Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kontribusyon ng tsina sa sinaunang kabihasnan

Mga Dinastiya ng Tsina/China at ang mga Kontribusyon nito sa mundo

 • Login to see the comments

Kontribusyon ng tsina sa sinaunang kabihasnan

 1. 1.  Tinagurian ang Tsina na isa sa mga dakilang bansa dahil sa kanyangkabihasnan at nakasulat na kasaysayan sa loob ng apat na libong taon. Kilala angTsina sa katawagang “Natutulog na Higante” dahil sa matagal na panahong hindi nitopakikisalamuha sa ibang kultura at ang pagsasara ng lupain nito sa mga dayuhan.Diumano, nagkaroon ngxenophobia o pagkatakot sa mga dayuhan ang mga Tsinokaya ipininid nito ang kanyang mga pintuan sa mga dayuhan.
 2. 2. Ilog Huang Ho  Makikita sa China ang lambak-ilog ng Huang Ho.  Ang Huang Ho ay nagdadala ng loess o dilaw na lupa.Dahil sa madilaw na kulay ng tubig dahilan kung ito ay tinawag na Huang Ho o Yellow River.
 3. 3. ILOG YANGTZE  Ang Ilog Yangtze (tinatawag na Chang Jiang) naman ay higit na mahaba kaysa sa IlogHuang Ho.  Makapal din ang banlik na dala ng agos nito. Mga 400 miyong tonelada ng banlik taun-taon ang ibinubuhos nito sa may dagat Tsina.  Ang banlik na ito, kapag nagtipon, ay siyang nakapagpapalaki sa sukat ng lupa ng Shanghai.
 4. 4.  Ang dinastiya ay ang pagpapamana o pagsasalin-salin ng kapangyarihan ng namumuno mula din sa loob ng kanilang pamilya o angkan.
 5. 5.  Paggamit ng tanso.  Paggamit ng elepante at karwaheng hila ng mga kabayo bilang mga sasakyang pandigma.  Sistemang irigasyon at pagkontrol sa tubig baha.
 6. 6.  Pagkaimbento ng kalendaryong lunar na sampong araw ang pinakamalaki-anim na tigsasampung araw ang bumubuo ng 360 araw sa loob ng isang taon. Ito ay karaniwang ginagamit sa mga relihiyosong layunin.
 7. 7. b) Kontribusyon ng Dinastiyang Chou
 8. 8.  b.3 Mencius May akda ng Doctrine of Mean, naniniwalang may karapatan ang mga mamamayang gumamit ng dahas ngunit dapat sikaping manatili ang kapayapaan dahil walang mabuting maidudulot ang digmaan.
 9. 9.  Pagpapagawa ng mga irigasyon at dike laban sa pagbaha ng Huang Ho.  Pagkaimbento ng bakal na araro.  Pagpapagawa ng mga kalsada at pagsulong ng kalakalan.  Pagkakaimbento ng sandatang crossbow at pagkakabuo ng hukbong nakakabayo sa pakikipagdigma .
 10. 10.  Binibigyan diin ng kagandahang-asal at etika ng Taoismo ang Tatlong Hiyas ng Tao: pagkahabag, patitimpi, at kababaang-loob. Pangkalahatang nakatuon ang kaisipang Taoista sa kalikasan, kaisahan ng mga taokosmos , kalusugan, mahabang buhay, kalayaan, kawalang-kamatayan at pagka-kusang-loob.
 11. 11. *CONFUCIANISM  Itinuturo nito n ang tao ay sadyang itinulak ng tadhana upang makisalamuha sa kapwa tao sa lipunan. Kaya ang mga abnormal lamang at ang hindi "natural" na tao ang namumuhay sa labas ng mga pamayanan. Ang pakikisalamuha sa kapwa tao ang pinakamahalaga upang mabuhay sapagkat sa lipunan lamang malalaman ng tao ang tinatawag na "jen". Ipinaliwanag ang salitang ito bilang "pagiging mabuti at mapagbigay sa nangangailangan", "simpatya", "pusong makatao" at "makatuwid na kaugalian".  Kasama sa jen ang "pagnanais na makatulong sa iba na maabot nila ang kanilang hangarin'
 12. 12.  Great Wall of China- may habang 2,414 kilometro , taas na 7 metro at lapad na 6 metro. May tore ito sa bawat 9 metro. Bumabaybay ito mula silangan ng Hopei hanggang kanluran ng Kansu.  Tinatayang isang milyong katao ang ngsilbi upang mabuo ito.
 13. 13.  Sa panahon ring ito , si Shi Huang Di na pinuno ng dinastiyang Qin ay pumili ng mga iskolar ng Legalism bilang kanyang mga tagapayo. Ayon sa Legalism, kailangang malulupit na batas at mabibigat na parusa upang maabot ang kaayusan.
 14. 14.  Pagkaimbento ng papel noong 105 A.D.  Pagkalathala ng lexicon o diksyunaryo dulot na rin ng pagkaimbento ng papel.
 15. 15. •Naimbento rin ang porselana at water-powered mill.
 16. 16.  Sistema ng pamamahala.  K’aihuang code-naging modelo ng Kodigo Tang, ang pinakamaimpluwensyang kalipunan ng mga batas sa ilang bansa sa silangan.  Pagkakatayo ng Grand Canal na nagdudugtong sa Huang Ho at Yangtze River.  Pagkakaayos ng dating kapital ng Han, ang Chang An.
 17. 17.  Pagkaimbento wheelbarrow at movable printing o woodblock printing.
 18. 18.  Ang dinastiyang T’ang ang pangalawa sa dakilang dinastiya sa Tsina.  Pagpapalaganap ng Buddhism na umangkop sa kabihasnang Tsino.
 19. 19. •Pagkakaimbento ng gunpowder.
 20. 20.  Ito ang sadyang pagbabali ng arko ng paa upang hindi ito lumaki ng normal. Tinatawag ang ganitong klaseng mga paa na lotus feet o lily feet..4-6 inches lamang ang sukat ng isang lotus feet.  -Sinasabing isa itong pamantayan ng kagandahan para sa mga sinaunang Tsino. Isa rin daw pagtugon sa kahilingang pangerotiko ng lalaki ang footbinding sa China.  -Ito rin nagpapatunay na nasa bahay lamang ang babae at kaya siyang suportahan ng kanyang asawa.
 21. 21.  Paglitaw ng Neo-Confucianism na binuo ni Zhuxi. Tumutukoy ito sa tradisyunal na pamana ng mga dalubhasa.
 22. 22.  Sa lawak ng sakop ng imperyo, naging madali ang pakikipagpalitan ng mga ideya at imbensyon sa pagitan ng Tsina, Europa at ibang bahagi ng Asya sa pamamagitan ng Silk Road o Ruta ng Seda.
 23. 23.  Sa panahong ito, napalawak ang kalakalang pandagat sa pamamagitan ng pamumuno ni Zhenghe.  Nalinang ang kalakaran, sining at industriya.  Mapakabisado ng mga Tsino sa paggawa ng mamahaling seramika na naging pangunahing kalakal sa daigdig.  Sa kabuuan, umunlad ang kulturang Tsino at lumago ang ekonomiya.
 24. 24.  Ito ay nagmula sa Manchuria, hilaga ng Tsina.  Sa panahong ito, parami ng parami ang maga taong naninirahan dito at parang naging isang hinog na melon na gustong paghati-hatian ng mga dayuhan.
 25. 25.  http://www.takdangaralin.com/history/ang-ilog-      siyudad-at-unang-sibilisasyon-sa-asya/angsibilisasyon-sa-tsina-ilog-huang-he-at-ilog-yangtze/ http://warefaredjp.blogspot.com/2011/02/how-didcrossbow-help-chinese-armys.html http://www.enchantedlearning.com/asia/china/ http://boodarwin.webs.com/tradisyunal.htm http://www.slideshare.net/ruelpalcuto/dinastiya-satsina http://www.scribd.com/doc/34957909/37/Kabihasnan -sa-Sinaunang-Tsina

×