Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ĐÀO TRUNG KIÊN
Email: kiendtcoco@gmail.com
NGUYỄN VĂN DUY
Email: duynguyen.qa@gmail.com
Website: Nghiencuudinhluong.com
04...
Bài 1: Nghiên cứu khoa học trong kinh doanh
• Nghiên cứu khoa học là cách thức con người tìm
hiểu các hiện tượng khoa học ...
Phân loại nghiên cứu
• Theo tính chất ứng dụng có: Nghiên cứu hàn lâm
(academic) và nghiên cứu ứng dụng (applied research)...
Nghiên cứu định lượng là gì?
• Nghiên cứu định lượng dựa vào việc đo lường số
lượng; áp dụng đối với các hiện tượng có thể...
Mục đích của
Nghiên cứu định lượng
• Đo lường mức độ của các mối quan hệ
• Kiểm định các giả thuyết nghiên cứu có được từ ...
Ứng dụng của
Nghiên cứu định lượng
• Nghiên cứu hài lòng khách hàng (SERVQUAL Model,
CSI Model)
• Đánh giá lao động trong ...
Nghiên cứu định lượng trở lên phổ
biến bởi…
• Do sự nghi ngờ kết quả các phương pháp định tính
“Gần đây, kết quả nghiên cứ...
Xu hướng nghiên cứu định lượng
• Hầu hết các bài nghiên cứu đăng trên các tạp chí
quốc tế (thuộc ISI) sử dụng NCĐL
• Các c...
THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG
Cấu trúc ( IMRAD hoặc IMRAD+)
• Giới thiệu (Introduction)
• Tổng quan lý thuyết (Literatur...
Xác định vấn đề (C1)
Cơ sở lý thuyết về vấn đề
nghiên cứu (C2)
Thu thập dữ liệuPhân tích dữ liệu (C4)
Thiết lập mô hình ng...
Giới thiệu
Trả lời câu hỏi “Tại sao thực hiện nghiên cứu này?”
• Lý do/tầm quan trọng của đề tài
• Mục đích nghiên cứu
• C...
Tổng quan lý thuyết
Tóm lược các lý thuyết, nghiên cứu có liên quan đến chủ
đề
• Giới thiệu về các biến mục tiêu nghiên cứ...
Phương pháp nghiên cứu
Trả lời câu hỏi “Làm thế nào để thực hiện nghiên cứu”
• Mô hình và các giả thuyết của nghiên cứu
• ...
Kết quả nghiên cứu và bàn luận
• Trình bày các kết quả chính
Lưu ý: không thảo luận hay nhận định gì về kết
quả. Phần này ...
Kết luận và kiến nghị
• Kết luận về những kết quả chính (tùy trường). Chủ yếu là
kết luận theo các câu hỏi nghiên cứu ban ...
CÔNG CỤ NGHIÊN CỨU
• Phần mềm SPSS
Phần mềm thông dụng nhất để thực hiện các nghiên cứu trong quan trị
kinh doanh, hữu ích...
Tài liệu tham khảo
• Suanders.M, Lewis và Thornhill (2010), Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh, Nhà xuất bản Tài chín...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nghien cuu dinh luong

4,047 views

Published on

Slide giới thiệu về nghiên cứu định lượng trong kinh doanh. Bao gồm khái niệm và cách thức thực hiện một nghiên cứu định lượng

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Nghien cuu dinh luong

 1. 1. ĐÀO TRUNG KIÊN Email: kiendtcoco@gmail.com NGUYỄN VĂN DUY Email: duynguyen.qa@gmail.com Website: Nghiencuudinhluong.com 0422.390.699/ 09456.49731 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU
 2. 2. Bài 1: Nghiên cứu khoa học trong kinh doanh • Nghiên cứu khoa học là cách thức con người tìm hiểu các hiện tượng khoa học một cách có hệ thống (Babbie, 1986, dẫn theo Thọ, 2011) • Nghiên cứu khoa học trong kinh doanh là cách thức khám phá các hiện tượng trong kinh doanh một cách có hệ thống • Con người có hai cách để đạt sự hiểu biết là: • (1) Chấp nhận và (2) Nghiên cứu
 3. 3. Phân loại nghiên cứu • Theo tính chất ứng dụng có: Nghiên cứu hàn lâm (academic) và nghiên cứu ứng dụng (applied research) • Theo trường phái: Có suy diễn và quy nạp • Theo phương pháp: Có định tính, định lượng và hỗn hợp. Ghi chú: Xem thêm Suanders et al (2007), Thọ (2011), Huy và Trâm Anh (2012), Kothari (2004)
 4. 4. Nghiên cứu định lượng là gì? • Nghiên cứu định lượng dựa vào việc đo lường số lượng; áp dụng đối với các hiện tượng có thể được diễn tả bằng con số (Kothari, 2004) • Nghiên cứu định lượng thường gắn với việc kiểm định (lý thuyết) dựa vào quy trình suy diễn (Thọ, 2011) • Nghiên cứu định lượng là nghiên cứu sử dụng các phương pháp khác nhau (chủ yếu là thống kê) để lượng hóa, đo lường, phản ánh và diễn giải các mối quan hệ giữa các nhân tố (các biến) với nhau
 5. 5. Mục đích của Nghiên cứu định lượng • Đo lường mức độ của các mối quan hệ • Kiểm định các giả thuyết nghiên cứu có được từ lý thuyết. • Ví dụ: Kiểm định giả thuyết cho rằng tăng lương thì người lao động hài lòng hơn là giảm lương.
 6. 6. Ứng dụng của Nghiên cứu định lượng • Nghiên cứu hài lòng khách hàng (SERVQUAL Model, CSI Model) • Đánh giá lao động trong tổ chức (JDI Model, Minnesota, …) • Đánh giá chấp nhận công nghệ, dịch vụ mới (TAM model, ISS, E –CAM) • Đánh giá ảnh hưởng giữa các yếu tố kinh tế vĩ mô • Thực hiện các báo cáo khoa học; luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ
 7. 7. Nghiên cứu định lượng trở lên phổ biến bởi… • Do sự nghi ngờ kết quả các phương pháp định tính “Gần đây, kết quả nghiên cứu của các phương pháp định tính không mấy khả quan. ……Dữ liệu thu thập được bởi các nhà nghiên cứu thị trường ngày càng bị khách hàng của họ đặt vấn đề” (Rossi, Vriens). • Do sự phát triển của các phương pháp thống kê và hỗ trợ của các phần mềm máy tính (SPSS, EVIEWS, SAS, AMOS, STATA,..) • Tính tin cậy của các nghiên cứu định lượng.
 8. 8. Xu hướng nghiên cứu định lượng • Hầu hết các bài nghiên cứu đăng trên các tạp chí quốc tế (thuộc ISI) sử dụng NCĐL • Các chương trình đào tạo MBA, tiến sỹ các trường ĐH lớn phần lớn sử dụng NCĐL • Các ĐH Việt Nam cũng đang bắt nhịp xu hướng thế giới (các trường phía Nam). Các trường phía Bắc định hướng ở mức làm NCS tiến sỹ
 9. 9. THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG Cấu trúc ( IMRAD hoặc IMRAD+) • Giới thiệu (Introduction) • Tổng quan lý thuyết (Literature Review) • Phương pháp nghiên cứu (Method) • Kết quả và bàn luận (Results and Discussion) • Kết luận và kiến nghị (Conlusions and Recommendation)
 10. 10. Xác định vấn đề (C1) Cơ sở lý thuyết về vấn đề nghiên cứu (C2) Thu thập dữ liệuPhân tích dữ liệu (C4) Thiết lập mô hình nghiên cứu (C2 or 3) Kết luận hoàn thiện (C5) Thiết kế nghiên cứu (C3) Quy trình thực hiện (thông thường)
 11. 11. Giới thiệu Trả lời câu hỏi “Tại sao thực hiện nghiên cứu này?” • Lý do/tầm quan trọng của đề tài • Mục đích nghiên cứu • Câu hỏi nghiên cứu • Giới hạn phạm vi nghiên cứu • Cấu trúc luận văn (VN !) Giới thiệu
 12. 12. Tổng quan lý thuyết Tóm lược các lý thuyết, nghiên cứu có liên quan đến chủ đề • Giới thiệu về các biến mục tiêu nghiên cứu • Các cơ sở lý thuyết về các biến nghiên cứu • Các mô hình nghiên cứu về vấn đề • Tóm tắt một số kết quả nghiên cứu khác đã công bố Tổng quan lý thuyết
 13. 13. Phương pháp nghiên cứu Trả lời câu hỏi “Làm thế nào để thực hiện nghiên cứu” • Mô hình và các giả thuyết của nghiên cứu • Chọn mẫu và các phần tử • Bảng câu hỏi và cách lấy dữ liệu • Phương pháp phân tích dữ liệu Phương pháp nghiên cứu
 14. 14. Kết quả nghiên cứu và bàn luận • Trình bày các kết quả chính Lưu ý: không thảo luận hay nhận định gì về kết quả. Phần này chỉ thuần túy là thông tin. • Đưa ra những bàn luận, những phát hiện chính từ kết quả phân tích: Lưu ý: Không bàn luận “quá đà”, không thuần túy nhắc lại kết quả Kết quả nghiên cứu và bàn luận
 15. 15. Kết luận và kiến nghị • Kết luận về những kết quả chính (tùy trường). Chủ yếu là kết luận theo các câu hỏi nghiên cứu ban đầu. • Đưa ra những kiến nghị trên cơ sở dữ liệu nghiên cứu • Đưa ra ý nghĩa, đóng góp của nghiên cứu • Những hạn chế nghiên cứu • Hướng nghiên cứu cho các nghiên cứu tiếp theo Kết luận và kiến nghị
 16. 16. CÔNG CỤ NGHIÊN CỨU • Phần mềm SPSS Phần mềm thông dụng nhất để thực hiện các nghiên cứu trong quan trị kinh doanh, hữu ích cho các nghiên cứu xã hội học • Phần mềm AMOS Sử dụng giống SPSS nhưng ở mức cao hơn với các đánh giá dạng phân tích hiệp phương sai, phương trình cấu trúc tuyến tính • Phần mềm EViews Phần mềm chuyên về kinh tế lượng chủ yếu sử dụng các mô hình kinh tế lượng tài chính, dự báo • Phần mềm STATA, R… CÔNG CỤ NGHIÊN CỨU
 17. 17. Tài liệu tham khảo • Suanders.M, Lewis và Thornhill (2010), Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh, Nhà xuất bản Tài chính (dịch giả Nguyễn Văn Dung). • Nguyễn Đình Thọ (2011), Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh: Thiết kế và thực hiện, Nhà xuất bản Lao động – xã hội • Lê Văn Huy và Trương Trần Trâm Anh (2012), Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh, Nhà xuất bản Tài chính. • Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS – 2 tập – Nhà xuất bản Hồng Đức. • Nguyễn Quang Dong (2012), Kinh tế lượng, Nhà xuất bản ĐHKTQD Tiếng Anh: Tài liệu của Kothari (2004), phân tích dữ liệu đa biến của Hair et al (2006)

×