Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CV_BG_Kristiana Mihaylova

4,348 views

Published on

 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2u6xbL5 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2u6xbL5 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

CV_BG_Kristiana Mihaylova

 1. 1. Europass автобиография Лична информация Собствено (и) име (на) / Фамилия(и) Кристиана Спирова Михайлова Адрес Постоянен адрес: ул. Любен Каравелов, №6, гр. Добрич, 9300, България . Настоящ адрес: ул. Перник 172, гр. София, 1000, България Телефон Мобилен телефон: 0889210031 E-mail mihailova.kristiana@gmail.com Националност българска Дата на раждане 29.05.1989г. Пол жена Трудов стаж Дати Октомври 2014 до Декември 2014 Заемана длъжност или позиция Оператор в кол център – френски език Основни дейности и отговорности Приемане на обаждания от клиенти, обработване на поръчки, осигуряване на необходимата за клиента информация. Име и адрес на работодателя Булпрос, Бизнес парк София, сграда 1 Вид на дейността или сферата на работа Търговия и извършване на услуги Дати Ноември 2012 до 19 Април 2013 Заемана длъжност или позиция Оператор в компютърна зала Основни дейности и отговорности Посрещане и обслужване на клиентите, ползващи услугите на интернет клубове „Мания”. Да се следи за спазване правилата и стандартите за подредба и обслужване на клиентите в компютърните зали. Предлагане на асортимента от продукти, които се продават в компютърната зала. Cтр 1/4 - Aвтобиография на Кристиана Михайлова Mihailova.kristiana@gmail.com
 2. 2. Име и адрес на работодателя Мегалан ООД, Йордан Йосифов 4, гр. София Вид на дейността или сферата на работа Търговия и извършване на услуги Дати Април 2010г. до Октомври 2012г. Заемана длъжност или позиция Продавач-консултант Основни дейности и отговорности Обслужване на клиентите в копирен център, работа със скенер, принтер, ксерокс, носене на материална отговорност за поверената ни техника, изготвяне на дневни финансови отчети за собственика и организиране на седмичния график за работа. Име и адрес на работодателя Елена Станева, „Протонер ЕООД”, Студентски град, гр. София Вид на дейността или сферата на работа Търговия и извършване на услуги Дати Май 2005г. до Септември 2005г. Май 2006г. до Октомври 2006г. Май 2007г. до Октомври 2007г. Юни 2009г. до Септември 2009г. Заемана длъжност или позиция Продавач-консултант Основни дейности и отговорности Подреждане на артикулите в търговския обект, предлагане на стоките, консултиране на клиентите, изготвяне на дневни финансови отчети за управителя. Име и адрес на работодателя Венелин Христов, „Авангард плюс ЕТ”, к.к. Албена, гр. Добрич Вид на дейността или сферата на работа Търговия на дребно Образование и обучение Дати Септември 2010г. до Юли 2014г. Наименование на придобитата квалификация Бакалавър „Икономика на интелектуалната собственост” Към настоящият момент придобивам квалификация за магистър по специалност та „Интелектуалана собственост и бизнес” в УНСС, гр. София. Основни предмети/застъпени професионални умения Индустриална собственост – Патенти, Полезен модел, Промишлен дизайн, Търговска марка, Нелоялна конкуренция Художествена собственост – Закрила на авторски и сродни права, лицензионни договори, Патентни проучвания, Фирмена култура, Търговско право и други , свързани с обучението ми; Име и вид на обучаващата или образователната организация „Университет за национално и световно стопанство”, гр. София Cтр 2/4 - Aвтобиография на Кристиана Михайлова Mihailova.kristiana@gmail.com
 3. 3. Преддипломна специализация при инж. Виолета Шентова на тема „Търговски марки” Дати Септември 2003г. до Юни 2008г. Основни предмети/застъпени професионални умения Френски език Английски език Математика Български език и литература Име и вид на обучаващата или образователната организация Езикова гимназия „Гео Милев”, гр. Добрич със засилено обучение по Френски език; Ниво по националната класификация Средно образование Лични умения и компетенции Майчин език Български Чужди езици Самооценяване Разбиране Разговор Писане Европейско ниво (*) Слушане Четене Участие в разговор Самостоятел но устно изложение Френски език В 2 Свободно ниво на владеене В2 Свободно ниво на владеене B 2 Самостоят елно ниво на владеене B 2 Самостояте лно ниво на владеене B 2 Самостояте лно ниво на владеене Английски език B 2 Самостоят елно ниво на владеене B2 Самостояте лно ниво на владеене B 1 Самостоят елно ниво на владеене B 1 Самостояте лно ниво на владеене A 2 Основно ниво на владеене (*) Единни европейски критерии за познания по езици Социални умения и компетенции - Работа в екип - Бързо приспособяване към промени в средата - Умение за справяне в рискови ситуации - Отлични комуникативни умения - Постоянство и лоялност към работодателя Организационни умения и компетенции - Организираност - Способност за ръководене на екип - Степенуване на приоритетните задачи Технически умения и компетенции Основни познания по интелектуална собственост. Компютърни умения и компетенции Работа с приложенията на Microsoft Office, Интернет, Autocad Cтр 3/4 - Aвтобиография на Кристиана Михайлова Mihailova.kristiana@gmail.com
 4. 4. Други умения и компетенции Работа с офис техника (ксерокс, принтер, скенер) Допълнителна информация Интересувам се от международни пазари, макроикономика и микроикономика, научни открития, иновационни технологии и съдебната практика по въпроси свързани с интелектуалната собственост (решения на ВАС и КЗК). Cтр 4/4 - Aвтобиография на Кристиана Михайлова Mihailova.kristiana@gmail.com

×