Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
komun ikācija. ratē"i  ski org anizētaSt    s nozīm ē un kāda n o tās jēga.Ko ta                 pie...
Komunikācija notiek katru dienu un nepārtraukti. Turklāt, komunikācija notiek pati par sevi.      Kāda vēl te strat...
Problēma ir tajā, ka ikdienas komunikācija ir haotiska.
Nereti — pretrunīga!Un tāda tā nemaz nepalīdz sasniegt iecerētos mēr%us.
Ja runa  par mēr%a sasniegšanu,vārds “stratē#ija”  ir īsti vietā.
Krilovam ir fabula par līdaku, vēzi un gulbi.Katrs no viņiem vezumu vilka savā virzienā.Tas ir stāsts par rīcību bez vie...
Stratē#ijas uzdevums ir organizēt.
Stratē#ijai ir jāparāda kā mēs nok(ūsim   no situācijas A uz situāciju B.
Stratē#ijai ir jārada plāns kā uzvarēt —kā apsteigt konkurentus un sasniegt mēr%i.
Organizācijā komunikācija ir vērsta  gan uz āru, gan uz iekšu.
Uz āru — lai veidotu publisko tēlu.
Uz iekšu — lai saliedētu kolektīvu kopējam darbam,      vadītāja vīzijas realizācijai,      kopēju mēr%u sasnie...
Publiskais tēls ir svarīgs, jo tas darbojas kā magnēts     — piesaistot darbiniekus, klientus,        sadarbīb...
Ja komunikācija nebūs organizēta stratē#iski,dažādiem cilvēkiem radīsies dažāds priekšstats.
Vienalga, vai runa ir par ārējo komunikāciju vai iekšējo     — centrālajai serdei jābūt kopīgai,  jo tās abas ir kā...
Nereti nākas sastapties ar stratē#ijām    100 lappušu garumā.
Nereti nākas sastapties ar stratē#ijām    100 lappušu garumā.                   ot w ork.      ...
Dzirdot vārdu “stratē#ija” cilvēki mulst.Viņiem liekas, ka stratē#ija ir kaut kas pārgudrs,      abstrakts un sarež#...
Efektīva spēj būt tikai tāda stratē#ija,kas ir īsa, lo#iska, vienkārša un saprotama.
Ja stratē#ija būs sarež#īta un samudžināta, cilvēki nespēs to nedz saprast, nedz ielāgot.      Viņi nespēs tai sekot...
Stratē#ijas svarīgākais uzdevums ir tikt praktizētai.       Ja kaut kas ir pārāk sarež#īts,lai tiktu izskaidrots da...
Stratē#ija nav tas, k as rakstīts uz papīra. Stratē#ija ir tas, ko jūs dariet katru dienu.  Spēcīga stratē#ija ir tāda, ...
No mazas sēklas spēj izaug liels koks.      Tieši tāpat ir ar stratē#iju.Tai nav jābūt gigantiskai, lai rastos gigan...
Starp citu — vāja stratē#ija, kas tiek ieviesta kaislīgi,    ir daudz labāka par spēcīgu stratē#iju,       kas ti...
Tāpēc daudz svarīgāka lieta par stratē#ijas uzrakstīšanu,        ir tās ieviešana dzīvē.      Bet ieviest dz...
Stratē#ijas ieviešana organizācijā   ir kā or%estra noskaņošana pirms koncerta —lai visi ir uz vienas nots, lai visi sp...
Skaidra stratē#ija pieš%ir skaidru virzienu.  Tā pasaka, kas mēs vēlamies būt,   kādi ir mūsu mēr%i, kurp ejam,    u...
Stratē#iski organizēta ārējā komunikācijarada skaidru, vienotu, fokusētu, nepretrunīgu tēlu.
Stratē#iski organizēta iekšējā komunikācija       saliedē kolektīvu,  palīdz organizācijai ātri un efektīvi    ...
Izstrādāt stratē#iju ir kā atrisināt vienādojumu.           Pirmkārt, skaidri jāzina mēr%is —         ...
Stratē#ija — tas ir plāns kā sasniegt mēr%i.Ja mēr%a nav, ja tas nav reāls vai gana skaidrs —   par kādu stratē#iju gan ...
Jūs varat zināt, kurp vēlaties nok(ūt, bet, ja neziniet, kurtieši atrodaties pašreiz — no kartes jums jēga būs maza.Lai n...
Lai radītu stratē#iju, nepieciešama darbības vides izpratne,     jo tieši no apkārtējiem apstāk(iem atkarīgs     ...
Protams, stratē#ijai ir jābūt    lo#iskai shēmai, racionālai idejai,      kas pasaka kas jādara,lai apsteigtu kon...
Bet, lai stratē#iju izdomātu nav jābīstas radošas      pieejas!   Svarīgi tikai, lai  radošā ideja atbilstuzstādī...
Komunikāciju stratē#ijas galvenais uzdevums ir  parādīt, kā un ar kādiem PR, mārketinga unreklāmas instrumentiem tiks ra...
Stratē#ijas nerodas pašas no sevis.Tās tiek izdomātas,un tad — ieviestas.
Gudra stratē#ija mēdz darīt brīnumus.Galu galā — stratē#ija ir plāns un shēma     kā sasniegt iecerēto.
kāda ir jūsu stratē#ija?
Paldies un uz tikšanos!   Krisjanis@parbrendu.lv
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kāpēc nepieciešama komunikāciju stratēģija

95,952 views

Published on

 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2F7hN3u ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F7hN3u ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Kāpēc nepieciešama komunikāciju stratēģija

 1. 1. komun ikācija. ratē"i ski org anizētaSt s nozīm ē un kāda n o tās jēga.Ko ta piedāvā
 2. 2. Komunikācija notiek katru dienu un nepārtraukti. Turklāt, komunikācija notiek pati par sevi. Kāda vēl te stratē#ija?
 3. 3. Problēma ir tajā, ka ikdienas komunikācija ir haotiska.
 4. 4. Nereti — pretrunīga!Un tāda tā nemaz nepalīdz sasniegt iecerētos mēr%us.
 5. 5. Ja runa par mēr%a sasniegšanu,vārds “stratē#ija” ir īsti vietā.
 6. 6. Krilovam ir fabula par līdaku, vēzi un gulbi.Katrs no viņiem vezumu vilka savā virzienā.Tas ir stāsts par rīcību bez vienota mēr%a,bez kopējas stratē#ijas.
 7. 7. Stratē#ijas uzdevums ir organizēt.
 8. 8. Stratē#ijai ir jāparāda kā mēs nok(ūsim no situācijas A uz situāciju B.
 9. 9. Stratē#ijai ir jārada plāns kā uzvarēt —kā apsteigt konkurentus un sasniegt mēr%i.
 10. 10. Organizācijā komunikācija ir vērsta gan uz āru, gan uz iekšu.
 11. 11. Uz āru — lai veidotu publisko tēlu.
 12. 12. Uz iekšu — lai saliedētu kolektīvu kopējam darbam, vadītāja vīzijas realizācijai, kopēju mēr%u sasniegšanai.
 13. 13. Publiskais tēls ir svarīgs, jo tas darbojas kā magnēts — piesaistot darbiniekus, klientus, sadarbības partnerus.
 14. 14. Ja komunikācija nebūs organizēta stratē#iski,dažādiem cilvēkiem radīsies dažāds priekšstats.
 15. 15. Vienalga, vai runa ir par ārējo komunikāciju vai iekšējo — centrālajai serdei jābūt kopīgai, jo tās abas ir kā vienas monētas divas puses.
 16. 16. Nereti nākas sastapties ar stratē#ijām 100 lappušu garumā.
 17. 17. Nereti nākas sastapties ar stratē#ijām 100 lappušu garumā. ot w ork. t do es n rry. it jus so
 18. 18. Dzirdot vārdu “stratē#ija” cilvēki mulst.Viņiem liekas, ka stratē#ija ir kaut kas pārgudrs, abstrakts un sarež#īts. Bet tā tas nemaz nedrīkst būt!
 19. 19. Efektīva spēj būt tikai tāda stratē#ija,kas ir īsa, lo#iska, vienkārša un saprotama.
 20. 20. Ja stratē#ija būs sarež#īta un samudžināta, cilvēki nespēs to nedz saprast, nedz ielāgot. Viņi nespēs tai sekot. Nespēs ieviest dzīvē.Bet kāda jēga no stratē#ijas, kas tiek ignorēta?
 21. 21. Stratē#ijas svarīgākais uzdevums ir tikt praktizētai. Ja kaut kas ir pārāk sarež#īts,lai tiktu izskaidrots dažos vārdos vai pāris teikumos — tas nedzīvos. Stratē#ija, kuru nesaprot, kurai netic, un kura nespēj iesakņoties cilvēku prātos... ...ir bezjēdzīga, jo mirusi.
 22. 22. Stratē#ija nav tas, k as rakstīts uz papīra. Stratē#ija ir tas, ko jūs dariet katru dienu. Spēcīga stratē#ija ir tāda, kas ir dzīva!
 23. 23. No mazas sēklas spēj izaug liels koks. Tieši tāpat ir ar stratē#iju.Tai nav jābūt gigantiskai, lai rastos gigantisks efekts. Pats svarīgākais, lai tā spēj dzīt saknes.
 24. 24. Starp citu — vāja stratē#ija, kas tiek ieviesta kaislīgi, ir daudz labāka par spēcīgu stratē#iju, kas tiek ieviesta vienaldzīgi.
 25. 25. Tāpēc daudz svarīgāka lieta par stratē#ijas uzrakstīšanu, ir tās ieviešana dzīvē. Bet ieviest dzīvē — tas nozīmē, ka cilvēki saprot un rīkojas saskaņā ar to. Ideāli, ja stratē#ija k(ūst par ce(azvaigzni un vadmotīvu it visā.
 26. 26. Stratē#ijas ieviešana organizācijā ir kā or%estra noskaņošana pirms koncerta —lai visi ir uz vienas nots, lai visi spēlē vienu skaņdarbu, lai katrs zina savu lomu kopējā harmonijā.
 27. 27. Skaidra stratē#ija pieš%ir skaidru virzienu. Tā pasaka, kas mēs vēlamies būt, kādi ir mūsu mēr%i, kurp ejam, un kā mēs turp nok(ūsim.
 28. 28. Stratē#iski organizēta ārējā komunikācijarada skaidru, vienotu, fokusētu, nepretrunīgu tēlu.
 29. 29. Stratē#iski organizēta iekšējā komunikācija saliedē kolektīvu, palīdz organizācijai ātri un efektīvi sasniegt uzstādītos mēr%us.
 30. 30. Izstrādāt stratē#iju ir kā atrisināt vienādojumu. Pirmkārt, skaidri jāzina mēr%is — jāsaprot ko vēlaties, kur vēlaties nok(ūt. Otrkārt, jāsaprot pozīcijas kurās atrodaties — ko par jums domā, kā uztver. Un visbeidzot, pareizi jānovērtē darbības vide — konkurenti, klientu vajadzības utml.
 31. 31. Stratē#ija — tas ir plāns kā sasniegt mēr%i.Ja mēr%a nav, ja tas nav reāls vai gana skaidrs — par kādu stratē#iju gan var būt runa?
 32. 32. Jūs varat zināt, kurp vēlaties nok(ūt, bet, ja neziniet, kurtieši atrodaties pašreiz — no kartes jums jēga būs maza.Lai nospraustu maršrutu, ir objektīvi jānovērtē savas pašreizējās pozīcijas.
 33. 33. Lai radītu stratē#iju, nepieciešama darbības vides izpratne, jo tieši no apkārtējiem apstāk(iem atkarīgs kādi līdzek(i jālieto, lai sasniegtu iecerēto.
 34. 34. Protams, stratē#ijai ir jābūt lo#iskai shēmai, racionālai idejai, kas pasaka kas jādara,lai apsteigtu konkurentus un sasniegtu mēr%i.
 35. 35. Bet, lai stratē#iju izdomātu nav jābīstas radošas pieejas! Svarīgi tikai, lai radošā ideja atbilstuzstādītajiem lo#iskajiem kritērijiem.
 36. 36. Komunikāciju stratē#ijas galvenais uzdevums ir parādīt, kā un ar kādiem PR, mārketinga unreklāmas instrumentiem tiks radīta informatīvā vide, kas noskaņos cilvēku prātus, un sekmēs organizācijas mēr%u sasniegšanu.
 37. 37. Stratē#ijas nerodas pašas no sevis.Tās tiek izdomātas,un tad — ieviestas.
 38. 38. Gudra stratē#ija mēdz darīt brīnumus.Galu galā — stratē#ija ir plāns un shēma kā sasniegt iecerēto.
 39. 39. kāda ir jūsu stratē#ija?
 40. 40. Paldies un uz tikšanos! Krisjanis@parbrendu.lv

×