Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Duomenų tyrybos sistemų
galimybių tyrimas įvairių apimčių
duomenims analizuoti

Kotryna Paulauskienė
Vilniaus universiteto...
Tyrimo objektas ir tikslas
• Tyrimo objektas – įvairių apimčių duomenys ir
duomenų tyrybos sistemos.
• Tyrimo tikslas – nu...
WEKA
• WEKA – atvirojo kodo programa, realizuota Java
programavimo kalba.
• Sistema
paprasta
naudoti
pradedančiajam
vartot...
KNIME
• KNIME – vartotojui draugiška atvirojo kodo duomenų
apdorojimo, analizės ir vizualizavimo sistema, kurios
veikimas ...
ORANGE
• ORANGE – atvirojo kodo duomenų analizės sistema,
skirta ir pradedantiesiems, ir ekspertams.
• Sistemoje duomenų t...
Tyrime nagrinėjami klasifikavimo ir
klasterizavimo algoritmai
Klasifikavimo metodai:
• Bajeso klasifikatorius,
• k artimia...
Nagrinėjami matai
Nagrinėjami matai
• Klasterizavimo
kokybei
įvertinti
parinktas
klasterizavimo rezultatų su stebimomis klasėmis
patikrinimo...
Tyrimo duomenys
• Dirbtinai sugeneruotos įvairių apimčių duomenų
aibės, kurių požymių reikšmės tolygiai pasiskirsčiusios
i...
Tyrime naudoto kompiuterio parametrai
Eksperimentams atlikti naudotas kompiuteris, kurio
pagrindinės charakteristikos yra ...
Klasifikavimo rezultatai
Klasifikavimo rezultatai
Klasifikavimo rezultatai
Klasifikavimo rezultatai
Klasifikavimo rezultatai
Klasifikavimo kokybės rezultatai
(bendras klasifikavimo tikslumas)
Klasė

ORANGE

WEKA

KNIME

Naive Bajeso
klasifikatoriu...
Klasterizavimo rezultatai
Klasterizavimo kokybė (neteisingai
suklasterizuotų stebėjimų dalis (%))
Objektų skaičius

Sistema
WEKA

KNIME

ORANGE

500...
Išvados
• ORANGE sistemą galima naudoti kaip duomenų
tyrybos įrankį analizuojant duomenų aibes iki 50 000
objektų, kai kie...
Išvados
• Analizuojant duomenis WEKA ar KNIME sistemomis,
didesnės nei 200 000 objektų duomenų aibės jau yra
didelės
apimt...
Išvados
• Prieš pasirenkant duomenų tyrybos sistemą derėtų
atsižvelgti ne tik į turimų duomenų aibės dydį, bet ir
įvertint...
Ačiū už dėmesį.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Paulauskienė, Kotryna ; Kurasova, Olga „Duomenų tyrybos sistemų galimybių tyrimas įvairių apimčių duomenims analizuoti“ (VU MII)

586 views

Published on

Pranešimas XVI kompiuterininkų konferencijos sekcijoje „Tikimybinių ir statistinių metodų taikymai“,
„Kompiuterininkų dienos – 2013“, Šiauliai 2013-09-21

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Paulauskienė, Kotryna ; Kurasova, Olga „Duomenų tyrybos sistemų galimybių tyrimas įvairių apimčių duomenims analizuoti“ (VU MII)

 1. 1. Duomenų tyrybos sistemų galimybių tyrimas įvairių apimčių duomenims analizuoti Kotryna Paulauskienė Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto doktorantė Kompiuterininkų dienos – 2013
 2. 2. Tyrimo objektas ir tikslas • Tyrimo objektas – įvairių apimčių duomenys ir duomenų tyrybos sistemos. • Tyrimo tikslas – nustatyti, kokių apimčių duomenis per priimtiną laiką geba ištirti populiarios duomenų tyrybos sistemos, sprendžiant klasifikavimo ir klasterizavimo uždavinius. • Nagrinėjamos ir lyginamos šios atvirojo kodo duomenų tyrybos sistemos: o WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis) o KNIME (Konstanz Information Miner), o ORANGE.
 3. 3. WEKA • WEKA – atvirojo kodo programa, realizuota Java programavimo kalba. • Sistema paprasta naudoti pradedančiajam vartotojui. WEKA sistemoje realizuoti įrankiai: duomenų pradinis apdorojimas, klasterizavimas, klasifikavimas, loginės taisyklės, regresija, vizualizavimas. • Sistemos pagrindinė vartotojo sąsaja yra Explorer, be jos dar įgyvendinta darbo eigos moduliu paremta sąsaja Knoweldge Flow ir komandų eilutė.
 4. 4. KNIME • KNIME – vartotojui draugiška atvirojo kodo duomenų apdorojimo, analizės ir vizualizavimo sistema, kurios veikimas paremtas darbo eigos moduliu. • Sistemą sudaro virš 1000 mazgų, kuriuos jungiant sukuriamos darbo eigos schemos. • Sistemoje yra integruoti visi WEKA sistemos moduliai.
 5. 5. ORANGE • ORANGE – atvirojo kodo duomenų analizės sistema, skirta ir pradedantiesiems, ir ekspertams. • Sistemoje duomenų tyryba vykdoma naudojant darbų eigos sudarymo įrankį Orange Canvas arba programuojant Phyton kalba. • ORANGE sistemoje realizuotas duomenų pradinis apdorojimas bei populiarūs klasifikavimo, klasterizavimo, vizualizavimo, loginių taisyklių, mokymo be mokytojo, regresijos metodai.
 6. 6. Tyrime nagrinėjami klasifikavimo ir klasterizavimo algoritmai Klasifikavimo metodai: • Bajeso klasifikatorius, • k artimiausių kaimynų, • sprendimų medis, • daugiasluoksnis neuroninis tinklas, • atraminių vektorių klasifikatorius. Klasterizavimo metodai: • k vidurkių, • hierarchinis klasterizavimas.
 7. 7. Nagrinėjami matai
 8. 8. Nagrinėjami matai • Klasterizavimo kokybei įvertinti parinktas klasterizavimo rezultatų su stebimomis klasėmis patikrinimo metodas (rezultatuose nagrinėjama neteisingai suklasterizuotų stebėjimų dalis procentais).
 9. 9. Tyrimo duomenys • Dirbtinai sugeneruotos įvairių apimčių duomenų aibės, kurių požymių reikšmės tolygiai pasiskirsčiusios intervaluose (0; 1) ir (0,8; 2,2). • Požymių skaičius fiksuotas – 100. • Objektų skaičius įvairus – 5000, 15000, 30000, 50000, 150000, 200000, 400000, 600000. • Objektai iš pirmojo intervalo priskiriami I-ajai klasei, iš antro – II-ajai.
 10. 10. Tyrime naudoto kompiuterio parametrai Eksperimentams atlikti naudotas kompiuteris, kurio pagrindinės charakteristikos yra šios: • operacinė sistema – Windows 8, • operatyvioji atmintis (RAM) – 4 GB, • procesorius – Intel i5-3317U, kurio taktinis dažnis – 1,7 GHz (Max Turbo dažnis 2,6 GHz). Atlikus eksperimentus, naudojant kitų charakteristikų kompiuterį, rezultatų skaitinių išraiškų absoliutūs dydžiai pasikeistų, tačiau išliktų toks pat santykis tarp skirtingomis sistemomis gautų rezultatų.
 11. 11. Klasifikavimo rezultatai
 12. 12. Klasifikavimo rezultatai
 13. 13. Klasifikavimo rezultatai
 14. 14. Klasifikavimo rezultatai
 15. 15. Klasifikavimo rezultatai
 16. 16. Klasifikavimo kokybės rezultatai (bendras klasifikavimo tikslumas) Klasė ORANGE WEKA KNIME Naive Bajeso klasifikatorius I klasė 97,34–97,62 96,48–97,60 92,22–97,50 k – artimiausių kaimynų klasifikatorius Neuroninis tinklas I klasė 100 100 100 - 100 99,66–99,87 99,06–99,89 99,40-99,97 99,02–99,97 100 100 100 Metodas II klasė II klasė I klasė II klasė Sprendimų medis I klasė II klasė Atraminių vektorių klasifikatorius I klasė
 17. 17. Klasterizavimo rezultatai
 18. 18. Klasterizavimo kokybė (neteisingai suklasterizuotų stebėjimų dalis (%)) Objektų skaičius Sistema WEKA KNIME ORANGE 5000 1,9 1,9 4,0 15000 1,7 1,7 2,0 30000 1,6 1,6 1,9 50000 2,5 2,4 4,3 150000 1,7 1,7 2,0 200000 * 2,3 * * – trūksta kompiuterio operatyviosios atminties
 19. 19. Išvados • ORANGE sistemą galima naudoti kaip duomenų tyrybos įrankį analizuojant duomenų aibes iki 50 000 objektų, kai kiekvieną objektą charakterizuoja 100 požymių. • Galima teigti, kad turint tik ORANGE sistemą, didelės apimties duomenys yra tie, kurie sudaryti iš daugiau nei 50 000 objektų. • Naudojant didesnės aibės duomenis, vertėtų rinktis WEKA arba KNIME sistemą. • Analizuojant duomenų aibes iki 50 000 objektų, nustatytas panašus WEKA ir KNIME sistemų skaičiavimo laikas vykdant visus nagrinėtus algoritmus.
 20. 20. Išvados • Analizuojant duomenis WEKA ar KNIME sistemomis, didesnės nei 200 000 objektų duomenų aibės jau yra didelės apimties, nors naudojant nesudėtingus klasifikavimo metodus pastarosios dvi sistemos pajėgios apdoroti ir didesnės apimties duomenis – 400000 objektų, o KNIME dar ir 600 000 objektų. • Jei duomenų apimtys yra didesnės, būtinos didelėms duomenų aibėms pritaikytos duomenų tyrybos sistemos, pajėgios pasitelkti lygiagrečiuosius ir paskirstytuosius skaičiavimus. • Tyrimo rezultatai parodė, kad taikyti klasifikavimo metodai duoda tikslius klasifikavimo rezultatus, sprendžiant testinį uždavinį, kai klasės tik šiek tiek persidengia.
 21. 21. Išvados • Prieš pasirenkant duomenų tyrybos sistemą derėtų atsižvelgti ne tik į turimų duomenų aibės dydį, bet ir įvertinti pasirinktų algoritmų sudėtingumą, kuris daro įtaką skaičiavimo laikui. • Ateityje būtina atlikti: o eksperimentinius tyrimus naudojant įvairesnius duomenis, esančius iš daugiau nei dvi klasės, sudarytus iš įvairių požymių skaičių; o nagrinėti kitas populiarias duomenų tyrybos sistemas. Tas leistų daryti tikslesnes išvadas apie sistemų galimybes analizuojant įvairių apimčių duomenis.
 22. 22. Ačiū už dėmesį.

×