zadovoljna sam mogućnostima napredovanja na radnom mjestu. N=420 12 9% 19% 29% 20% 23% u cijelosti se slažem djelomično se slažem niti se slažem, niti ne slažem većinom se ne slažem u cijelosti se ne slažem
 13. 13. Zadovoljna sam plaćom Ocijenite svoje slaganje sa sljedećom tvrdnjom: Zadovoljna sam svojom plaćom. N=420 13 10% 30% 22% 21% 17% u cijelosti se slažem djelomično se slažem niti se slažem, niti ne slažem većinom se ne slažem u cijelosti se ne slažem
 14. 14. Prevelik broj pacijenata na 1 med.sestru Ocijenite svoje slaganje sa sljedećom tvrdnjom: Patronažne sestre skrbe za preveliki broj pacijenata. N=420 14 25% 32% 24% 13% 6% u cijelosti se slažem djelomično se slažem niti se slažem, niti ne slažem većinom se ne slažem
 15. 15. Broj pacijenata O kolikom broju pacijenata skrbite? N=420 15 8% 41% 40% 11% > 4.000 4.001 - 5.000 5.001 - 6.000
 16. 16. Broj osiguranika HZZO/1 patronažnu MS Podaci o broju ugovorenih patronažnih sestara i o broju osiguranika su iz HZZO-a (2019.). 16 3,595 3,953 4,113 4,199 4,302 4,326 4,429 4,463 4,520 4,578 4,616 4,620 4,670 4,733 4,737 4,987 4,988 5,038 5,316 5,499 5,996 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 opterećenje > 5.100 pacijenata Standardni broj pacijenata na 1 patronažnu MS je 5.100 prema Odluci HZZO-a o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, NN 56/2017.
 17. 17. Ne mogu biti nositelj projekta/istraživanja u kojima sudjelujem Ocijenite svoje slaganje sa sljedećom tvrdnjom: "U istraživanjima i projektima u kojima sudjelujem nemam mogućnosti biti nositelj projekta." N=420 17 22% 15% 30% 7% 4% 22% u cijelosti se slažem djelomično se slažem niti se slažem, niti ne slažem većinom se ne slažem u cijelosti se ne slažem ne sudjelujem niti u istraživanjima, niti u posebnim projektima
 18. 18. Odgovarajuća informatička oprema na terenu Imate li u obavljanju vašeg posla odgovarajuću informatičku opremu na terenu? N=420 18 31% 68% 1% Da Ne Ne znam
 19. 19. Pristup potrebnim podacima Imate li u obavljanju vašeg posla odgovarajući pristup svim potrebnim podacima o pacijentima? N=420 19 38% 58% 4% Da Ne Ne znam
 20. 20. Spol Kojeg ste spola? N=420 20 97% 2% 1% žensko muško ne želim odgovoriti
 21. 21. Životna dob Koje ste životne dobi? N=420 21 3% 29% 35% 18% 15% < 25 od 25 – 35 od 36 – 45 od 46 – 55 od 56 – 65
 22. 22. Županije Županija u kojoj ste zaposleni: N=420 22 3% 6% 2% 24% 1% 5% 1% 7% 0% 2% 13% 3% 4% 1% 4% 5% 1% 9% 6% 3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Bjelovarsko-bilogorska županija Brodsko-posavska županija Dubrovačko-neretvanska županija Grad Zagreb Istarska županija Karlovačka županija Koprivničko-križevačka županija Krapinsko-zagorska županija Ličko-senjska županija Međimurska županija Osječko-baranjska županija Primorsko-goranska županija Sisačko-moslavačka županija Splitsko-dalmatinska županija Šibensko-kninska županija Varaždinska županija Virovitičko-podravska županija Vukovarsko-srijemska županija Zadarska županija Zagrebačka županija
 23. 23. Stručna sprema Vaša stručna sprema je: N=420 23 3% 73% 5% 19% medicinska sestra/tehničar općeg smjera prvostupnik/prvostupnica sestrinstva diplomirana medicinska sestra/tehničar magistra/magistar sestrinstva
 24. 24. Najčešći problemi patronažnih sestara OBUJAM POSLA KOMUNIKACIJA 24  prevelik obujam posla i broj pacijenata na 1 MS  pokrivanje prevelikih zemljopisnih područja  rad na poslovima koji nisu u opisu radnog mjesta  nejavljanja ambulanti na telefon  nedovoljno kvalitetna suradnja s liječnicima obiteljske medicine, ginekolozima i pedijatrima  liječnici ih šalju u izvide o stanju pacijenata umjesto kućne posjete  nepridržavanje uputa od strane pacijenata 420 ispitanika je odgovorilo na ova pitanja
 25. 25. Najčešći problemi patronažnih sestara UVJETI RADA 25  nedostupnost toplog obroka  problem korištenja toaleta  nedostatak radne odjeće i obuće te pomagala za rad  nepostojanje Pravilnika o odijevanju patronažnih sestara (vrsta i učestalost dobivanja torbi, jakni odjeće i obuće + akreditacija)  nepostojanje prostora za rad s grupama, za ostavljanje materijala za rad  nemogućnost korištenja pauze od 30 min  različite rizične situacije ulaskom u kuću ili kvart (ugrizi psa, nepostojanje zvona, nesigurnost u romskim naseljima)  nepostojanje sistematskog pregleda  neplaćanje ili neadekvatno plaćanje troškova službenog automobila (parking,km) 420 ispitanika je odgovorilo na ova pitanja
 26. 26. Najčešći problemi patronažnih sestara UVJETI RADA 26  nepotrebno mjerenje guk-a i rr-a bez pravih uputa  nedobivanje sestrinskog otpusnog pisma  nemogućnost upisivanja DTP  sve veći opseg DTP  nedovoljni/netočni podaci o pacijentu  nejasni protokoli što je čiji posao  nedovoljna specifična edukacija i certifikati  nepostojanje adekvatnih DTP kod posjeta majke i novorođenčeta  loša informiranost rodilja u rodilištu  nedovoljan broj i nedovoljno detaljni DTPi 420 ispitanika je odgovorilo na ova pitanja
 27. 27. Najčešći problemi patronažnih sestara UVJETI RADA 27  nedovoljna informiranost od strane epidemiološke službe o pacijentima koji su zbog Covida u samoizolaciji  nepotrebno obilaženje zdravstvenih njega, dva puta mjesečno, i zbog toga trpe kronični bolesnici i preventiva  potrebno je odvojiti dane za posjete kroničarima, pacijentima na kućnoj njezi, onima s ranama i zdravoj novorođenčadi, ostaloj djeci, trudnicama i rodiljama.  nema cijene kućne posjete za pacijente koji nemaju zdravstveno osiguranje-stranci 420 ispitanika je odgovorilo na ova pitanja
 28. 28. Najčešći problemi patronažnih sestara POTICAJNOST RADNOG OKRUŽENJA 28  nemotiviranost  smanjenje motivacije kod patronažnih sestara koje rade grupe za potporu dojenja i aktivne su u drugim projektima jer ne postoji financ. stimulacija  osjećaj manje vrijednosti u timu  nepotizam  mala mogućnost napredovanja  plaćanje patronažnih sestara po glavarini neovisno o njihovim učincima (koliko posjeta, koliko grupnog rada ili koliko sudjeluju u projektima)  ideje i inicijative voditelj odbije ili provede kao svoje  nemogućnost da patronažne sestre budu nositelji projekta  nevidljivost u zdravstvenom sustavu  uglavnom prepuštene same sebi  nepriznavanje stupnja obrazovanja 420 ispitanika je odgovorilo na ova pitanja
 29. 29. O patronažnoj zdravstvenoj zaštiti 29  Patronažna zdravstvena zaštita je preventivna i medicinsko-socijalna djelatnost polivalentnog tipa, integrirana u primarnu zdravstvenu zaštitu. Njezin cilj je promicanje i očuvanje zdravlja obitelji, pojedinca i zajednice. Djelovanje patronažnih sestara je usmjereno na sestrinsku skrb u vlastitom domu ili na drugim mjestima gdje ljudi žive ili borave.  Osnovno djelovanje patronažnih MS je zdravstveni odgoj, edukacija, informiranje i obrazovanje s ciljem promicanja zdravlja i prevencije bolesti posebno u najosjetljivijim razdobljima života. Patronažna sestra primarno pruža skrb za novorođenčad, dojenčad, kronično bolesnu i rizično ugroženu djecu, trudnice i babinjače, za kronične bolesnike, starije osobe, za invalide, socijalno ugrožene osobe, korisnike zdravstvene njege u kući i palijativne skrbi, migrante i sve druge potrebite skupine.  Temeljni model rada patronažne MS je kućna posjeta pojedincu ili obitelji tamo gdje žive, u njihovom domu ili na mjestu trenutnog smještaja (Dom za starije, domovi za djecu, centri za rehabilitaciju, udomiteljske obitelji itd). Osim kućnog posjeta, patronažne sestre aktivnosti zdravstvenog odgoja provode kroz rad u malim grupama s različitim skupinama korisnika.

×