Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ултразвук,инфразвук и бучава .

3,609 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

ултразвук,инфразвук и бучава .

 1. 1. ПРИМЕНА НА УЛТРАЗВУК И ИНФРА ЗВУК
 2. 2. УЛТРАЗВУК • Звучен бран чија фрекфенција е над горната граница за слушање на човечкото уво, која изнесува над 20 000 Hz.
 3. 3. ПРИМЕНАТА НА УЛТРАЗВУКОТ КАЈ ДЕЛФИНИТЕ • Делфините ултразвукот го користат за комуникација.Делфините користат два вида на звуци:Крик и Свирка.
 4. 4. ПРИМЕНАТА НА УЛТРАЗВУКОТ КАЈ ЛИЉАКОТ • Лилјаците се ориентираат во просторот со ехолокација. На овој начин тие детектираат предмети или го наоѓаат пленот. Тоа е еден вид на биолошки "сонар". Звук на лиљак
 5. 5. ПРИМЕНА НА УЛТРАЗВУКОТ КАЈ БУБРЕЗИТЕ • -Бубрежната болест наредена ,,камен на бубрегот’’ создава пречки во излачувањето.Со помош на ултразвукот се кршат камењата во бубрезите и тие се исфрлаат со урината.
 6. 6. ПОДМОРСТВО • Подморниците го користат ултразвукот за се одреди длабочината,за да не наидат на карпа,да најдат потонат брод и др.
 7. 7. УЛТРАЗВУКОВА ЧЕТКА ЗА ЗAБИ • Ултразвукова четка за заби го користи ултразвукот за полесно да ја зацврсти гингивата и да спречи кариес со забот.
 8. 8. ЕХОЛОКАЦИЈА • Ехолокација се однесува на можноста што некои морски цицачи што им овозможува во суштина да “гледаат” со своите уши од слушање на ехото.
 9. 9. ПРИМЕНА НА УЛТРА ЗВУК КАЈ ГИНЕКОЛОЗИТЕ • Гинеколозите го користат ултразвукот за полесно да го следат разбојот на зиготот(бебето) што е во мајката. Соната
 10. 10. ОПЕРАЦИЈА СО ПОМОШ НА УЛТРА ЗВУКОТ • Интервенција без хирушки зафат,е интервенцијата екографијата е меѓу најбрзите и најуспешните методи за операција.
 11. 11. ХЕМОТЕРАПИЈА СО ПОМОШ НА УЛТРАЗВУК • Хеморепатија е поефикасна кога дејствуваат ултразвуците.
 12. 12. ИНФРАЗВУК • Звучен бран со фрекфенција помала од 16Hz се вика инфразвук.
 13. 13. ИНФРАЗВУК КАЈ СЛОНОТ • Големите уши на слоновите порано биле третирани само како помагало за контролирање на температурата, и за давање друштвени сигнали, но не и како органи за слушање. Но, слоновите можат да комуницираат на големи растојанија со помош на инфразвук
 14. 14. ИНФРАЗВУК КАЈ МАЈМУНИТЕ • Мајмуните не само што имаат комплексен начин на комуницирање, тие исто така имаат и разбирање на едноставна граматика. На пример, тамарините разбираат граматички правила и комуницираат меѓу себе со свирење секој пат кога се разделени од групата.
 15. 15. ПРИМЕНА НА УЛТРАЗВУКОТ ВО ИНДУСТРИЈАТА Ултразвучните бранови се уптребуваат во индустријата за спојување на честичките на металите.Исто така и за откривање на грешки. •
 16. 16. ХРАНА • Ултразвукот се употребува за стерилизација на храната при што се уништуваа голем број на микроорганизми што се наоѓаат во храната.
 17. 17. БУЧАВА • Бучавата се дефинира како непријатна звучна сензација која во организмот создава штетни ефекти. Таа обично се манифестира како висока гласност од околу 110- 120dB, иако може да има пониски или повисоки вредности. Бучавата обично подразбира спектар на звуци со различни фреквенции
 18. 18. • Изработиле: • Климент Гошев • Александар Димитров • Христијан Јангелов • Филип Мајсторски • Андреј Јорданов

×