Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Suomen kielioppia edistyneille Nominityypit Tuula Marila Hanna Tarkki
Sijamuotojen muodostaminen 1/4 <ul><li>Nominit taipuvat sijamuodoissa ja luvussa (yksikkö ja monikko). </li></ul><ul><li>...
Sijamuotojen muodostaminen 2/4 <ul><li>Taivutustyypistä riippuu, missä sijoissa on vahva, missä heikko aste. </li></ul><ul...
Sijamuotojen muodostaminen 3/4 Esimerkkejä vokaalimuutoksista <ul><li>Yksikkö : vanhojen i -loppuisten sanojen genetiiviv...
Sijamuotojen muodostaminen 4/4 Esimerkkejä vokaalimuutoksista <ul><li>monikko : - A -loppuisilla kolmi- ja useampitavui...
Nominityypit: Viisi tärkeää kieliopillista muotoa 1/3 Yksikkö i -loppuiset nominit nominatiivi vartalo genetiivi partitiiv...
Nominityypit: Viisi tärkeää kieliopillista muotoa 2/3 Monikko i -loppuiset nominit nominatiivi vartalo genetiivi partitiiv...
Nominityypit: Viisi tärkeää kieliopillista muotoa 3/3 Monikko Konsonantti-loppuiset nominatiivi vartalo genetiivi partitii...
Nominien sijamuodot yksikkö monikko nominatiivi kirves kirveet genetiivi kirvee n kirvei den / kirvei tten partitiivi kir...
Nominityypit tunnuksittain <ul><li>1. - A -/- O -/- U -sanat kirja, katu, sanko (sangon, sankoa) </li></ul><ul><li>2. - ...
Nominityypit: - A -/- O -/- U -sanat takaisin nominityyppeihin yksikkö monikko nominatiivi sanko sangot genetiivi sangon s...
Nominityypit: i- sanat (uudet)  takaisin nominityyppeihin yksikkö monikko nominatiivi pankki pankit genetiivi pankin pan...
Nominityypit: - i -sanat (vanhat)  takaisin nominityyppeihin yksikkö monikko nominatiivi niemi niemet genetiivi niemen ni...
Nominityypit: - i -sanat (vanhat) takaisin nominityyppeihin yksikkö monikko nominatiivi pieni pienet genetiivi pienen pien...
Nominityypit: - si -sanat takaisin nominityyppeihin yksikkö monikko nominatiivi uusi uudet genetiivi uuden uusien partiti...
Nominityypit: - e -sanat takaisin nominityyppeihin yksikkö monikko nominatiivi kirje kirjeet genetiivi kirjeen kirjeiden ...
Nominityypit: - nen -sanat takaisin nominityyppeihin yksikkö monikko nominatiivi iloinen iloiset genetiivi iloisen iloist...
Nominityypit: - in -sanat takaisin nominityyppeihin yksikkö monikko nominatiivi puhelin puhelimet genetiivi puhelimen puh...
Nominityypit: - is -/- As -sanat takaisin nominityyppeihin yksikkö monikko nominatiivi tehdas tehtaat genetiivi tehtaan ...
Nominityypit: - Us-/-Os-/-es- sanat takaisin nominityyppeihin yksikkö monikko nominatiivi kokous kokoukset genetiivi koko...
Nominityypit: - UUs- /- Us -sanat takaisin nominityyppeihin yksikkö monikko nominatiivi hyvyys hyvyydet genetiivi hyvyyde...
Nominityypit: - tOn -sanat  takaisin nominityyppeihin yksikkö monikko nominatiivi avioton aviottomat genetiivi aviottoman...
Nominityypit: - tAr- sanat takaisin nominityyppeihin yksikkö monikko nominatiivi onnetar onnettaret genetiivi onnettaren ...
Nominityypit: - el- /- er- /- en -sanat 1/2 takaisin nominityyppeihin  yksikkö monikko nominatiivi ien ikenet genetiivi i...
Nominityypit: - el- /- er- /- en -sanat 2/2 takaisin nominityyppeihin yksikkö monikko nominatiivi kyynel / kyynele kyynele...
Nominityypit: - Ut -sanat takaisin nominityyppeihin yksikkö monikko nominatiivi olut oluet genetiivi oluen oluiden / oluit...
Nominityypit: - nUt-/-lUt-/-sUt -sanat takaisin nominityyppeihin  yksikkö monikko nominatiivi kuollut kuolleet genetiivi ...
Nominityypit: mies -sana takaisin nominityyppeihin yksikkö monikko nominatiivi mies miehet genetiivi miehen miesten / mie...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
 • Be the first to comment

Nominityypit

 1. 1. Suomen kielioppia edistyneille Nominityypit Tuula Marila Hanna Tarkki
 2. 2. Sijamuotojen muodostaminen 1/4 <ul><li>Nominit taipuvat sijamuodoissa ja luvussa (yksikkö ja monikko). </li></ul><ul><li>Sijamuodot muodostetaan liittämällä sijatunnus sanan vartaloon . </li></ul><ul><li>Taivutustyyppejä on kaksi: </li></ul><ul><li>tyyppi A: sanan lopussa on: A, O, U tai i </li></ul><ul><li>tyyppi B: sanan lopussa on: e tai konsonantti </li></ul><ul><li>Sanalla voi olla monenlaisia vartaloita: </li></ul><ul><ul><li>nominatiivivartalo (perusmuoto) </li></ul></ul><ul><ul><li>yksikkö: tyttö (tyyppi A), tytär (tyyppi B) </li></ul></ul><ul><ul><li>genetiivivartalo (genetiivimuoto, josta jätetään pois - n ) </li></ul></ul><ul><ul><li>yksikkö: tytö -n (tyyppi A), tyttäre -n (tyyppi B) </li></ul></ul><ul><ul><li>yksikön partitiivivartalo (jätetään pois partitiivin pääte) </li></ul></ul><ul><ul><li>tyttö -ä (tyyppi A), tytär -tä (tyyppi B) monikon partitiivivartalo </li></ul></ul><ul><ul><li>tyttöj -ä (huom. i  j) (tyyppi A), tyttäri -ä (tyyppi B) </li></ul></ul>
 3. 3. Sijamuotojen muodostaminen 2/4 <ul><li>Taivutustyypistä riippuu, missä sijoissa on vahva, missä heikko aste. </li></ul><ul><li>Tyyppi A (yks.): </li></ul><ul><li>tt : t ty tt ö : ty tt öä : ty tt önä : ty tt öön (nom., part., ess., illat. > vahva aste ) </li></ul><ul><li>ty t ön : ty t öksi : ty t öllä jne. (muut sijat > heikko aste ) </li></ul><ul><li>Tyyppi B (yks.): </li></ul><ul><li>t : tt ty t är : ty t ärtä (nom. ja part. > heikko aste ) </li></ul><ul><li>ty tt ären : ty tt ärenä : ty tt ärellä jne. (muut sijat > vahva aste ) </li></ul><ul><li>Tyyppi A (mon.): </li></ul><ul><li>tt : t ty tt öjä : ty tt öjen : ty tt öinä : ty tt öihin (part., gen., ess. ja illat.) </li></ul><ul><li>ty t öiksi : ty t öissä : ty t öillä jne. (muut sijat > heikko aste ) </li></ul><ul><li>Tyyppi B (mon.): tt : t tyttäret, tyttärien, tyttäriä jne. (kaikki sijat > vahva aste ) </li></ul>
 4. 4. Sijamuotojen muodostaminen 3/4 Esimerkkejä vokaalimuutoksista <ul><li>Yksikkö : vanhojen i -loppuisten sanojen genetiivivartalossa </li></ul><ul><li>i  e pieni : pien e n : pientä </li></ul><ul><li>mäki : mä e n : mäkeä </li></ul><ul><li>Monikko : - A -loppuisten kaksitavuisten sanojen monikkovartalossa </li></ul><ul><li>a  o , jos ens. tavussa on vokaali a, e tai i </li></ul><ul><li>hauska : hausk o -j-en : hausko-j-a </li></ul><ul><li>kissa : kiss o -j-en : kisso-j-a </li></ul><ul><li>(monikon tunnus i  j ) </li></ul><ul><li>a  katoaa , jos - a -loppuisen sanan ensimmäisessä tavussa on u tai o </li></ul><ul><li>sulka : sulkien : sulkia </li></ul><ul><li>nuuka : nuukien : nuukia </li></ul><ul><li>ä  katoaa </li></ul><ul><li>särkkä : särkkien : särkkiä </li></ul><ul><li>köyhä : köyhien: köyhiä </li></ul>
 5. 5. Sijamuotojen muodostaminen 4/4 Esimerkkejä vokaalimuutoksista <ul><li>monikko : - A -loppuisilla kolmi- ja useampitavuisilla </li></ul><ul><li>-lA-, -rA-, -nA-, -kkA-, -ijA- ja -iA- loppuiset sanat </li></ul><ul><li>A  O ome na : omen o iden / omenien / omenoitten : omen o ita </li></ul><ul><li>kyntti lä : kynttil ö iden / kynttil ö itten : kynttilöitä </li></ul><ul><li>taiteli ja : taiteilijoiden / taiteilijoitten : taiteilijoita </li></ul><ul><li>- mA -, - AjA - ja - vA -loppuiset sanat ja kolmitavuiset A -loppuiset adjektiivit </li></ul><ul><li>A katoaa sata ma : satamien : satamia </li></ul><ul><li>aja ja : ajajien : ajajia </li></ul><ul><li>käytä vä : käytävien : käytäviä </li></ul><ul><li>Monikko : pitkään vokaaliin päättyvät sanat </li></ul><ul><li>VV  Vi </li></ul><ul><li>harm aa : harm ai den : harm ai ta </li></ul><ul><li>p ää : p äi den : p äi tä </li></ul><ul><li>Huom.! Jos yksikön illatiivin pääte on -seen , monikossa tulee -siin </li></ul><ul><li> Harmaa seen : harmai siin (mutta pää hän : päi hin , maa han : mai hin ) . </li></ul>
 6. 6. Nominityypit: Viisi tärkeää kieliopillista muotoa 1/3 Yksikkö i -loppuiset nominit nominatiivi vartalo genetiivi partitiivi illatiivi 1 pankki panki- pankin pankkia pankkiin 2 niemi nieme- niemen niemeä niemeen 3 suuri suure- suuren suurta suureen 4 uusi uude- uuden uutta uuteen e -loppuiset nominit nominatiivi vartalo genetiivi partitiivi illatiivi 5 koe kokee- kokeen koetta kokeeseen Konsonantti-loppuiset nominatiivi vartalo genetiivi partitiivi illatiivi 6 nainen naise- naisen naista naiseen 7 laskin laskime- laskimen laskinta laskimeen 8 kallis kallii- kalliin kallista kalliiseen 9 ostos ostokse- ostoksen ostosta ostokseen 10 uutuus uutuude- uutuuden uutuutta uutuuteen 11 työtön työttömä- työttömän työtöntä työttömään 12 tytär tyttäre- tyttären tytärtä tyttäreen 13 askel askele- askelen askelta askeleen 14 lyhyt lyhye- lyhyen lyhyttä lyhyeen 15 kyllästynyt kyllästynee- kyllästyneen kyllästynyttä kyllästyneeseen 16 mies miehe- miehen miestä mieheen
 7. 7. Nominityypit: Viisi tärkeää kieliopillista muotoa 2/3 Monikko i -loppuiset nominit nominatiivi vartalo genetiivi partitiivi illatiivi 1 pankit pankki- pankkien pankkeja pankkeihin 2 niemet niemi- niemien niemiä niemiin 3 suuret suuri- suurien / suurten suuria suuriin 4 uudet uusi- uusien uusia uusiin e -loppuiset nominit nominatiivi vartalo genetiivi partitiivi illatiivi 5 kokeet kokei- kokeiden kokeita kokeisiin
 8. 8. Nominityypit: Viisi tärkeää kieliopillista muotoa 3/3 Monikko Konsonantti-loppuiset nominatiivi vartalo genetiivi partitiivi illatiivi 6 naiset naisi- naisien / naisten naisia naisiin 7 laskimet laskimi- laskimien / laskinten laskimia laskimiin 8 kalliit kallii- kalliiden kalliita kalliisiin 9 ostokset ostoksi- ostoksien / ostosten ostoksia ostoksiin 10 uutuudet uutuuksi- uutuuksien uutuuksia uutuuksiin 11 työttömät työttömi- työttömien työttömiä työttömiin 12 tyttäret tyttäri- tyttärien / tytärten tyttäriä tyttäriin 13 askelet askeli- askelien / askelten askelia askeliin 14 lyhyet lyhyi- lyhyiden lyhyitä lyhyihin / lyhyisiin 15 kyllästyneet kyllästynei- kyllästyneiden kyllästyneitä kyllästyneisiin 16 miehet miehi- miehien miehiä miehiin
 9. 9. Nominien sijamuodot yksikkö monikko nominatiivi kirves kirveet genetiivi kirvee n kirvei den / kirvei tten partitiivi kirves tä kirvei tä essiivi kirvee nä kirvei nä translatiivi kirvee ksi kirvei ksi inessiivi kirvee ssä kirvei ssä elatiivi kirvee stä kirvei stä illatiivi kirvee seen kirvei siin adessiivi kirvee llä kirvei llä ablatiivi kirvee ltä kirvei ltä allatiivi kirvee lle kirvei lle abessiivi kirvee ttä kirvei ttä komitatiivi kirvei ne + poss.suff. instruktiivi kirve in
 10. 10. Nominityypit tunnuksittain <ul><li>1. - A -/- O -/- U -sanat kirja, katu, sanko (sangon, sankoa) </li></ul><ul><li>2. - i -sanat (uudet) hotelli, posti, pankki (pankin, pankkia) </li></ul><ul><li>3. - i -sanat (vanhat)  mäki, joki, niemi (niemen, niemeä) </li></ul><ul><li>4. - i -sanat (vanhat) suuri, kieli, pieni (pienen, pientä) </li></ul><ul><li>5. - si -sanat   vesi, vuosi, uusi (uuden, uutta) </li></ul><ul><li>6. - e -sanat kone, koe, kirje (kirjeen, kirjettä) </li></ul><ul><li>7. - nen -sanat suomalainen, iloinen (iloisen, iloista) </li></ul><ul><li>8. - in- sanat laskin, puhelin (puhelimen, puhelinta) </li></ul><ul><li>9. - is- /- As- sanat kaunis, eräs, tehdas (tehtaan, tehdasta) </li></ul><ul><li>10. - Us-/-Os-/-es- sanat ostos, vihannes, kokous (kokouksen, kokousta) </li></ul><ul><li>11. - UUs- /- Us -sanat kauneus, hyvyys (hyvyyden, hyvyyttä) </li></ul><ul><li>12. - tOn -sanat eloton, avioton (aviottoman, aviotonta) </li></ul><ul><li>13. - tAr- sanat kuningatar, onnetar (onnettaren, onnetarta) </li></ul><ul><li>14. - el- /- er- /- en -sanat penger, ien , kyynel (kyynelen, kyyneltä) </li></ul><ul><li>15. - Ut -sanat kevyt, olut (oluen, olutta) </li></ul><ul><li>16. - nUt-/-lUt-/-sUt -sanat väsynyt, kuollut (kuolleen, kuollutta) </li></ul><ul><li>17. mies -sana mies ( miehen, miestä) </li></ul>
 11. 11. Nominityypit: - A -/- O -/- U -sanat takaisin nominityyppeihin yksikkö monikko nominatiivi sanko sangot genetiivi sangon sankojen partitiivi sankoa sankoja essiivi sankona sankoina translatiivi sangoksi sangoiksi inessiivi sangossa sangoissa elatiivi sangosta sangoista illatiivi sankoon sankoihin adessiivi sangolla sangoilla ablatiivi sangolta sangoilta allatiivi sangolle sangoille abessiivi sangotta sangoitta komitatiivi sankoine + poss.suff. instruktiivi sangoin Kaivon päällä oli liuta sankoja .
 12. 12. Nominityypit: i- sanat (uudet) takaisin nominityyppeihin yksikkö monikko nominatiivi pankki pankit genetiivi pankin pankkien partitiivi pankkia pankkeja essiivi pankkina pankkeina translatiivi pankiksi pankeiksi inessiivi pankissa pankeissa elatiivi pankista pankeista illatiivi pankkiin pankkeihin adessiivi pankilla pankeilla ablatiivi pankilta pankeilta allatiivi pankille pankeille abessiivi pankitta pankeitta komitatiivi pankkeine + poss.suff. instruktiivi pankein Yhä useammat ottavat pankista lainaa.
 13. 13. Nominityypit: - i -sanat (vanhat) takaisin nominityyppeihin yksikkö monikko nominatiivi niemi niemet genetiivi niemen niemien partitiivi niemeä niemiä essiivi niemenä nieminä translatiivi niemeksi niemiksi inessiivi niemessä niemissä elatiivi niemestä niemistä illatiivi niemeen niemiin adessiivi niemellä niemillä ablatiivi niemeltä niemiltä allatiivi niemelle niemille abessiivi niemettä niemittä komitatiivi niemine + poss.suff. instruktiivi niemin Tuolla niemellä kasvaa komeita mäntyjä.
 14. 14. Nominityypit: - i -sanat (vanhat) takaisin nominityyppeihin yksikkö monikko nominatiivi pieni pienet genetiivi pienen pienien / pienten partitiivi pientä pieniä essiivi pienenä pieninä translatiivi pieneksi pieniksi inessiivi pienessä pienissä elatiivi pienestä pienistä illatiivi pieneen pieniin adessiivi pienellä pienillä ablatiivi pieneltä pieniltä allatiivi pienelle pienille abessiivi pienettä pienittä komitatiivi pienine instruktiivi pienin Tontut etenivät ikkunalta toiselle pienin askelin.
 15. 15. Nominityypit: - si -sanat takaisin nominityyppeihin yksikkö monikko nominatiivi uusi uudet genetiivi uuden uusien partitiivi uutta uusia essiivi uutena uusina translatiivi uudeksi uusiksi inessiivi uudessa uusissa elatiivi uudesta uusista illatiivi uuteen uusiin adessiivi uudella uusilla ablatiivi uudelta uusilta allatiivi uudelle uusille abessiivi uudetta uusitta komitatiivi uusine instruktiivi uusin Hän näyttää hyvin älykkäältä uusissa silmälaseissaan.
 16. 16. Nominityypit: - e -sanat takaisin nominityyppeihin yksikkö monikko nominatiivi kirje kirjeet genetiivi kirjeen kirjeiden / kirjeitten partitiivi kirjettä kirjeitä essiivi kirjeenä kirjeinä translatiivi kirjeeksi kirjeiksi inessiivi kirjeessä kirjeissä elatiivi kirjeestä kirjeistä illatiivi kirjeeseen kirjeisiin adessiivi kirjeellä kirjeillä ablatiivi kirjeeltä kirjeiltä allatiivi kirjeelle kirjeille abessiivi kirjeettä kirjeittä komitatiivi kirjeine + poss.suff. instruktiivi kirjein Tarvitsisin postimerkit näihin kirjeisiin .
 17. 17. Nominityypit: - nen -sanat takaisin nominityyppeihin yksikkö monikko nominatiivi iloinen iloiset genetiivi iloisen iloisten partitiivi iloista iloisia essiivi iloisena iloisina translatiivi iloiseksi iloisiksi inessiivi iloisessa iloisissa elatiivi iloisesta iloisista illatiivi iloiseen iloisiin adessiivi iloisella iloisilla ablatiivi iloiselta iloisilta allatiivi iloiselle iloisille abessiivi iloisetta iloisitta komitatiivi iloisine instruktiivi iloisin Auringonpaiste tekee kaikki iloisiksi .
 18. 18. Nominityypit: - in -sanat takaisin nominityyppeihin yksikkö monikko nominatiivi puhelin puhelimet genetiivi puhelimen puhelimien / puhelinten partitiivi puhelinta puhelimia essiivi puhelimena puhelimina translatiivi puhelimeksi puhelimiksi inessiivi puhelimessa puhelimissa elatiivi puhelimesta puhelimista illatiivi puhelimeen puhelimiin adessiivi puhelimella puhelimilla ablatiivi puhelimelta puhelimilta allatiivi puhelimelle puhelimille abessiivi puhelimetta puhelimitta komitatiivi puhelimine + poss.suff. instruktiivi puhelimin Ole kiltti ja vastaa puhelimeen !
 19. 19. Nominityypit: - is -/- As -sanat takaisin nominityyppeihin yksikkö monikko nominatiivi tehdas tehtaat genetiivi tehtaan tehtaiden partitiivi tehdasta tehtaita essiivi tehtaana tehtaina translatiivi tehtaaksi tehtaiksi inessiivi tehtaassa tehtaissa elatiivi tehtaasta tehtaista illatiivi tehtaaseen tehtaisiin adessiivi tehtaalla tehtailla ablatiivi tehtaalta tehtailta allatiivi tehtaalle tehtaille abessiivi tehtaatta tehtaitta komitatiivi tehtaine + poss.suff. instruktiivi tehtain Monien tehtaiden työntekijöitä lomautetaan.
 20. 20. Nominityypit: - Us-/-Os-/-es- sanat takaisin nominityyppeihin yksikkö monikko nominatiivi kokous kokoukset genetiivi kokouksen kokousten partitiivi kokousta kokouksia essiivi kokouksena kokouksina translatiivi kokoukseksi kokouksiksi inessiivi kokouksessa kokouksissa elatiivi kokouksesta kokouksista illatiivi kokoukseen kokouksiin adessiivi kokouksella kokouksilla ablatiivi kokoukselta kokouksilta allatiivi kokoukselle kokouksille abessiivi kokouksetta kokouksitta komitatiivi kokouksine + poss.suff. instruktiivi kokouksin Johtajat juoksevat päivittäin kokouksesta toiseen.
 21. 21. Nominityypit: - UUs- /- Us -sanat takaisin nominityyppeihin yksikkö monikko nominatiivi hyvyys hyvyydet genetiivi hyvyyden hyvyyksien partitiivi hyvyyttä hyvyyksiä essiivi hyvyytenä hyvyyksinä translatiivi hyvyydeksi hyvyyksiksi inessiivi hyvyydessä hyvyyksissä elatiivi hyvyydestä hyvyyksistä illatiivi hyvyyteen hyvyyksiin adessiivi hyvyydellä hyvyyksillä ablatiivi hyvyydeltä hyvyyksiltä allatiivi hyvyydelle hyvyyksille abessiivi hyvyydettä hyvyyksittä komitatiivi hyvyyksine + poss.suff. instruktiivi hyvyyksin Hänen hyvyytensä palkittiin ruhtinaallisesti.
 22. 22. Nominityypit: - tOn -sanat takaisin nominityyppeihin yksikkö monikko nominatiivi avioton aviottomat genetiivi aviottoman aviottomien partitiivi aviotonta aviottomia essiivi aviottomana aviottomina translatiivi aviottomaksi aviottomiksi inessiivi aviottomassa aviottomissa elatiivi aviottomasta aviottomista illatiivi aviottomaan aviottomiin adessiivi aviottomalla aviottomilla ablatiivi aviottomalta aviottomilta allatiivi aviottomalle aviottomille abessiivi aviottomatta aviottomitta komitatiivi aviottomine instruktiivi aviottomin Mitä mieltä konservatiivit ovat pääministerin aviottomasta lapsesta?
 23. 23. Nominityypit: - tAr- sanat takaisin nominityyppeihin yksikkö monikko nominatiivi onnetar onnettaret genetiivi onnettaren onnettarien / onnetarten partitiivi onnetarta onnettaria essiivi onnettarena onnettarina translatiivi onnettareksi onnettariksi inessiivi onnettaressa onnettarissa elatiivi onnettaresta onnettarista illatiivi onnettareen onnettariin adessiivi onnettarella onnettarilla ablatiivi onnettarelta onnettarilta allatiivi onnettarelle onnettarille abessiivi onnettaretta onnettaritta komitatiivi onnettarine + poss.suff. instruktiivi onnettarin Arvonnan onnettarina toimivat Jaana ja Susanna.
 24. 24. Nominityypit: - el- /- er- /- en -sanat 1/2 takaisin nominityyppeihin yksikkö monikko nominatiivi ien ikenet genetiivi ikenen ikenien / ienten partitiivi ientä ikeniä essiivi ikenenä ikeninä translatiivi ikeneksi ikeniksi inessiivi ikenessä ikenissä elatiivi ikenestä ikenistä illatiivi ikeneen ikeniin adessiivi ikenellä ikenillä ablatiivi ikeneltä ikeniltä allatiivi ikenelle ikenille abessiivi ikenettä ikenittä komitatiivi ikenine + poss.suff. instruktiivi ikenin Hampaaton pureskelee ikenin .
 25. 25. Nominityypit: - el- /- er- /- en -sanat 2/2 takaisin nominityyppeihin yksikkö monikko nominatiivi kyynel / kyynele kyynelet / kyyneleet genetiivi kyynelen / kyyneleen kyynelien / kyynelten kyyneleiden / kyyneleitten partitiivi kyyneltä kyyneliä / kyyneleitä essiivi kyynelenä / kyyneleenä kyynelinä / kyyneleinä translatiivi kyyneleksi / kyyneleeksi kyyneliksi / kyyneleiksi inessiivi kyynelessä / kyyneleessä kyynelissä / kyyneleissä elatiivi kyynelestä / kyyneleestä kyynelistä / kyyneleistä illatiivi kyyneleeseen kyyneliin kyyneleisiin / kyyneleihin adessiivi kyynelellä / kyyneleellä kyynelillä / kyyneleillä ablatiivi kyyneleltä / kyyneleeltä kyyneliltä / kyyneleiltä allatiivi kyynelelle / kyyneleelle kyynelille / kyyneleille abessiivi kyynelettä / kyyneleettä kyynelittä / kyyneleittä komitatiivi kyyneline + poss.suff. instruktiivi kyynelin / kyynelein Huom.! Sanojen taivutusparadigmat (samoin kuin sanojen askel / askele , penger / penkere ) ovat osittain sekoittuneet.
 26. 26. Nominityypit: - Ut -sanat takaisin nominityyppeihin yksikkö monikko nominatiivi olut oluet genetiivi oluen oluiden / oluitten partitiivi olutta oluita essiivi oluena oluina translatiivi olueksi oluiksi inessiivi oluessa oluissa elatiivi oluesta oluista illatiivi olueen oluihin adessiivi oluella oluilla ablatiivi oluelta oluilta allatiivi oluelle oluille abessiivi oluetta oluitta komitatiivi oluine + poss.suff. instruktiivi oluin Lähdetäänkö parille oluelle ?
 27. 27. Nominityypit: - nUt-/-lUt-/-sUt -sanat takaisin nominityyppeihin yksikkö monikko nominatiivi kuollut kuolleet genetiivi kuolleen kuolleiden / kuolleitten partitiivi kuollutta kuolleita essiivi kuolleena kuolleina translatiivi kuolleeksi kuolleiksi inessiivi kuolleessa kuolleissa elatiivi kuolleesta kuolleista illatiivi kuolleeseen kuolleisiin adessiivi kuolleella kuolleilla ablatiivi kuolleelta kuolleilta allatiivi kuolleelle kuolleille abessiivi kuolleetta kuolleitta komitatiivi kuolleine + poss.suff. instruktiivi kuollein Onnettomuudessa kuolleiden henkilöllisyys ei ole tiedossa.
 28. 28. Nominityypit: mies -sana takaisin nominityyppeihin yksikkö monikko nominatiivi mies miehet genetiivi miehen miesten / miehien partitiivi miestä miehiä essiivi miehenä miehinä translatiivi mieheksi miehiksi inessiivi miehessä miehissä elatiivi miehestä miehistä illatiivi mieheen miehiin adessiivi miehellä miehillä ablatiivi mieheltä miehiltä allatiivi miehelle miehille abessiivi miehettä miehittä komitatiivi miehine + poss.suff. instruktiivi miehin Talossani asuu useita varakkaita leski miehiä .

×