Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pyudalismo at Manoryalismo

This is all about the lessons of Feudalism and Manoryalism.You can find out the important terms and meanings.You can also find all about knights and it's process.You can also know how people live and their daily life during Feudalism and Manoryalism. I hope that,it will help you.

 • Login to see the comments

Pyudalismo at Manoryalismo

 1. 1. Mahinang tagapamahala ang mga tagapagpamana ni Charlemagne kaya ang mga opisyal ng pamahalaan at mga may-ari ng lupain ay humiwalay sa pamumuno ng hari.Dahil sa walang lakas na pamahalaan,bumuo ng sistema upang ipagtanggol ang mamamayan at ang kanilang lupa.Ang kapangyarihan ay nasa panginoong may lupa na may sariling hukbo na magtatanggol sa kanila.Ang tawag dito ay feudalism. Ang pyudalismo ay isang matibay na institusyon na naitatag noong panahong Medieval. Ang sistemang ito ay pulitikal,sosyo-ekonomiko at militar na sago sa panahon ng kaguluhan.Nakasalalay sa basalyo ang mga gawaing pampulitika at pangkabuhayan.
 2. 2. Feudalism o Pyudalismo • Ito ay hango sa salitang “feodus” o “fief”,salitang tumutukoy sa lupa na ibinigay sa unang basalyo (vassal) . • Isang sistema ng pamamalakad ng lupain na kung saan ang lupang pag-aari ng panginoon ay ibabahagi sa vassal at bibigyan ng proteksyon,at bilang kapalit manunungkulan ang vassal ng tapat at pagsisilbihan ang kanyang hari.
 3. 3. Pinakamataas sa lipunan ng pyudalismo.Tawag din na liege o suzerain,siya ang nagmamay-ari ng lupa.Nagbibigay siya ng lupa sa mga taong sumusuporta sa kanya,ang mga taong ito ay tapat na panunungkulan sa hari
 4. 4. Sila ay ang nobles,barons,at bishops,sila ay nagiging vassal ng hari dahil sila ay nabibigay suporta,pera at payo sa hari
 5. 5. Ang basilyo o vassal ay ang mga taong tumatanggap ng lupa mula sa lord,maari ring dugong-bughaw
 6. 6. Lupang ipinagkaloob sa isang basalyo o vassal
 7. 7. Homage o seremonya kung saan inilalagay ng vassal ang kanyang kamay sa pagitan ng kamay ng lord at mangangako na siya ay magiging tapat na tauhan nito
 8. 8. Investure-ang seremonya kung saan bibigyan ng lord ang vassal ng tingkal ng lupa at gamit ang espada ipapatong niya ito sa balikat ng vassal
 9. 9. I promise on my faith that I will in the future be faithful to the lord never cause him harm and will observe my homage to him completely against all persons in good faith without deceit
 10. 10. Kapag naisagawa na ng lord at ng vassal ang Oath of Fealty sa isa’t isa ,gagampanan nila ang tungkuling nakapaloob sa kasunduan. Tungkulin ng lord sa vassal na suportahan ang pangangailangan nito sa pamamagitan ng pagkakaloob ng fief. Tungkulin din ng lord na ipagtanggol sila laban sa mga kaaway at maglapat ng nararapat na katarungan sa lahat ng alitan.
 11. 11. Tungkulin naman ng vassal sa hari na magkaloob ng serbisyong pang-militar. Magbigay ng ilang kaukulang pagbabayad tulad ng ransom o pantubos kung mabihag ang lord sa digmaan. Tungkulin din na tumulong sa paghahanap ng sapat na salapi para sa dowry ng panganay na dalaga ng lord at para sa gagastusin ng seremonya ng pagiging knight ng panganay na lalaking lord.
 12. 12. Ang kabalyero ay mula sa salitang Pranses na “cheval”,para sa kabayo,”chevalier”,para sa mandirigmang nakasakay sa kabayo.Ang mga nagnanais maging kabalyero ay dumadaan sa pagsasanay ayon sa kodigo ng papaging kabalyero.Nakapaloob sa kodigo ang kagandahang asal,katapangan,kahinahunan,pagiging marangal,at maginoo lalong-lalo na sa nakakataas. Isang magandang alaala ng pyudalismo ang sistemang kabalyero(KNIHGTHOOD).Ito ay propesyon na pinagpala ng simbahan.Tungkulin nila ang ipagtanggol at ipatupad ang Kristiyanismo.
 13. 13. Proseso sa Pagiging Knight Mula sa panganak hanggang 7 taong gulang,siya ay nasa pangngalaga ng ina Pagsapit ng 14 taong gulang siya ay ipapadala sa isa pang lord para maging PAGE.Sasanayin sa paggamit ng sandata at pagsakay sa kabayo Bilang squire,tungkulin niyang sumama sa kanyang master sa mga tournament.21 taong gulang siya ay ganap na KNIGHT Habang bata siya ay tatanggap ng pagsasanay upang maging isang ganap at malakas na knight balang araw
 14. 14. Mga Alintuntunin sa Kilos at Asal ng Knight Ang knight ay isang mandirigmang sanay sa pagsakay sa kabayo at sumumpa ng katapatan sa kanyang LordLayunin ng knight sa pakikidigma ay gawing bilanggo ang kalaban ng lord upang mapilitan ang kanyang vassal na magbayad ng malaking pantubos. Chivalry-tawag sa alintuntunin sa kilos at asal na sinusunod ng isang magiting na knight.
 15. 15. Ito ay dakilang gawain ng mga knight at kinakailangang sundin
 16. 16. Mga Alintuntunin sa Kilos at Asal ng Knight Ang knight ay tapat at magalang.Siya ay kilala sa pagiging matapang at malakas.Hindi niya inaalintana ang anumang hirap.Sa harap din ng kanyang kasamahan,siya ay isang tunay na kaibigan at likas na pinuno. Ang knight ay nakasuot ng chain mail o isang uri ng baluti na binubuo ng magkakabit na bakal upang bigyan siya ng proteksyon nito pag may digmaan.Mahalaga sa kanya ang galing sa paggamit ng espada at ang pagsasakay sa kabayo.
 17. 17. Panitikan Tungkol sa Chivalry Chanson de geste-tawag sa panitikan ng chivalry Ito ay tungkol sa mga:dakilang gawain ng knight,dangal at panlilinlang,pag-ibig at digmaan at tagumpay at pagkatalo
 18. 18. Noong ika-12 siglo,sinulat ni Chretien de Troyes ang buhay ni King Arthur at ang mga knight ng Round Table. Sinulat naman ng isang German na si Gottfried von Strassburg ang trahedyang pag-iibigan nina Tristan at Isolde
 19. 19. Ito ay ang paboritong chanson ng mga French na ukol sa pakikibaka ni Roland at ng Twelve Peer,ang mga pinakatapat na vassal ni Charlemagne
 20. 20. Katapat ito ng pyudalismo.Ito ay sistemang gumagabay sa sa paraan ng pagsasaka ,sa buhay ng magbubukid at ugnayan sa lord ng manor Ang manoryalism o manoryalismo ay isang sistemang pang-ekonomiya kung saan ang magbubukid ay nagigigay serbisyo sa isang pyudal na hari o nagmamay-ari ng lupa kapalit ang proteksyon.Ang yaman ng lord ay mula sa pawi ng mga magbubukid.ibinigay nila ang kanilang lupa kapalit ang proteksyon.ang iba naman ay nawalan ng lupa dahil sa pagkakautang sa dugong-bughaw.kinalaunan,ang lupa ay napasakamay ng lord,ang mga lupaing ito ay bumuo ng isang manor
 21. 21. hayop ng karaniwang tao
 22. 22. Ang pagtatanim ay ginagawa ng magbubukid.sila ay nagtratrabaho sa lupain ng lord,3 araw sa loob ng isang Linggo Ang sistemang manor ang sentro ng lipunan at ekonomiya ng mga tao na nakatira dito Three field system- sitema ng pagtatanim na sinusunod ng manor,una maaring tamnan,pangalawa gulay at 3 hindi tatamnan. Ang sistemang ito ay sinusunod upang mabawi ng lupa ang sustansya nito.
 23. 23. Alipin- ang mga alipin ay pwedeng bilhin at ipagbili tulad ng isang hayop Serf-sila ay hindi maaring umalis at paalisin sa manor.Nagsasaka sila ng walang bayad kundi kapirasong lupa at proteksyon mula sa mga knight ng kanilang lord Freeman- sila ay ang mga pinalayang alipin na kadalasang mayroong sariling lupa
 24. 24. Ang kastilyo ay ang tirahan ng lord,itinayo ito upang ipagtanggol laban sa kaaway
 25. 25. Ang mga silid ng kastilyo ay madilim,malamig at amoy amag. Sa gabi,ang lord ng kastilyo ay inaaliw ng mga payaso,bukas ang kastilyo sa mga manlalakbay dahil nag-bibigay sila ng mga balita tungkol sa ibang lugar . Sa panahon ng taglamig,iilan lamang ang napapainitan.Kadalasan ang mga silid ay napupuno ng usok. Sadyang mahaba ang antas ng kalinisan sa panahong ito. Ang kastilyo ay bukas din para sa mga tumutugtog ng musika,tumutula o umaawit tungkol sa pag-ibig,pakikisapalaran at pakikipaglaban ng mga knight.
 26. 26. Sapat sa pangangailangan ng kanyang mamayan ang manor.Sapat sa pagkain,damit at tirahan.Ang inaalagaang tupa ay nagbibigay ng lana,ang mga kambing at baka ay nagigigay ng katad.Ang gubat ay pinagkukunan ng kahoy.Kakaunti ang karneng baka dahil salat sa dayami na ipinapakain sa baka tuwing tag- lamig.Pag namatay ang baka o masyadong mahina,kinakatay ito sa panahon ng tagalagas.Ang karneng baboy ay higit na marami dahil madali ito makahanap ng pagkain.Ang pangaraw-araw na kinakain sa manor ay dinadagdagan ng manok,prutas at mga gulay.ang gatas ay hindi ginagamit sapagkat ginagawa itong keso.Ang pangunahing inumin ay cider,serbesa at alak.

×