Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Debat eOverheid 2016

398 views

Published on

Debat eOverheid ná de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Presentatie door Mark Fonds (Principal Consultant UX strategy and design)

Published in: Design
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Debat eOverheid 2016

 1. 1. Mark Fonds September 2016 User experience design De defini<eve doorbraak van designorganisa<es
 2. 2. 2 Hee? de markt ons iets te bieden? Zo ja, wat?
 3. 3. 3 Je moet je omvormen tot een designorganisa<e: omarm user experience design (UX) Iets mooi maken Ontwerp een geolied systeem van diensten, contactpunten en support waarmee een groep gebruikers wordt bediend in hun behoe?es, keuzes en samenzijn.
 4. 4. 4 IT BizUX Analyseer Definieer Ontwerp Bouw Concept Dienst/applica:eOpdracht UX Alles wat een klant ervaart in rela<e tot jouw bedrijf en product. Ethnografisch onderzoek, analyse, idea<on, conceptualisa<e, visie, omnichannel design, itera<ef prototypen, testen, standaarden genereren en roadmaps liëren aan visie en strategie. User experience
 5. 5. 5 Service design Interac<on design Content design Front-end design Visual design UX Informaat is een ontwerp- en adviesbureau Ontwerp en prototyping 30 jaar UX-design Designadvies UX
 6. 6. De uitdaging van user experience design 6
 7. 7. 7 Er is een wereldwijde trend
 8. 8. 8 Joe Gebbia (design) Brian Chesky (design & visie) Nathan Blecharczyk (techniek) Twee miljoen accommoda<es in meer dan 191 landen Designorganisaties
 9. 9. Tradi<onele organisa<es Niet-design-georiënteerde organisa<es kopen designbureaus op om hun designcompeten<es veilig te stellen. 9 IBM investeert 100 miljoen dollar om de komende vijf jaar 1000 designers aan te nemen en wereldwijd 25 ontwerpstudio’s in te richten. Capital One koopt Adap<ve path Fjord Doblin The Difference
 10. 10. Van San Francisco tot Londen 10 Trendse@ers investeren in UX, degenen die dat niet doen verliezen terrein. Het is niet genoeg om UX’ers in je organisa:e op te nemen. Onderzoek de status van je UX-processen, posi:onering en mensen. Leah Buley, Principle analyst customer experience @forrester
 11. 11. 11Forrester’s* UX-profilering *Leah Buley, UX London, mei 2016 Posi<onering Processen Professionals Achterhaald Progressief Visionair Ad hoc Alleen digitaal Kosten verlagen Digitale touchpoints ++ Compe<<ef End-to-end digital + non-digital Waardecrea<e voor CX via klantcentraal- georiënteerde verbeteringen Begin gelijk hier Usability tests Generalisten Requirements Itera<ef testen Onderzoek Teams: XD, VD, PT, ID Qual & quant data sturen experimenten Experience-standaarden Vision & roadmap gelieerd aan strategie Execu<ve leiderschap UX onderdeel van strategie & governance Visie & roadmap gelieerd aan strategie
 12. 12. Nederland Groei van UX-maturiteit. Het blijQ vaak hangen. Maar ook hier zijn er leiders. 12 UX-managementkring
 13. 13. Spo<fy organisa<e model Geïntegreerde UX 13 Klantbeleving centraal UX coördina<e boven de silo’s. Leadership vanuit de board. (5 jaar) UX-studio buiten de organisa<e.
 14. 14. UX-managementkring 14 2016 Ini<a<ef van Informaat: groeiende club UX-managers deelt uitdagingen en leert van elkaar.
 15. 15. Alle organisa:es worden designorganisa:es. UX word een kerncompeten:e van ieder bedrijf en iedere organisa:e. UX moet wel goed worden ingestoken, de teams moeten end-to-end gaan werken. Er moeten UX-leiders hoog in de organisa<e komen en de ra<o’s moeten omhoog. 15Conclusie
 16. 16. Stel, je wint de verkiezingen in 2017 en gaat regeren… 16 Posi<onering Proces Bemensing Zorg voor UX aan het begin van projecten en gebruik het end-to-end. Omarm UX: meer maken, minder praten. Stel UX-leiders aan & verbeter UX-ra<o’s (1 op 20). Zorg dat iedere overheidsorganisa:e een designorganisa:e wordt.
 17. 17. 17 De markt gee? een duidelijke rich<ng aan. Wat gaan de par<jen daarmee doen?
 18. 18. info@informaat.nl +31 35 543 1222 Jacob van Lenneplaan 57, 3743 AP Baarn @informaat Crea:ef. Systema:sch. Duurzaam.

×