Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

La clínica dental

 1. 1. La clínica dental ud1
 2. 2. 1. INTRODUCCIÓ <ul><li>3000 a C. Hesi-Re: cap dels dentistes i metge de la cort del Faraó. </li></ul><ul><li>2700 a C. Xinesos – acupuntura </li></ul><ul><li>1500 a C. Papirs egipcis – malalties dentals </li></ul>
 3. 3. 1. INTRODUCCIÓ <ul><li>S. V a C. Etruscos – pròtesis dentàries. </li></ul><ul><li>1250 a C. Aesculapius – cures de neteja i extracció de dents. </li></ul><ul><li>1000 a C. Maies – ornamenten o substitueixen peces dentàries. </li></ul>
 4. 4. 1. INTRODUCCIÓ <ul><li>384 a C. Aristòtil </li></ul><ul><ul><li>Esterilització </li></ul></ul><ul><ul><li>estabilització de peces. </li></ul></ul><ul><li>400 a C. Hipòcrates </li></ul><ul><ul><li>escriu diversos tractats sobre ungüents, procediments d’esterilització i extracció dental. </li></ul></ul>
 5. 5. 1. INTRODUCCIÓ <ul><li>S. I d C – Auri Celsus </li></ul><ul><ul><li>escrigué tractats sobre tractaments dentals amb productes emol·lients (estoven teixits) i astringents (dessequen aigua). </li></ul></ul><ul><li>L’any 200 d C. Galè de Pèrgam. </li></ul><ul><ul><li>Dolor degut a la polpa </li></ul></ul><ul><ul><li>Classifica les dents. </li></ul></ul>
 6. 6. 1. INTRODUCCIÓ <ul><li>Edat mitjana: </li></ul><ul><ul><li>El coneixement i la cultura als monestirs. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els monjos feien extraccions </li></ul></ul><ul><li>Edat moderna: </li></ul><ul><ul><li>Gran avenç </li></ul></ul><ul><ul><li>Descripcions anatòmiques i fisiològiques de la boca </li></ul></ul>
 7. 7. 1. INTRODUCCIÓ <ul><li>1840: Primeres pròtesis amb cautxú. </li></ul><ul><li>XX: major auge de l’odontologia </li></ul>
 8. 8. 2. Professionals <ul><li>Els professionals de l’equip de salut bucodental són les persones que tenen la titulació adequada que els habilita per exercir la professió i que treballen en aquest equip. </li></ul><ul><li>Diferenciarem: </li></ul>Treballen amb el pacient No treballen directament amb el pacient Dentistes Protèsics dentals Higienista bucodental TCAI Cirurgià maxil·lofacial
 9. 9. 2. Professionals Professionals Titulació Funcions Dentista. És un odontòleg o un estomatòleg Llicenciat en odontologia Llicenciat en Medicina i cirurgia amb especialitat MIR en Estomatologia Les mateixes per als dos. Llei 10/1986 de 17 de març Cirurgià maxil·lofacial Llicenciat en Medicina i Cirurgia amb especialitat via MIR de Cirurgia Maxil·lofacial Camp bucal i hospitalari
 10. 10. 2. Professionals Professionals Titulació Funcions Higienista dental Tècnic superior en higiene Bucodental Administratives, educació sanitària, segellats de fissures, fluoracions, polits d’obturacions,eliminació de la placa. Llei 10/1986 de 17 de març TCAOI TCAI Funcions administratives. Funcions assistencials. RD 558/1995 de 7 abril.
 11. 11. 3. EL PACIENT A LA CLÍNICA DENTAL <ul><li>El pacient sol anar a la clínica dental per: </li></ul><ul><ul><li>Problema de salut relacionats amb la cavitat bucal. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fer-se revisions periòdiques </li></ul></ul><ul><ul><li>Fer consultes sobre aspectes estètics </li></ul></ul><ul><li>Moltes vegades, sobretot quan el problema de salut provoca dolor, el pacient està tens i té por o angoixa. </li></ul>
 12. 12. 3. EL PACIENT A LA CLÍNICA DENTAL <ul><li>Perquè es trobi còmode, tot el personal, de l’equip que hi entri en contacte ha de tenir un comportament adient: </li></ul><ul><ul><li>Ser amable </li></ul></ul><ul><ul><li>Escoltar-lo </li></ul></ul><ul><ul><li>Parlar-li amb un to tranquil·litzador. </li></ul></ul><ul><li>Si el pacient pot expressar els dubtes i pors i rep els aclariments convenients es sentirà millor. </li></ul>
 13. 13. 3. EL PACIENT A LA CLÍNICA DENTAL <ul><li>Si el pacient se sent còmode i relaxat: </li></ul><ul><ul><li>Col·laborarà molt més en el tractament. </li></ul></ul><ul><ul><li>El tractament es podrà fer en millors condicions i menys temps. </li></ul></ul><ul><ul><li>Serà més fàcil motivar-lo per millorar la seva salut bucodental. </li></ul></ul><ul><li>És molt important que el pacient conegui, entengui, accepti i practiqui totes les mesures necessàries per evitar malalties odontològiques. </li></ul>
 14. 14. 4. FUNCIONS DEL TCAI AL CONSULTORI DENTAL <ul><li>Amb la reforma de la FP mitjançant la LOGSE, la titulació de TCAI dóna formació per treballar en el camp de l’odontologia. </li></ul><ul><li>4.1. FUNCIONS ADMINISTRATIVES </li></ul><ul><li>Són bàsiques per un bon funcionament del gabinet bucodental: </li></ul><ul><ul><li>Rebre pacients. </li></ul></ul><ul><ul><li>Planificar l’agenda, concertar i enregistrar cites. </li></ul></ul><ul><ul><li>Proporcionar la informació adequada als pacients. </li></ul></ul><ul><ul><li>Arxivar i registrar la documentació clínica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Organitzar l’arxiu i històries clíniques. </li></ul></ul><ul><ul><li>Controlar l’estoc i les dates de caducitat del material i l’instrumental al magatzem. </li></ul></ul><ul><ul><li>Emetre les factures de la clínica. </li></ul></ul>
 15. 15. 4. FUNCIONS DEL TCAI AL CONSULTORI DENTAL <ul><li>4.2 FUNCIONS ASSISTENCIALS: </li></ul><ul><ul><li>Són molt variades i es poden classificar en relació a la jornada laboral en: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Abans de l’arribada dels pacients. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quan arriba el pacient </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Durant la realització de la tècnica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>En finalitzar la tècnica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>En acabar el torn de treball </li></ul></ul></ul>
 16. 16. 4. FUNCIONS DEL TCAI AL CONSULTORI DENTAL <ul><li>ABANS DE L’ARRIBADA DELS PACIENTS: </li></ul><ul><ul><li>Organitzar i posar en funcionament tots els equips i l’aparatologia de la clínica dental. </li></ul></ul><ul><ul><li>Seleccionar i preparar el material i instruments per desenvolupar les tècniques programades. </li></ul></ul><ul><ul><li>Controlar i realitzar la neteja, desinfecció i esterilització de materials i superfícies. </li></ul></ul><ul><ul><li>Preparar elements de protecció necessaris (bata, guants, mascareta, ulleres,...) </li></ul></ul><ul><ul><li>Preparar les històries clíniques i la documentació dels pacients. </li></ul></ul>
 17. 17. 4. FUNCIONS DEL TCAI AL CONSULTORI DENTAL <ul><li>QUAN ARRIBA EL PACIENT </li></ul><ul><ul><li>Preparar el gabinet abans d’asseure el pacient. </li></ul></ul><ul><ul><li>Lliurar a l’odontòleg la documentació dels pacients. </li></ul></ul><ul><ul><li>Col·locar la posició de la butaca de forma que l’accessibilitat del pacient sigui el més còmode possible. </li></ul></ul><ul><ul><li>Identificar el pacient, cridar-lo pel seu nom i acompanyar-lo a la butaca dental. </li></ul></ul><ul><ul><li>Col·locar el vas i els mocadors o tovallons de paper a l’abast del pacient. </li></ul></ul><ul><ul><li>Protegir el pacient amb el pitet. </li></ul></ul>
 18. 18. 4. FUNCIONS DEL TCAI AL CONSULTORI DENTAL <ul><li>DURANT LA REALITZACIÓ DE LA TÈCNICA </li></ul><ul><ul><li>Posicionar la làmpada de la butaca central evitant que la llum incideixi sobre els ulls del pacient. </li></ul></ul><ul><ul><li>Transferir el material i instrumental demandat pel dentista durant la tècnica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Revelar radiografies. </li></ul></ul><ul><ul><li>Col·laborar amb l’odontòleg. </li></ul></ul>
 19. 19. 4. FUNCIONS DEL TCAI AL CONSULTORI DENTAL <ul><li>EN FINALITZAR LA TÈCNICA: </li></ul><ul><ul><li>Observar al pacient abans que s’aixequi de la butaca, per si es detecta pal·lidesa, mareig,... I avisar al dentista. </li></ul></ul><ul><ul><li>Si té dificultats motores, ajudar-lo a incorporar-se. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ajudar al pacient a sortir del gabinet i acompanyar-lo fins la recepció per concertar una nova cita. Arxivar la seva història i la documentació rellevant. </li></ul></ul><ul><ul><li>Control de la filiació del que s’envia al laboratori. </li></ul></ul><ul><ul><li>Controlar i eliminar els residus generats. </li></ul></ul><ul><ul><li>Netejar i desinfectar material i superfícies. </li></ul></ul><ul><ul><li>Preparar el material i la butaca per al pròxim pacient. </li></ul></ul><ul><ul><li>Preparar la història clínica. </li></ul></ul>
 20. 20. 4. FUNCIONS DEL TCAI AL CONSULTORI DENTAL <ul><li>En acabar el torn de treball: </li></ul><ul><ul><li>Netejar i desinfectar material i superfícies. </li></ul></ul><ul><ul><li>Engreixar el material rotatori. </li></ul></ul><ul><ul><li>Netejar els filtres de l’escopidora i cànules d’aspiració. </li></ul></ul><ul><ul><li>Controlar el magatzem. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ordenar el material i l’instrumental. </li></ul></ul><ul><ul><li>Arxivar històries clíniques, radiografies,... </li></ul></ul><ul><ul><li>Comprovar que els gabinets estan ordenats i nets. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ordenar la sala d’espera. </li></ul></ul><ul><ul><li>Apagar els equips i aparells. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tancar les claus d’aigua, aire, gas i llum del consultori. </li></ul></ul>
 21. 21. 5. SECRET PROFESSIONAL I CONSENTIMENT INFORMAT <ul><li>5.1 SECRET PROFESSIONAL </li></ul><ul><ul><li>segons el codi deontològic: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>el professional sanitari guardarà secret de tot el que el pacient li confiï i les informacions que rebi mentre exerceix la seva professió. Fins hi tot després de la mort del pacient. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Obligació de trencar silenci quan hi hagi perill per a la salut pública o estigui en joc la vida d’una tercera persona. </li></ul></ul></ul>
 22. 22. 5. SECRET PROFESSIONAL I CONSENTIMENT INFORMAT <ul><li>5.2 CONSENTIMENT INFORMAT </li></ul><ul><ul><li>És l’acceptació per part del pacient, d’un acte de diagnòstic o terapèutic després d’haver-ne estat degudament informat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Llei 14/2002, de 14 de novembre. </li></ul></ul><ul><ul><li>És un document que informa al pacient sobre els riscos i els procediments que se li realitzaran. </li></ul></ul><ul><ul><li>S’ha de realitzar per escrit i l’ha de signar el pacient. </li></ul></ul>
 23. 23. 5. SECRET PROFESSIONAL I CONSENTIMENT INFORMAT <ul><li>És voluntari. </li></ul><ul><li>Normalment es realitza verbalment, però hi ha determinats casos en que s’ha de fer per escrit: </li></ul><ul><ul><li>Intervenció quirúrgica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Procediments invasors que requereixen una obertura d’una cavitat o interrompre les funcions vitals: cavitat per obturar càries. </li></ul></ul><ul><li>Se sol usar un format estàndard amb variacions en funció del procediment. </li></ul>
 24. 24. 6. CONSULTORI DENTAL <ul><li>Centre sanitari en què l’equip especialitzat en salut bucodental realitza funcions de promoció, educació sanitària i prevenció en l’àrea de la salut integral, així com el diagnòstic i tractament de malalties bucodentals. </li></ul>
 25. 25. 6.1. FACTORS AMBIENTALS <ul><li>L’ambient ha de ser relaxat i còmode tant per al pacient com per els professionals, per això, és recomanable: </li></ul><ul><ul><li>Temperatura ambiental entre 19-22⁰C. </li></ul></ul><ul><ul><li>Il·luminació haurà de permetre treballar bé i ser suau alhora. </li></ul></ul><ul><ul><li>Colors de la consulta recomanats: pastels. </li></ul></ul><ul><ul><li>Reduir el nivell de soroll, aconsellable l’ús de música ambiental. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dependències adaptades per l’accés a minusvàlids. </li></ul></ul>
 26. 26. 5.2. ÀREES I ZONES DEL CONSULTORI DENTAL <ul><li>ENTRADA: </li></ul><ul><ul><li>És el primer que veu el pacient, ha de crear bona impressió. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ha d’estar adaptada. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ha de facilitar el pas a les dependències de la clínica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sol contenir la recepció (on es realitzen tasques administratives) </li></ul></ul>
 27. 27. 5.2. ÀREES I ZONES DEL CONSULTORI DENTAL <ul><li>SALA D’ESPERA </li></ul><ul><ul><li>Espai on el pacient espera a ser atès. </li></ul></ul><ul><ul><li>No ha de ser inferior a 10m 2 </li></ul></ul><ul><ul><li>A les consultes odontopediàtriques, ha de procurar un ambient i condicions específiques per a nens. </li></ul></ul>
 28. 28. 5.2. ÀREES I ZONES DEL CONSULTORI DENTAL <ul><li>GABINET O BOX DENTAL </li></ul><ul><ul><li>És on es treballa amb el pacient. </li></ul></ul><ul><ul><li>Està equipat amb el material i instrumental necessari per als diferents tractaments que es realitzin. </li></ul></ul><ul><ul><li>Poden ser: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sales tancades: hi ha una sola butaca dental. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sales semitancades: les butaques estan separades per mampares que faciliten la comunicació entre professionals. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sales obertes: l’espai allotja diverses butaques i l’atenció és simultània per a diferents pacients. Ideal per a nens, els disminueix l’ansietat. </li></ul></ul></ul>
 29. 29. 5.2. ÀREES I ZONES DEL CONSULTORI DENTAL <ul><li>Tancada Semitancada </li></ul>
 30. 30. 5.2. ÀREES I ZONES DEL CONSULTORI DENTAL <ul><li>Dins el gabinet i trobarem la butaca odontològica amb: </li></ul><ul><ul><li>Llum </li></ul></ul><ul><ul><li>Escopidora </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistema d’aspiració </li></ul></ul><ul><ul><li>Unitat de control de mòduls per turbina </li></ul></ul><ul><ul><li>Micromotor </li></ul></ul><ul><ul><li>Xeringa amb funcions d’aigua, aire i esprai. </li></ul></ul>
 31. 31. 5.2. ÀREES I ZONES DEL CONSULTORI DENTAL <ul><li>PARTS DE LA BUTACA DENTAL </li></ul><ul><li>BASE </li></ul><ul><ul><li>Part de la butaca ancorada al terra. </li></ul></ul><ul><ul><li>S’hi connecten les canonades d’aire, aigua, connexions elèctriques, desguassos i presa de terra. </li></ul></ul><ul><ul><li>Conté la butaca: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ergonòmica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fàcil neteja </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Capçal articulat i regulable </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reposapeus i/o recolza braços,... </li></ul></ul></ul>
 32. 32. 5.2. ÀREES I ZONES DEL CONSULTORI DENTAL <ul><li>PARTS DE LA BUTACA DENTAL </li></ul><ul><ul><li>PEDAL </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Controla els moviments verticals i horitzontals de la butaca. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Regula la velocitat de l’equip rotatori </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Regular l’aigua </li></ul></ul></ul>
 33. 33. 5.2. ÀREES I ZONES DEL CONSULTORI DENTAL <ul><li>PARTS DE LA BUTACA DENTAL </li></ul><ul><ul><li>UNITAT DE CONTROL </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dispositiu que permet a l’odontòleg accedir als instruments rotatoris i als controls. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hi trobarem: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Safata portainstruments </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Mànegues per instruments rotatoris </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Mànegues per xeringa </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Unitat d’ultrasons (en vibrar trencar la tosca) </li></ul></ul></ul></ul>
 34. 34. 5.2. ÀREES I ZONES DEL CONSULTORI DENTAL <ul><li>PARTS DE LA BUTACA DENTAL </li></ul><ul><ul><li>Escopidora: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Serveix perquè el pacient elimini la saliva i s’esbandeixi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Conté una presa d’aigua amb raig continu per omplir el vas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Filtre. </li></ul></ul></ul>
 35. 35. 5.2. ÀREES I ZONES DEL CONSULTORI DENTAL <ul><li>PARTS DE LA BUTACA DENTAL </li></ul><ul><ul><li>Sistema d’aspiració </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mitjançant un sistema de buit , permet evacuar líquids o elements sòlids de la boca del pacient. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Són 2 mànegues on s’acoblen les cànules d’aspiració. </li></ul></ul></ul>
 36. 36. 5.2. ÀREES I ZONES DEL CONSULTORI DENTAL <ul><li>PARTS DE LA BUTACA DENTAL </li></ul><ul><ul><li>Làmpada dental </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Proporciona il·luminació intensa, directa i focalitzada a la zona de treball. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Disposa de pantalla protectora o filtre per disminuir la intensitat de la llum. </li></ul></ul></ul>
 37. 37. 5.2. ÀREES I ZONES DEL CONSULTORI DENTAL <ul><li>A més de la butaca, al gabinet dental trobarem: </li></ul><ul><ul><li>Mòdul per realitzar radiografies intraorals amb braç articulat </li></ul></ul><ul><ul><li>Fregador </li></ul></ul><ul><ul><li>Recipients per classificar residus </li></ul></ul><ul><ul><li>Mobiliari d’emmagatzematge </li></ul></ul>
 38. 38. 5.2. ÀREES I ZONES DEL CONSULTORI DENTAL <ul><li>Negatoscopi: per visualitzar radiografies. </li></ul><ul><li>Instrumental de mà </li></ul><ul><li>Elements d’higiene personal. </li></ul>
 39. 39. 5.2. ÀREES I ZONES DEL CONSULTORI DENTAL <ul><li>SALA DE RAIGS X </li></ul><ul><ul><li>Hi ha la zona de revelat automàtic o manual </li></ul></ul><ul><ul><li>Té dues àrees: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Seca: material com pel·lícula,... </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Humida: on es revelen les plaques. </li></ul></ul></ul>Per al revelat manual existen 3 cubetes : una amb el revelador, l’altra amb fixador i l’última amb aigua. Utilitzant líquids ultrarràpids es pot completar el procés en uns 50 segons.
 40. 40. 5.2. ÀREES I ZONES DEL CONSULTORI DENTAL <ul><li>MAGATZEM </li></ul><ul><ul><li>Dependència on hi trobem tot el material i l’instrumental emmagatzemat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cal dur un control del material mínim. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cal que estigui ordenat. </li></ul></ul><ul><ul><li>S’hi ubica el frigorífic </li></ul></ul>
 41. 41. 5.2. ÀREES I ZONES DEL CONSULTORI DENTAL <ul><li>SALA D’ESTERILITZACIÓ </li></ul><ul><li>S’hi desinfecta, neteja i esterilitza el material i l’instrumental dental. </li></ul><ul><li>DESPATX </li></ul><ul><li>Departament on es realitzen les tasques de gestió i administració de la clínica </li></ul>
 42. 42. 5.2. ÀREES I ZONES DEL CONSULTORI DENTAL <ul><li>LAVABO </li></ul><ul><li>SALA DE MÀQUINES </li></ul><ul><ul><li>Hi trobem: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Compressor que distribueix aire. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Recipient que recull tots els líquids de la butaca dental. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Motors d’aspiració d’equips. </li></ul></ul></ul>
 43. 43. 5.2. ÀREES I ZONES DEL CONSULTORI DENTAL <ul><li>RESIDUS CLÍNICS DENTALS </li></ul><ul><ul><li>A les clíniques dentals es produeixen diversos residus catalogats com a tòxics o perillosos que cal eliminar de forma segura. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aquests residus solen ser de la categoria III. Diferenciarem: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Residus sanitaris infecciosos : procedents de pacients amb malalties infeccioses. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Residus anatòmics : peces dentals, restes de teixits (ossi, genives,...) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sang i saliva </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Material punxant i tallant . </li></ul></ul></ul>

×