Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kết cấu nhà phố - Nguyễn Văn Khánh

10,703 views

Published on

Người vẽ: Nguyễn Văn Khánh
Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh
Home: www.facebook.com\hoanganhtraining
Company: www.huytraining.com
Các bạn xem các bài của các học viên khác tại đây
http://www.huytraining.com/thu-vien/revit-tong-hop-bai-tap-cua-cac-hoc-vien-tai-huytraining.html
Link tham gia khóa học tại đây
http://www.huytraining.com/khoa-hoc-offline/khoa-hoc-revit-structure-revit-ket-cau-tai-huy-training.html

Published in: Software
 • Login to see the comments

Kết cấu nhà phố - Nguyễn Văn Khánh

 1. 1. HỒ SƠ KẾT CẤU DỰ ÁN:NHÀ Ở GIA ĐÌNH 05/03/2016
 2. 2. ARCHITECTURE INTERIOR CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NAM KIẾN 27 QUÁCH VĂN TUẤN, P.12, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM ĐTDĐ: 0908.246679 Email: namkien2009@gmail.com Website: namkien.com SỐ 106&108 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH, PHƯỜNG 14 QUẬN TÂN BÌNH, TP.HCM NHÀ Ở GIA ĐÌNH ÔNG VŨ VINH QUANG CÔNG TRÌNH CHỦ ĐẦU TƯ BẢN VẼ SỐ NGÀY: 05.03.2016 TỈ LỆ: HĐ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN KIỂM KS. NGUYỄN VĨNH HIỆP BẢN VẼGHI CHÚ: ThS.KTS. NGUYỄN NHẬT NAM 1/ BẢN VẼ KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG KHI CHƯA ĐƯỢC ĐÓNG DẤU. 2/ NGƯỜI XÂY DỰNG PHẢI KIỂM TRA TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC THỰC TẾ TRÊN CÔNG TRƯỜNG TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH THI CÔNG. 3/ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG CÁC KÍCH THƯỚC VÀ GHI CHÚ TRONG BẢN VẼ KHI THI CÔNG CÔNG TRÌNH 4/ TẤT CẢ BẢN VẼ PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA ĐỒNG BỘ VỚI NHAU (BẢN VẼ KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, ĐIỆN, NƯỚC, VÀ CÁC BẢN VẼ KHÁCH NẾU CÓ). 5/ TẤT CẢ BẢN VẼ ĐỀU CÓ BẢN QUYỀN VÀ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG NẾU CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA KIẾN TRÚC SƯ. KS. NGUYỄN VĂN KHANHKS. NGUYỄN VĨNH HIỆP MỤC LỤC B.02 MỤC LỤC STT TÊN BẢN VẼ KÝ HIỆU BÌA 1 BÌA HỒ SƠ B.01 2 MỤC LỤC B.02 KẾT CẤU MB CỌC M.01 MB MÓNG, ĐÀ KIỀNG M.02 CHI TIẾT CỌC M.03 CHI TIẾT MÓNG M.04 MBKC TẦNG 2 S.01 MBKC TẦNG 3 S.02 MBKC TẦNG 4 S.03 MBKC TẦNG 5 S.04 MBKC MÁI S.05 MB THÉP SÀN TẦNG 2 S.06 MB THÉP SÀN TẦNG 3 S.07 MB THÉP SÀN TẦNG 4 S.08 MB THÉP SÀN TẦNG 5 S.09 MB THÉP SÀN MÁI S.10 CT CỘT S.11 CHI TIẾT DẦM S.12 CHI TIẾT DẦM S.13 KẾT CẤU THANG S.14
 3. 3. 123456 C B 4000 1000 4500 9100 4500 19100 600 600 750 600750 600 600 600 600 600 600 600 600 750 750 750 750 750 750 975 750 750 1500 19501450 1450 750 750 6001450 1700 750 750 6007501300 750 750 600 750 750 1 3 2 10 11 12 13 16 17 18 19 23 24 25 29 30 31 14 15 4 5 6 7 8 9 20 21 22 26 27 28 33 34 32 600 ARCHITECTURE INTERIOR CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NAM KIẾN 27 QUÁCH VĂN TUẤN, P.12, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM ĐTDĐ: 0908.246679 Email: namkien2009@gmail.com Website: namkien.com SỐ 106&108 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH, PHƯỜNG 14 QUẬN TÂN BÌNH, TP.HCM NHÀ Ở GIA ĐÌNH ÔNG VŨ VINH QUANG CÔNG TRÌNH CHỦ ĐẦU TƯ BẢN VẼ SỐ NGÀY: 05.03.2016 TỈ LỆ: HĐ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN KIỂM KS. NGUYỄN VĨNH HIỆP BẢN VẼGHI CHÚ: ThS.KTS. NGUYỄN NHẬT NAM 1/ BẢN VẼ KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG KHI CHƯA ĐƯỢC ĐÓNG DẤU. 2/ NGƯỜI XÂY DỰNG PHẢI KIỂM TRA TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC THỰC TẾ TRÊN CÔNG TRƯỜNG TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH THI CÔNG. 3/ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG CÁC KÍCH THƯỚC VÀ GHI CHÚ TRONG BẢN VẼ KHI THI CÔNG CÔNG TRÌNH 4/ TẤT CẢ BẢN VẼ PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA ĐỒNG BỘ VỚI NHAU (BẢN VẼ KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, ĐIỆN, NƯỚC, VÀ CÁC BẢN VẼ KHÁCH NẾU CÓ). 5/ TẤT CẢ BẢN VẼ ĐỀU CÓ BẢN QUYỀN VÀ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG NẾU CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA KIẾN TRÚC SƯ. KS. NGUYỄN VĂN KHANHKS. NGUYỄN VĨNH HIỆP MB CỌC M.01 MẶT BẰNG CỌC 1
 4. 4. CB 3 3 4 Ø8 A150 5 Ø6 A150 2 3 Ø20 3 3 Ø20 1 2 Ø12 4000 500 250 500 3x Ø202 3x Ø203 2x Ø121 4 Ø8 A150 5 Ø6 A150 200 300 1 Ø6 A150 3x Ø1856 3x Ø1857 Ghi chú: - BÊ TÔNG ĐÁ 1X2 MÁC 200: RN= 90KG/CM², RK=7.5KG/CM² - THÉP (Ø ≤10 DÙNG THÉP NHÓM AI Ra = 2300 KG/CM² - THÉP (Ø > 10) DÙNG THÉP NHÓM AII Ra = 2800 KG/CM² - THI CÔNG BỂ PHỐT XEM BẢN VẼ NƯỚC - CẮT NỐI CỐT THÉP THEO QUY PHẠM - THỐNG KÊ CỐT THÉP XEM BẢNG THỐNG KÊ 123456 C 1000 4500 4600 4500 4500 19100 4000 B ĐK (200X300 MM) ĐK (200X300 MM) GM (250x500mm) GM (250x500mm) GM (250x500mm) GM (250x500mm) GM (250x500mm) ĐK (150x300mm) ĐK (200X300 MM) 750850 850 750 850 2000 250 750 750 250 600 1000 4500 1350 1900 1350 4500 4500 ĐK (150x300mm) 1900 1800 M1 M1 M1 M1 M1 M2 M2 M2 M3 M4 M4 M3 M2 250x500mm M1 ARCHITECTURE INTERIOR CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NAM KIẾN 27 QUÁCH VĂN TUẤN, P.12, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM ĐTDĐ: 0908.246679 Email: namkien2009@gmail.com Website: namkien.com SỐ 106&108 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH, PHƯỜNG 14 QUẬN TÂN BÌNH, TP.HCM NHÀ Ở GIA ĐÌNH ÔNG VŨ VINH QUANG CÔNG TRÌNH CHỦ ĐẦU TƯ BẢN VẼ SỐ NGÀY: 05.03.2016 TỈ LỆ: HĐ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN KIỂM KS. NGUYỄN VĨNH HIỆP BẢN VẼGHI CHÚ: ThS.KTS. NGUYỄN NHẬT NAM 1/ BẢN VẼ KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG KHI CHƯA ĐƯỢC ĐÓNG DẤU. 2/ NGƯỜI XÂY DỰNG PHẢI KIỂM TRA TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC THỰC TẾ TRÊN CÔNG TRƯỜNG TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH THI CÔNG. 3/ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG CÁC KÍCH THƯỚC VÀ GHI CHÚ TRONG BẢN VẼ KHI THI CÔNG CÔNG TRÌNH 4/ TẤT CẢ BẢN VẼ PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA ĐỒNG BỘ VỚI NHAU (BẢN VẼ KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, ĐIỆN, NƯỚC, VÀ CÁC BẢN VẼ KHÁCH NẾU CÓ). 5/ TẤT CẢ BẢN VẼ ĐỀU CÓ BẢN QUYỀN VÀ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG NẾU CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA KIẾN TRÚC SƯ. KS. NGUYỄN VĂN KHANHKS. NGUYỄN VĨNH HIỆP MB MÓNG, ĐÀ KIỀNG M.02 GM 250X500 2 MC GM 3 ĐK 200X300 4 MB ĐÀ KIỀNG 1
 5. 5. TẦNG 1 0 100600 3 Ø12 A150 1 Ø12 A150 2 Ø12 A1501 Ø12 A150 4 Ø8 A200 5 3 Ø18 89 2000 111 TẦNG 1 0 100 1600 100 600100 3 Ø12 A150 3 Ø12 A150 4 Ø12 A150 2 3 Ø18 1 Ø8 A200 5 Ø12 A150 ĐÁY THANG MÁY -1400 4 Ø8 A200 3 Ø12 A150 1 Ø12 A150 1 Ø12 A150 100 850 100 600100 ĐÁY THANG MÁY -1400 50 500 150 100600 4 Ø12 A150 3 Ø12 A150 1 3 Ø18 6 Ø8 A200 5 Ø12 A150 4 Ø12 A150 TẦNG 1 0 TẦNG 2.1 5080 ĐÁY THANG MÁY -1400 3 Ø12 A150 1 Ø12 A1502 Ø12 A150 15 Ø12 A150 13 Ø12 A150 13 Ø12 A150 15 Ø12 A150 200 1900 200 ARCHITECTURE INTERIOR CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NAM KIẾN 27 QUÁCH VĂN TUẤN, P.12, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM ĐTDĐ: 0908.246679 Email: namkien2009@gmail.com Website: namkien.com SỐ 106&108 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH, PHƯỜNG 14 QUẬN TÂN BÌNH, TP.HCM NHÀ Ở GIA ĐÌNH ÔNG VŨ VINH QUANG CÔNG TRÌNH CHỦ ĐẦU TƯ BẢN VẼ SỐ NGÀY: 05.03.2016 TỈ LỆ: HĐ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN KIỂM KS. NGUYỄN VĨNH HIỆP BẢN VẼGHI CHÚ: ThS.KTS. NGUYỄN NHẬT NAM 1/ BẢN VẼ KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG KHI CHƯA ĐƯỢC ĐÓNG DẤU. 2/ NGƯỜI XÂY DỰNG PHẢI KIỂM TRA TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC THỰC TẾ TRÊN CÔNG TRƯỜNG TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH THI CÔNG. 3/ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG CÁC KÍCH THƯỚC VÀ GHI CHÚ TRONG BẢN VẼ KHI THI CÔNG CÔNG TRÌNH 4/ TẤT CẢ BẢN VẼ PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA ĐỒNG BỘ VỚI NHAU (BẢN VẼ KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, ĐIỆN, NƯỚC, VÀ CÁC BẢN VẼ KHÁCH NẾU CÓ). 5/ TẤT CẢ BẢN VẼ ĐỀU CÓ BẢN QUYỀN VÀ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG NẾU CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA KIẾN TRÚC SƯ. KS. NGUYỄN VĂN KHANHKS. NGUYỄN VĨNH HIỆP CHI TIẾT MÓNG M.04 CT MÓNG M1 1 CT MÓNG M2 2 CT MÓNG M3 3 CT MÓNG M4 4 CT ĐÁY THANG MÁY 5
 6. 6. 456 C B C6 (200X200 MM) C5 (200X200 MM) C4 (200X300 MM) DS2.1 (200X300MM) DS 2.2 (200X300 MM) DM (150x300mm) DS2.1 (200X300MM) C2 (200X300 MM) C3 (200X300 MM) C1 (200X200 MM) DM (100X300 MM) DS 2.2 (200X300 MM) C1 (200X200 MM) 4000 1000 4500 1000 3400 1100 1400 28001200 1400 +3480 123 C B C5 (200X200 MM) DS 2.4 (200X300 MM) DP (200X200 MM) DS2.6 (150x300mm) DM (150x300mm) DS2.1 (200X300MM) DS2.1 (200X300MM) DS2.1 (200X300MM) DM (100X300MM) DS2.6 (200X300MM) DM (100X300MM) DM (200X200MM) C5 (200X200 MM) C2 (200X300 MM) C4 (200X300 MM) C4 (200X300 MM) C2 (200X300 MM) C3 (200X300 MM) DS 2.3 (200X300 MM) C1 (200X200 MM) C1 (200X200 MM) C1 (200X200 MM) 4500 4500 1200 2000 1350 1850 2650 4500 1200 4000 +5030 +5080 +5080 +4980 DP (200X200 MM) sàn âm sàn dày 100 hạ 50 ARCHITECTURE INTERIOR CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NAM KIẾN 27 QUÁCH VĂN TUẤN, P.12, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM ĐTDĐ: 0908.246679 Email: namkien2009@gmail.com Website: namkien.com SỐ 106&108 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH, PHƯỜNG 14 QUẬN TÂN BÌNH, TP.HCM NHÀ Ở GIA ĐÌNH ÔNG VŨ VINH QUANG CÔNG TRÌNH CHỦ ĐẦU TƯ BẢN VẼ SỐ NGÀY: 05.03.2016 TỈ LỆ: HĐ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN KIỂM KS. NGUYỄN VĨNH HIỆP BẢN VẼGHI CHÚ: ThS.KTS. NGUYỄN NHẬT NAM 1/ BẢN VẼ KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG KHI CHƯA ĐƯỢC ĐÓNG DẤU. 2/ NGƯỜI XÂY DỰNG PHẢI KIỂM TRA TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC THỰC TẾ TRÊN CÔNG TRƯỜNG TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH THI CÔNG. 3/ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG CÁC KÍCH THƯỚC VÀ GHI CHÚ TRONG BẢN VẼ KHI THI CÔNG CÔNG TRÌNH 4/ TẤT CẢ BẢN VẼ PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA ĐỒNG BỘ VỚI NHAU (BẢN VẼ KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, ĐIỆN, NƯỚC, VÀ CÁC BẢN VẼ KHÁCH NẾU CÓ). 5/ TẤT CẢ BẢN VẼ ĐỀU CÓ BẢN QUYỀN VÀ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG NẾU CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA KIẾN TRÚC SƯ. KS. NGUYỄN VĂN KHANHKS. NGUYỄN VĨNH HIỆP MBKC TẦNG 2 S.01 MBKC TẦNG 2 COS +3480 1 MBKC TẦNG 2 COS +5080 2
 7. 7. 456 C B DS3.1 (200X300MM) DS 3.2 (200X300 MM) C5 (200X200 MM) C4 (200X300 MM) DM (150x300mm) DM (100X300MM) DS3.1 (200X300MM) C2 (200X300 MM) C1 (200X200 MM) C3 (200X300 MM) DS 3.2 (200X300 MM) C1 (200X200 MM)1000 4600 1000 1850 2750 1225 4000 +6850 +6900 +6900 22001800 DP (200X200 MM) 123 C B DS 3.4 (200X300 MM) DP (200X200 MM) DM (150x300mm) DS3.1 (200X300MM) DS3.1 (200X300MM) DS3.1 (200X300MM) DM (200X200MM) DM (100X300 MM) C5 (200X200 MM) C5 (200X200 MM) C2 (200X200 MM) C2 (200X300 MM) C3 (200X300 MM) C4 (200X300 MM) C4 (200X300 MM) DS3.6 (200X300MM) DM (100X300 MM) DS 3.3 (200X300 MM) DS3.6 (150x300mm) C1 (200X200 MM) C1 (200X200 MM) C1 (200X200 MM) 4500 4500 1200 4000 +8550 +8500 +8450 100 DP (200X200 MM) 18002200 sàn âm sàn dày 100 hạ 50 Ghi chú: - BÊ TÔNG ĐÁ 1X2 MÁC 200: RN= 90KG/CM², RK=7.5KG/CM² - THÉP (Ø ≤10 DÙNG THÉP NHÓM AI Ra = 2300 KG/CM² - THÉP (Ø > 10) DÙNG THÉP NHÓM AII Ra = 2800 KG/CM² - THI CÔNG BỂ PHỐT XEM BẢN VẼ NƯỚC - CẮT NỐI CỐT THÉP THEO QUY PHẠM - THỐNG KÊ CỐT THÉP XEM BẢNG THỐNG KÊ ARCHITECTURE INTERIOR CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NAM KIẾN 27 QUÁCH VĂN TUẤN, P.12, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM ĐTDĐ: 0908.246679 Email: namkien2009@gmail.com Website: namkien.com SỐ 106&108 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH, PHƯỜNG 14 QUẬN TÂN BÌNH, TP.HCM NHÀ Ở GIA ĐÌNH ÔNG VŨ VINH QUANG CÔNG TRÌNH CHỦ ĐẦU TƯ BẢN VẼ SỐ NGÀY: 05.03.2016 TỈ LỆ: HĐ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN KIỂM KS. NGUYỄN VĨNH HIỆP BẢN VẼGHI CHÚ: ThS.KTS. NGUYỄN NHẬT NAM 1/ BẢN VẼ KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG KHI CHƯA ĐƯỢC ĐÓNG DẤU. 2/ NGƯỜI XÂY DỰNG PHẢI KIỂM TRA TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC THỰC TẾ TRÊN CÔNG TRƯỜNG TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH THI CÔNG. 3/ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG CÁC KÍCH THƯỚC VÀ GHI CHÚ TRONG BẢN VẼ KHI THI CÔNG CÔNG TRÌNH 4/ TẤT CẢ BẢN VẼ PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA ĐỒNG BỘ VỚI NHAU (BẢN VẼ KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, ĐIỆN, NƯỚC, VÀ CÁC BẢN VẼ KHÁCH NẾU CÓ). 5/ TẤT CẢ BẢN VẼ ĐỀU CÓ BẢN QUYỀN VÀ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG NẾU CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA KIẾN TRÚC SƯ. KS. NGUYỄN VĂN KHANHKS. NGUYỄN VĨNH HIỆP MBKC TẦNG 3 S.02 MBKC TẦNG 3 COS +6900 1 MBKC TẦNG 3 COS +8550 2
 8. 8. 456 C B C2 (200X300 MM) DS4.1 (200X300MM) DS 4.2 (200X300 MM) DM (150x300mm) DS4.1 (200X300MM) C5 (200X200 MM) C1 (200X200 MM) C3 (200X300 MM) C4 (200X300 MM) C1 (200X200 MM) DS 4.2 (200X300 MM) 1000 4500 1000 4600 1225 4000 1300 +10420 22001800 DP (200X200 MM) 123 C B 4000 4500 4500 1100 1950 1325 4500 4500 1100 DS 4.4 (200X300 MM) DP (200X200 MM) DM (150x300mm) DS4.1 (200X300MM) DS4.1 (200X300MM) DS4.1 (200X300MM) DM (200X200MM) C5 (200X200 MM) C5 (200X200 MM) C3 (200X200 MM) C2 (200X200 MM) C2 (200X200 MM) C4 (200X300 MM) C4 (200X300 MM) DS4.5 (200X300MM) DS 4.3 (200X300 MM) DM (100X300MM) DS4.5 (150x300mm) C1 (200X200 MM) C1 (200X200 MM) C1 (200X200 MM) +12050 +12000 +11950 DP (200X200 MM) sàn âm sàn dày 100 hạ 50 Ghi chú: - BÊ TÔNG ĐÁ 1X2 MÁC 200: RN= 90KG/CM², RK=7.5KG/CM² - THÉP (Ø ≤10 DÙNG THÉP NHÓM AI Ra = 2300 KG/CM² - THÉP (Ø > 10) DÙNG THÉP NHÓM AII Ra = 2800 KG/CM² - THI CÔNG BỂ PHỐT XEM BẢN VẼ NƯỚC - CẮT NỐI CỐT THÉP THEO QUY PHẠM - THỐNG KÊ CỐT THÉP XEM BẢNG THỐNG KÊ ARCHITECTURE INTERIOR CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NAM KIẾN 27 QUÁCH VĂN TUẤN, P.12, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM ĐTDĐ: 0908.246679 Email: namkien2009@gmail.com Website: namkien.com SỐ 106&108 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH, PHƯỜNG 14 QUẬN TÂN BÌNH, TP.HCM NHÀ Ở GIA ĐÌNH ÔNG VŨ VINH QUANG CÔNG TRÌNH CHỦ ĐẦU TƯ BẢN VẼ SỐ NGÀY: 05.03.2016 TỈ LỆ: HĐ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN KIỂM KS. NGUYỄN VĨNH HIỆP BẢN VẼGHI CHÚ: ThS.KTS. NGUYỄN NHẬT NAM 1/ BẢN VẼ KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG KHI CHƯA ĐƯỢC ĐÓNG DẤU. 2/ NGƯỜI XÂY DỰNG PHẢI KIỂM TRA TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC THỰC TẾ TRÊN CÔNG TRƯỜNG TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH THI CÔNG. 3/ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG CÁC KÍCH THƯỚC VÀ GHI CHÚ TRONG BẢN VẼ KHI THI CÔNG CÔNG TRÌNH 4/ TẤT CẢ BẢN VẼ PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA ĐỒNG BỘ VỚI NHAU (BẢN VẼ KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, ĐIỆN, NƯỚC, VÀ CÁC BẢN VẼ KHÁCH NẾU CÓ). 5/ TẤT CẢ BẢN VẼ ĐỀU CÓ BẢN QUYỀN VÀ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG NẾU CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA KIẾN TRÚC SƯ. KS. NGUYỄN VĂN KHANHKS. NGUYỄN VĨNH HIỆP MBKC TẦNG 4 S.03 MBKC TẦNG 4 COS +10420 1 MBKC TẦNG 4 COS +12050 2
 9. 9. 456 C B DS5.1 (200X300MM) DS 5.2 (200X300 MM) DM (150x300mm) DS5.1 (200X300MM) C5 (200X200 MM) DM (100X300MM) C3 (200X200 MM) C2 (200X200 MM) C4 (200X300 MM) C1 (200X200 MM) DS 5.2 (200X300 MM) C1 (200X200 MM) 1000 4500 1000 1550 3050 1225 1300 4000 +13890 DP (200X200 MM) 123 C B 4000 4500 4500 1100 2100 1250 4500 4500 1100 C2 (200X200 MM) C2 (200X200 MM) DS 5.4 (200X300 MM) DP (200X200 MM) DM (150x300 mm) DS5.1 (200X300MM) DS5.1 (200X300MM) DS5.1 (200X300MM) DM (200X200MM) C3 (200X200 MM) C4 (200X300 MM) C5 (200X200 MM) C5 (200X200 MM) C4 (200X200 MM) DS 5.3 (200X300 MM) DM (100X300 MM) DS5.6 (150x300mm) DS5.6 (200X300MM) C1 (200X200 MM) C1 (200X200 MM) C1 (200X200 MM) 2000 1350 +15490 +15390 18002200 sàn âm sàn dày 100 hạ 50 Ghi chú: - BÊ TÔNG ĐÁ 1X2 MÁC 200: RN= 90KG/CM², RK=7.5KG/CM² - THÉP (Ø ≤10 DÙNG THÉP NHÓM AI Ra = 2300 KG/CM² - THÉP (Ø > 10) DÙNG THÉP NHÓM AII Ra = 2800 KG/CM² - THI CÔNG BỂ PHỐT XEM BẢN VẼ NƯỚC - CẮT NỐI CỐT THÉP THEO QUY PHẠM - THỐNG KÊ CỐT THÉP XEM BẢNG THỐNG KÊ ARCHITECTURE INTERIOR CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NAM KIẾN 27 QUÁCH VĂN TUẤN, P.12, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM ĐTDĐ: 0908.246679 Email: namkien2009@gmail.com Website: namkien.com SỐ 106&108 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH, PHƯỜNG 14 QUẬN TÂN BÌNH, TP.HCM NHÀ Ở GIA ĐÌNH ÔNG VŨ VINH QUANG CÔNG TRÌNH CHỦ ĐẦU TƯ BẢN VẼ SỐ NGÀY: 05.03.2016 TỈ LỆ: HĐ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN KIỂM KS. NGUYỄN VĨNH HIỆP BẢN VẼGHI CHÚ: ThS.KTS. NGUYỄN NHẬT NAM 1/ BẢN VẼ KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG KHI CHƯA ĐƯỢC ĐÓNG DẤU. 2/ NGƯỜI XÂY DỰNG PHẢI KIỂM TRA TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC THỰC TẾ TRÊN CÔNG TRƯỜNG TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH THI CÔNG. 3/ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG CÁC KÍCH THƯỚC VÀ GHI CHÚ TRONG BẢN VẼ KHI THI CÔNG CÔNG TRÌNH 4/ TẤT CẢ BẢN VẼ PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA ĐỒNG BỘ VỚI NHAU (BẢN VẼ KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, ĐIỆN, NƯỚC, VÀ CÁC BẢN VẼ KHÁCH NẾU CÓ). 5/ TẤT CẢ BẢN VẼ ĐỀU CÓ BẢN QUYỀN VÀ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG NẾU CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA KIẾN TRÚC SƯ. KS. NGUYỄN VĂN KHANHKS. NGUYỄN VĨNH HIỆP MBKC TẦNG 5 S.04 MBKC TẦNG 5 COS +13890 1 MBKC TẦNG 5 COS +15490 2
 10. 10. 3456 C B DM1 (200X300MM) DM 2 (200X300 MM) DM1 (200X300MM) DM1 (200X300MM) DM (200X200 MM) DM 2 (200X300 MM) DM (150x300mm) DM (150x300mm) 1000 4500 4600 1000 4500 1350 3250 1800 4000 +17360 +17360 2200 ARCHITECTURE INTERIOR CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NAM KIẾN 27 QUÁCH VĂN TUẤN, P.12, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM ĐTDĐ: 0908.246679 Email: namkien2009@gmail.com Website: namkien.com SỐ 106&108 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH, PHƯỜNG 14 QUẬN TÂN BÌNH, TP.HCM NHÀ Ở GIA ĐÌNH ÔNG VŨ VINH QUANG CÔNG TRÌNH CHỦ ĐẦU TƯ BẢN VẼ SỐ NGÀY: 05.03.2016 TỈ LỆ: HĐ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN KIỂM KS. NGUYỄN VĨNH HIỆP BẢN VẼGHI CHÚ: ThS.KTS. NGUYỄN NHẬT NAM 1/ BẢN VẼ KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG KHI CHƯA ĐƯỢC ĐÓNG DẤU. 2/ NGƯỜI XÂY DỰNG PHẢI KIỂM TRA TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC THỰC TẾ TRÊN CÔNG TRƯỜNG TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH THI CÔNG. 3/ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG CÁC KÍCH THƯỚC VÀ GHI CHÚ TRONG BẢN VẼ KHI THI CÔNG CÔNG TRÌNH 4/ TẤT CẢ BẢN VẼ PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA ĐỒNG BỘ VỚI NHAU (BẢN VẼ KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, ĐIỆN, NƯỚC, VÀ CÁC BẢN VẼ KHÁCH NẾU CÓ). 5/ TẤT CẢ BẢN VẼ ĐỀU CÓ BẢN QUYỀN VÀ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG NẾU CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA KIẾN TRÚC SƯ. KS. NGUYỄN VĂN KHANHKS. NGUYỄN VĨNH HIỆP MBKC MÁI S.05 MBKC MÁI COS +17360 1 THỐNG KÊ CỘT SỐ HIỆU KIỂU CỘT SỐ LƯỢN G CHIỀU DÀI THỂ TÍCH C1 200X20 0 MM 23 3.31 m³ C2 13 2.48 m³ C3 10 1.77 m³ C4 10 2.01 m³ C5 200X20 0 MM 10 1.43 m³ C6 200X20 0 MM 1 3480 0.14 m³ Grand total: 67 11.15 m³ THỐNGKÊDẦM SỐ HIỆUKIỂUDẦM SỐ LƯỢNGCHIỀUDÀI THỂ TÍCH DM100X300MM130.66m³ DM150x300mm101.25m³ DM200X200MM50.70m³ DM1200X300MM30.61m³ DM2200X300MM299000.98m³ DP200X200MM130.98m³ DS2.1200X300MM51.06m³ DS2.2200X300MM20.71m³ DS2.3200X300MM1126550.68m³ DS2.4200X300MM1102000.58m³ DS2.6150x300mm121500.09m³ DS2.6200X300MM118600.08m³ DS3.1200X300MM51.07m³ DS3.2200X300MM20.64m³ DS3.3200X300MM1126860.59m³ DS3.4200X300MM1101000.51m³ DS3.6150x300mm121500.09m³ DS3.6200X300MM118500.09m³ DS4.1200X300MM51.08m³ DS4.2200X300MM20.64m³ DS4.3200X300MM1126860.70m³ DS4.4200X300MM1102000.58m³ DS4.5150x300mm121500.09m³ DS4.5200X300MM118500.09m³ DS5.1200X300MM51.08m³ DS5.2200X300MM20.64m³ DS5.4200X300MM1102000.58m³ DS5.6150x300mm121340.09m³ DS5.6200X300MM118500.09m³ DS 5.3 200X300MM1126860.70m³ GM250x500mm538001.06m³ ĐK150x300mm221000.17m³ ĐK200X300MM31.25m³ Grandtotal:10020.18m³ THỐNG KÊ SÀN KIỂU SÀN DÀY DIỆN TÍCH THỂ TÍCH ĐÁY THANG MÁY San Be tong 250mm 250 mm 5 m² 1.15 m³ Tầng 2 San Be tong 100mm 100 mm 17 m² 1.73 m³ TẦNG 2.1 San Be tong 100mm 100 mm 41 m² 4.12 m³ Tầng 3 San Be tong 100mm 100 mm 21 m² 2.14 m³ TẦNG 3.1 San Be tong 100mm 100 mm 25 m² 2.54 m³ Tầng 4 San Be tong 100mm 100 mm 22 m² 2.19 m³ TẦNG 4.1 San Be tong 100mm 100 mm 39 m² 3.94 m³ Tầng 5 San Be tong 100mm 100 mm 22 m² 2.21 m³ TẦNG 5.1 San Be tong 100mm 100 mm 24 m² 2.42 m³ MÁI San Be tong 100mm 100 mm 31 m² 3.08 m³ TỔNG 248 m² 25.53 m³
 11. 11. 456 C B 4000 1 Ø8 A150 3Ø8A150 2 Ø8 A150 4Ø8A150 6Ø8A150 6 Ø8 A150 6 Ø8 A150 6Ø8A150 6Ø8A150 1350 1000 4500 1400 4500 1000 1100 123 C B 8 Ø8 A150 9Ø8A150 10 Ø8 A150 19 Ø8 A150 18 Ø8 A150 74Ø8A150 20Ø8A150 3 3 6 Ø8 A150 6Ø8A150 6Ø8A150 30 Ø8 A150 31 Ø8 A150 32 Ø8 A150 550 700 33Ø10A140 34 Ø10 A140 4000 3200 4500 4500 1200 1800 1900 2100 1250 1800 2700 4500 1200 1900 1100 8 Ø8 A150 9 Ø8 A150 10 Ø8 A150 29 Ø6 A3006 Ø8 A150 74 Ø8 A150 19 Ø8 A150 75 Ø6 A300 200 1000 200 ARCHITECTURE INTERIOR CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NAM KIẾN 27 QUÁCH VĂN TUẤN, P.12, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM ĐTDĐ: 0908.246679 Email: namkien2009@gmail.com Website: namkien.com SỐ 106&108 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH, PHƯỜNG 14 QUẬN TÂN BÌNH, TP.HCM NHÀ Ở GIA ĐÌNH ÔNG VŨ VINH QUANG CÔNG TRÌNH CHỦ ĐẦU TƯ BẢN VẼ SỐ NGÀY: 05.03.2016 TỈ LỆ: HĐ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN KIỂM KS. NGUYỄN VĨNH HIỆP BẢN VẼGHI CHÚ: ThS.KTS. NGUYỄN NHẬT NAM 1/ BẢN VẼ KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG KHI CHƯA ĐƯỢC ĐÓNG DẤU. 2/ NGƯỜI XÂY DỰNG PHẢI KIỂM TRA TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC THỰC TẾ TRÊN CÔNG TRƯỜNG TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH THI CÔNG. 3/ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG CÁC KÍCH THƯỚC VÀ GHI CHÚ TRONG BẢN VẼ KHI THI CÔNG CÔNG TRÌNH 4/ TẤT CẢ BẢN VẼ PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA ĐỒNG BỘ VỚI NHAU (BẢN VẼ KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, ĐIỆN, NƯỚC, VÀ CÁC BẢN VẼ KHÁCH NẾU CÓ). 5/ TẤT CẢ BẢN VẼ ĐỀU CÓ BẢN QUYỀN VÀ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG NẾU CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA KIẾN TRÚC SƯ. KS. NGUYỄN VĂN KHANHKS. NGUYỄN VĨNH HIỆP MB THÉP SÀN TẦNG 2 S.06 MB THÉP SÀN TẦNG 2 COS +3480 1 MB THÉP SÀN TẦNG 2 COS +5080 2 MC THÉP SÀN T2 3-3 3
 12. 12. 456 C B 1 Ø8 A150 2 Ø8 A150 4Ø8A150 3Ø8A150 5Ø8A150 5 Ø8 A150 1100 5Ø8A150 5 Ø8 A150 6 Ø8 A150 600 7 Ø8 A150 1000 4500 1400 4000 19002100 123 C B 4000 3200 4500 4500 1200 8 Ø8 A150 3Ø8A150 9 Ø8 A150 18Ø8A150 16 Ø8 A150 21Ø8A150 3 3 24Ø8A150 17 Ø8 A150 5 Ø8 A150 1100 5Ø8A150 25 Ø8 A150 2400 5Ø8A150 26Ø8A150 500 5 Ø8 A150 1100 27Ø8A150 1100 28Ø10A150 29 Ø10 A150 1800 1900 2100 1250 4500 4500 1200 22001800 26 Ø8 A150 24 Ø8 A150 27 Ø8 A150 16 Ø8 A150 30 Ø6 A300 200 1600 100 1900 200 ARCHITECTURE INTERIOR CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NAM KIẾN 27 QUÁCH VĂN TUẤN, P.12, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM ĐTDĐ: 0908.246679 Email: namkien2009@gmail.com Website: namkien.com SỐ 106&108 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH, PHƯỜNG 14 QUẬN TÂN BÌNH, TP.HCM NHÀ Ở GIA ĐÌNH ÔNG VŨ VINH QUANG CÔNG TRÌNH CHỦ ĐẦU TƯ BẢN VẼ SỐ NGÀY: 05.03.2016 TỈ LỆ: HĐ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN KIỂM KS. NGUYỄN VĨNH HIỆP BẢN VẼGHI CHÚ: ThS.KTS. NGUYỄN NHẬT NAM 1/ BẢN VẼ KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG KHI CHƯA ĐƯỢC ĐÓNG DẤU. 2/ NGƯỜI XÂY DỰNG PHẢI KIỂM TRA TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC THỰC TẾ TRÊN CÔNG TRƯỜNG TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH THI CÔNG. 3/ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG CÁC KÍCH THƯỚC VÀ GHI CHÚ TRONG BẢN VẼ KHI THI CÔNG CÔNG TRÌNH 4/ TẤT CẢ BẢN VẼ PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA ĐỒNG BỘ VỚI NHAU (BẢN VẼ KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, ĐIỆN, NƯỚC, VÀ CÁC BẢN VẼ KHÁCH NẾU CÓ). 5/ TẤT CẢ BẢN VẼ ĐỀU CÓ BẢN QUYỀN VÀ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG NẾU CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA KIẾN TRÚC SƯ. KS. NGUYỄN VĂN KHANHKS. NGUYỄN VĨNH HIỆP MB THÉP SÀN TẦNG 3 S.07 MB THÉP SÀN TẦNG 3 COS +6900 1 MB THÉP SÀN TẦNG 3 COS +8550 2 MC THÉP SÀN T3 3-3 3
 13. 13. 456 C B 3Ø8A150 1 Ø8 A150 2 Ø8 A150 4Ø8A150 1000 4500 1400 4000 5Ø8A150 5Ø8A150 5 Ø8 A150 5 Ø8 A150 6 Ø8 A140 1100 1100 13501000 4500 21001900 123 C B 3200 4500 4500 1200 4000 14 Ø8 A150 15 Ø8 A150 3Ø8A150 10Ø8A150 3Ø8A150 22 Ø8 A150 3 3 23 Ø8 A150 5 Ø8 A150 5Ø8A140 5Ø8A140 5Ø8A150 5 Ø8 A150 5Ø8A150 6 Ø8 A150 1100 24Ø10A140 25 Ø10 A150 23 Ø8 A150 3 Ø8 A150 22 Ø8 A150 5 Ø8 A150 14 Ø8 A150 3 Ø8 A150 200 1000 200 ARCHITECTURE INTERIOR CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NAM KIẾN 27 QUÁCH VĂN TUẤN, P.12, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM ĐTDĐ: 0908.246679 Email: namkien2009@gmail.com Website: namkien.com SỐ 106&108 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH, PHƯỜNG 14 QUẬN TÂN BÌNH, TP.HCM NHÀ Ở GIA ĐÌNH ÔNG VŨ VINH QUANG CÔNG TRÌNH CHỦ ĐẦU TƯ BẢN VẼ SỐ NGÀY: 05.03.2016 TỈ LỆ: HĐ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN KIỂM KS. NGUYỄN VĨNH HIỆP BẢN VẼGHI CHÚ: ThS.KTS. NGUYỄN NHẬT NAM 1/ BẢN VẼ KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG KHI CHƯA ĐƯỢC ĐÓNG DẤU. 2/ NGƯỜI XÂY DỰNG PHẢI KIỂM TRA TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC THỰC TẾ TRÊN CÔNG TRƯỜNG TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH THI CÔNG. 3/ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG CÁC KÍCH THƯỚC VÀ GHI CHÚ TRONG BẢN VẼ KHI THI CÔNG CÔNG TRÌNH 4/ TẤT CẢ BẢN VẼ PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA ĐỒNG BỘ VỚI NHAU (BẢN VẼ KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, ĐIỆN, NƯỚC, VÀ CÁC BẢN VẼ KHÁCH NẾU CÓ). 5/ TẤT CẢ BẢN VẼ ĐỀU CÓ BẢN QUYỀN VÀ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG NẾU CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA KIẾN TRÚC SƯ. KS. NGUYỄN VĂN KHANHKS. NGUYỄN VĨNH HIỆP MB THÉP SÀN TẦNG 4 S.08 MB THÉP SÀN TẦNG 4 COS +10420 1 MB THÉP SÀN TẦNG 4 COS +12050 2 MC THÉP SÀN TẦNG 4 3-3 3
 14. 14. 456 C B 1000 4600 1300 4000 3 Ø8 A150 2Ø8A150 4 Ø8 A150 1Ø8A150 1Ø8A150 1 Ø8 A150 1Ø8A150 2 Ø8 A140 1 Ø8 A140 1100 1Ø8A150 3 Ø8 A150 2400 1100 1700 2500 3000 1350 22001800 123 C B 3200 4500 4500 1200 5 Ø8 A150 2Ø8A150 6 Ø8 A150 12 Ø8 A150 13 Ø8 A1502Ø8A150 7Ø8A150 20 Ø8 A150 20 Ø8 A150 20Ø8A150 20Ø8A150 1100 21Ø10A150 22 Ø10 A150 1800 1900 Ghi chú: - BÊ TÔNG ĐÁ 1X2 MÁC 200: RN= 90KG/CM², RK=7.5KG/CM² - THÉP (Ø ≤10 DÙNG THÉP NHÓM AI Ra = 2300 KG/CM² - THÉP (Ø > 10) DÙNG THÉP NHÓM AII Ra = 2800 KG/CM² - THI CÔNG BỂ PHỐT XEM BẢN VẼ NƯỚC - CẮT NỐI CỐT THÉP THEO QUY PHẠM - THỐNG KÊ CỐT THÉP XEM BẢNG THỐNG KÊ sàn âm sàn dày 100 hạ 50 ARCHITECTURE INTERIOR CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NAM KIẾN 27 QUÁCH VĂN TUẤN, P.12, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM ĐTDĐ: 0908.246679 Email: namkien2009@gmail.com Website: namkien.com SỐ 106&108 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH, PHƯỜNG 14 QUẬN TÂN BÌNH, TP.HCM NHÀ Ở GIA ĐÌNH ÔNG VŨ VINH QUANG CÔNG TRÌNH CHỦ ĐẦU TƯ BẢN VẼ SỐ NGÀY: 05.03.2016 TỈ LỆ: HĐ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN KIỂM KS. NGUYỄN VĨNH HIỆP BẢN VẼGHI CHÚ: ThS.KTS. NGUYỄN NHẬT NAM 1/ BẢN VẼ KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG KHI CHƯA ĐƯỢC ĐÓNG DẤU. 2/ NGƯỜI XÂY DỰNG PHẢI KIỂM TRA TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC THỰC TẾ TRÊN CÔNG TRƯỜNG TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH THI CÔNG. 3/ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG CÁC KÍCH THƯỚC VÀ GHI CHÚ TRONG BẢN VẼ KHI THI CÔNG CÔNG TRÌNH 4/ TẤT CẢ BẢN VẼ PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA ĐỒNG BỘ VỚI NHAU (BẢN VẼ KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, ĐIỆN, NƯỚC, VÀ CÁC BẢN VẼ KHÁCH NẾU CÓ). 5/ TẤT CẢ BẢN VẼ ĐỀU CÓ BẢN QUYỀN VÀ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG NẾU CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA KIẾN TRÚC SƯ. KS. NGUYỄN VĂN KHANHKS. NGUYỄN VĨNH HIỆP MB THÉP SÀN TẦNG 5 S.09 MB THÉP SÀN TẦNG 5 COS +13890 1 MB THÉP SÀN TẦNG 5 COS +15490 2
 15. 15. 3456 C B 1000 4500 4600 1 Ø8 A150 4Ø8A150 3 Ø8 A150 5Ø8A150 4Ø8A150 2 Ø8 A150 11Ø8A150 6Ø8A150 6Ø8A150 7 Ø8 A150 7 Ø8 A140 8 Ø8 A150 8 Ø8 A140 550 8Ø8A1506Ø8A140 1100 8Ø8A150 9 Ø8 A150 1800 9 Ø8 A150 1800 1400 1400 1100 1100 46 3 3 4 4 5 5 200 1100 1900 2100 300 1150 200 200 4100 200 800 300 1150 200 2 2 Ø185 1 Ø18 3 3 Ø18 1 Ø6 A150 3 3 Ø18 6 1 Ø18 2 2 Ø18 1 Ø6 A100 3 3 Ø181 Ø6 A100 6 6 6 6 7 2 Ø16 2500 - --- 2x Ø182 3x Ø183 5 1 Ø18 1 Ø6 A150 200 300 200 300 2x Ø182 3x Ø183 1 Ø6 A150 2x Ø167 2x Ø182 3x Ø183 6 1 Ø18 1 Ø6 A150 200 300 2x Ø182 3x Ø183 6 1 Ø18 1 Ø6 A100 200 300 ARCHITECTURE INTERIOR CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NAM KIẾN 27 QUÁCH VĂN TUẤN, P.12, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM ĐTDĐ: 0908.246679 Email: namkien2009@gmail.com Website: namkien.com SỐ 106&108 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH, PHƯỜNG 14 QUẬN TÂN BÌNH, TP.HCM NHÀ Ở GIA ĐÌNH ÔNG VŨ VINH QUANG CÔNG TRÌNH CHỦ ĐẦU TƯ BẢN VẼ SỐ NGÀY: 05.03.2016 TỈ LỆ: HĐ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN KIỂM KS. NGUYỄN VĨNH HIỆP BẢN VẼGHI CHÚ: ThS.KTS. NGUYỄN NHẬT NAM 1/ BẢN VẼ KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG KHI CHƯA ĐƯỢC ĐÓNG DẤU. 2/ NGƯỜI XÂY DỰNG PHẢI KIỂM TRA TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC THỰC TẾ TRÊN CÔNG TRƯỜNG TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH THI CÔNG. 3/ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG CÁC KÍCH THƯỚC VÀ GHI CHÚ TRONG BẢN VẼ KHI THI CÔNG CÔNG TRÌNH 4/ TẤT CẢ BẢN VẼ PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA ĐỒNG BỘ VỚI NHAU (BẢN VẼ KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, ĐIỆN, NƯỚC, VÀ CÁC BẢN VẼ KHÁCH NẾU CÓ). 5/ TẤT CẢ BẢN VẼ ĐỀU CÓ BẢN QUYỀN VÀ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG NẾU CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA KIẾN TRÚC SƯ. KS. NGUYỄN VĂN KHANHKS. NGUYỄN VĨNH HIỆP MB THÉP SÀN MÁI S.10 MB THÉP SÀN MÁI COS +17360 1 CT DẦM DS2 2 MC DẦM DS2 3-3 3 MC DẦM DS2 4-4 4 MC DẦM DS2 5-5 5 MC DẦM DS 2 6-6 6
 16. 16. 200 200 3x Ø181 3x Ø181 2Ø6 7Ø6 2 Ø6 A150 200 200 3x Ø163 3x Ø163 2 Ø6 A150 200 200 2x Ø163 2x Ø163 3x Ø185 3x Ø185 6 Ø6 A150 2 Ø6 A150 200 300 200 300 3x Ø185 3x Ø185 5 Ø18 3 Ø6 A150 3x Ø161 3x Ø161 2 Ø6 A150 3 Ø6 A150 200 300 2x Ø161 2x Ø161 4 Ø6 A150 200 200 200 300 2 Ø6 A150 3 Ø6 A150 3x Ø181 3x Ø181 3x Ø181 2 Ø6 A150 3 Ø6 A150 300 200 3x Ø181 3x Ø164 3x Ø164 2 Ø6 A150 3 Ø6 A150 300 200 200 200 2x Ø165 2x Ø165 300 200 3x Ø166 3x Ø166 7 19 Ø6 2x Ø164 2x Ø164 5 Ø6 A150 200 200 2x Ø161 2x Ø161 2 Ø6 A150 200 200 2x Ø161 2x Ø161 2 Ø6 A150200 200 ARCHITECTURE INTERIOR CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NAM KIẾN 27 QUÁCH VĂN TUẤN, P.12, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM ĐTDĐ: 0908.246679 Email: namkien2009@gmail.com Website: namkien.com SỐ 106&108 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH, PHƯỜNG 14 QUẬN TÂN BÌNH, TP.HCM NHÀ Ở GIA ĐÌNH ÔNG VŨ VINH QUANG CÔNG TRÌNH CHỦ ĐẦU TƯ BẢN VẼ SỐ NGÀY: 05.03.2016 TỈ LỆ: HĐ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN KIỂM KS. NGUYỄN VĨNH HIỆP BẢN VẼGHI CHÚ: ThS.KTS. NGUYỄN NHẬT NAM 1/ BẢN VẼ KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG KHI CHƯA ĐƯỢC ĐÓNG DẤU. 2/ NGƯỜI XÂY DỰNG PHẢI KIỂM TRA TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC THỰC TẾ TRÊN CÔNG TRƯỜNG TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH THI CÔNG. 3/ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG CÁC KÍCH THƯỚC VÀ GHI CHÚ TRONG BẢN VẼ KHI THI CÔNG CÔNG TRÌNH 4/ TẤT CẢ BẢN VẼ PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA ĐỒNG BỘ VỚI NHAU (BẢN VẼ KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, ĐIỆN, NƯỚC, VÀ CÁC BẢN VẼ KHÁCH NẾU CÓ). 5/ TẤT CẢ BẢN VẼ ĐỀU CÓ BẢN QUYỀN VÀ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG NẾU CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA KIẾN TRÚC SƯ. KS. NGUYỄN VĂN KHANHKS. NGUYỄN VĨNH HIỆP CT CỘT S.11 TẦNG 1-TẦNG2 TẦNG 2-TẦNG3 TẦNG 3-TẦNG4 TẦNG 4-TẦNG5 TẦNG 5-MÁI TẦNG CỘT C3 CỘT C2 CỘT C4 CỘT C5 CỘT C1 CỘT C6
 17. 17. 23 2 2 3 3 9002400900 20001100 900 4500 2 2 2 2 3 3 2 2 Ø18 4 1 Ø18 1 Ø6 A100 3 2 Ø18 5 1 Ø18 3 2 Ø18 2 2 Ø181 Ø6 A150 5 1 Ø18 3 2 Ø18 1 12 Ø6 5 1 Ø18 3 2 Ø18 5 1 Ø181 Ø6 A100 1 Ø6 A150 200 300 4 1 Ø18 2x Ø182 2x Ø183 1 Ø6 A100 200 300 2x Ø182 2x Ø183 5 1 Ø18 1 13 Ø6 1 1100 900 1200 2 2 2 2 6 1 Ø18 1266 6 1 Ø182 2 Ø18 3 2 Ø18 1 Ø6 A1003 2 Ø18 1 Ø6 A100 - - 6 6 7 7 6 6 200 850 1800 850 300 4 1 Ø18 5 1 Ø18 1 Ø6 A150 200 1000 1500 1000 300 4 1 Ø18 1 Ø6 A150 200 300 2x Ø187 2x Ø186 5 1 Ø18 1 Ø6 A150 200 300 2x Ø187 2x Ø186 100 300 3x Ø162 1 Ø6 A150 150 300 2x Ø182 2x Ø181 3 Ø6 A150 2x Ø162 2x Ø163 1 Ø6 A140 200 200 ARCHITECTURE INTERIOR CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NAM KIẾN 27 QUÁCH VĂN TUẤN, P.12, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM ĐTDĐ: 0908.246679 Email: namkien2009@gmail.com Website: namkien.com SỐ 106&108 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH, PHƯỜNG 14 QUẬN TÂN BÌNH, TP.HCM NHÀ Ở GIA ĐÌNH ÔNG VŨ VINH QUANG CÔNG TRÌNH CHỦ ĐẦU TƯ BẢN VẼ SỐ NGÀY: 05.03.2016 TỈ LỆ: HĐ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN KIỂM KS. NGUYỄN VĨNH HIỆP BẢN VẼGHI CHÚ: ThS.KTS. NGUYỄN NHẬT NAM 1/ BẢN VẼ KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG KHI CHƯA ĐƯỢC ĐÓNG DẤU. 2/ NGƯỜI XÂY DỰNG PHẢI KIỂM TRA TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC THỰC TẾ TRÊN CÔNG TRƯỜNG TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH THI CÔNG. 3/ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG CÁC KÍCH THƯỚC VÀ GHI CHÚ TRONG BẢN VẼ KHI THI CÔNG CÔNG TRÌNH 4/ TẤT CẢ BẢN VẼ PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA ĐỒNG BỘ VỚI NHAU (BẢN VẼ KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, ĐIỆN, NƯỚC, VÀ CÁC BẢN VẼ KHÁCH NẾU CÓ). 5/ TẤT CẢ BẢN VẼ ĐỀU CÓ BẢN QUYỀN VÀ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG NẾU CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA KIẾN TRÚC SƯ. KS. NGUYỄN VĂN KHANHKS. NGUYỄN VĨNH HIỆP CHI TIẾT DẦM S.12 CT DẦM DS4 1 MC DS4 2-2 2 MC DS4 3-3 3 CT DẦM DS1, DM1 5 MC DẦM DS1 6-6 6 MC DẦM DS1 7-7 7 DM 100X300 8 DM 150X300 9 DẦM DP 10
 18. 18. 456 3 3 200 5200 200 4 4 3 3 3 3 10 1 Ø169 2 Ø16 15 36 Ø6 9 2 Ø16 8 2 Ø16 2900 145023001450 1250 15 Ø6 A150 20 1 Ø16 9 2 Ø16 8 2 Ø16 20 1 Ø16 9 2 Ø16 34 200 4400 200 3 3 4 4 3 3 145019001250 2500 12 1 Ø169 2 Ø16 20 1 Ø16 8 2 Ø16 20 1 Ø16 9 2 Ø16 14 Ø6 A150 13 1 Ø168 2 Ø16 9 2 Ø16 300 200 2x Ø168 2x Ø169 11 1 Ø16 15 Ø6 A150 200 300 4 1 Ø16 2x Ø168 2x Ø169 15 Ø6 A150 ARCHITECTURE INTERIOR CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NAM KIẾN 27 QUÁCH VĂN TUẤN, P.12, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM ĐTDĐ: 0908.246679 Email: namkien2009@gmail.com Website: namkien.com SỐ 106&108 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH, PHƯỜNG 14 QUẬN TÂN BÌNH, TP.HCM NHÀ Ở GIA ĐÌNH ÔNG VŨ VINH QUANG CÔNG TRÌNH CHỦ ĐẦU TƯ BẢN VẼ SỐ NGÀY: 05.03.2016 TỈ LỆ: HĐ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THỂ HIỆN KIỂM KS. NGUYỄN VĨNH HIỆP BẢN VẼGHI CHÚ: ThS.KTS. NGUYỄN NHẬT NAM 1/ BẢN VẼ KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG KHI CHƯA ĐƯỢC ĐÓNG DẤU. 2/ NGƯỜI XÂY DỰNG PHẢI KIỂM TRA TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC THỰC TẾ TRÊN CÔNG TRƯỜNG TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH THI CÔNG. 3/ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG CÁC KÍCH THƯỚC VÀ GHI CHÚ TRONG BẢN VẼ KHI THI CÔNG CÔNG TRÌNH 4/ TẤT CẢ BẢN VẼ PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA ĐỒNG BỘ VỚI NHAU (BẢN VẼ KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, ĐIỆN, NƯỚC, VÀ CÁC BẢN VẼ KHÁCH NẾU CÓ). 5/ TẤT CẢ BẢN VẼ ĐỀU CÓ BẢN QUYỀN VÀ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG NẾU CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA KIẾN TRÚC SƯ. KS. NGUYỄN VĂN KHANHKS. NGUYỄN VĨNH HIỆP CHI TIẾT DẦM S.13 DM2 200X300 1 MC DẦM DM2 3-3 3 MC DẦM DM2 4-4 4

×