Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Les xarxes socials a l'escola

4,574 views

Published on

Published in: Education

Les xarxes socials a l'escola

 1. 1. Les xarxes socials a l’escola 2.0 Josep Bargalló Valls ICE - URV 2015
 2. 2. docents 2.0
 3. 3. escolaweb2.0 • alumnes més participatius • ciutadans més crítics • aprofundiment de continguts • amb noves habilitats d’aprenentage
 4. 4. aprenentatge 2.0 • aprendre fent • aprendre buscant • aprendre interactuant • aprendre compartint • aprendre construint
 5. 5. alumnes ajudem-los a construir el seu entorn personal d’aprenentatge (Personal Learning Environment): • les eines • les fonts • els continguts • les connexions que configuren la seva xarxa personal (i educativa)
 6. 6. centre • dissenyem el pla de comunicació del centre • utilitzem les xarxes com a nexe entre la comunitat educativa • fem servir les xarxes per obrir-nos i explicar-nos a l’entorn i al món Consell Escolar de Catalunya: tecnologies mòbils als centres educatius
 7. 7. de les TIC… el conjunt d’eines i recursos tecnològics necessaris per a manipular la informació: • les xarxes • els terminals • els serveis TIC: Tecnologies de la informació i de la comunicació NTIC: Noves tecnologies de la informació i de la comunicació IT: «Information anc dommunications technology»
 8. 8. … i les TAC… les TIC com a millora dels processos docents: • aprenentatge • avaluació • organització TAC: Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement TICE: «Tehnologies de l'information et de la communication pour l'enseignement»
 9. 9. … a l’aula 2.0 • competència digital de l’alumnat • integració curricular • innovació metodològica • treball en xarxa usos curriculars de les TAC recursos TAC Pla TAC de centre escola 2.0
 10. 10. xarxescocials • relació • comunicació • participació • compartició • col·laboració • construcció • aprenentatge
 11. 11. identitat digital fem que la identitat digital dels nostres alumnes pugui fer el pas de la relació i la comunicació a la construcció i l’aprenentatge a partir de la compartició i la col·laboració
 12. 12. privacitatdigital • discernim entre l’ús personal i l’ús docent de les xarxes • formem en l’ús de les xarxes • preservem espais per a la privacitat • treballem en grups tancats correu de seguretat per a alumnes
 13. 13. intimitatdigital tot allò que publiquem i compartim a Internet conforma la nostra imatge i la nostra reputació digital:  la gestió de la intimitat digital: una nova habilitat  com gestionar bé la intimitat i la reputació 2.0  xarxes socials i adolescents, usos i precaucions al món 2.0  la reputació digital, un repte personal
 14. 14. comunicació
 15. 15. twitter twitter.com • microblogging • 2006 • + de 500 milions d’usuaris • 320 milions d’actius (mensuals) • 500 milions de tuits al dia conceptes: tuit, 140, seguidor, hashtag, trending topic, DM, llistes català √ tutorial (J. Rosell) videotutorial (J.J. de Haro / P. Soro)
 16. 16. facebook facebook.com • xarxa social • 2004 • 1.550 milions d’usuaris actius (mensuals) • 1.390 milions hi accedeixen a partir d’un dispositiu mòbil conceptes: perfil, estat, enllaç, amistats, pàgines, grups català √ tutorial (A. Codina) què és facebook? (dinamitzadors.digitals)
 17. 17. Google+ plus.google.com • xarxa social • 2011 • 1.600 milions d’usuaris registrats • 540 milions d’actius (mensuals) conceptes: perfil, compartir, +1, cercles, quedades (xat/video), comunitats català √ tutorial (S. Puigmartí) videotutorial (N. García)
 18. 18. Característiques: Característiques: Característiques: text breu text extens text extens immediatesa permanència temporal permanència temporal llistes grups comunitats treball individual treball en grup treball col·laboratiu Ús habitual: Ús habitual: Ús habitual: formal/personal més personal formal relació/comunicació més relació comunicació Ús generacional: Ús generacional: Ús generacional: jove/adult adolescent/jove/adult adult Suport de més ús: Suport de més ús: Suport de més ús: mòbil /tauleta mòbil /tauleta/ordinador tauleta/ordinador
 19. 19. compartició
 20. 20. SlideShare slideshare.net • lloc web / xarxa social • repositori i compartició de PowerPoint / PDF / portafolis • 2006 • 17 milions d’usuaris • 70 milions de visitants únics al mes català X tutorial (estudiantgrup2) de Slide a un blog (M. Jaen)
 21. 21. pinterest pinterest.com • lloc web / xarxa social • repositori i compartició d’imatges i videos en paquets temàtics • 2010 • 70 milions d’usuaris • 40 milions d’actius (mensuals) • admet carpetes privades català X tutorial (J Moraga) què és Pinterest? (JD Polo)
 22. 22. blogs sistemes de gestió de continguts WordPress.org • 2003 • multiplicitat de pàgines / ús de ginys • la versió 3.8 ha tingut més de 20 milions de descàrregues català √ tutorial (mossegalapoma.cat) blogger.com • 1999 • enllaçat amb Google • ús de ginys • hostatja més de 20 milions de blogs català √ tutorial (A Ballús)
 23. 23. Característiques: Característiques: Característiques: presentacions imatges text (amb imatges) comentaris no permet comentaris comentaris seguidors seguidors seguidors públic/privat públic/privat públic Ús habitual: Ús habitual: Ús habitual: formal formal/personal formal/personal compartició compartició compartició Ús generacional: Ús generacional: Ús generacional: adult jove/adult adult Suport de més ús: Suport de més ús: Suport de més ús: ordinador tauleta/ordinador tauleta/ordinador
 24. 24. treball cooperatiu
 25. 25. Dropbox dropbox.com • servei d’allotjament de fitxers multiplataforma i multimèdia en el núvol • 2008 • permet sincronització des d’un ordinador i compartició (no simultània) • més de 200 milions d’usuaris català X tutorial (SE Baix Empordà) videotutorial (BCampus Terrassa)
 26. 26. Google Drive drive.google.com • servei d’allotjament de fitxers multiplataforma i multimèdia • 2012 (evolució de Google.docs) • permet sincronització i compartició simultània • eina col·laborativa de les comunitats Google+ i d’altres xarxes socials • associat als comptes Gmail català √ tutorial (S Caballeria) Videotutorial (Tutoriales y más)
 27. 27. MENDELEY mendeley.com • gestor de referències bibliogràfiques /compartició de publicacions científiques / xarxa social / eina col·laborativa • 2007 • 2,5 milions d’usuaris • permet grups tancats català X tutorial (C Rodríguez) videotutorial (F García)
 28. 28. Característiques: Característiques: Característiques: allotjament allotjament gestor de referències compartició no simultània compartició simultània compartició simultània convidats convidats seguidors privat privat públic/privat Ús habitual: Ús habitual: Ús habitual: formal formal formal col·laboració col·laboració compartició/col·laboració Ús generacional: Ús generacional: Ús generacional: adult adult adult Suport de més ús: Suport de més ús: Suport de més ús: tauleta/ordinador tauleta/ordinador tauleta/ordinador
 29. 29. d’altres xarxes 2.0
 30. 30. xarxa social educativa / aula virtual/ 2008 / distinció de rols professorat i alumnat / pàgines privades/ 3,5 milions d’usuaris / català √ (Hablemos sobre Edmodo) xarxa social per a professionals / 2003 / grups / CV motivat / 300 milions d’usuaris (190 actius) / català X xarxa social de compartició d’imatges i video / 2004 / 80 milions d’usuaris / català X aplicació i xarxa social de compartició d’imatges / 2010 / 200 milions d’usuaris actius / català X
 31. 31. servei d’allotjament i compartició de videos / 2005 / canals / 1.000 milions d’usuaris / català √ (a fr.youtube i a es.youtube) xarxa social de compartició de videos / 2004 / canals / 13 milions d’usuaris / català X xarxa social especialitzada en música / 2003 / missatgeria pròpia / 50 milions d’usuaris / català X programari i servei d’allotjament de presentacions / 2009 / versió núvol i versió ordinador / català X
 32. 32. • vine aplicació social d’edició de videos curts (loop) / 2013 / 40 milions d’usuaris / associada a twitter i facebook / català X aplicació social de compartició de videos i fotografies temporals / 2011 / 60 milions d’usuaris / català X xarxa social per a professionals / 2004 / 60 milions d’usuaris / català X • last.fm xarxa social de compartició de música / llistes / 2002 / 30 milions d’usuaris actius / català X
 33. 33. Característiques: Característiques: Característiques: Característiques: aula virtual xarxa professional presentacions xarxa social seguidors seguidors no seguidors seguidors treball col·laboratiu grups treball col·laboratiu grups públic/privat públic públic/privat públic/privat Ús habitual: Ús habitual: Ús habitual: Ús habitual: formal formal formal formal/personal comunicació/ relació/ compartició/ relació/ construcció comunicació construcció compartició Ús generacional: Ús generacional: Ús generacional: Ús generacional: comunitat escolar adult adult jove/adult Suport de més ús: Suport de més ús: Suport de més ús: Suport de més ús: ordinador tauleta/ordinador tauleta/ordinador mòbil/tauleta/ ordinador
 34. 34. Característiques: Característiques: Característiques: Característiques: plataforma social plataforma social plataformaa social plataforma social imatges i videos imatges videos videos pàgines personals pàgines personals obert/canals personals canals personals Ús habitual: Ús habitual: Ús habitual: Ús habitual formal/personal formal/personal formal/personal formal/personal compartició creació/compartició compartició/ compartició/ comunicació comunicació Ús generacional: Ús generacional: Ús generacional: Ús generacional: jove/adult jove/adult jove/adult jove/adult Suport de més ús: Suport de més ús: Suport de més ús: Suport de més ús: mòbil/tauleta mòbil/tauleta mòbil/tauleta/ mòbil/tauleta/ ordinador ordinador
 35. 35. Característiques: Característiques: Característiques: Característiques: aplicació social aplicació social xarxa social plataforma social imatges i videos imatges i videos documents música pàgines personals autodestructiu grups llistes / webràdio Ús habitual: Ús habitual: Ús habitual: Ús habitual formal/personal personal formal formal/personal creació / creació/compartició compartició/ compartició compartició comunicació Ús generacional: Ús generacional: Ús generacional: Ús generacional: jove jove adult jove/adult Suport de més ús: Suport de més ús: Suport de més ús: Suport de més ús: mòbil/tauleta mòbil/tauleta mòbil/tauleta/ mòbil/tauleta/ ordinador ordinador
 36. 36. serveis de missatgeria
 37. 37. WhatsApp Messenger whatsapp.com • servei de missatgeria multimèdia • 2009 • 650 milions d’usuaris • permet grups tancats i enviaments múltiples de text, imatges i videos • WhatsApp Web (en proves 2015) català √ tutorial (oficial) tutorial web (computer)
 38. 38. remind remind.com • servei de missatgeria multimèdia • 2011 • 10 milions d’usuaris • permet enviaments múltiples i instantanis • xarxa docent: els professors creen una classe i hi agreguen estudiants (i pares, si es vol) • els números de telèfon són invisbles (inscripció per codis a cada classe) català X tutorial
 39. 39. Telegram (2013) servei de missatgeria de programari lliure / Gratuït / català X telegram.org Google Hangouts (2013) aplicació multiplataforma de missatgeria instantània (inclou videotrucades de 15 persones) / Gratuït / català √ google/hangouts Viber (2010) aplicació que permet fer trucades de telèfon i enviar missatges / Gratuït / català √ viber.com Skype (2003) xarxa de telefonia i videotrucada per Internet / Gratuïta & pagament / català √ skype.com Firefox Hello (2015) servei de videoconversa personal per web de Mozilla / Gratuït / català √ mozilla.org
 40. 40. plataformes LMS
 41. 41. Learning Managament System Sistema de Gestió d’Aprenentatge plataforma LMS / 2002 / espai virtual d’aprenentage /codi de lliure accés / 83 mil espais moodle en actiu en 75 idiomes en 237 estats / català √ plataforma LMS / 2002 / espai virtual d’aprenentatge / codi de lliure accés / 1.000 instal·lacions del sistema / català √ companyia de software educatiu / 1996 / productes i serveis de pagament / inclou Class Live Pro, un sistema d’aules virtuals sincròniques / català X
 42. 42. Departament d’Ensenyament
 43. 43. eduCAT2.0 educat.xtec.cat • xarxa docent • oberta a tot el professorat de Catalunya a partir de l’identificador xtec • amb blocs, grups, fòrums, xats i entorns de formació • tallers oberts, dossiers i aules d’autoaprenentatge • allotjament i repositori de material multimèdia
 44. 44. àgora agora.xtec.cat • sistema d’allotjament múltiple • Moodle • intranets (basades en el projecte Intraweb, web intern corporatiu) • fòrums • eines i serveis de suport • obert a tots els centres docents de Catalunya • hi participen 1828 centres
 45. 45. programa mSchools • destinat als estudiants de secundària perquè treballin a l’aula amb tecnologia mòbil a través de la creació i ús de solucions apps • planteja un desenvolupament curricular vinculat a la tecnologia mòbil i a les seves aplicacions en l’entorn social i econòmic • curs 2013-2014: “App Education - Mobilitzem la informàtica” (4rt ESO) a 196 centres, 6000 alumnes • curs 2014-2015: “Mobile History Map”, amb 608 escoles i 774 professors • plataforma LMS pròpia i materials digitals a alexandria partners del programa: • Mobile World Capital Barcelona • GSM Association amb el Departament d’Ensenyament i la col·laboració de Catalunya Apps Premi especial Global Mobile Awards 2014
 46. 46. l’ús de les xarxes
 47. 47. Freqüència d’ús de les principals xarxes socials (segons l’ús dels majors de 18 anys en anglès i espanyol) Font: pewresearch.org
 48. 48. El creixement de les principals xarxes socials (segons el nombre d’usuaris oficialment registrats)
 49. 49. El creixement de les principals xarxes socials (segons l’ús dels majors de 18 anys en anglès i espanyol)
 50. 50. Social Media 2014: estadístiques i infografia interactiva Font: fbusiness2community
 51. 51. L’ús de les xarxes per part dels docents Font: fThe Fish Firm IIo
 52. 52. Les xarxes en el rànquing dels 50 llocs web més visitats (2015) Font: The top 500 sites on the web (alexa.com)  (1. Google.com)  2. Facebook  3. Youtube  8. QQ (Xina)  10. Twitter  15. Weibo (Xina)  19. Vk (Rússia)  20. Linkedin  25. Instagram  30. Pinterest  42. Tumblr  43. Wordpress  44. Imgur (USA)  45. Blogspot (Google.com, el lloc web més visitat del món, pot incloure visites molt diverses. En gris, xarxes gens o molt poc utilitzades al nostre país)
 53. 53. accés i seguretat
 54. 54. una informació ordenada  el desordre en l’ús de les xarxes pot dur al caos informatiu  hi ha metodologies i eines que n’ordenen l’ús i la informació  podem esdevenir content curators de la nostra activitat, de la dels nostres alumnes i de la del centre Aquí teniu 25 eines útils d’interpretació, selecció, organització, valoració i compartició de xarxes socials
 55. 55. navegadors i motors de cerca: l’accés a la informació  “un navegador és el programa que, a partir d’una adreça o URL d’internet, ens dibuixa a la nostra pantalla el contingut codificat que ens envia el servidor web” Joan Jofra a Vilaweb: Tot el que heu de saber sobre els navegadors  “és en aquesta finestra d'entrada on podem decidir on volem fer la cerca directament des del quadre sense entrar a la pàgina web Joan Jofra a Vilaweb: Tot el que heu de saber sobre els navegadors (2)
 56. 56. un ús segur  podem utilitzar les xarxes socials per al treball escolar?  podem utilitzar serveis web per treballar amb l'alumnat?  es poden publicar imatges de l'alumnat al web o en un bloc del centre?  es poden publicar a Internet el nom, cognoms i dades de contacte del personal del centre?  les qualificacions acadèmiques dels alumnes poden publicar-se en taulons d'anuncis o a Internet?  es poden reproduir textos, fotos o vídeos al web o al bloc del centre si se n'esmenta l'autor? normatives seguretat 2.0 Departament d'Ensenyament
 57. 57. enllaços i aplicacions
 58. 58. Material per aprofundir en els usos de les xarxes socials • Competències bàsiques de l'àmbit digital Departament d’Ensenyament • Guia d'usos de les xarxes socials (PDF) Generalitat de Catalunya • Terminologia bàsica de les xarxes socials TERMCAT • Les xarxes en xifres (2013) desenredandolared.com • Les xarxes socials. Definició i usos Jordi Calvis • Internet i xarxes socials Jordi Regincós • Identitat digital i xarxes socials a l'escola Juan José de Haro • De la societat digital a les aules Jordi Jubany • Llegir avui Jordi Jubany • La revolució digital i l'aprenentatge Meius Ferré • Habilitats digitals i eines 2.0 Teresa Vida • Estrategias web 2.0 para la enseñanza Franco Utrera • Xarxes socials per a millorar l'educació Susana Font • Xarxes socials per a l'educació Fundació Trams
 59. 59. Material per aprofundir en els usos de les xarxes socials (i 2) • Normes d'ús de twitter per a la comunicació acadèmica Gemma Lluch • Twitter en educació, el seu ús professional i a les aules rbarlam • Twitter i Facebook com a eina educativa Ensenyar Tecnologia • Facebook a l'ensenyament Redes Sociales Educativas • Edmodo, xarxa educativa Antonio Garrido • Google+ com a eina educativa Miriam Schuager • Pinterest com a eina educativa Charlie Osborne • El blog com a eina educativa Bartomeu Parets • YouTube per a centres educatius Youtube • Normativa de seguretat Departament d’Ensenyament • Maleta pedagògica "Univers Internet“ CCCB
 60. 60. Aplicacions i serveis per a millorar l’ús docent de les xarxes socials • Eines a la xarxa en català CNL de l’Hospitalet • Per a crear publicacions amb reculls de Twitter, Facebook i Google + paper.li • Per a crear publicacions amb reculls de Twitter, Facebook i Instagram storify.com • Per a crear publicacions amb reculls de Twitter tweetedtimes.com • Per a crear llibres de texts digitals, gratuïts i d'accés obert liberdocs.com • Per a crear activitats XarxaTIC • Per a crear mapes conceptuals educa@conTIC • Usos curriculars de les TAC a l'educació primària Ateneu (Dep. d’Ensenyament) • Aplicacions educatives Escola Tecla Sala • 1312 eines 2.0 sense necessitat de registre Yo Profesor • Recursos TIC educa@conTIC • Recursos educatius mesrecursoseducatius.com • Selecció d'aplicacions d'ús docent personasqueaprenden.net • Aplicacions d'iPad per a preescolar En el núvol
 61. 61. repositoris d’aplicacions escolars i eeducatives  l’empresa Google ha llençat recentment un servei Apps pensat exclusivament per a activitats escolars: Google for Education  de moment, hi ha versió completa USA i una més inicial ES  Google Drive també permet l’accés directe a aplicacions amb utilitat escolar
 62. 62. podeu consultar aquestes altres presentacions Llegir (en) digital. Competències comunicatives 2.0 Material docent: drets d'autor, llicències lliures i recursos 2.0 Drets d'autor i accés obert en l'entorn acadèmic escola, lectura i comunicació digital material docent, accés obert i recursos 2.0
 63. 63. les xarxes socials a l’escola Servei Educatiu Priorat CRP del Priorat Falset Taller 14, 21 i 28 d’abril de 2015
 64. 64. les xarxes socials a l’escola Servei Educatiu Montsià CRP del Montsià Amposta Taller 15 de desembre de 2014 i 19 de gener de 2015 34ª Escola d’Estiu de les Terres de l’Ebre MRP Terres de l’Ebre Escola El Temple Tortosa Curs 1 a 4 de juliol de 2014
 65. 65. les xarxes socials a l’escola Institut de Ciències de l’Educació Universitat Rovira i Virgili Campus de l’Ebre Tortosa Taller 18 i 20 de març de 2014 Servei Educatiu Conca de Barberà CRP de la Conca de Barberà Montblanc Taller 10 d’abril i 27 de juny de 2013
 66. 66. les xarxes socials a l’escola http://www.slideshare.net/JosepBargallo http://josepbargallo.wordpress.com/ http://en.gravatar.com/josepbargallo http://www.linkedin.com/pub/josep-bargalló- valls/44/8b7/1b2 https://twitter.com/JosepBargallo https://www.facebook.com/josep.bargallo https://google.com/+JosepBargallóValls http://pinterest.com/josepbargallo http://www.mendeley.com/profiles/josep-bargallo/ Josep Bargalló Valls josep.bargalló@urv.cat Institut de Ciències de l’Educació Universitat Rovira i Virgili Aquesta presentació està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons

×