Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

'Sturen op resultaten' Congres Transformeren doe je samen

1,672 views

Published on

Workshop 'Sturen op resultaten' gegeven op het congres Transformeren doe je samen, 16 juni 2014, door: Anna van Spanje en Jan Willem Veerman.

Published in: Healthcare
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

'Sturen op resultaten' Congres Transformeren doe je samen

 1. 1. Sturen op resultaten Zijn gestandaardiseerde vragenlijsten bruikbaar? Anna van Spanje (Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie) Jan Willem Veerman (Radboud Universiteit, NJi / SEJN) Congres Transformeren doe je samen Ede, 16 juni 2014
 2. 2. • Inleiding • Inventarisatie thema’s • Bespreking thema’s • Afsluiting Opzet workshop
 3. 3. Onze ‘niche’ Bron: Van Yperen e.a. (2014)
 4. 4. • Routine outcome monitoring (ROM) • Routine outcome measurement (ROM) • Periodieke uitkomstmetingen • Herhaalde effectmetingen • Uitkomstenmonitoring • Uitkomstenmanagement • Patient-focused research • Praktijkgestuurd effectonderzoek • Resultaatgericht meten Veel gebruikte termen
 5. 5. • Het systematisch volgen van veranderingen in problematiek of competenties bij cliënten die (jeugd)zorg ontvangen • Via het periodiek, als onderdeel van het werk, afnemen van gestandaardiseerde tests of vragenlijsten • En het benutten van deze uitkomsten voor interne behandelplanning en evaluatie in primair proces en beleid, voor externe verantwoording naar derden (o.a. financiers) en voor verder onderzoek Een definitie
 6. 6. Een voorbeeld: Hoe gaat het met cliënt X?
 7. 7. Nog een (fictief) voorbeeld: Hoe doen we het als instelling vergeleken met anderen? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Onze instelling Andere instelling Landelijke benchmark Hundreds Verbeterd Gelijk Achteruit
 8. 8. • Praktijk: Vergroten kwaliteit en effectiviteit jeugdzorg • Onderzoek: Beter onderzoekbaar maken van de jeugdzorg • Beleid: Verantwoording van de jeugdzorg Wat heb je eraan?
 9. 9. Inventarisatie thema’s
 10. 10. • Betrokkenheid inhoudelijk verantwoordelijken • Psychologen, pedagogen, psychiaters • Eigenaarschap: “onderzoek is van ons” • Benutting in praktijk en beleid • Betrokkenheid directie/ management • Visie op interne ontwikkelingen • Visie op externe ontwikkelingen • Partnership met onderzoeksorganisaties • Financiën • Aanstelling procesbewaker • Aanschaf/ licentie computerprogramma (internet) Implementatie (1)
 11. 11. • Geschikte meetinstrumenten • Aansluitend bij inhoud en doelen behandeling • Snel en makkelijk in te vullen • Vaak af te nemen (wekelijks of maandelijks) • Genormeerd, betrouwbaar en valide • Ondersteuning • Vanuit de “lijn”: bewaking logistiek • Secretariaat: invoer, verwerking • Contact met onderzoekers • Techniek: computerprogramma, bijv. BergOp • Training in gebruik vragenlijsten • Regelmatige terugkoppeling • van respons • van inhoud Implementatie (2)
 12. 12. Wat gaat goed? Nr. Item Gem. Niet Deels Geheel C1 Er is goed werkende software aanwezig om individuele profielen uit te draaien, gegevens op te slaan en zo nodig voor verder onderzoek aan te leveren. 1,69 1 6 19 A2 Werkers zijn geïnstrueerd om meetinstrumenten in te (laten) vullen. 1,58 0 11 15 A1 Er wordt gebruik gemaakt van betrouwbare en valide meetinstrumenten. 1,54 1 10 15 A3 Er is sprake van een voormeting en een nameting. 1,38 2 12 12 A8 Het afnemen van meetinstrumenten is zichtbaar ingebed in de werkprocessen. 1,35 1 15 10 A4 Er is een voor iedereen duidelijk protocol voor de gegevensverzameling. 1,31 4 10 12 C2 Er is een (pro)actief secretariaat voor het invoeren en controleren van gegevens. 1,27 3 13 10 Enquête SEJN-leden (N=26)
 13. 13. Wat kan beter? Nr. Item Gem. Niet Deels Geheel B7 Resultaten worden aantoonbaar gebruikt voor verdere wetenschappelijke theorievorming en onderzoek. 0,42 16 9 1 A7 Er is respons van minimaal zestig procent op de voor- en nameting 0,50 15 9 2 B2 Individuele uitslagen van voor- en nametingen spelen een rol bij intervisie en supervisie (bijvoorbeeld in werkoverleg en behandelplanbesprekingen). 0,62 11 14 1 B6 Resultaten van meerdere teams (afdelingen, interventies, hele instelling) worden door directie en management zichtbaar benut voor sturing van het beleid van de instelling. 0,65 11 13 2 A6 Er is respons van minimaal 80% op de voormeting 0,69 12 10 4 C9 Er is een programma voor scholing en bijscholing voor het werken met instrumenten en het benutten van uitkomsten. 0,77 10 12 4 C6 Monitoring en bewaking van gegevensverzameling zijn verankerd in de lijn. 0,81 8 15 3 Enquête SEJN-leden (N=26)
 14. 14. Benutting ‘Cijfers spreken niet voor zich, er moet over gesproken worden’ Activiteit Vraag Herkennen Zijn de uitkomsten te plaatsen? Begrijpen Kunnen we ze verklaren? Waarderen Vinden we ze goed genoeg? Handelen Zijn er verbeteracties nodig? Op individueel cliëntniveau en op niveau van teams en instellingen
 15. 15. 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Effectsize Opvoedingsbelasting Gedragsproblemen Toelichting Effect sizes: < 0,20: verwaarloosbaar 0,20 – 0,50: klein effect 0,50 – 0,80: middelgroot effect > 0.80: groot effect Jaarlijks meten en verbeteren (Leijsen, 2008)
 16. 16. • Verschillende vragenlijsten • ASEBA (CBCL, YSR, TRF) • SDQ • Kidscreen • HoNOSCA • … • Verschillende informanten • Ouder • Kind • Leerkracht Werken met vragenlijsten (1)
 17. 17. • Benutting in de behandeling • Benutting in het team of in de instelling • Benutting voor wetenschappelijk onderzoek Werken met vragenlijsten (2)
 18. 18. • Casemix: appels en peren • Belangenmix: naar jezelf toepraten • Instrumentenmix: grote verschillen • Meetmix: weet wat je meet • Copyrightmix: betalen of niet? Kritische noten voor sturing (zie Van Os e.a., 2012)
 19. 19. Beleid Praktijk Wetenschap Samenwerking is een ‘must’
 20. 20. • Praktijk • Werk meetbaar willen maken • In gesprek durven gaan • Beleid • Vragen naar effecten van het werk • In gesprek willen gaan • Wetenschap • Ondersteuning in methoden en technieken • In gesprek mogen gaan Ingangen voor samenwerking
 21. 21. Samenvatting en afsluiting Samen sturen!
 22. 22. Anna van Spanje Jan Willem Veerman jw.veerman@pwo.ru.nl a.vanspanje@kenniscentrum-kjp.nl

×