Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bảng điểm Revit Structure

7,952 views

Published on

Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh
Home: www.facebook.com\hoanganhtraining
Company: www.huytraining.com
Link đắng ký học
http://www.huytraining.com/khoa-hoc-offline/khoa-hoc-revit-structure-revit-ket-cau-tai-huy-training.html

Published in: Software
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Bảng điểm Revit Structure

  1. 1. Bảng điểm Revit Structure Nguyễn Hoàng Anh www.huytraining.com 1 BẢNG ĐIỂM REVIT STRUCTURE 2016 Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: www.facebook.comhoanganhtraining Company: www.huytraining.com STT ĐIỂM XẾP LOẠI 1 8,0 – 10 GIỎI 2 6,5 – 7,9 KHÁ 3 5,0 – 6,4 TRUNG BÌNH 4 < 4,9 KHÔNG ĐẠT CÁC YÊU CẦU CHUNG • Sau khi kết thúc khóa học 2 tuần (15 ngày) các bạn nộp bài cuối khóa. Nộp trễ sẽ bị trừ điểm • Bài cuối khóa các bạn tự chọn, không được trùng với bài thực hành trên lớp. • Bài nộp gồm 3 định file như sau: Revit (*.rvt); PDF; ảnh (*.PNG) • Nộp bài tại địa chỉ mail: hoanganhtraining@gmail.com • Trong mail ghi rõ các nội dung sau: • Họ và tên • Tên lớp Khóa học – Ví dụ: Revit Structure tháng 7 năm 2016 • Điện thoại liên hệ • Facebook liên hệ • Ghi rõ nội dung liên hệ để giáo viên và trung tâm dễ hỗ trợ các bạn sau khóa học (trả lời thắc mắc, việc làm, cộng tác viên, …)
  2. 2. Bảng điểm Revit Structure Nguyễn Hoàng Anh www.huytraining.com 2 THANG ĐIỂM CHẤM STT ĐIỂM XẾP LOẠI 1 8,0 – 10 GIỎI 2 6,5 – 7,9 KHÁ 3 5,0 – 6,4 TRUNG BÌNH 4 < 4,9 KHÔNG ĐẠT Ghi chú: - Không đạt sẽ không cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học - Các bạn được cấp giấy chứng nhận giỏi sẽ được làm trợ giảng hoặc nhận công trình làm thêm. DỰNG HÌNH Điểm Nội dung Ghi chú 0,5 Dựng đúng và đầy đủ cấu kiện Thiếu 1 cấu kiện trừ 0,1 0,2 Lỗi liên kết cột dầm sàn <5 lỗi 0,2 Có Jonit những đối tượng đã vẽ Khối lượng bê tông không bị dư 0,1 Có các view 3D đẹp Nhiều góc độ 1 Tổng điểm
  3. 3. Bảng điểm Revit Structure Nguyễn Hoàng Anh www.huytraining.com 3 BẢN VẼ CHUNG Điểm Nội dung Ghi chú 0,1 Bìa Trang bìa làm family riêng 0,2 Tạo riêng family bản vẽ Không được dùng mặc định của Autodesk 0,2 Khung bản vẽ chi tiết Tên công trình, hạng mục, Tên người vẽ, hướng dẫn, … 0,1 Mục lục Đầy đủ 0,1 Đánh số bản vẽ dễ quản lý Đánh số và đặt tên khoa học 0,1 Phân vùng bản vẽ để dễ quản lý Dùng Browser Organization để tổ chức lại bản vẽ 0,2 Có bảng ghi chú đầy đủ Tùy vào mức độ chi tiết để cho điểm 1 Tổng điểm CHUNG CHO TRIỂN KHAI Điểm Nội dung Ghi chú 0,5 Vẽ đúng cấu tạo Xem sổ tay kết cấu để bố trí thép hợp lý 0,1 DIM đủ kích thước phù hợp với TCVN Phải có kính thước để có thể thi công được 0,1 Quản lý DIM hiệu quả Phân loại DIM 0,1 Tag thép phù hợp với TCVN Nhiều loại tag thép cho từng loại bản vẽ 0,1 Trình bày bản vẽ hợp lý Vẽ cùng cao độ, bố trí chi tiết hợp lý, … 0,1 In PDF đúng tỷ lệ Thiếp lập thông số máy in phù hợp 1 Tổng điểm
  4. 4. Bảng điểm Revit Structure Nguyễn Hoàng Anh www.huytraining.com 4 THỐNG KÊ Điểm Nội dung Ghi chú 0,3 TK bê tông, cột, dầm, sàn Thiếu 1 bảng trừ 0,2 0,2 Thống kê nhanh ván khuốn 0,1 Bảng thống kê thể hiện tiếng Việt 0,1 Thể hiện đơn vị đầy đủ Ví dụ: m, kg, Ø, … 0,2 Có hình dạng thép Tùy cách thể thiện để cho điểm 0,1 Có đoạn nối thép 1 Tổng điểm MẶT BẰNG MÓNG, DẦM, CỘT Điểm Nội dung Ghi chú 0,1 Đầy đủ kích thước Nhìn bản vẽ thoáng 0,1 Đánh số cấu kiện hợp lý Dễ quản lý theo tầng, theo trục 0,1 Có sử dụng bộ lọc filters tăng hiệu quả triển khai 0,1 Tạo nhiều View Template tăng hiệu quả triển khai 0,1 Có bảng thống kê vào các triển khai 0,1 Có ghi chú đầy đủ 0,1 Thể hiện cao độ phù hợp với TCVN 0,3 Đầy đủ mặt bằng móng, dầm, cột Thiếu 1 bản trừ 0,3 1 Tổng điểm
  5. 5. Bảng điểm Revit Structure Nguyễn Hoàng Anh www.huytraining.com 5 BẢN VẼ CỐ THÉP DẦM CỘT Điểm Nội dung Ghi chú 0,2 Đầy đủ chi tiết mặt cắt 0,2 Trình bày các Section hợp lý Vẽ đúng mặt cắt và cao độ, bản vẽ dễ nhìn 0,1 Làm 1 family riêng cho tag thép section Xem hương dẫn tạo ghi chú thép 0,1 Sử dụng view template 0,1 Lọc được thép cột ra khỏi thép dầm dụng bộ lọc filters 0,1 Thể hiện cao độ phù hợp với TCVN 0,2 Thể hiện 3D thép Có render trong kết cấu 1 Tổng điểm BẢN VẼ CỐ THÉP SÀN VÀ MÓNG Điểm Nội dung Ghi chú 0,2 Đầy đủ chi tiết mặt cắt 0,2 Vẽ đúng cấu tạo không thừa thép Thừa đoạn giao với dầm, thừa đoạn giao giữa các lớp 0,1 Sử dụng view template 0,1 Tăng nét in cho thép D6 và D8 0,1 Lọc được thép D6 0,1 Ghi chú thép có nét line giống nhau Detail line và annotation line giống nhau 0,1 Có thể hiện cao độ phù hợp với TCVN 0,1 Thể hiện 3D thép Phân biệt màu sắc lớp trên và lớp dưới 1 Tổng điểm
  6. 6. Bảng điểm Revit Structure Nguyễn Hoàng Anh www.huytraining.com 6 BẢN VẼ CỐ THÉP CẦU THANG VÀ CÁC CẤU KIỆN PHỨC TẠP Điểm Nội dung Ghi chú 0,2 Đầy đủ chi tiết mặt cắt 0,1 Trình bày các section hợp lý Vẽ đúng mặt cắt và cao độ, bản vẽ dễ nhìn 0,1 Thể hiện thép ở mặt bằng 0,1 Sử dụng view template 0,1 Trích chi tiếp thép 0,2 Thể hiện 3D thép 0,2 Có các cấu kiện phức tạp Cầu thang xoắn, dầm cong, mái vòm, mái nghiêng, … 1 Tổng điểm CÁC PHẦN CỘNG THÊM Điểm Nội dung Ghi chú 0,1 Link file kiến trúc Hoặc vẽ chung cả 2 vào 1 mô hình Từ file kiến trúc tạo thành file kết cấu 0,1 Link file AutoCad Link mặt bằng kiến trúc, hoặc link các chi tiết đã vẽ trong cad 0,2 Quản lý các view hợp lý, rõ ràng Dùng Browser Organization để tổ chức lại view 0,1 Kiểm tra các va chạm 0,1 Phân kỳ cho các cấu kiện để quản lý thi công 0,1 Biểu đồ nội lực và chuyển vị trong Revit Thể hiện trong bản vẽ 0,1 Có chất tải và tổ hợp lực 0,2 Có Workset Quản lý thành viên hợp lý 1 Có tư duy sáng tạo mới Về thể hiện, quản lý, thủ thuật 2 Tổng điểm
  7. 7. Bảng điểm Revit Structure Nguyễn Hoàng Anh www.huytraining.com 7 LỜI KẾT • Hiện nay, các công ty tuyển dụng ít nhìn vào các chứng chỉ của bạn. Mà các công ty này thương yêu cầu xem các công trình của bạn đã hoàn thành. Vì vậy các bạn hoàn thành công trình thực hành chính là hành trang tốt nhất mà bạn mang theo khi ứng tuyển. • Sau khi hoàn thành công trình thực hành, bạn sẽ có template cho riêng của bạn. File Template cố gắng chứa những gì thiết yếu nhất để vừa đầy đủ nội dung vừa có dung lượng file nhẹ nhất có thể được. • Sau khóa học các bạn vẫn được hỗ trợ vĩnh viễn. Nếu có thắc mắc gì các bạn tiếp tục đặt câu hỏi trong khóa học hoặc gửi về giảng viên để được hỗ trợ. • Các bài tham khảo các bạn xem thêm ở đây http://www.huytraining.com/thu-vien/revit-tong-hop-bai-tap-cua-cac-hoc-vien-tai- huytraining.html • Các bạn khác muốn tham gia khóa học thì kích vào link này http://www.huytraining.com/khoa-hoc-offline/khoa-hoc-revit-structure-revit-ket-cau- tai-huy-training.html • Chúc các bạn thành công trong công việc và cuộc sống. CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: www.facebook.comhoanganhtraining Company: www.huytraining.com

×