Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Internet Marketing U Sportu

1,885 views

Published on

Published in: Sports, Business, News & Politics
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Internet Marketing U Sportu

 1. 1. Internet marketing u sportu <ul><li>Profesor </li></ul><ul><li>Vinka Filipovi ć </li></ul><ul><li>Student </li></ul><ul><li>Jelena Rakić </li></ul>
 2. 2. SADRŽAJ <ul><li>Pojam sporta </li></ul><ul><li>Sport i biznis </li></ul><ul><li>Marketing u sportu </li></ul><ul><li>Internet </li></ul><ul><li>Internet marketing </li></ul><ul><li>Internet u Srbiji </li></ul><ul><li>Sport na internetu </li></ul>
 3. 3. Pojam sporta <ul><li>Društvena (neproizvodna) delatnost </li></ul><ul><li>Umetnost </li></ul><ul><li>Biznis (visoko-profitabilni) </li></ul><ul><li>Misija sporta i njegov duh se ne mogu kupovati i prodavati </li></ul>
 4. 4. Sport i biznis <ul><li>Oko sporta žive milijarde ljudi </li></ul><ul><li>Sport vrata biznisa otvara brže i šire nego bilo ko drugi </li></ul><ul><li>Prateća industrija </li></ul>
 5. 5. Marketing u sportu <ul><li>Promotivni kanal velikih kompanija </li></ul><ul><li>S portska igrališta često borilišta bogatih </li></ul>
 6. 6. Internet <ul><li>Promene do kojih je doveo internet </li></ul><ul><li>Predviđanja o budućem razvoju Interneta </li></ul>
 7. 7. Internet marketing <ul><li>Okretanje prema korisniku </li></ul><ul><li>Tehnike i nternet marketinga </li></ul>
 8. 8. Internet u Srbiji <ul><li>Prodaje nekoliko sajtova </li></ul><ul><li>Dolazak inostranih Internet firmi </li></ul><ul><li>Konferencije i skupovi vezani za i nternet </li></ul>
 9. 9. Sport na internetu <ul><li>1 / 3 korisnika i nterneta redovno posećuje sportske sajtove </li></ul><ul><li>Dostupnost interneta </li></ul><ul><li>Cilj je pružiti ljudima osećaj da oni učestvuju u sportu </li></ul>
 10. 10. Teniski sajtovi <ul><li>Globalni sportski događaj </li></ul><ul><li>Teniski fanovi su tehnološki pismeni </li></ul><ul><li>Najbogatiji sportski fanovi </li></ul>
 11. 11. Zaključak <ul><li>Potencijal sportskog tržišta </li></ul><ul><li>Ne sme se izgubiti misija sporta </li></ul><ul><li>Iskoristiti Internet </li></ul>
 12. 12. HVALA NA PAŽNJI

×