Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

I.R.Barchovska CV

4,860 views

Published on

  • Login to see the comments

I.R.Barchovska CV

  1. 1. Автобиография Ивета, Росенова, Барчовска ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Ивета Росенова Барчовска България, София, 1000, кв. Стрелбище Мобилен телефон +359/ 889 411 021 E-mail iveta_barchovska@yahoo.bg Пол жена | Дата на раждане 12/11/1987 | Националност Българска ТРУДОВ СТАЖ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ © Европейски съюз, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Страница 1 / 3 Септември 2013 – Януари 2015 „Мениджър външни пазари” „УНИФАРМ” АД, Търговски отдел ▪ Идентифициране на външни клиенти и пазарни ниши, установяване на дългосрочни отношения; ▪ Установяване на отношения с бизнес партньори, етикет за срещи с международни партньори и представители на институции с цел развитие на дейността на компанията ▪ Анализ на възможностите за експорт, идентифициране на пазарни ниши и конкретни клиенти, планиране на продуктово портфолио. Фармацевтична компания Май 2012 – Септември 2013 „Мениджър маркетинг и реклама” „УНИФАРМ” АД ▪ Разработване на рекламни и PR стратегии, изработване и актуализация на всички рекламни материали; ▪ Подготовка, организиране и провеждане на фирмени заседания, презентации и семинари; ▪ Проучване на данните за конкурентните производители и обобщаване и анализиране на информацията на прозивеждани продукти на конкуретни фирми. Фармацевтична компания Октомври 2009 – Май 2012 „Търговски сътрудник” „УНИФАРМ” АД, Търговски отдел ▪ Изготвяне на техническа документация по тръжни процедури; ▪ Изготвяне на оферти и сключване на договори със здравни институции; ▪ Провеждане на продуктови презентации в болнични заведения. Фармацевтична компания
  2. 2. Автобиография Собствено име, Презиме, Фамилия ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ © Европейски съюз, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Страница 2 / 3 Септеври 2013 – Януари 2015 „Магистър по Здравен мениджмънт”, Общ успех: отличен 6.00, Оценка от държавен изпит: отличен 6.00 „Медицински университет” град София , Факултет по „Обществено здраве и здравен мениджмът” Септеври 2009 – Юни 2013 Бакалавър ”Обществено здраве и Здравен мениджмънт”, Общ успех: отличен 5.96 „Медицински университет” град София , Факултет по „Обществено здраве и здравен мениджмът” Майчин език Български Други езици РАЗБИРАНЕ ГОВОРЕНЕ ПИСАНЕ Слушане Четене Участие в разговор Самостоятелно устно изложение Италиански език B2 B2 B2 B2 B2 Въведете име на езиковия сертификат и ниво, ако е приложимо. Английски език B2 B2 B2 B2 B2 Въведете име на езиковия сертификат и ниво, ако е приложимо. Ниво:A1/2: Основно ниво на владеене - B1/2: Самостоятелно ниво на владеене - C1/2 Свободно ниво на владеене Обща европейска езикова рамка Комуникационни умения и компетенции ▪ Умения за работа в екип; ▪ Добри презентационни и комуникационни умения; ▪ Отлична дисциплина; ▪ Мотивираност; ▪ Лоялоност; ▪ Креативност; ▪ Организираност Организационни умения и компетенции ▪ Участие в научна публикация на тема „Институционална система за етичен анализ и оценка на изследователки проекти в Медицински университет – София” публикувана в списание „Асклепий” – Международно списание по история и философия на медицината; ▪ Участие с изнасяне на презентация на тема: „ Patients expectations of the medical profession – new challenges”в Деветата Световна конференция по Биоетика в Неапол, Италия – 19-21 Ноевмри 2013г; ▪ Член на „Националното сдружение за здравна политика и мениджмънт” – НСЗПМ (2010г.) ▪ Член с право на глас в „Национално представителство на студентските съвети” (НПСС) ( 2010-2011г.) ▪ Член на Студентски съвет към МУ – София, председател на комисията по спортна дейност. (2010г.) ▪ Член на „Академичен съвет” към Медицински униерситет - София. (2011г.-2013г.) ▪ Зам.-председател на „Национално представителство на студентските съвети” (2012-2013г.) ▪ Председател на комисия „Развитие на масовия студентски спорт” към Асоциация за Университетски спорт – Академик” (2012г.) ▪ Придобити сертификати от „British council” – Британски съвет в България за звършени три нива по английски език – 3B, 3C и 4A Компютърни умения и компетенции ▪ Отлична работа с компютър – Microsoft Windows 7/8; Microsoft office ( Word, Excel, Power point)
  3. 3. Автобиография Ивета, Росенова, Барчовска © Европейски съюз, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Страница 3 / 3 Други умения и компетенции ▪ Постижения в областта на спорта: - Професионална състезателка по баскетбол в Баскетболни клубове (БК): БК „Кремиковци”, БК „Славия”; БК „Локомотив Сф”; БК „Левски” и БК „НСА” ; - В състава за Националния отбор по Баскетбол на България за 2 години - Постижения в областта на ски алпийските дисципли : Индивидуални постижения за отбора на Медицински университет – София: 3 златни медала – Гигантски слалом – гр. Банско; 2 бронзови медала – Гиганстки слалом – к.к. „Боровец”; Отборни постижения: Първо място жени Гиганстки слалом – к.к. Боровец 2015г., Трето място жени Гиганстки слалом – к.к. Боровец 2014г. Свидетелство за управление на МПС ▪ Категория “B”

×