Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Asiakaspäivä 13.10.2016 - Borenius

173 views

Published on

Anne-Mari Patterin asiakaspäiväesitys

Published in: Business
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Asiakaspäivä 13.10.2016 - Borenius

 1. 1. NEW YORK U.S. HELSINKI, TAMPERE ST. PETERSBURG RUSSIAFINLAND 200+ EMPLOYEES 3 JURISDICTIONS 20+ PRACTICES 100+ YEARS
 2. 2. TOP TIER RANKINGS TOP TIER FIRM FINANCIAL AND CORPORATE 2016
 3. 3. SUCCEEDING TOGETHER We work as one team with our colleagues, clients and business partners. RESPECTING OTHERS We foster a culture of respecting others which we embrace within our organization as well as in our dealings with clients, business partners and the community as a whole. TAKING PRIDE IN OUR WORK We apply our passion for excellence and innovations with the aim to produce work of highest quality and exceed expectations. OUR CORE VALUES
 4. 4. S E R V I C E S ADVISORYTRANSACTIONS DISPUTE RESOLUTION ASSOCIATIONS & FOUNDATIONS COMMERCIAL CONTRACTS COMPETITION & PUBLIC PROCUREMENT CORPORATE ADVISORY EMPLOYMENT ENERGY & INFRASTRUCTURE ENVIRONMENT & NATURAL RESOURCES INTELLECTUAL PROPERTY REAL ESTATE & CONSTRUCTION SHIPPING, TRANSPORT & INSURANCE TAX TECHNOLOGY, MEDIA & TELECOMMUNICATION BANKING & FINANCE CAPITAL MARKETS FUND FORMATION & INVESTMENT MANAGEMENT M&A & PRIVATE EQUITY RESTRUCTURING & INSOLVENCY CORPORATE CRIME LITIGATION & ARBITRATION
 5. 5. BORENIUS AS AN EMPLOYER
 6. 6. BORENIUS AS AN EMPLOYER 200 employees in Finland, Russia and the U.S. Employer that: • Offers a multitude of opportunities to grow and develop both professionally and personally through internal training • Has open organisational culture with a supportive and challenging work atmosphere • Encourages diversity • Offers competitive compensation and a clear career path • Strives to be the most valued employer in its field
 7. 7. Do not settle for good. Expect great.
 8. 8. #4026830v3 ARVOT TOIMITTAJAVALINNASSA Integrata asiakaspäivä 13.10.2016 FINLAND 13/10/2016Anne-Mari Patteri2
 9. 9. HISTORIA PALKKA-ASIOIDEN HOITAMISESSA FINLAND 13/10/2016Anne-Mari Patteri3 1911- 2008 Palkat sisäisenä toimintona - alan perinteiden mukaisesti 2008- 2011 Ulkoistaminen • Laatuongelmia • Kankea prosessi 2012- 2015 Oma palkanlaskenta • Laatu ok, mutta ei aikaa kehittää prosesseja / järjestelmiä 2015 • Taloustoiminnon omien resurssien keskittyminen asiakasprosessia ja johtamista tukeviin toimintoihin -> talousrutiinien ulkoistaminen • Kasvusta ja henkilöstöstrategiasta lähtöisin olevat tarpeet palkkatoiminnon- ja HR- prosessien kehit- tämiselle korostuvat. Ei riittävästi resursseja ja järjestelmäosaamista toteuttaa kehitysprojekteja. Paljon manuaalisia toimintoja. Toiminnon riittävä back up resurssointi pienessä organisaatiossa haasteellista. • Päätös ulkoistaa palkkapalvelu osana talous- rutiineja ja keskittyä itse HR- prosessien kehittämiseen. Ulkoistamisen käynnistys 9/2015
 10. 10. DO NOT SETTLE FOR GOOD. EXPECT GREAT. • Talvella 2015-2016 Yhteistyö palkkapalveluissa ei sujunut tavoitteiden mukaisesti. HR prosessien kehittäminen ja järjestelmäsuunnittelu eivät edenneet, koska palkkapalvelussa oli laatu-, resurssi- ja aikatauluongelmia. • Päätös toimittajan vaihtamisesta nopealla aikataululla => uusi nopea tarjousprosessi pääosin 2015 kartoitettujen toimijoiden kanssa. • Tavoitteet ulkoistukselle pysyivät ennallaan, mutta • Irrotettiin ostoihin liittyvät talousrutiinit omaksi kokonaisuudekseen. • Painotettiin palkkahallinnon ja HR- prosessien strategista merkitystä. • Haluttiin kumppaniksi yritys, joka toimii yhteistyössä koko henkilöstömme kanssa meille tärkeiden arvojen mukaisesti. FINLAND 13/10/2016Anne-Mari Patteri4
 11. 11. VALINNAN VAIHEET FINLAND 13/10/2016Anne-Mari Patteri5 1. Analyysi: tiedot alan toimittajista, palvelumuodoista ja hintatasoista kohtuullisen hyvin hallinnassa 2015 kartoituksen myötä -> voitiin edetä nopeasti tarjouksiin 2. Tarjous: Tarjouspyynnöt, tarjousten esittelyt, toimittajaehdokkaiden tapaamiset ja arvioinnit 3. Valinta: kriteerien mukaisesti 4. Sopimus: Sopimusneuvottelut ja sopimuksen laadinta Integratan kanssa • Vaikeatkin asiat esille tässä vaiheessa. Lisäävät osapuolten ymmärrystä tavoitteista, toimintatavoista ja valmiudesta projektin ja palvelun toimittamiseen kaikissa, myös poikkeuksellisissa, olosuhteissa. • Mahdollisuus perääntyä yhteistyöstä, jos vaikuttaa, että tavoitteet, asenne ja arvot eivät kohtaa. • Juridinen neuvonantaja tukee neuvotteluprosessia – tavoitteena osapuolten pitkä yhteistyö.
 12. 12. TOIMITTAJAN VALINTAKRITEERIT FINLAND 13/10/2016Anne-Mari Patteri6 Yhdessä onnistuminen Toisten kunnioit- taminen Ammatti- ylpeys Palvelun laatu ja luotettavuus: Asiakasreferenssit ja maine. Avainhenkilöstö ja tiimin tapaaminen. Toimittajan tunteminen ja yhteistyö myyntipro- sessissa. Asenne. Resurssit ja taustat kunnossa: Taloudelliset tunnusluvut, riittävästi henkilökuntaa, sopivasti kasvava liiketoiminta, omistusrakenne. Referenssit ja kokemus. Lupausten kiinni pitäminen: Tarjouksen aikataulu, sisältö, rajaukset. Toimittajan tiimin sisäinen yhteistyö – miltä näyttää tulevan asiakkaan näkökulmasta. Yhteistyö järjestelmä yms. kumppanien kanssa.
 13. 13. PIAN PROJEKTI ETENI TOTEUTUKSEEN FINLAND 13/10/2016Anne-Mari Patteri7
 14. 14. KOKEMUKSIA PROJEKTISTA JA TOIMITTAJASTA Yhdessä onnistuminen Ammattiylpeys Toisten kunnioittaminen Lupaukset pidettiin: Projektin kriittiset tavoitteet saavutettiin, aikataulussa Saatiin kehitystoimenpiteitä jo projektin aikana Ongelmat ja kriittiset vaiheet tuotiin esille Projektista jäi hyvä fiilis – mukava jatkaa yhteistyötä Osaaminen ja asenne uuden oppimiseen sekä prosesseista että asiakkaasta Oikealla tavalla kyseenalaistaminen ja kehityskohteiden esille tuominen Yhteisen laatunäkemyksen hakeminen Tiimin esiintyminen koko henkilökunnalle Tyhmiä kysymyksiä ei ollut. Asioita käytiin tarvittaessa uudelleen, jotta varmistettiin yhteinen näkemys asioihin Ymmärrettiin, että prioriteetit voivat poiketa, joustavuus Palvelun siirto aiemmalta toimijalta hoidettiin asiallisesti FINLAND 13/10/2016Anne-Mari Patteri8
 15. 15. CONTACT INFORMATION Anne-Mari Patteri Finance Director Direct +358 20 713 3266 Mobile +358 40 778 8770 anne-mari.patteri@borenius.com FINLAND 13/10/2016Anne-Mari Patteri9
 16. 16. CONTACT INFORMATION BORENIUS ATTORNEYS LTD Eteläesplanadi 2, FI-00130 HELSINKI, FINLAND Office: +358 20 713 33 Fax: +358 20 713 3499 Email: info@borenius.com Web: www.borenius.com

×