Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SIÊU ÂM KHỚP VAISIÊU ÂM KHỚP VAI ..
Bs :TRƯƠNG THỊ THANH THỦY
Lớp CHCĐHA khoa 13
1.GIẢI PHẨU
 Khớp vai
 Đai xoay: các cơ xoay và gân cơ xoay
 Những cơ dài của khớp vai có liên quan xa hơn
2.KỸ THUẬT K...
1. HÌNH ẢNH GIẢI PHẪU CỦA KHỚP VAI
XƯƠNG CÁNH TAY NHÌN TRƯƠC VÀ SAU
KHỚP Ổ CHẢO CÁNH TAY
TÚI HOAT DỊCH DƯỚI CƠ DENTA LÀ
TÚI HOẠT DỊCH LỚN NHẤT CƠ THỂ
• Ổ CHẢO XƯƠNG VAI ĐƯỢC LÀM SÂU
THÊM NHỜ...
CÁC CƠ XOAY CÁNH TAY
NHÌN TRƯƠC VÀ NHÌN SAU
muscles of rotator cuff
CƠ KHỚP VAI CHIA RA CÁC NHÓM:
CƠ NGẮN CỦA ĐAI XOAY:
CƠ...
CÁC CƠ XOAY CÁNH TAY NHÌN TỪ TRÊN
CƠ TRÊN GAI supraspinatus
DI TRÊN KHỚP VAI,DƯỚI MỎM CÙNG VAI VÀ CÁCH
MỎM NÀYBỞI TÚI THAN...
CƠ NHỊ ĐẦU CÁNH TAY biceps muscle
•ĐẦU DÀI CƠ NHỊ ĐẦU CÁNH TAY TÁCH
RA TỪ CỔ TRÊN Ổ CHẢO ĐI NGANG QUA
TRÊN CHỎM XƯƠNG CÁNH...
KHỚP Ổ CHẢO CÁNH TAY NHÌN
TRƯỚC VÀ NHÌN TỪ NGOÀI
•BAO KHỚP LỎNG LẺO BÁM VÀO ĐƯỜNG VIỀN
QUANH ỔCHẢO XƯƯNG VAI VÀ CHỎM XƯƠNG...
NHỮNG CƠ DÀI CỦA KHƠP VAI CÓ LIÊN QUAN XA HƠN
•CƠ DENTA
•ĐÀU DÀI CƠ TAM ĐẦU
CÁNH TAY
•CƠ NGỰC LỚN
•CƠ LƯNG RỘNG
•CƠ TRÒN L...
2.KỸ THUẬT KHÁM VÀ HÌNH ẢNH SIÊU ÂM BÌNH2.KỸ THUẬT KHÁM VÀ HÌNH ẢNH SIÊU ÂM BÌNH
THƯỜNGTHƯỜNG
 MỤC ĐÍCH:
-KIỂM TRA CÓ DỊC...
ĐẦU DÀI GÂN CƠ NHỊ ĐẦU CÁNH TAY
long head of the biceps tendont
•CẦN DI CHUYỂN CÁC MẶT CẮT ĐỂ NHẬN
RA RÃNH GÂN CƠ NHỊ ĐẦU,...
ĐẦU DÀI GÂN CƠ NHỊ ĐẦU
CÁNH TAY CẮT DỌC
long head of the biceps tendon
KHỚP CÙNG ĐÒN
Acromioclavicula joint
GÂN CƠ TRÊN GAI supraspinatus tendon
•Gân cơ trên gai và dưới gai bám vào phía
sau lồi củ lớn
•dầy khoãng 4 mm
GÂN CƠ DƯỚI GAI
Infraspinatus tendon
TÚI HOẠT DỊCH DƯỚI CƠ DENTA
Subdeltoid bursa
DÂY CHẰNG QUẠ- ĐÒN
Coracoclavicular ligament
GÂN CƠ DƯỚI VAI
Subscapularis tendon
•BÁM VÀO MẶT TRƯỚC LỒI CỦ
BÉ
•DẦY KHOÃNG 6MM
DÂY CHẰNG QUẠ -CÙNG VAI
Coracoacromial ligament
3.BỆNH LÝ3.BỆNH LÝ
A.BỆNH LÝ CỦA KHỚP VAI:
 DỊCH Ổ KHỚP (effusion)
-có ở mặt trước và mặt sau khớp
-SA:mặt cắt đầu dò ở p...
SỤN XƯƠNG
OSTEOCHONDROMAS
B.BỆNH LÝ CỦA GÂN ,CƠ KHỚP VAIB.BỆNH LÝ CỦA GÂN ,CƠ KHỚP VAI
 RÁCH GÂN:(tendon tear)
- Nn :lão hóa,dùng liệu pháp cortico...
1. ĐỨT GÂN:1. ĐỨT GÂN:
 ĐỨT GÂN HOÀN TOÀN:
-ĐỨT HOÀN TOÀN CÓ THỂ CHẨN ĐOÁN BẰNG CÁC KIỂM TRA VẬT LÝ
TRỪ KHI NHỮNG KIỂM TR...
GÂN CƠ DƯỚI GAI
Infraspinatus tendon
 ĐỨT TỪNG PHẦN:
-SA:
1. HÌNH ẢNH VÙNG GIẢM HỒI ÂM TRONG BỤNG GÂN ,HOẶC NƠI
GÂN BÁM VÀO
2. VỚI ĐẦU DÒ 7.5-10 MH CÓ THỂ THẤ...
2.VIÊM BAO GÂN:
A.VIÊM BAO GÂN CẤP
 THƯỜNG HAY GẶP ỞGÂN TAY,CỔ TAY,GỐI ,CHÂN VÀ CƠ
NHỊ ĐẦU
 NN:VIÊM BAO GÂN CẤP THƯỜNG D...
ĐẦU DÀI GÂN CƠ NHỊ ĐẦU CÁNH TAY
long head of the biceps tendont
•CẦN DI CHUYỂN CÁC MẶT CẮT ĐỂ NHẬN
RA RÃNH GÂN CƠ NHỊ ĐẦU,...
ĐẦU DÀI GÂN CƠ NHỊ ĐẦU
CÁNH TAY CẮT DỌC
long head of the biceps tendon
2. VIÊM GÂN:
-NN : DO SỰ VẬN ĐỘNG QUÁ SỨC VÀ NHỮNG CHẤN THƯƠNG NHỎ LẶP
LẠI ,HẦU HẾT LIÊN QUAN THỂ THAO VÀ HOẠT ĐỘNG NN
-BỆ...
3. VIÊM BAO HOẠT DỊCH :
 VIÊM CẤP : DỊCH LẤP ĐẦY TRONG BAO HOẠT DỊCH LÀM
PHỒNG LÊN VỚI ĐƯỜNG BỜ KHÔNG RÕ ,DỊCH BÊN TRONG ...
TÚI HOẠT DỊCH DƯỚI CƠ DENTA
Subdeltoid bursa
KHỚP CÙNG ĐÒN
Acromioclavicula joint
4. HẬU PHẪU :
-MỘT THỜI GIAN DÀI SAU KHI PHẪU THUẬT GÂN XONG THƯỜNG VẪN
TỒN TẠI VỚI ĐƯỜNG VIỀN QUANH KHÔNG RÕ VÀ CÁC SỢI G...
TÀI LIỆU THAM KHẢOTÀI LIỆU THAM KHẢO
Clinical anatomy.
Atlas. Frank H. Netter. MD
Ultrasound of joint muscle skeletal.
...
Siêu âm khớp vai bs thuy
Siêu âm khớp vai bs thuy
Siêu âm khớp vai bs thuy
Siêu âm khớp vai bs thuy
Siêu âm khớp vai bs thuy
Siêu âm khớp vai bs thuy
Siêu âm khớp vai bs thuy
Siêu âm khớp vai bs thuy
Siêu âm khớp vai bs thuy
Siêu âm khớp vai bs thuy
Siêu âm khớp vai bs thuy
Siêu âm khớp vai bs thuy
Siêu âm khớp vai bs thuy
Siêu âm khớp vai bs thuy
Siêu âm khớp vai bs thuy
Siêu âm khớp vai bs thuy
Siêu âm khớp vai bs thuy
Siêu âm khớp vai bs thuy
Siêu âm khớp vai bs thuy
Siêu âm khớp vai bs thuy
Siêu âm khớp vai bs thuy
Siêu âm khớp vai bs thuy
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 1 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 2 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 3 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 4 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 5 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 6 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 7 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 8 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 9 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 10 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 11 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 12 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 13 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 14 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 15 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 16 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 17 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 18 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 19 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 20 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 21 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 22 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 23 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 24 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 25 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 26 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 27 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 28 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 29 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 30 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 31 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 32 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 33 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 34 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 35 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 36 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 37 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 38 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 39 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 40 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 41 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 42 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 43 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 44 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 45 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 46 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 47 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 48 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 49 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 50 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 51 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 52 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 53 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 54 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 55 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 56 Siêu âm khớp vai bs thuy Slide 57
Upcoming SlideShare
Sieu am khop goi
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

23 Likes

Share

Download to read offline

Siêu âm khớp vai bs thuy

Download to read offline

Siêu âm khớp vai bs thuy

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Siêu âm khớp vai bs thuy

 1. 1. SIÊU ÂM KHỚP VAISIÊU ÂM KHỚP VAI .. Bs :TRƯƠNG THỊ THANH THỦY Lớp CHCĐHA khoa 13
 2. 2. 1.GIẢI PHẨU  Khớp vai  Đai xoay: các cơ xoay và gân cơ xoay  Những cơ dài của khớp vai có liên quan xa hơn 2.KỸ THUẬT KHÁM  Các mặt cắt  Khám đai xoay 3 .HÌNH ẢNH SIÊU ÂM BÌNH THƯỜNG 4. BỆNH LÝ  bệnh lý của khớp  bệnh lý của gân cơ và bao hoạt dịch
 3. 3. 1. HÌNH ẢNH GIẢI PHẪU CỦA KHỚP VAI XƯƠNG CÁNH TAY NHÌN TRƯƠC VÀ SAU
 4. 4. KHỚP Ổ CHẢO CÁNH TAY TÚI HOAT DỊCH DƯỚI CƠ DENTA LÀ TÚI HOẠT DỊCH LỚN NHẤT CƠ THỂ • Ổ CHẢO XƯƠNG VAI ĐƯỢC LÀM SÂU THÊM NHỜ SỤN VIỀN
 5. 5. CÁC CƠ XOAY CÁNH TAY NHÌN TRƯƠC VÀ NHÌN SAU muscles of rotator cuff CƠ KHỚP VAI CHIA RA CÁC NHÓM: CƠ NGẮN CỦA ĐAI XOAY: CƠ TRÊN GAI •CƠ CƠ DƯỚI GAI •TRÒN BÉ CAC CƠ BÁM VÀO CỦ LỚN XƯƠNG CÁNH TAY TỪ ĐỈNH TỚI NỀN •CƠ DƯƠI VAI BÁM VÀO CỦ BÉ XƯƠNG CÁNH TAY TẤT CẢ ĐỀU CÓ NGUYÊN ỦY BÁM VÀO XƯƠNG VAI
 6. 6. CÁC CƠ XOAY CÁNH TAY NHÌN TỪ TRÊN CƠ TRÊN GAI supraspinatus DI TRÊN KHỚP VAI,DƯỚI MỎM CÙNG VAI VÀ CÁCH MỎM NÀYBỞI TÚI THANH MAC DƯỚI MỎM CÙNG VAI.TÚI NÀY CHẠY TIẾP XUỐNG DƯỚI CƠ DENTA ĐẺ TẠO THÀNH TÚI THANH MẠC LỚN NHẤT CƠ THỂ CƠ TRÊN GAI THỰC HIỆN CÁC ĐỌNG TÁC: •DẠNG XƯƠNG CÁNH TAY TRÊN XƯƠNG VAI NẾU GÂN NÀY BỊ RÁCH DO CHẤN THƯƠNG ,BN KHÔNG THỂ CHỦ ĐỘNG DANG KHỚP VAI VÀ PHẢI NGHIÊNG NGƯỜI VỀ PHÍA TỔN THƯƠNG ĐỂ TRỌNG LỰC LÀM ĐU ĐƯA CHI TRÊN THỤ ĐỘNG •VIÊM GÂN CƠ TRÊN GAI KHỚP VAI BỊ ĐAU TRONG MỘT CUNG CHUYỂN ĐỘNG TỪ 60-120.TRONG TẦM CỬ ĐỌNG NÀY ,GÂN CƠ CỌ XÁT VÀO MỎM CÙNG VAI BEN TRÊN
 7. 7. CƠ NHỊ ĐẦU CÁNH TAY biceps muscle •ĐẦU DÀI CƠ NHỊ ĐẦU CÁNH TAY TÁCH RA TỪ CỔ TRÊN Ổ CHẢO ĐI NGANG QUA TRÊN CHỎM XƯƠNG CÁNH TAY •ĐẦU GÂN NÀY THƯC SỰ NẰM TRONG BAO KHỚP MẶC DÙ ĐƯỢC MÀNG HOẠT DỊCH BAO QUANH NHƯ NẰM TRONG MỘT ỐNG
 8. 8. KHỚP Ổ CHẢO CÁNH TAY NHÌN TRƯỚC VÀ NHÌN TỪ NGOÀI •BAO KHỚP LỎNG LẺO BÁM VÀO ĐƯỜNG VIỀN QUANH ỔCHẢO XƯƯNG VAI VÀ CHỎM XƯƠNG CÁNH TAY,KÉO DÀI XUỐNG DƯỚI ĐỂ BÁM VÀO MẶT TRONG CỔ PHẪU THUẬT •BAO KHỚP LÓT BỞI MÀNG HOẠT DỊCH,MÀNG NÀY BỌC QUANH GÂN CỦA ĐẦU DÀI CƠ NĐCT KHI GÂN NÀY ĐI QUA KHỚP VAI VÀ THÔNG VỚI TÚI THANH MẠC CƠ DƯỚI VAI BAO GÂN CỦA CÁC CƠ NGẮN VÙNG VAI BAO PHỦ VÀ HÒA LẪN VỚI TẤT CẢ CÁC MẶT CỦA BAO KHỚP VAI TRỪ MẶT DƯỚI
 9. 9. NHỮNG CƠ DÀI CỦA KHƠP VAI CÓ LIÊN QUAN XA HƠN •CƠ DENTA •ĐÀU DÀI CƠ TAM ĐẦU CÁNH TAY •CƠ NGỰC LỚN •CƠ LƯNG RỘNG •CƠ TRÒN LỚN
 10. 10. 2.KỸ THUẬT KHÁM VÀ HÌNH ẢNH SIÊU ÂM BÌNH2.KỸ THUẬT KHÁM VÀ HÌNH ẢNH SIÊU ÂM BÌNH THƯỜNGTHƯỜNG  MỤC ĐÍCH: -KIỂM TRA CÓ DỊCH TRONG KHỚP VAI HAY KHÔNG, - TÌM RA TỔN THƯƠNG KHI THAY ĐỎI TƯ THẾ BỆNH NHÂN  KỸ THUẬT -DÙNG ĐẦU DÒ LINEAR 7.5-10MHZ -CÁC MẶT CẮT AXIAL, CORONAL,SAGITAL,SO SÁNH 2 BÊN -DI CHUYỂN CÁC MẶT CẮT TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI ,TỪ TRƯỚC RA SAU
 11. 11. ĐẦU DÀI GÂN CƠ NHỊ ĐẦU CÁNH TAY long head of the biceps tendont •CẦN DI CHUYỂN CÁC MẶT CẮT ĐỂ NHẬN RA RÃNH GÂN CƠ NHỊ ĐẦU,NƠI BÁM CỦA CƠ NHỊ ĐẦU
 12. 12. ĐẦU DÀI GÂN CƠ NHỊ ĐẦU CÁNH TAY CẮT DỌC long head of the biceps tendon
 13. 13. KHỚP CÙNG ĐÒN Acromioclavicula joint
 14. 14. GÂN CƠ TRÊN GAI supraspinatus tendon •Gân cơ trên gai và dưới gai bám vào phía sau lồi củ lớn •dầy khoãng 4 mm
 15. 15. GÂN CƠ DƯỚI GAI Infraspinatus tendon
 16. 16. TÚI HOẠT DỊCH DƯỚI CƠ DENTA Subdeltoid bursa
 17. 17. DÂY CHẰNG QUẠ- ĐÒN Coracoclavicular ligament
 18. 18. GÂN CƠ DƯỚI VAI Subscapularis tendon •BÁM VÀO MẶT TRƯỚC LỒI CỦ BÉ •DẦY KHOÃNG 6MM
 19. 19. DÂY CHẰNG QUẠ -CÙNG VAI Coracoacromial ligament
 20. 20. 3.BỆNH LÝ3.BỆNH LÝ A.BỆNH LÝ CỦA KHỚP VAI:  DỊCH Ổ KHỚP (effusion) -có ở mặt trước và mặt sau khớp -SA:mặt cắt đầu dò ở phía trước : mặt trứơc có lớp dịch không hồi âm là hình ảnh quan trọng -không đánh giá được trật khớp  ĐO DẠC SỰ DI LỆCH -CT -So sánh 2 bên  U SỤN XƯƠNG (osteochondromas) -LS:đau, phát triển nhanh sau thời kỳ tăng trưởng của xương ,có thể là ác tính ,hiếm . -SA:vòng sụn(là vùng giảm âm bao quanh vùng tăng âm của xương) dầy >1cm là nghi ngờ cần sinh thiết. -Arthrography và MRI được lựa chọn
 21. 21. SỤN XƯƠNG
 22. 22. OSTEOCHONDROMAS
 23. 23. B.BỆNH LÝ CỦA GÂN ,CƠ KHỚP VAIB.BỆNH LÝ CỦA GÂN ,CƠ KHỚP VAI  RÁCH GÂN:(tendon tear) - Nn :lão hóa,dùng liệu pháp corticoid ,các bệnh hệ thống:VĐKDT,Lupus ban đỏ , đái đường ,gut -Rách gân hoàn toàn (complete tear) -Rách gân không hoàn toàn (Incomplex tear )  VIÊM GÂN (tendinitis )  VIÊM BAO GÂN(Tenosynovitis) -Viêm bao gân mạn tính -Viên bao gân cấp tính  VIÊM BAO HOẠT DỊCH(Bursitis)  HẬU PHẪU(Post-operative)  U GÂN VÀ GIẢ U (Tumours and pseudotumours)
 24. 24. 1. ĐỨT GÂN:1. ĐỨT GÂN:  ĐỨT GÂN HOÀN TOÀN: -ĐỨT HOÀN TOÀN CÓ THỂ CHẨN ĐOÁN BẰNG CÁC KIỂM TRA VẬT LÝ TRỪ KHI NHỮNG KIỂM TRA NÀY KHÔNG TIẾN HÀNH ĐƯỢC DO SỰ NHIỄM TRÙNG. -SA : 1. DÀY LÊN KHÔNG ĐỀU CỦA GÂN CƠ 2. Ổ DỊCH MÁU GIẢM HỒI ÂM(HOẶC CỤC MÁU ĐÔNG) NẰM GIỮA PHẦN ĐỨT ,HOẶC MÔ CƠ BỊ U HẠT(GRANULOMATOUS TISSUE)DỰA VÀO GĐ TỔN THƯƠNG. 3. TRƯỜNG HỢP PHẪU THUẬT XƯƠNG GÃY MỞ THÁO RA HOÀN TOÀN :CÓ THỂ THẤY ĐƯỢC VỚI VÙNG TĂNG ÂM Ở TRUNG TÂM VÀ BÓNG LƯNG BẨN
 25. 25. GÂN CƠ DƯỚI GAI Infraspinatus tendon
 26. 26.  ĐỨT TỪNG PHẦN: -SA: 1. HÌNH ẢNH VÙNG GIẢM HỒI ÂM TRONG BỤNG GÂN ,HOẶC NƠI GÂN BÁM VÀO 2. VỚI ĐẦU DÒ 7.5-10 MH CÓ THỂ THẤY ĐƯỢC CÁC SỢI GÂN. 3. CẦN XOAY ĐẦU DÒ THEO 3 CHIỀU ĐỂ KHẲNG ĐỊNH LÀ ĐỨT GÂN HOÀN TOÀN HAY KHÔNG 4. TC CHÍNH: -VÙNG GÂN MỎNG VÀ KHÔNG LIÊN TỤC -VÙNG TĂNG ÂM Ở TRUNG TÂM DO SỰ CO RÚT Ở 2 ĐẦU GÂN ĐỨT.  CHẨN ĐOÁN SỚM CỦA ĐỨT GÂN KHÔNG HOÀN TOÀN SẼ GỢI Ý NHỮNG LIỆU PHÁP ĐIỀU TRỊ CHÍNH XÁC,NGHIÊM NGẶT VÀ NGĂN CHẶN SỰ ĐỨT GÂN HOÀN TOÀN XẢY RA.  THỈNH THOẢNG CÓ THỂ KHÓ PHÂN BIỆT ĐƯỢC GIỬA VÙNG TRUNG TÂM CỦA PHẦN BỊ ĐỨT VÀ VÙNG PHÙ NỀ ECHO NGHÈO TRONG NHỮNG GÂN BỊ VIÊM.
 27. 27. 2.VIÊM BAO GÂN: A.VIÊM BAO GÂN CẤP  THƯỜNG HAY GẶP ỞGÂN TAY,CỔ TAY,GỐI ,CHÂN VÀ CƠ NHỊ ĐẦU  NN:VIÊM BAO GÂN CẤP THƯỜNG DO CHẤN THƯƠNG HOẶC NHIỄM TRÙNG.VBG MƯNG MỦ CẦN ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN SỚM CÀNG TỐT VÌ NGUY CƠ CỦA SỰ LAN RỘNG TRONG BAO GÂN.  SA: -DỊCH TRONG MÀNG GÂN -HỒI ÂM BÊN TRONG CÓ THỂ LỢN CỢN DO CÓ MỦ (GẶP TRONG NHIỄM TRÙNG NHƯNG KHÔNG THƯỜNG XUYÊN)=>CHẨN ĐOÁN SỰ THOÁI LUI LÀ CẦN THIẾT ĐẺ LOẠI TRỪ SỰ NHIỄM TRÙNG LAN RỘNG B.VIÊM BAO GÂN MẠN :  SA: -ĐƯỜNG VIỀN DÀY CỦA BAO HOẠT DỊCH -THƯỜNG CÓ ÍT DỊCH XUNG QUANH . NHIỂM TRÙNG
 28. 28. ĐẦU DÀI GÂN CƠ NHỊ ĐẦU CÁNH TAY long head of the biceps tendont •CẦN DI CHUYỂN CÁC MẶT CẮT ĐỂ NHẬN RA RÃNH GÂN CƠ NHỊ ĐẦU,NƠI BÁM CỦA CƠ NHỊ ĐẦU
 29. 29. ĐẦU DÀI GÂN CƠ NHỊ ĐẦU CÁNH TAY CẮT DỌC long head of the biceps tendon
 30. 30. 2. VIÊM GÂN: -NN : DO SỰ VẬN ĐỘNG QUÁ SỨC VÀ NHỮNG CHẤN THƯƠNG NHỎ LẶP LẠI ,HẦU HẾT LIÊN QUAN THỂ THAO VÀ HOẠT ĐỘNG NN -BỆNH HỌC : SỰ THOÁI HÓA CỦA MÔ LIÊN KẾT ,SỰ PHÙ NỀ VÀ TĂNG NHANH HỆ MẠCH MÁU GÂY RA SỰ GIA TĂNG THỂ TÍCH CỦA GÂN,CÓ THỂ CHỈ VIÊM GÂN KHU TRÚ MỘT VÙNG. -VIÊM QUANH BAO GÂN LÀ ĐẶC TÍNH CỦA NHIỄM TRÙNG . -SA: – VIÊM GÂN CẤP : GIẢM HỒI ÂM VÀ MỒ ĐƯỜNG BỒ CỦA BAO GÂN,TĂNG THỂ TÍCH CỦA GÂN – VIÊM GÂN MẠN: ĐƯỜNG BỜ MẤP MÔ KHÔNG ĐỀU ,VÔI HÓA TRONG GÂN – TUY NHIÊN XQ MÔ MỀM CHO THẤY HÌNH DÁNG VÀ KÍCH CỖ MÔ MỀM TỐT HƠN
 31. 31. 3. VIÊM BAO HOẠT DỊCH :  VIÊM CẤP : DỊCH LẤP ĐẦY TRONG BAO HOẠT DỊCH LÀM PHỒNG LÊN VỚI ĐƯỜNG BỜ KHÔNG RÕ ,DỊCH BÊN TRONG LỢN CỢN HỒI ÂM.  VIÊM MẠN : LẮNG ĐỌNG CANXI TRONG BAO GÂN
 32. 32. TÚI HOẠT DỊCH DƯỚI CƠ DENTA Subdeltoid bursa
 33. 33. KHỚP CÙNG ĐÒN Acromioclavicula joint
 34. 34. 4. HẬU PHẪU : -MỘT THỜI GIAN DÀI SAU KHI PHẪU THUẬT GÂN XONG THƯỜNG VẪN TỒN TẠI VỚI ĐƯỜNG VIỀN QUANH KHÔNG RÕ VÀ CÁC SỢI GÂN HỔN TẠP KHÔNG ĐỒNG NHẤT . -NỐT VÔI HÓA KHÔNG THƯỜNG XUYÊN THẤY ĐƯỢC. -THỈNH THOẢNG SA CÓ THỂ THẤY ĐƯƠC ĐƯỜNG KHÂU VỚI SỢI CHỈ TỔNG HỢP. -SỰ ĐỨT GÂN LẠI CÓ THỂ PHÁT HIỆN ĐƯỢC BỞI HÌNH ẢNH MẤT LIÊN TỤC CỦA CÁC SỢI GÂN. 5.U GÂN VÀ GIẢ U GÂN : -U PHÁT TRIỂN TỪ GÂN VÀ BAO GÂN RẤT HIẾM.BAO GỒM CÁC LOẠI U :U TẾ BÀO KHỔNG LỒ VÀ U SỤN.NHỮNG NODULES TRONG GÂN Ở NHỮNG BỆNH NHÂN BỊ VĐKDT VÀ BỆNH NHÂN TĂNG CHOLESTEROL MÁU ĐƯỢC MÔ TẢ LÀ NHỮNG KHỐI GIÁM HỒI ÂM. SA:TÚI DỊCH HÌNH OVAL NẰM GẦN GAN ,CÓ THỂ CÓ HỒI ÂM BÊN TRONG NANG HOẶC DỊCH NHẦY GIỐNG U ĐẶC GIẢM HỒI ÂM.
 35. 35. TÀI LIỆU THAM KHẢOTÀI LIỆU THAM KHẢO Clinical anatomy. Atlas. Frank H. Netter. MD Ultrasound of joint muscle skeletal. Textbook of diagnostic Ultrasonography. Volume two. Mosby.
 • huynguyen873

  Jul. 28, 2020
 • DungThai3

  Dec. 24, 2019
 • chinhlaanh123

  Aug. 4, 2019
 • sonnampham77

  Jun. 5, 2019
 • lehieu54943600

  Jul. 12, 2018
 • AnhVn33

  Jun. 12, 2018
 • hoangphuong45

  May. 9, 2018
 • LinhLinh302

  Nov. 24, 2017
 • phuongnammvg

  Sep. 14, 2017
 • PhanMinhHiu1

  Aug. 19, 2017
 • NguyenBichnguyet1

  Apr. 18, 2017
 • VTon10

  Apr. 7, 2017
 • letrung13091990

  Jan. 18, 2017
 • HiuVVn

  Dec. 27, 2016
 • quanganhl2

  Dec. 4, 2016
 • drmaitho85

  Nov. 30, 2016
 • HangHoang14

  Nov. 11, 2016
 • QuangAnhPham

  Aug. 28, 2016
 • QuVng2

  Aug. 15, 2016
 • SiGi1

  Jul. 26, 2016

Siêu âm khớp vai bs thuy

Views

Total views

9,000

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

12

Actions

Downloads

199

Shares

0

Comments

0

Likes

23

×