Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Podnosimy sprawność organizacyjną - Instytut Gaussa

Wspieramy:
-ZARZĄDY
-TOP MANAGEMENT TEAMS

Poprzez
-podnoszenie sprawności działania organizacji
- zwiększanie skuteczności biznesowej firm

Posiadamy własne metody i narzędzia diagnostyczne. Bazujemy na wiedzy
naukowej z zakresu psychologii organizacji oraz nauk o organizacji.
Swoje działania opieramy przede wszystkim na właściwej diagnozie
(evidence-based). Stosujemy diagnozę opartą na dowodach.

  • Login to see the comments

Podnosimy sprawność organizacyjną - Instytut Gaussa

  1. 1. INSTYTUTGAUSSA Podnosimysprawnośćorganizacyjną
  2. 2. WSPIERAMYZARZĄDYITOPMANAGEMENTTEAMSPOPRZEZ:  podnoszenie sprawności działania organizacji  zwiększanie skuteczności biznesowej firm Posiadamy własne metody i narzędzia diagnostyczne. Bazujemy na wiedzy naukowej z zakresu psychologii organizacji oraz nauk o organizacji. Swoje działania opieramy przede wszystkim na właściwej diagnozie (evidence-based). Stosujemy diagnozę opartą na dowodach. PODNOSZENIE SPRAWNOŚCI ORGANIZACYJNEJ doświadczenie i wiedza ekspertów dbanie o stabilność organizacji w procesie zmiany pogłębiona diagnoza bezpieczne wprowadzanie zmian działania w oparciu o dowody i dane sprawdzone metody i narzędzia diagnostyczne
  3. 3. ZKIMPRACUJEMY?  Zarządy  Właściciele firm  Top Management Teams CZYMSIĘZAJMUJEMY?  Wprowadzaniem zmian organizacyjnych  Wsparciem Zarządów w reorganizacji firmy  Podnoszeniem poziomu współpracy w organizacji  Selekcją kandydatów na kluczowe stanowiska w firmie opartą o pogłębioną diagnozę psychologiczną  Programami indywidualnego wsparcia dla dyrektorów i menedżerów  Onboarding kluczowych menedżerów  Dostarczaniem informacji na temat najważniejszych procesów organizacyjnych w firmie CONASWYRÓŻNIA?  Ekspertyza w zakresie funkcjonowania organizacji  Diagnoza oparta na dowodach – evidence-based  Konsultanci – psycholodzy organizacji  Szybkie osiąganie rezultatów
  4. 4. Zajmujemy się podnoszeniem sprawności organizacyjnej. Współpracujemy głównie z Zarządami, właścicielami, inwestorami i wyższym szczeblem menedżerskim. Pomagamy Klientom zwiększać skuteczność biznesową prowadzonych firm. Swoje działania opieramy przede wszystkim na właściwej diagnozie (evidence- -based). Posiadamy własne metody i narzędzia diagnostyczne. Bazujemy na wiedzy naukowej z zakresu psychologii organizacji, nauk o organizacji oraz dużym doświadczeniu konsultantów. Instytut Gaussa sp. z o. o. Warszawa www.iakg.pl tel: +48 22 292 34 77 kom: +48 531 414 140 email: biuro@iakg.pl

×