Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Тест: Раждането на Второто българско царство

Тест за 4 клас

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Тест: Раждането на Второто българско царство

  1. 1. Тест 4 клас Раждането на Второто българско царство 1. Под чие ръководство българите от западните територии започват борба срещу Византия? А) цар Петър I Б) княз Светослав В) цар Самуил Г) цар Симеон Велики 2. Коя е столицата на българската държава при цар Самуил? А) Велики Преслав Б) Плиска В) София Г) Охрид 3. Кога се е състояла битката при с. Ключ? А) през 1014 г. Б) през 917 г. В) през 855 г. Г) през 1185г. 4. През коя година България става част от Византийската империя? А) през 1014 г. Б) през 1185 г. В) през 1018 г. Г) през 917 г. 5. Кои боляри оглавили борбата на българите срещу византийската власт? А) Асен и Калоян Б) Асен и Петър В) Петър и Калоян Г) Калоян и Иван Асен II 6. Попълнете липсващите думи в изречението „В самото начало на ХIII век цар .... издигнал България до европейска сила след като сключил съюз с .... и победил .....“ А) Калоян; римския папа; латинските рицари Б) Асен; византийския император; латинските рицари В) Петър; римския папа; визнатийските войски Г) Самуил; византийския император; латинските рицари 7. За коя историческа личност се отнася следната информация: „ Когато през 1230 г. българският владетел разгромил армията на Тодор Комнин, отвел в Търново царското семейство, но освободил пленените войници . Те разнесли славата за силата и великодушието на българския цар.“ А) цар Иван Асен II Б) цар Петър В) цар Калоян Г) цар Асен 8. Какви са роднинските отношения между цар Асен и цар Иван Асен II? А) братя Б) баща и син В) братовчеди Г) дядо и внук 9. През кой век се е състояла битката при Клокотница? А) Х век Б) ХI век В) ХII век Г) ХIII век

×