Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Column feedback is een cadeautje.

386 views

Published on

Over de wijze waarop je met feedback om zou moeten gaan.

Published in: Leadership & Management
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Column feedback is een cadeautje.

  1. 1. AAA (Triple A) Van Management naar (NIEUW) Leiderschap / AAA Total Facility Management FEEDBACK Een aantal jaren geleden sprak Ben Verwaayen in het WTC te Amsterdam. Hij vertelde dat tijdens een van zijn British Telecom roadshows iemand in de zaal riep ”Jullie managers lopen ons in de weg”. Het bleek een van de jonge medewerkers te zijn van de afdeling R & D. Het bleek dat heel veel goede, creatieve en innovatieve ideeën werden verworpen door het management. Iemand uit de zaal vroeg ”Is die man ontslagen”. “Nee, die is nu hoofd van de afdeling Research & Development”. En zo is het maar net. Feedback en klachten zijn cadeautjes. In ons boek “Authentieke leiders, echte leiders” schrijf ik daar over: Zorg voor 360 graden feedback, neem het serieus, ga ermee aan de slag en koppel terug Eerder liep ik vooruit op deze aanbeveling. 360 graden feedback is een geweldig goed instrument om er voor te zorgen dat je effectiever wordt. CEO’s en bestuurders worden normaal gesproken alleen beoordeeld door de voorzitter van de Raad van Commissarissen of door de Raad van Toezicht. Ik zeg wel eens ”bestuurders zijn net mensen” en illustreer dit met een onderzoek dat is gedaan door Frank Brummelhuis (Verbinding door leiderschap, 2009). Hierbij werden een groot aantal bestuurders van woningbouwcoöperaties bevraagd over hun eigen oordeel over de volgende zaken: visies verwoorden, empowerment, activeren, ontwerpen en beheren, belonen en feedback geven, teambuilding, externe oriëntatie, vasthoudendheid, emotionele intelligentie, uitgebalanceerd leven en stressbestendigheid. Ze scoorden allemaal hoog tot uitmuntend. Daarna werden aan de OR en de voorzitter van de Raad van Toezicht gevraagd wat zij er van vonden. U begrijpt het al: op twee items na (vasthoudendheid en stressbestendigheid) was het oordeel ‘voor verbetering
  2. 2. vatbaar’… 360 graden feedback kan overigens erg confronterend zijn, vooral omdat betrokkenen nooit eerder uitgebreid op de hoogte zijn gebracht van verbeterpunten. Ik spreek wel eens over SSC, want bijna iedereen (her)kent dat als Shared Service Center, maar ik gebruik de letters dan als Stop, Start en Continue. Stop met niet-acceptabel gedrag, Start met gewenst gedrag en Continueer gedrag waar niemand moeite mee heeft. Als ik het heb over 360 graden feedback, denk ik overigens direct aan het boek van Marshall Goldsmith “Tot hier en nu verder”. Daarin beschrijft hij 20 gedragskenmerken die je als leider beter af kunt leren. Hij gebruikt dit ook bij zijn CEO-coaching. Marshall Goldsmith heeft het liever over ‘Feed Forward’. Hieraan ligt ten grondslag, dat een terugblik weinig effectief is. Je kunt hooguit je excuus aanbieden voor je gedrag. Het is effectiever en positiever als je met elkaar afspreekt welk gedrag de bestuurder moet vertonen en daarop sturen. Mijn advies: DOEN en er serieus mee aan de slag. Het is zaak om voortdurend terug te koppelen. Er staan nog 16 andere aanbevelingen in ons boek. Nieuwsgierig? Blader het maar eens door: http://www.aaa-tfm.nl/AuthentiekeLeidersEchteLeiders.pdf Bestellen? http://www.aaa-tfm.nl/bestellen.php Lelystad Koos Groenewoud Lelystad 8 juli 2014
  3. 3. http://www.aaa-tfm.nl/organisatieontw.html Email: Koos.Groenewoud@AAA-TFM.nl http://www.linkedin.com/in/koosgroenewoud http://sprekershuys.nl/sprekers/koos-groenewoud http://www.despreker.nl/?s=Koos+Groenewoud

×