Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pyudalismo

66,271 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ I love this site. It always finds me the best tutors in accordance with my needs. I have been using it since last year. The prices are not expensive compared to other sites. I am glad I discored this site:)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • nkaka! E.T.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • hahah! nkaka E.T.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Pyudalismo

 1. 1. PYudalismoSistemang Pyudal sa Europa
 2. 2. Definition• Isang sistemang Pangmilitar at Pampulitika• Umiiral noong kalagitnaang panahon sa Kanlurang Europa.• Sa ilalim ng sistemang ito ang lupaing pag-aari ng Asendor, na tinatawag na panginoon, ay ipinagagamit sa kanyang tauhan, na tinatawag namang mga Basalyo, habang ang mga ito ay naglilingkod sa kanya.
 3. 3. origin• Unang lumaganap sa “Frankish Lands” noong 9th at 10th century• Ang mga rehiyon na hindi sakop ng “Roman Customs” ay ang pyudalismo ay isang hakbang patungo sa kaayusan at “centralization”• Fief- Impluwensya ng Roman Institution of Particinium at German Institution of Mundium
 4. 4. -Ang mga makakapangyarihan ay merong mga tauhan na nagsisilbi sa kanila, lalo na ang pagsilbing militar kapalit sa proteksyon nila.• Naging permanente ito sa “Frankish Lands” hanggang katapusan ng 10th century• Ang simbahan ay isa din sa mga impluwensya ng pagpapalaganap ng pyudalismo sa Europa.
 5. 5. Paglaganap• Lumaganap ang pyudalismo mula France hanggang Spain, Italy at hindi nagtagal, sa Germany at Silangang Europa.• Sa Inglatera, ang Frankish form ay ipinapataw ni William I (William the Conqueror)• Lumaganap hanggang Slovic lands at naimpluwensyahan din ang Scandinavian countries.
 6. 6. Sistema
 7. 7. • King- Nagmamay-ari ng lupa. Nagbibigay siya ng lupa sa mga taong sumosoporta sa kanya. Yung mga taong yun ay kailangang may tapat na panunungkulan sa hari• Nobles- Ang nobles, barons, at bishops ay dapat makapagbigay ng sapat na bilang ng mandirigma, pera at payo at isang lugar para tuluyan kapag naglalakbay ang hari.
 8. 8. • Knights- Ang bansa ay nahati sa libou- libong “knights’ fee”. Bawat isa ay bibigayn ng “manor” at kailangan magpadala ng isang madirigma sa hari.• Peasants- Wala silang lupa na pinagmamay-ari. Sila ay nagtratrabaho lamang sa kanilang mga amo/
 9. 9. Pagbagsak• Ang pag akyat sa kapangyarihan ng Monarkiya sa France, Spain, at Inglatera ay ang simula naman ng pagbagsak ng mga lokal na samahan.• Paglaganap ng komunikasyon ay yun din ang pagbagsak ng “isolated manor”• Ang sistema ay unti-unting bumabagsak pero hindi tuluyang bumagsak sa France hanggang sa French Revolution (1789) at sa Germany hanggang 1848, at sa Russia hanggang 1917.
 10. 10. Epekto1. Pagkakaroon ng tinatawag na “Social Classes”2. Konting porsyento lamang ng tao ay nakakapag-aral at pagabandona sa mga taong may talento.3. Pagpigil sa paglaganap ng kultura4. Linimitahan ang Europa sa “religion diversity”

×