Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

портфол о вчителя

Як створити портфоліо.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

портфол о вчителя

 1. 1. Сучасні тенденції розвитку освіти:  Неперервність освіти  Посилення ролі професіоналізму і мобільності  Підвищення значущості інтелектуальних ресурсів людини Мета: Розвиток здібності самостійно розв’язувати проблеми, що мають соціальне та особистісне значення
 2. 2. Портфоліо у перекладі з італійської - «папка з документами», «папка фахівця» Портфоліо - серія робіт, паперів тощо, які поєднані між собою загальною тематикою або автором.
 3. 3. Мета портфоліо  Надати звіт учителя за певний проміжок часу  Продемонструвати стиль діяльності, характерний для вчителя  Відмітити творчий і професійний ріст вчителя  Формувати навички рефлексії
 4. 4. Основні функції портфоліо  Накопичувальна  Модельна  Рефлексивна  Оцінювальна  Методична  Прогностична
 5. 5. Види портфоліо  Паперовий варіант (папка-скорозшивач)  Електронний варіант (папка з файлами)  Веб-сайт  Комп’ютерна презентація
 6. 6. Сайт-портфоліо
 7. 7. Електронний варіант (папка з файлами)
 8. 8. Комп’ютерна презентація
 9. 9. Паперовий варіант
 10. 10. Можливі розділи 1. Загальні відомості та документація 2. Методичний портфель 3. Участь в методичній та науково-дослідницькій роботі 4. Робочі матеріали (особисті практичні досягнення) 5. Публічні досягнення 6. Резюме
 11. 11. Загальні відомості та документація 1. Прізвище, ім’я, по-батькові 2. Фото 3. Дата народження 4. Освіта 5. Фах за дипломом 6. Посада 7. Педстаж 8. Атестація та встановлена категорія, звання, нагороди 9. Документи (дипломи, сертифікати, грамоти, свідоцтво про курси підвищення кваліфікації) 10. Педагогічне кредо 11. Самоаналіз роботи 12. Характеристика, рекомендації адміністрації школи, рецензії на творчі роботи, відгуки керівника МО
 12. 12. Методичний портфель (містить накопичену вчителем інформацію) 1. Методичні теми у міжатестаційний період 2. Програми 3. Планування системи уроків 4. Дидактичний матеріал (тексти, таблиці, зразки, алгоритми, конспекти, матеріали семінарів…) 5. Засоби навчання, які використовуються вчителем 6. Творчі роботи учнів
 13. 13. Участь в методичній роботі вчителя 1. Методичні об’єднання вчителів (шкільні, районні) 2. Творчі групи 3. Майстер-класи 4. Школа перспективного педагогічного досвіду 5. Школа молодого вчителя 6. Педагогічна майстерня 7. Творча лабораторія Участь у науково-дослідницькій роботі 1. Апробація:  підручників;  програмних педагогічних засобів;  сучасних технічних засобів навчання. 2. Експериментальні майданчики 3. Розробка навчально-методичних посібників, науково-методичних матеріалів. 4. Друк у фахових виданнях
 14. 14. Робочі матеріали (особисті практичні досягнення) 1. Методичні розробки 2. Мультимедійні презентації уроків, позакласних заходів 3. Система уроків відповідно до методичної проблеми вчителя 4. Зразки тестових, самостійних, контрольних робіт 5. Авторські програми курсів за вибором, факультативів, гуртків 6. Діагностика успішності вчителя 7. Самоосвіта та практичне застосування інновацій 8. Робота в якості класного керівника 9. Навчально-матеріальна база 10.Позаурочна діяльність з предмету 11.Громадська діяльність
 15. 15. Публічні досягнення 1. Результати учнів вчителя у районних, обласних, всеукраїнських заходах: 1. олімпіади 2. конкурси 3. турніри 4. тощо 2. Результати участі у районних, обласних, всеукраїнських заходах для вчителів: 1. конкурси; 2. педагогічні виставки; 3. панорама творчих уроків; 4. тощо 3. Участь у районних, обласних, всеукраїнських семінарах, конференціях, тощо.
 16. 16. Резюме 1. Перспективи професійного розвитку 2. Контактні телефони та e-mail

×