Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
İletişim• İnsan bireysel varlığını ve toplumsal ilişkilerini iletişim      yoluyla sürdüren bir varlıktır.• Bu açı...
İletişim • Bir bilgi alışverişi değildir. Verilen bilgiyi etkileyen  duygu ve davranışın oluşturduğu farklı bir bütündür....
İletişim• İnsanların toplu halde yaşamaya başlamalarından itibaren toplumsal etkileşimlerde rol oynayan, sembolik mesajla...
İletişim ve Tarafları• En genel anlamda iletişim için iki taraf gerekmektedir. – Bu taraflar iki insan olabildiği gibi, ...
İletişim Süreci Bireyler sözel olan (konuşarak) ve sözel olmayan (davranışlar, mimikler) yollarla birbirleriyle iletişim i...
İletişim Süreci
İletişim Süreci• Gönderici (Kaynak): Kaynak, iletiyi (mesajı) oluşturan ve bir kanal ile hedef kitleye ulaştıran birim ol...
İletişim Süreci • Kodlama- Kod Açma: Kodlama, mesajın, niyet edilen  alıcıya ve aktarmada kullanılacak aygıta uygun kod...
İletişim Süreci • Alıcı (Hedef): Alıcı, gönderilen mesajı alan kişidir. İletişim  sürecinde, kaynağın gönderdiği mesaja h...
İletişim Süreci • Tek yönlü iletişim: Eğer iletişimde geri-bildirim (geri besleme)  yapılmıyorsa iletişim tek yönlüdür. B...
İletişim Türleri • İletişim türlerini, dille gerçekleştirilen iletişim, yazılı  iletişim, jest ve mimiklerle (beden dili ...
Sözlü İletişim?• Sözlü iletişimde iki farklı unsur bulunmaktadır. – Bunlar konuşma ve yazmadır. Her ikisinin de ortak özel...
Sözsüz İletişim? • Genellikle sözel olarak temelde bilgi aktarımında, sözel olmayan  kanalla da (sesli, davranış ve beden...
Sözsüz İletişimde Mekan Kullanımında Mesafe• Dünyadaki bütün varlıklar yaşadıkları alanları yani mesafelerini belirleme v...
Yazılı İletişim• Yazılı iletişim ise çok daha değişik yollarla ortaya çıkmaktadır. En yaygın olanları arasında; notlar, r...
Etkili İletişimin Yolları• Karşı tarafın anlaması istenilen konu hakkında çok açık fikir sahibi olmak, kendimizin ve karş...
İletişimi Engelleyen Temel Unsurlar• Kendi düşünce ve fikirlerimizi tek doğru sanmak• Başkalarının fikir, düşünce ve duygu...
Fiziksel Dinlemenin Özellikleri•  Konuşanın yüzüne doğru bakmak•  Beden olarak ona yönelmek•  Gözle iyi bir ilişki kurm...
İletişim Şekilleri İletişim şekilleri genel olarak 4 başlık altında ele alınabilir. Bunlar, Kişi-içi iletişim (kişinin...
Kişi-İçi İletişim (Kişinin Kendisi İle İletişimi)       • İnsanlar başkalarıyla iletişim kurdukları gibi kendileriy...
Kişilerarası İletişim• Kişiler arası iletişim, “iki ya da daha fazla kişi arasında meydana gelen mesaj alışverişi”dir.• K...
Örgüt-İçi İletişim (Kurum İçi İletişim) • Örgütler, önceden belirlenmiş amaçları  gerçekleştirmek için kurulmuş sistemler...
Kitle İletişimi?• Kitle insan topluluğudur ve bazı yönleriyle birbirine benzer.• Kitleye haberin, kanaatin, bilginin, düşü...
Kurumsal İletişim
Kurumsal İletişim  • Bir diğer ismi; örgütsel iletişimdir  • Kurumların çalışanları ve dış paydaşları arasında   ku...
Kurumsal İletişim Neden Önemlidir.?• Kurumsal birleşmeler, satın almalar, yabancı sermaye ile oluşturulan yeni kurumsal d...
Kurumsal İletişim Kaç Tip Kanalla Yürütülmektedir?                           KURUMSAL      ...
Kurumsal İletişim Kaç Tip Kanalla Yürütülmektedir? • Dikey kanallar, yukarıdan aşağıya doğru bir iletişimi temsil eder. –...
Dikey İletişim Kanalları• Yukarıdan aşağıya doğru dikey iletişim akışı – Yukarıdan, yani yöneticilerden çalışanlara doğru...
Dikey İletişim Kanalları• Aşağıdan yukarıya doğru dikey iletişim akışı – İşgörenlerin yöneticileriyle kurdukları iletişim...
Kurumsal İletişimin Faaliyet Alanları  • Medya ile ilişkiler  • Yatırımcılarla ilişkiler  • Çalışanlarla ilişkiler ...
Kurum iletişim Tarzları
Kurum iletişim Tarzları • Bürokratik iletişim tarzı: Kurumlar ne hedef  kitle gruplarına bilgi vermektedirler, ne de  ...
Kurum iletişim Tarzları • Demokratik iletişim tarzı: Açıklığa dayanır. Bu tarzda kurum  hedef kitlesine doğru bilgi ile...
Kurum İçi İletişim Çalışmaları  • Kurum içi iletişim, kurumun çalışanları,   departmanları, daha doğrusu iç çevresi ile...
Kurum İçi İletişim Çalışmaları  • Tek yönlü iletişim araçları:  – Kurum içi süreli yayınlar (kurum dergileri, bültenler...
Kurum İçi İletişim Çalışmaları  • Çift yönlü iletişim araçları:  –Danışma ofisleri, büroları veya danışma masaları  –...
Kurum Dışı İletişim Çalışmaları • Kurumların dışında büyük potansiyele sahip bir paydaş kitlesi  bulunmaktadır. Bu kitl...
Kurumsal İletişim,
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kurumsal İletişim,

11,283 views

Published on

Published in: Business
 • Login to see the comments

Kurumsal İletişim,

 1. 1. İletişim• İnsan bireysel varlığını ve toplumsal ilişkilerini iletişim yoluyla sürdüren bir varlıktır.• Bu açıdan iletişimin tarihi insanlık tarihi ile başlar. İlk insanların mağara duvarlarına çizmiş olduğu resimler, Afrika yerlilerinin tamtamla, Kızılderililerin dumanla iletişim kurmaları, iletişim gereksinimlerini gidermek içindir.
 2. 2. İletişim • Bir bilgi alışverişi değildir. Verilen bilgiyi etkileyen duygu ve davranışın oluşturduğu farklı bir bütündür. • Kişiye değil KİŞİYLE yapılır, paylaşım gerektirir. • Sözel ve sözsüz iletişim işaretleriyle bir bütündür. • İletişim kısaca “bilgi üretme, üretilen bilgiyi aktarma ve anlamlandırma süreci olarak tanımlanabilir. Bu en genel tanıma göre, çevrede gözlemlenen pek çok davranış, etkinlik, iletişim olarak adlandırılabilir. – Örneğin, iki insanın karşılıklı olarak sohbet etmesi bir iletişim olduğu kadar bir gazetecinin okurlarıyla köşesinden yazışması da bir iletişimdir.
 3. 3. İletişim• İnsanların toplu halde yaşamaya başlamalarından itibaren toplumsal etkileşimlerde rol oynayan, sembolik mesajların karşılıklı ulaştırılmasıyla bazı anlamları aralarında paylaşmaları sürecidir• Bir kaynak tarafından üretilmiş olan bir içeriğin (içerik, mesaj) karşı tarafın anlayabileceği ve anlamlandıracağı şekilde değiş tokuş edilmesidir.• Dolayısıyla çift yönlüdür. Tek taraflı bir sürece iletişim denemez.
 4. 4. İletişim ve Tarafları• En genel anlamda iletişim için iki taraf gerekmektedir. – Bu taraflar iki insan olabildiği gibi, bir insan ve bir reklam olabilir, bir insan ve bir bilgisayar olabilir. İçerik ve paylaşımın kalitesi ne olursa olsun iletişim; iki sistem arasındaki bilgi / mesaj alışverişine kısaca iletişim denilebilir. Mesaj alışverişi bütünüyle iki yönlüdür. Kelimenin içeriğinde bir alış ve bir veriş bulunmaktadır. Yani iki yön bulunmaktadır. Dolayısıyla iletişim de iki yönlü olmalıdır.
 5. 5. İletişim Süreci Bireyler sözel olan (konuşarak) ve sözel olmayan (davranışlar, mimikler) yollarla birbirleriyle iletişim içine girerler. Ancak ister sözel olsun, isterse olmasın iletişimin gerçekleşmesinde bazı öğelere gereksinim vardır. Bunlar: •Kaynak •Kanal •Mesaj •Alıcıdır Kaynak, mesajı gönderen, alıcı gönderilen mesajı alan kişidir. Kanal ise mesajın iletildiği yoldur. Şimdi bir iletişim modeli içerisinde bu öğelerin nasıl işlediğini görelim:
 6. 6. İletişim Süreci
 7. 7. İletişim Süreci• Gönderici (Kaynak): Kaynak, iletiyi (mesajı) oluşturan ve bir kanal ile hedef kitleye ulaştıran birim olarak tanımlanabilir. İletişim sürecini başlatan ve mesajı kodlayarak gönderen odur. Kaynak sahip olduğu tecrübe ve bilgilere göre, mesaj olarak iletilecek bir düşünce oluşturulur; yani kodlar. Bir düşünceyi formüle eder ve mesaj halinde kanalı kullanarak alıcıya gönderir.• Mesaj (İleti): Mesaj, göndericinin alıcıya gönderdiği veri iletileridir. Mesaj, bir duygu veya düşünceyi aktarmayı isteyen kaynağın ürettiği sözel, görsel ve işitsel simgelerden oluşan somut bir ündür. – Sembolleri alan alıcı da, bu sembollerle kendi kişiliğine, kültürel yapısına, bilgi birikimine, deneyim ve önyargısına göre bir anlam verir. Bu bağlamda kaynak göndericinin ne söylemek istediği ile hedef alıcının ne söylediğini sandığı iletidir tanımı geçerlidir.
 8. 8. İletişim Süreci • Kodlama- Kod Açma: Kodlama, mesajın, niyet edilen alıcıya ve aktarmada kullanılacak aygıta uygun kodlara veya dile çevrilmesidir. – Kod açma, mesajın çözümlenmesini ifade etmektedir. İki kişi arasındaki bir konuşmada kodlama fonksiyonu, söz söyleme mekanizması ve kas hareketleriyle sözsüz davranış kodları olan jest ve mimiklerin kullanılmasıyla yerine getirilmektedir. • Kanal: İleti taşıyan sinyaller kaynaktan hedef kişi a da kitleye kanal aracılığında iletilir. Geribildirimi ya da yanıtı da alıcı durumundaki hedef kişi ya da kitleden gönderen (kaynağa) yine bir araç, bir kanal taşır. Bu kanallar fiziksel (ses, hava vb.), teknik (telefon, telgraf) ya da sosyal (okul, TV) araç olabilirler.
 9. 9. İletişim Süreci • Alıcı (Hedef): Alıcı, gönderilen mesajı alan kişidir. İletişim sürecinde, kaynağın gönderdiği mesaja hedef olan kişi, grup ya da kitleye alıcı denir.. Etkin bir iletişim için alıcının aktif bir dinleyici olması gerekir. • Geri Bildirim: Alıcının kaynağın mesajına verdiği yanıt olarak adlandırılır. Hedefin mesajı nasıl yorumladığını gösterir. Geri bildirimde bir mesaj alındıktan sonra, kodu çözülür ve mesaja bir tepkide bulunulur. – Hedef, onu tekrar kodlayarak, uygun bir kanalla tekrar kaynağa gönderir. Gönderilen mesajın tekrar kodlanarak, geribildirimde bulunulması durumunda, ilk gönderici bu sefer hedef olur. Bu döngüsel sürece kısaca “geri bildirim” denir.
 10. 10. İletişim Süreci • Tek yönlü iletişim: Eğer iletişimde geri-bildirim (geri besleme) yapılmıyorsa iletişim tek yönlüdür. Bu iletişim birimi çabuk, kolay olup kontrolü kaynağın elindedir. • Çift yönlü iletişim: Eğer iletişimde geri beslemeden yararlanılıyorsa bu iletişim çift yönlüdür. Ancak alıcı gönderilen mesajları alma, yorumlama, değerlendirme, karar verme ve yeni bir mesajı iletme yani cevap verme olanağı bulur. – Alıcıdan gelen mesajı kaynak değerlendirir ve yeni bir mesaj gönderir. Böylece iletişim sürer, gider. Kaynak ve alıcı arasında gidip gelen mesajlar açıklık kazanır.
 11. 11. İletişim Türleri • İletişim türlerini, dille gerçekleştirilen iletişim, yazılı iletişim, jest ve mimiklerle (beden dili ile) gerçekleştirilen iletişim, resim, şekil, renk gibi sembollerle gerçekleştirilen iletişim, iletişim araçlarıyla kurulan iletişim şeklinde gruplandırmak mümkündür. Sözlü
 12. 12. Sözlü İletişim?• Sözlü iletişimde iki farklı unsur bulunmaktadır. – Bunlar konuşma ve yazmadır. Her ikisinin de ortak özelliği kısa, öz, net ve anlaşılır olmaları gerektiğidir.• Sözlü iletişimin en yaygın kullanımları yüz yüze görüşme, telefon, konferanslar, eğitim kursları, kamuoyuna hitap ve toplantılardır. Sözlü iletişimin en etkili olan yüz yüze görüşmelerdir. Sözlü iletişim konuşma olarak da adlandırılır.• Bazı durumlarda da sözsüz iletişim bilinçsiz şekilde de ortaya çıkabilir (mimikler, beden dili). Sözlü ve sözsüz, her iki iletişim biçimi de iletişim sürecinde anlam iletişiminde kullanılırlar.• Sözlü iletişim yüz yüze olabileceği gibi, radyo, televizyon veya telefon aracılığı ile de olabilir.
 13. 13. Sözsüz İletişim? • Genellikle sözel olarak temelde bilgi aktarımında, sözel olmayan kanalla da (sesli, davranış ve beden dili) kişilerarası tavırların aktarımını gerçekleştiririz. Örneğin; bir kadının bir erkeğe “öldürücü bir bakış” veya “kızgın bir bakış ile konuşması” karşısındaki erkeğe açık bir mesaj gönderir. • Sözsüz iletişim, sözel olmayan iletişimdir (beden dili). Kısaca sözcük kullanmadan anlaşmaktır. Yüzün kızarması, çekingen tavırlar, giyim kuşamlar, yüz ifadeleri (mimikler), göz iletişimi, beden hareketleri (jestler: el, kol, baş hareketleri, dokunma); sözsüz iletişim ögeleridirler. • İnsanlar genellikle üç biçimde sözsüz iletişim kurarlar. – mekan kullanımı. Örneğin üst düzeydekilerin mekanları özellikle statü ve otorite durumlarını gösterecek şekilde dizayn edilir. – beden dili – dil yoluyla betimlemedir. Betimlemede, mesajın asıl anlamlarının yanında, yan anlamlarının da üzerinde durulur.
 14. 14. Sözsüz İletişimde Mekan Kullanımında Mesafe• Dünyadaki bütün varlıklar yaşadıkları alanları yani mesafelerini belirleme ve koruma eğilimindedirler.• Kişide mesafe tanımı, kendi vücudunun uzantısıymışçasına kendinin ortak olarak benimsediği alan veya boşluk olarak ifade edilir. Her birimizin kendi vücudunun etrafında tanımlanmış ve kendi mallarını çevreleyen bir alanı içeren “kendi bölgesi” vardır (evi, sitesi, araba parkı, arabasının içi, yatak odası, çalışma odası, ofisinde masası ve koltuğu gibi).• Bu mesafeler sırasıyla; içli dışlı mesafe (mahrem alan), kişisel (samimi mesafe), toplumsal mesafe (yabancılar için) mesafedir.
 15. 15. Yazılı İletişim• Yazılı iletişim ise çok daha değişik yollarla ortaya çıkmaktadır. En yaygın olanları arasında; notlar, raporlar, pano yazıları, duyurular, kitapçıklar, broşürler, ilanlar, örgütsel doküman ve dergiler bulunmaktadır. – Yazılı iletişimin sözlü iletişimden en önemli farkı ve aynı zamanda da üstünlüğü, kayıtlı olmasıdır. – Bir diğeri de yazılı iletişimin, anlaşılamayan bir mesajın tekrar tekrar okunarak anlaşılmasını sağlamaya fırsat vermesidir. – Sözlü iletişime oranla daha güvenilirdir. Bir diğer farkı da resmiyet içermesidir.• Tüm bu özellikleri sebebiyle yazılı iletişim, bireyler ve gruplar arasındaki iletişimden çok, örgütsel iletişimde büyük öneme sahiptir.
 16. 16. Etkili İletişimin Yolları• Karşı tarafın anlaması istenilen konu hakkında çok açık fikir sahibi olmak, kendimizin ve karşımızdaki kişinin iletişim tarzını bilmek• Kendinizi dinleyen tarafın yerine koyup söyleyeceklerimizi o kişiye göre ayarlamak• Fikirlerimizi mümkün olan en basit terimlerle ifade etmek.• Gerekli yerlerde tekrarlar kullanmak.• Rahatsız edici gürültüleri ortadan kaldırmak veya azaltmak.• Açık ve anlamlı olabilmek için her türlü iletişim imkanını kullanmak (beden dili, duruş, jest ve mimikler, v.b.)• Karşılıklı saygı, hoşgörü, fikirlere çok yönlü bakabilmek ve karşımızdaki insanlara değer vermek gerek.• Sakin olmak, duygulara kapılmamak ve aceleci davranmamak gereklidir.
 17. 17. İletişimi Engelleyen Temel Unsurlar• Kendi düşünce ve fikirlerimizi tek doğru sanmak• Başkalarının fikir, düşünce ve duygularını önemsememek ve saygı göstermemek• Karşımızdaki kişi / kişileri sürekli olarak yargılamak, eleştirmek ve suçlamak• Konuşurken ifadelerimizde emir verme, kişiyi yönlendirme eğiliminde olmak• Kabul edilemez bazı tutum ve davranışları benimsemek veya tasvip etmek• Karşımızdaki insanın iletişim tarzını bilmemek• Konuşurken ifadelerimizde sürekli nasihat eden, ahlak dersi veren ifadeler kullanmak• Sözünden dönmek, oyalamak, alay etmek, konuyu saptırmak iletişimi sürdürmemizi engellemektedir.
 18. 18. Fiziksel Dinlemenin Özellikleri• Konuşanın yüzüne doğru bakmak• Beden olarak ona yönelmek• Gözle iyi bir ilişki kurmak• Konuşana doğru eğik durmak• Dinlerken rahat olmak gerekir Dinlerken Konuşanın Teşvik Edilmesi Konuşan kişinin anlattıklarında yer alan anahtar sözcüklerin tekrarlanması ile Tek sözcüklü tekrar ettiriciler ile, (hıhı, eee, sonra, başka) Konuşmanın sürmesine yarayacak kısa soruların sorulması ile gerçekleştirilebilir (nasıl oldu?)
 19. 19. İletişim Şekilleri İletişim şekilleri genel olarak 4 başlık altında ele alınabilir. Bunlar, Kişi-içi iletişim (kişinin kendisi ile iletişimi) Kişiler arası iletişim Örgüt-içi iletişim Kitle iletişimidir.
 20. 20. Kişi-İçi İletişim (Kişinin Kendisi İle İletişimi) • İnsanlar başkalarıyla iletişim kurdukları gibi kendileriyle de iletişim kurarlar. • Mesajı gönderen ve alan aynı kişiyse, buna kişinin kendisiyle iletişimi denilir. • Başka deyişle, kişinin kendisiyle iletişimi, ya da kişisel iletişim, bireyin kendisiyle kurduğu iletişimdir. Kişinin; ihtiyaçlarının, değerlerinin, tutum, davranış ve yeteneklerinin farkına varması, düşündüklerini ve hissettiklerini kavramaya çalışması kendisiyle geliştirdiği iç iletişimle mümkün olur. • Bireyin kendi iç dünyası ile iletişimi; onun düşünmesi, hayal kurması, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması, iç gözlem yapması veya rüya görerek iç dünyasından mesajlar alması, kendine sorular sorarak, bunlara cevaplar aramasıdır. Buna göre insanlar kendi kendilerine bir takım mesajlar gönderir ve sonra da bunları yorumlar.
 21. 21. Kişilerarası İletişim• Kişiler arası iletişim, “iki ya da daha fazla kişi arasında meydana gelen mesaj alışverişi”dir.• Kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişime, “kişiler arası iletişim” denir. Karşılıklı iletişimde bulunan kişiler, bilgi/sembol üreterek, bunları birbirlerine aktararak ve yorumlayarak iletişimi sürdürürler.• Bir iletişim etkinliğinin, kişiler arası iletişim sayıla bilmesi için şu üç faktörün bulunması gerekir: – Kişiler arası iletişime katılanlar, belli bir yakınlık içinde yüz yüze ilişki halinde olmalıdırlar. – Katılımcılar arasında tek yönlü değil, karşılıklı mesaj alışverişi, dolayısıyla çift yönlü iletişim olmalıdır. – Söz konusu mesajlar, sözlü ve sözsüz nitelikte olmalıdır.
 22. 22. Örgüt-İçi İletişim (Kurum İçi İletişim) • Örgütler, önceden belirlenmiş amaçları gerçekleştirmek için kurulmuş sistemlerdir. Dolayısıyla belirsizliği azaltmak için çeşitli kurallar çerçevesinde işlerler. Örgüt içi ve dışı iletişimde bu kurallardan etkilenir. Dolayısıyla iletişim, bu kuralların işlemesini sağlarken, örgütün etkinliğini artırmada ek destek sunabilir ancak bazen de kural dışı ve etkinliği azaltıcı faaliyette sunabilir. • Örgütsel iletişim, örgüt sistemin unsurlarını birbirine bağlayan ve bunları kendi aralarında uyumunu sağlayan bir süreçtir. Karar merkezlerini birbirine bağlayan bir denetim ve eşgüdüm mekanizması görevini yerine getirir. Örgütlerde iletişim; dikey, yatay, çapraz veya çok yönlü olabilir.
 23. 23. Kitle İletişimi?• Kitle insan topluluğudur ve bazı yönleriyle birbirine benzer.• Kitleye haberin, kanaatin, bilginin, düşüncenin veya kültürün çeşitli araç ve tekniklerle aktarılmasına kitle iletişimi denilmektedir.• Kitle iletişiminde kitle iletişim araçları yoğun kullanılır. Önemli olan göndericinin mesajı alacakları ortak noktada buluşturacak söylemler gerçekleştirmesidir.• Kitle iletişiminde kaynaktan alıcıya mesajlar tek yönlü olarak gönderilir. Ancak burada alıcının mesajı algılayıp algılamadığı anlaşılmaz.
 24. 24. Kurumsal İletişim
 25. 25. Kurumsal İletişim • Bir diğer ismi; örgütsel iletişimdir • Kurumların çalışanları ve dış paydaşları arasında kurulan iletişimin biçimi, iletişim anlayışı ve iletişimde kullanılan kanalları ifade eder. • Kurumsal iletişim, kurumsal kimliğin taşıyıcısıdır • Kurumsal iletişim kurumun hedef kitlelerce fark edilmesinin sağlanması açısından önemli bir işlevi yerine getirir. • Kurumda çalışan bireyler ve departmanlar arasında olması gereken uygun etkileşimi sağlayan en önemli ögelerden biridir. • Kurumsal iletişim; kurum ve topluluklar (paydaşlar- hedef kitle) arasındaki etkileşimleri ifade etmektedir
 26. 26. Kurumsal İletişim Neden Önemlidir.?• Kurumsal birleşmeler, satın almalar, yabancı sermaye ile oluşturulan yeni kurumsal düzenler• Sektörde giderek artan rekabet• Yüksek nitelikli çalışan eksikliği• Kurumun sosyal sorumluluğu konusundaki toplumsal beklentiler• Özelleştirme programları• Devlet kontrolünden çıkan bazı konularla ilgili süreçler• Ürün / hizmet yaşam eğrisinin sahip olduğu etkili ivme• Küreselleşme ve serbest ticaret ortamları• Giderek yükselen tüketim ve tüketici bilinci• Yükselen beklentiler• Gelişen medya, enformasyon ve iletişim teknolojileri ile haberlerin hızlı yayılması
 27. 27. Kurumsal İletişim Kaç Tip Kanalla Yürütülmektedir? KURUMSAL İLETİŞİM KANALLARI ÇAPRAZ DİKEY İLETİŞİM YATAY İLETİŞİM DOĞAL İLETİŞİM İLETİŞİM KANALLARI KANALLARI KANALLARI KANALLARI Yukarıdan aşağıya Aşağıdan yukarıya doğru dikey iletişim doğru dikey iletişim kanalları kanalları
 28. 28. Kurumsal İletişim Kaç Tip Kanalla Yürütülmektedir? • Dikey kanallar, yukarıdan aşağıya doğru bir iletişimi temsil eder. – yukarıdan aşağıya doğru dikey iletişim kanalları – aşağıdan yukarıya doğru dikey iletişim kanalları • Yatay iletişim kanalları benzer kişiler, benzer departmanlar ve benzer yetkiler arasındaki iletişimi ve ilişkiyi temsil eder. • Çapraz iletişim kanalları kurum içinde iletilen enformasyonun niteliği ile ilgili olarak karma bir yolun izlendiği bir iletişimi ifade eder. • Doğal iletişim kanalları ise, kurumsal iletişimde, yukarıda anlatılanların yanı sıra, destekleyicidir. İnformal iletişimdir.
 29. 29. Dikey İletişim Kanalları• Yukarıdan aşağıya doğru dikey iletişim akışı – Yukarıdan, yani yöneticilerden çalışanlara doğru gerçekleşen iletişimi ifade eder. – Kurumun yönetim kademesinden diğer organlara yayılan düzenli ve uyumlu mesaj akımlarıdır. – Mektuplar, talimatlar, süreli yayınlar, eğitim ve işe alma dökümanları, kurumun sağlık ve iş güvenliği politikalarına ait dökümanlar, komitelere dair bilgi kayıtları, dökümanlar, toplantı tutanakları, eğitim notları, disiplin görüşmeleri ve kayıtları. – Özellikle çalışanların çalıştıkları kurum, yapılan iş ve diğer çalışanların yaptıkları işleri bilmeleri açısından önemli birer eğitici ve bilgilendirici kaynaklardır. – Bu yollarla çalışanlar, çalıştıkları kurum hakkında oldukça önemli enformasyon elde
 30. 30. Dikey İletişim Kanalları• Aşağıdan yukarıya doğru dikey iletişim akışı – İşgörenlerin yöneticileriyle kurdukları iletişim – Yöneticiler tarafından iletilen mesajlara işgörenlerin bir geribildirimi olarak değerlendirebilir. – Çalışanların yaptıkları işleri üst yönetime anlatıp sunmaları, çalışanların kendi astlarının yaptıklarını üstlerine anlatıp sunmaları; ihtiyaç gördükleri konuları, üstlerine anlatmaları, ilgili birim problemlerinin üst yönetime aktarılması, kuruma dair uygulama ve politikaların gözden geçirilmesi, ilavelerin yapılıp eksikliklerin giderilmesine dair konuların üstlere çeşitli kanallarla aktarılması. – Mesajlar, elektronik postalar, iç yazışmalar, raporlar, öneri mektupları ve çalışma dosyaları, bölüm duyuruları bu gruba dahil edilebilirler.
 31. 31. Kurumsal İletişimin Faaliyet Alanları • Medya ile ilişkiler • Yatırımcılarla ilişkiler • Çalışanlarla ilişkiler • Sponsorluk • Sosyal sorumluluk • Konu / olay yönetimi • Kurumsal reklam • Halkla ilişkiler • Pazarlama iletişimi • Kriz iletişimi gibi kurumsal boyutlu iletişim faaliyetlerini kapsamaktadır.
 32. 32. Kurum iletişim Tarzları
 33. 33. Kurum iletişim Tarzları • Bürokratik iletişim tarzı: Kurumlar ne hedef kitle gruplarına bilgi vermektedirler, ne de onlardan bilgi alıp değerlendirmektedirler. Genellikle bürokratik kurumlar tarafından uygulanan bir tarzdır. Bu kurumlar genelde “biz kendimize yeteriz, kimseye ihtiyacımız yok” görüşündedirler. • Manipülatif iletişim tarzı: Bu tarzda, hedef kitleye bilgi verilip alındığı anlayışı yansıtılmaya çalışılır. Sadece yansıtılmaya çalışılır oysa verilip alınan bilgiler sadece kurum tarafından dikkatle seçilmiş bilgilerdir. Bu iletişim tarzının amacı propagandadır.
 34. 34. Kurum iletişim Tarzları • Demokratik iletişim tarzı: Açıklığa dayanır. Bu tarzda kurum hedef kitlesine doğru bilgi iletmeye hazırdır ve iletmektedir. Hedef kitleden periyodik olarak bilgi alınıp değerlendirmesi yapılmaktadır. Dolayısıyla çift yönlü iletişimden söz etmek mümkündür • Orantısız iletişim tarzı: Kurum bilgilendirmeye hazır olduğu halde, kamuoyu hakkında hiç bilgi almadığında, oluşmaktadır. Yani, kurumun ya bir halkla ilişkiler / enformasyon birimi yoktur ya da bu birimin yetkisi bunu kapsamadığı için hedef kitleye bilgilendirme yapılamıyordur veya bürokratik yapı bu süreci fazlasıyla uzattığı için bilgi güncelliğini ve değerini yitiriyordur. – Orantısız iletişim tarzının bir diğer gözlemlenen şekli ise; yoğun bir şekilde kamuoyu araştırılması yapılırken, bu bilgilerin değerlendirilmesi ve sonucunun kamuoyu ile paylaşılması yetersiz kalmaktadır.
 35. 35. Kurum İçi İletişim Çalışmaları • Kurum içi iletişim, kurumun çalışanları, departmanları, daha doğrusu iç çevresi ile yürütmüş olduğu iletişimi anlatmaktadır. Kurum içi iletişimde her düzeydeki çalışanlar ile departmanlar arasında bilgi aktarımında çeşitli iletişim araçları kullanılmaktadır. İletişimin tek yönlü veya çift yönlü akışına göre bu araçlar tek veya çift yönlü olarak iki ana başlık altında değerlendirilebilirler:
 36. 36. Kurum İçi İletişim Çalışmaları • Tek yönlü iletişim araçları: – Kurum içi süreli yayınlar (kurum dergileri, bültenler, elektronik bültenler), broşürler – Kitaplar, duyuru ve araştırma raporları, diğer duyurular, kitapçıklar – Faaliyet raporları ve mektuplar – Afişler – Duyuru panoları – Dilek kutuları – Eğitsel faaliyetler – Seminerler – Telefonla, faksla, elektronik posta ile bilgilendirme – Görsel – işitsel araçlar (CD’ler, tanıtıcı filmler ve videolar, kapalı devre radyo ve tv yayınları
 37. 37. Kurum İçi İletişim Çalışmaları • Çift yönlü iletişim araçları: –Danışma ofisleri, büroları veya danışma masaları –Üst düzey yöneticilerce yapılan bölüm, ofis ziyaretleri –Çalışanların ailelerine yönelik iletişim (kurum piknikleri, eğlenceler, yemekler, buluşmalar, yarışmalar, geziler, partiler, kutlamalar) –Toplantılar ve görüşmeler –Yıllık personel toplantıları (kuruluş yıldönümleri, v.b.)
 38. 38. Kurum Dışı İletişim Çalışmaları • Kurumların dışında büyük potansiyele sahip bir paydaş kitlesi bulunmaktadır. Bu kitle, kurum dışı olarak adlandırıldığı için, bu kitle ile yürütülen iletişim faaliyetlerine de kurum dışı iletişim çalışmaları ismi verilmiştir. – Kuruma ait görsel kimlik (kurum kimliği) klavuzu – Reklamlar (tv, gazete, afiş, bilbord, internet, dergi, radyo, v.b.) – Ürün tanıtımına dair özel gösteriler (lansmanlar) – Doğrudan posta, Satış promosyonu, Kurumsal reklam, Kurumsal web sitesi – Sosyal medya ,Defileler, Fuarlar, Sergiler, Eğlenceler – Toplantı ve gösteriler, Konferanslar, Seminerler, – Market ve alışveriş merkezleri aktiviteleri, Özel etkinler planlama ve organizasyonları, Çekilişler, Yarışmalar – İşletme ziyaretleri, Turlar, Bayi toplantıları ve ziyaretleri – Eğitim programları, kurslar ve bu ortamlar için hazırlanmış eğitim-öğretim malzemeleri – Medya ilişkileri (basın bültenleri, basın toplantıları, basın kitleri, basın gezileri, röpörtajlar) – Sosyal sorumluluk çalışmaları, Sponsorluklar

×