Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Europa ligt om de hoek met 20 projecten

1,888 views

Published on

Europa is niet ver weg, ergens in Brussel, maar dichtbij! Ga maar na hoeveel projecten op Brightlands Chemelot Campus, in het hart van de Euregio, met Europese steun worden opgepakt.

Published in: Business
 • Have u ever tried external professional writing services like ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ ? I did and I am more than satisfied.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Europa ligt om de hoek met 20 projecten

 1. 1. KLAA BO BLOG S Europa ligt om de hoek met 20 projecten 8-5-2016
 2. 2. Europa ligt om de hoek met 20 projecten Europa is niet ver weg, ergens in Brussel, maar dichtbij! Verrassend veel projecten op Brightlands Chemelot Campus, in het hart van de Euregio, worden met Europese steun opgepakt. BLOG KLAAS BOS 2
 3. 3. Europa ligt om de hoek met 20 projecten • Fondsen voor overheidssubsidie • 20 Gesubsidieerde projecten BLOG KLAAS BOS 3
 4. 4. Europa ligt om de hoek met 20 projecten • Fondsen voor overheidssubsidie • 20 Gesubsidieerde projecten BLOG KLAAS BOS 4
 5. 5. Fondsen voor overheidssubsidie • Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), via het Operationeel Programma Zuid-Nederland (OPZuid) voor de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. Soms is sprake van cofinanciering door het Rijk en/of de provincie(s). • Europese Unie via Interreg Vlaanderen-Nederland voor grensoverschrijdende projecten. • Horizon 2020, het programma van de Europese Unie om onderzoek en innovatie te stimuleren • Het Zevende Kaderprogramma, de voorloper van Horizon 2020 • De Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) voor het ontwikkelen van vaardigheden van onderzoekers; dit valt onder Horizon 2020. • Het Rijk via TKI Solar Energy • Het Rijk via Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) • Provincie Limburg (rechtstreeks) BLOG KLAAS BOS 5
 6. 6. Fondsen voor overheidssubsidie Meer informatie • Europees Fonds voor Sociale Ontwikkeling (EFRO): www.stimulus.nl • Interreg Vlaanderen-Nederland: www.grensregio.eu • Horizon 2020: www.rvo.nl/subsidies-regelingen/horizon-2020 • Zevende Kaderprogramma: www.rvo.nl/subsidies-regelingen/zevende- kaderprogramma-kp7 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/msca-marie- sk%C5%82odowska-curie-actions-horizon-2020 • TKI Solar Energy: www.tkisolarenergy.nl • Institute for Sustainable Process Technology (ISPT): www.ispt.eu • Provincie Limburg: www.limburg.nl. BLOG KLAAS BOS 6
 7. 7. Europa ligt om de hoek met 20 projecten • Fondsen voor overheidssubsidie • 20 Gesubsidieerde projecten BLOG KLAAS BOS 7
 8. 8. Gesubsidieerde projecten 1. NaCoSol Kriya Materials ontwikkelt nanocomposiet coatings die een betere opbrengst van zonnecellen mogelijk maken. • Investering: € 380 000 • Subsidie: € 123 000 • Fonds: EFRO Info: www.kriya-materials.com BLOG KLAAS BOS 8
 9. 9. Gesubsidieerde projecten 2. AMARYLLIS Een mini-laboratorium voor het bereiden van een stamcelproduct voor de behandeling van patiënten met een dwarslaesie. Neuroplast werkt samen met PathoFinder, Maastricht Instruments en de School for Mental Health and Neuroscience van de Universiteit Maastricht. • Investering: € 1,5 miljoen • Subsidie: € 500 000 • Fonds: EFRO Info: http://neuroplast.com/news.html BLOG KLAAS BOS 9
 10. 10. Gesubsidieerde projecten 3. Materialen geur- en smaakstoffen Isobionics ontwikkelt fermentatieprocessen met een beter rendement en een hogere marge en brengt twee nieuwe biobased producten op de markt. • Investering: € 780 000 • Subsidie: € 195 000 • Fonds: EFRO BLOG KLAAS BOS 10
 11. 11. Gesubsidieerde projecten 4. Campus Community Building Dit project draagt bij aan een cultuur van samenwerken tussen de mensen die werken op Brightlands Chemelot Campus: 1. Het inrichten van Gebouw 24 op een wijze die ontmoetin- gen stimuleert. 2. Betere informatievoorziening door middel van beeld- schermen, nieuwsbrieven, website en social media 3. Het organiseren van activiteiten die leiden tot meer samenwerking. • Investering: € 1,3 miljoen • Subsidie: € 672 000 • Fonds: EFRO BLOG KLAAS BOS 11
 12. 12. Gesubsidieerde projecten 5. ADAM In ADAM (Advanced Dutch Additive Manufactur- ing) werken Xilloc, Atum 3D en Brightlands Chemelot Campus samen aan de toepassing van 3D-geprinte hulpmiddelen voor tandartsen en chirurgen. • Investering: € 1,8 miljoen • Subsidie: € 800 000 • Fonds: EFRO BLOG KLAAS BOS 12
 13. 13. Gesubsidieerde projecten 6. Spin-in Het opschalen van de spinning disc-technologie van het laboratorium naar commerciële schaal. Het betreft een nieuw type chemische reactor, kleiner, veiliger, efficiënter en milieuvriendelijker dan conventionele reactors. Flowid, een startup voortgekomen uit de Technische Universiteit Eindhoven, plaatst de eerste reactor op Brightlands Chemelot Campus. • Investering: € 1,7 miljoen • Subsidie: € 700 000 • Fonds: EFRO BLOG KLAAS BOS 13
 14. 14. Gesubsidieerde projecten 7. SCeLiO-4B Een proeffabriek voor de omzetting van biomassa naar BioBased Building Blocks. Bedrijven in Zuid- Nederland kunnen van deze faciliteit gebruik maken. SCeLiO-4B wordt onder andere door het Chemelot Institute for Science & Technology (InSciTe) uitgevoerd. • Investering: € 11,3 miljoen • Subsidie: € 4,5 miljoen • Fonds: EFRO BLOG KLAAS BOS 14
 15. 15. Gesubsidieerde projecten 8. Thermoplastische composieten Thermoplasten zijn kunststoffen die bij verhitting zacht worden; composieten zijn uit verschillende componenten, zoals glasvezels, carbonvezels en plastics, zijn opgebouwd. In het proeftuinproject wordt kennis over thermoplastische composieten vertaald naar de praktijk van het bedrijfsleven. De uitvoering ligt bij het Brightlands Materials Center, in samenwer- king met elf bedrijven uit de regio, bijeengebracht door het DPI Value Centre. • Investering: € 5,7 miljoen • Subsidie: € 2 miljoen • Fonds: EFRO BLOG KLAAS BOS 15
 16. 16. Gesubsidieerde projecten 9. Accelerate3 Het ontwikkelen van polymere materialen voor 3D printen, inclusief biobased polymeren. Daartoe worden expertise en infrastructuur van Brightlands Chemelot Campus, Centexbel, KULAK en TUA West bijeengebracht. • Investering: € 3 miljoen • Subsidie: € 1,25 miljoen • Fonds: Interreg Vlaanderen-Nederland BLOG KLAAS BOS 16
 17. 17. Gesubsidieerde projecten 10. BIO-HArT In BIO-HArT (Biorizon Innovatie en Opschaling van Hernieuwbare Aromaten Technologie) wordt technologie voor een alternatieve grondstof voor aromaten ontwikkeld. Er worden procesopstellingen in Gent, Antwerpen, Bergen op Zoom en op Brightlands Chemelot Campus gerealiseerd. In BIO-HArT werken negen partijen samen, waaronder het Chemelot Institute for Science & Technology (InSciTe), TNO en VITO. • Investering: € 6 miljoen • Subsidie: € 3 miljoen • Fonds: Interreg Vlaanderen-Nederland BLOG KLAAS BOS 17
 18. 18. Gesubsidieerde projecten 11. Biobased Materials Plus Universiteit Maastricht, Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL), Zuyd Hogeschool, Avans Hogeschool, Brightlands Chemelot Campus, DSM en SABIC ontwikkelen een innovatieve leeromge- ving in de biobased materialen voor internationaal toptalent en professionals. • Investering: € 2,34 miljoen • Subsidie: € 820 000 • Fonds: EFRO en Provincie Limburg BLOG KLAAS BOS 18
 19. 19. Gesubsidieerde projecten 12. BIO4SELF De ontwikkeling van nieuwe biobased polymeer- composieten, die kunnen worden toegepast in bijvoor- beeld auto’s en huishoudelijke apparaten. BIO4SELF wordt gecoördineerd door Centexbel en IBA; naast de Universiteit Maastricht zijn hier twaalf vooraanstaande Europese onderzoeksinstituten bij betrokken. • Investering: € 8 miljoen • Subsidie: € 6,8 miljoen • Fonds: Horizon 2020 Info: www.bio4self.eu BLOG KLAAS BOS 19
 20. 20. Gesubsidieerde projecten 13. SUMMIT SUMMIT richt zich op zonnecelsystemen, die langer meegaan én kunnen dienen als geïntegreerde bouwele- menten. Een mooi alternatief voor conventionele systemen, die zwaar en onaantrekkelijk zijn en vaak niet op een dak of muur passen. Een van de negen partijen in het SUMMIT-consor- tium rond TULiPPS is Yparex, gevestigd op Bright- lands Chemelot Campus. • Investering: € 6,5 miljoen • Subsidie: € 4 miljoen • Fonds: Zevende Kaderprogramma BLOG KLAAS BOS 20
 21. 21. Gesubsidieerde projecten 14. ROBOX Onderzoek naar de technisch-economische haalbaarheid van het gebruik van biokatalysatoren door de farmaceutische, voedings- middelen-, fijnchemicaliën- en kunststoffenindustrie. Biokatalysa- toren (enzymen die door micro-organismen geproduceerd worden) bieden een aantrekkelijk alternatief voor de klassieke synthese van chemische producten, omdat ze toegepast kunnen worden onder milde omstandigheden: op kamertemperatuur, bij neutrale pH en onder atmosferische druk. Het ROBOX-consortium omvat 19 partijen, waaronder DSM en PNO Consultants. • Investering: € 11,4 miljoen • Subsidie: € 8,3 miljoen • Fonds: Horizon 2020 Info: www.h2020robox.eu BLOG KLAAS BOS 21
 22. 22. Gesubsidieerde projecten 15. BIOCASCADES De ontwikkeling van duurzame enzymatische reacties in het kader van ‘groene chemie’. Doordat hierbij bepaalde stappen in productieprocessen kunnen worden overgeslagen, resul- teert dit in duurzame en efficiënte productie tegen lagere kosten, met een lagere energiebehoefte en met minder afval. Het BIOCASCADES-consortium van twaalf organisaties, waaronder DSM, wordt geleid door de Ruhr-Universität Bochum. • Investering: € 2,8 miljoen • Subsidie: € 2,8 miljoen • Fonds: MSCA Info: www.biocascades.eu BLOG KLAAS BOS 22
 23. 23. Gesubsidieerde projecten 16. NoNoMeCat De vervanging van gangbare katalysatoren, met name de edelmetalen ruthenium, osmium, rodium, iridium, palla- dium en platina. Deze zijn giftig, (dus) schadelijk voor het milieu, schaars en (dus) duur. Het onderzoek richt zich op de vervanging ervan door metalen als mangaan, ijzer, kobalt, nikkel en koper, die minder giftig en minder schaars zijn. Het NoNoMeCat-consortium van negen organisaties, waar- onder DSM, wordt geleid door de Universiteit Utrecht. • Investering: € 3,3 miljoen • Subsidie: € 3,3 miljoen • Fonds: MSCA BLOG KLAAS BOS 23
 24. 24. Gesubsidieerde projecten 17. Los Bacos De ontwikkeling van materialen voor zonne- panelen, waarmee een efficiëntieverbetering van 2% en een kostenverlaging van 4% mogelijk wordt. DSM is bij dit project betrokken. • Investering: € 1,3 miljoen • Subsidie: € 750 000 • Fonds: TKI Solar Energy BLOG KLAAS BOS 24
 25. 25. Gesubsidieerde projecten 18. Silicon Competence Centre 2 Onderzoek naar kristallijn silicium voor zonne- cellen, waarmee de positie van Nederland op dit gebied wat betreft kennis en industrie wordt versterkt. DSM is partner in dit project. • Investering: € 9,5 miljoen • Subsidie: € 7 miljoen • Fonds: TKI Solar Energy Info: www.sicc.nl BLOG KLAAS BOS 25
 26. 26. Gesubsidieerde projecten 19. ImPaCCt ImPaCCt (Improved Process Performance by Process Intensification in Centrifugal Contactors) is een project van Huntsman, AkzoNobel, Technische Universität Dortmund en DSM: onderzoek naar nieuwe typen reactoren onder de verzamelnaam Higee (high gravity), waaronder Rotating Packed Bed (RPB). Daarmee kunnen verbeteringen op het gebied van efficiëntie en duurzaamheid worden gerealiseerd. • Investering: € 2,3 miljoen • Subsidie: € 1 miljoen • Fonds: ISPT BLOG KLAAS BOS 26
 27. 27. Gesubsidieerde projecten 20. Green2Innovate Het beter bereikbaar, aantrekkelijker en leefbaarder maken van de ‘openbare ruimte’ op Brightlands Chemelot Campus door de aanleg van parkeer- voorzieningen, landschapsinrichting en infrastruc- tuur. • Investering: € 5,5 miljoen • Subsidie: € 2,7 miljoen • Fonds: Provincie Limburg BLOG KLAAS BOS 27
 28. 28. Dit is een bewerking van de blogpost Europa ligt om de hoek met 20 projecten van 1 mei 2016 op www.klaasbos.blogspot.nl (http://bit.ly/1rbxMny) Hyperlinks zijn na downloaden actief BLOG KLAAS BOS 28 KLAA BO BLOG S

×