Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Калитчак Роман Григорович

15 views

Published on

Регіональні студії як виклик для монодисциплінарності

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Калитчак Роман Григорович

 1. 1. «Інноваційний університет та лідерство. Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету» Регіональні студії як виклик для монодисциплінарності Роман Калитчак Львівський національний університет імені Івана Франка
 2. 2. Етапи інституційної підготовки: • Консультації з колегами, потенційними роботодавцями та опитування студентів (листопад-грудень 2019 р.) • Обговорення на кафедрі міжнародних відносин і дипломатичної служби та створення групи розробників (грудень 2019 р.) • Рішення кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби (лютий 2020 р.) • Рішення Вченої Ради факультету міжнародних відносин (березень 2020 р.)
 3. 3. Предметна область Галузь знань «Міжнародні відносини» Спеціальність 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Освітня програма «Міжнародні відносини»
 4. 4.  Закон «Про вищу освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18  Указ Президента України «Питання європейської та євроатлантичної інтеграції» від 20 квітня 2019 р. №155/2019. https://www.president.gov.ua/documents/1552019-26586  Стандарт вищої освіти. Бакалаврат. 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (Проєкт, у процесі затвердження) URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha- osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki- ukrayini/proekti-standartiv-vishoyi-osviti  Subject Benchmark Statement - Area Studies. Quality Assurance Agency for UK Higher Education. December 2019 https://www.qaa.ac.uk/docs/qaa/subject-benchmark- statements/subject-benchmark-statement-politics-and-international- relations.pdf?sfvrsn=73e2cb81_5.  TUNING Subject Areas. URL: https://www.unideusto.org/tuningeu/subject-areas.html
 5. 5. Особливості підготовки пілотної програми: Звуження географічного охоплення до Вишеградських країн; Компаративний характер програми; Пілотування у рамках бакалаврату (III-IV рік); Блок дисциплін за вибором «Вишеградські Студії».
 6. 6. Мульти-дисциплінарна модель Вишеградських студій: • Державне управління; • Економіка; • Історія; • Культурологія; • Міжнародні відносини; • Політологія; • Соціологія; • Філологія.
 7. 7. Структура пілотної програми «Вишеградські студії»:  1 рік (ІІІ рік бакалаврату):  Історія країн Вишеградської групи (1 семестр)  Суспільство і культура Вишеградських країн (2 семестр)  2 рік (ІV рік бакалаврату):  Внутріполітичні аспекти розвитку країн Вишеградської групи (1 семестр)  Країни Вишеградської групи у міжнародних відносинах (1 семестр)  Особливості економічного розвитку Вишеградських країн (1 семестр)  Місцеве і регіональне врядування Вишеградської країн (2 семестр)  Українсько-польські відносини: політика, економіка, історія (2 семестр)
 8. 8. Вивчення мови країн Вишеградської групи на вибір: • Польська • Словацька • Чеська
 9. 9. Виклики:  Структурний: Обмежена гнучкість з огляду на залежність від структури бакалаврської освітньої програми;  Дисциплінарний: складність внутрішньо- університетської взаємодії та узгодження змісту силабусів;  Фаховий: брак академічної експертизи із соціології та культурології;  Мовний: відсутність підготовки з частини мов регіону.
 10. 10. На жаль, впровадження пілотної програми «Вишеградських студій» було відкладено через пандемію Covid-19. Планується її повноцінне пілотування на 2021- 2022 роки. У довгостроковій перспективі планується впровадження англомовної освітньої програми із Східноєвропейських Студій.
 11. 11. Дякую за увагу! Дякую чудовому проєкту «Інноваційний університет та лідерство. Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету» за унікальний досвід!

×