Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

10 la poesia de miquel martí i pol ha aconseguit un gran ressò social. explica ho i raona-ho.

542 views

Published on

Per Pedro González Gómez i Alejandro Selfa Jiménez

Published in: Education
  • Login to see the comments

10 la poesia de miquel martí i pol ha aconseguit un gran ressò social. explica ho i raona-ho.

  1. 1. Pedro González Gómez Alejandro Selfa Jiménez
  2. 2. Biografia • Naix a Roda deTer, el 19 de març de 1929 i mor l’11 de novembre de 2003 • Conegut com a poeta però també escriu prosa • Als deneu anys pateix tuberculosi pulmonar que li obliga passar un any al llit, li permet llegir abundosament
  3. 3. La introspecció serena de les seues limitacions fa que la seua poesia s’allunye de la realitat de l’àmbit de la malaltia, i done lloc a un món poètic original capaç d’expressar les sensacions més humanes, el desig i la mort, que poden ser enteses per tothom. El 1973 aquesta malaltia el converteix en un pensionista de gran invalidesa i enceta uns anys de reclusió El seu poemari, Estimada Marta, farà que al 1978 el poeta siga conegut popularment i reprenga l’assistència a actes públics
  4. 4. El gran ressò social del poeta  El seu lligam al poble nadiu, on ha viscut sempre  La seua condició obrera  Les conseqüències de la seua malaltia  El compromís del poeta amb la seua classe social i amb el país  La seua disposició, des de jove, per conèixer-se a si mateix i al món  La seua dedicació a la poesia des del 1948
  5. 5. -Va ser format al catolicisme. Al 1952 i 1957 sofreix una crisi, que fa que el poeta es refugie en la solitud. -Aquest fa que s’inspire al poble on viu i la fàbrica on treballa -Martí i Pol s’ introdueix al realisme històric -Evoca sentiments i sensacions a traves de les metàfores que són familiars amb el context social que hi representa 1. El pas dels plantejaments existencialistes al realisme històric
  6. 6. 2.- De l'enclaustrament a una nova obertura -Al 1972 escriu Vint-i-set poemes en tres temps, on s’agraven els seus problemes amb l’esclerosi. En aquesta etapa s’incrementa la solitud i la angoixa fins a 1975 -A partir de 1976 es recupera del seu estat anímic anterior on escriu Quadern de vacances (1976), Estimada Marta (1978) i L’àmbit de tots els àmbits (1981). En aquestos poemes l’autor es molt optimista i mira cap al futur amb moltes ganes de viure. -Son la fe en el futur, l’erotisme i la reflexió cívica els temes que defineixen la seua obra. - Durant els anys 80 inicia un aprofundiment en la seua reflexió sobre la poesia i la seua activitat com a poeta.
  7. 7. 3.De la serenitat al desconcert -En plena maduresa vital, la poesia de Martí i Pol traspua una innegable sensació de serenitat, present ja en textos com els del Primer llibre de Bloomsbury (1982) i confirmada en Els bells camins (1987). Ni tan sols el dolor produït per la mort de la primera muller, que genera el Llibre d'absències (1985) -Als anys 90 el poeta reconeix que es fa vell, i es podria dir que descobreix en ell mateix noves manifestacions de la seua personalitat que destorben la seua relativa placidesa. -Tant a Un hivern plàcid (1994) com al Llibre de les solituds (1997) es deriva també de la reflexió sobre la vida col·lectiva del país. -En el darrer volum, Llibre de les solituds, el poeta recupera la ironia, present en alguns llibres d'anys enrere, com a recurs per a salvar-se del desconcert i de la resignació.

×