Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lop12c2bai8nguyenthikimtuyen 111020061102-phpapp02

527 views

Published on

Published in: Career
 • These are one of the best companies for review articles. High quality with cheap rates. ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ I highly recommend it :)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Lop12c2bai8nguyenthikimtuyen 111020061102-phpapp02

 1. 1. Hồ sơ bài giảng c Long c Hoa n
 2. 2. Chương trình tin học 12 Chương I : Hệ quản trị CSDL Microsoft Access Chương II : Hệ cơ sở dữ liệu quanLớp 12 hệ Chương III : Kiến trúc và bảo mật các hệ cơ sở dữ liệu Chương IV : Khái niệm về hệ cơ sở dữ liệu
 3. 3. Chương trình tin học 12 Bài 3 : Giới thiệu Mirosoft Access Bài 4 : Cấu trúc bảng Bài 5 : Các thao tác cơ bản trên bảng Chương II Bài 6 : Biểu mẫu Bài 7 : Liên kết giữa các bảng Bài 8 : Truy vấn dữ liệu Bài 9 : Báo cáo và xuất kết quả
 4. 4. Mục tiêu bài dạy Hiểu kháiniệm mẫu hỏi.Biết vận dụng Biết sử dụngmột số hàm và hai chế độ làm phép toán tạo Biết các bước việc với mẫu ra các biểu Tạo được mẫu chính để tạo hỏi : chế độ thức số hỏi đơn giản mẫu hỏi thiết kế và chếhọc, biểu thức độ trang dữđiều kiện, biểu liệu thức logic đểxây dựng mẫu hỏi
 5. 5. Điểm trọng tâm 1 2 1 Kĩ thuật thực hiện tạo i i mẫu hỏi trong Access
 6. 6. Điểm khó 1 1 Xây dựng điều kiện – tìm kiếm ng và lọc
 7. 7. Kiến thức đã biết ng u ng
 8. 8. định c• Phòng học có máy vi tính, máy chiếu, sách giáo khoa đầy đủ• Cho i.• t ng,...)
 9. 9. Ổn định Củng cố kiến lớp.Kiểm tra bàithức. Làm bài Hoạt động 1 cũ (5p) tập áp dụng. (10p)Hoạt động 4 Hoạt động 2 Các khái niệm (10p) Tạo mẫu hỏi Hoạt động 3 (15p)
 10. 10. Hoạt động 1 : Ổn định lớp Gọi 1 học sinh lên trả bài  Liên kết giữa các bảng là gì ? Cho ví dụ.  Để tạo liên kết giữa các bảng ta phải làm gì ?
 11. 11. Hoạt động 2 : Xét ví dụ : tính điểm trung bình trong bảng điểm Đưa ra những câu hỏi : • Liệt kê những bạn học sinh giỏi ? • Tính điểm trung bình ? Đặt vấn đề : với những trường hợp đơn giản ta có thể dùng tìm kiếm & lọc, còn đối với những trường hợp phải dùng liên kết giữa các bảng thì sao ?=> Dùng mẫu hỏi
 12. 12. Hoạt động 3 : Đặt vấn đề : muốn sử dụng mẫu hỏi thì phải có mẫu hỏi . Vậy tạo mẫu hỏi bằng cách nào ? Cho học sinh note vào sách những điểm cần lưu ý. Cho học sinh thảo luận theo tổ về 2 chế độ làm việc của mẫu hỏi : chế độ thiết kế & chế độ trang dữ liệu. Gọi 2 em lên thực hiện cho các bạn còn lại về 2 chế độ làm việc cho các bạn còn lại xem.
 13. 13. Hoạt động 4 : Áp dụng CSDL QuanLiHocSinh đã làm ở những bài trước. Yêu cầu học sinh : • Tính điểm trung bình môn học ? Điểm trung bình học kì? • Dùng mẫu hỏi liệt kê danh sách các bạn học sinh giỏi. Gọi 1 em lên thực hiện . Yêu cầu học sinh chuẩn bị “Bài thực hành số 6”.

×