Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Leko se7 nhung-thu-thuat-hay-trong-office-2013
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

10

Share

Download to read offline

Thoái hóa khớp bàn –cổ tay

Download to read offline

Thoái hóa khớp bàn –cổ tay

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Thoái hóa khớp bàn –cổ tay

 1. 1. Thoái hóa kh p bàn –c tayớ ổ
 2. 2. Thoái hóa kh p bàn tayớ Bi u hi n tri u ch ng:ể ệ ệ ứ  N : 26%, nam : 12 % , tu i > 70ữ ổ Bi u hi n trên X quang :ể ệ  N : 67 % , nam 55%ữ  Bàn ngón 1 ( rhizarthrose) : 8% dân số  Thoái hóa liên đ t g n (IPP): 20%ố ầ  Thoái hóa liên đ t xa (IPD): 5%ố
 3. 3. Thoái hóa bàn ngón 1  Thoái hóa kh p x Thuy n – c tay ( ngón cái)ớ ề ổ  N ti n mãn kinhữ ề Nguyên nhân:  vô căn  gãy cũ x ng vùng đáy ngón 1ươ
 4. 4. Thoái hóa bàn ngón 1  Thoái hóa kh p x Thang – c tayớ ổ  N ti n mãn kinhữ ề  Nguyên nhân:  -vô căn  - gãy cũ x ng vùng đáy ngón 1ươ  T th ch p :ư ế ụ
 5. 5. Thoái hóa bàn ngón 1 Tiêu chu n đúng k thu t:ẩ ỹ ậ - Các x ng ph : “ m t chim cú”ươ ụ ắ -- chúng ch ng lên nhau, và kh p hình ch Vồ ớ ữ
 6. 6. Thoái hóa bàn ngón 1 Tiêu chu n ch n đoán x quang:ẩ ẩ  H p khe kh pẹ ớ  Gai x ng, x x ngươ ơ ươ  Khuy t b x ngế ờ ươ  X x ngơ ươ
 7. 7. Thoái hóa bàn ngón 1  Gai x ng x Thangươ ở
 8. 8. Thoái hóa bàn ngón 1  Gai x ng x Thangươ ở Di n ti n sau 3 năm :ễ ế  H p khe kh pẹ ớ  X x ng d i s nơ ươ ướ ụ  Khuy t x ng to x Thangế ươ ở và đáy ngón 1
 9. 9. Thoái hóa bàn ngón 1 Di n ti n sau 12 năm:ễ ế  D u hi u loãng x ngấ ệ ươ  x Thangở  Osteochondromatose Th phátứ Bi n ch ng :ế ứ  Bán tr t kh p bàn-ngón 1ậ ớ
 10. 10. Thoái hóa kh p Thang-Thê-ớ Thuy nề  Th ng k t h p v i thoái hóa Thang –bàn ngón 1ườ ế ợ ớ  Th ng có hiên t ng “l ng đ ng các tinh th calci”ườ ươ ắ ọ ể  Bi n ch ng : viên gân g p ngónế ứ ậ  Tiêu chu n ch n đoán : t/c chungẩ ẩ
 11. 11. Thoái hóa kh p Thang-Thê-ớ Thuy nề Giai đo n đ uạ ầ  Ch a có bi u hi n trên phimư ệ ệ  Lâm sàng có th bi u hi nể ể ệ = viêm bao ho t d ch =siêu âmạ ị = Viêm gân g p = siêu âmậ
 12. 12. Thoái hóa kh p Thang-Thê-ớ Thuy nề -X x ng d i s nơ ươ ướ ụ -H p hoàn toàn kheẹ kh p TTTớ
 13. 13. Thoái hóa kh p Thang-Thê-ớ Thuy nề -H p hoàn toàn khe kh p TTTẹ ớ -X x ng d i s nơ ươ ướ ụ -Bi n ch ngế ứ Viêm Gân g pậ
 14. 14. Thoái hóa liên đ t xaố  Th ng g p, n : 40- 60 tu iườ ặ ữ ổ  N i c c u nh hai bên hông ngón tay ( n tổ ụ ỏ ố Heberden) = do gai nén+ d y bao ho t d chầ ạ ị  Có nh ng đ t viêm kh pữ ợ ớ  Hai bên , đ i x ngố ứ  Ngón 2 & 4  Di n bi n +> c ng kh pễ ế ứ ớ
 15. 15. Thoái hóa liên đ t xaố V trí th ng bị ườ ị V trí hi m bị ế ị
 16. 16. Thoái hóa liên đ t xaố X Quang Giai đo n đ uạ ầ : “ kín đáo”  H p nh khe kh pẹ ẹ ớ  H i bi n d ng đ u ngón 2ơ ế ạ ầ g/đ di n ti nễ ế :  X x ng , khuy t x ng ,gai x ngơ ươ ế ươ ươ
 17. 17. Thoái hóa liên đ t xaố X Quang Giai đo n mu nạ ộ = th “khuy t x ng”ể ế ươ  H p toàn b khe kh pẹ ộ ớ  Khuy t x ng trung tâmế ươ  Bi n d ng đáy x bàn 3ế ạ  X x ng , gai x ngơ ươ ươ  Ch n đoán phân bi tẩ ệ : viêm kh p V y n nớ ẩ ế
 18. 18. Phân bi t gi aệ ữ thoái hóa liên đ t xa & V yố ẩ n nế TH liên đ txa TH liên đ t xa Th / V y n nố ố ẩ ế g/đ đ u th khuy tầ ể ế Ch n đoán phân bi t d a vào v trí c a t n th ng khuy t x ngẩ ệ ự ị ủ ổ ươ ế ươ
 19. 19. Thoái hóa liên đ t xaố TH liên đ t xa ngón 1:ố - H p khe kh p, x x ng , bán tr t kh pẹ ớ ơ ươ ậ ớ Gai x ng ngón 1 th y rõ trên phim nghiêngươ ấ
 20. 20. Thoái hóa liên đ t xaố H p g n hoàn toàn khe kh pẹ ầ ớ Khuy t x ng d i s n +++ế ươ ướ ụ vùng trung tâm
 21. 21. Thoái hóa liên đ t xaố Siêu Âm Gai x ngươ Tràn d chị D y bao ho t d chầ ạ ị
 22. 22. Thoái hóa liên đ t g nố ầ  Ít g p h n thoái hóa liên đ t xaặ ơ ố  K t h p v i thoái hóa liên đ t xa 30%ế ợ ớ ố  N t nh hai bên ( n t Bouchat)ố ỏ ố  Ch nh h ng m t ho c vài kh pỉ ả ườ ộ ặ ớ  Ít đ l i bi n ch ngể ạ ế ứ
 23. 23. Thoái hóa liên đ t g nố ầ X Quang  Xu t hi n mu nấ ệ ộ  Khuy t b x ng g n n i bám c a dâyế ờ ươ ầ ơ ủ ch ngằ  Viêm bao ho t d ch (+/_)ạ ị  Hình nh # viêm đa kh p d ng th p, v y n nả ớ ạ ấ ẩ ế
 24. 24. Thoái hóa liên đ t g nố ầ H p khe kh pẹ ớ Khuy t x ng ( b bên)ế ươ ờ
 25. 25. Thoái hóa kh p c tayớ ổ  Ít g p h n Thoái hóa bàn –ngónặ ơ  Th ng sau ch n th ng:ườ ấ ươ - bong gân - g y x ngẫ ươ - Ho i t x c tayạ ử ổ
 26. 26. Thoái hóa kh p c tayớ ổ Di ch ng g y x ng Cứ ẫ ươ ả H p khe kh p Móc- Nguy tẹ ớ ệ
 • TrNg66

  Sep. 10, 2021
 • chinhlaanh123

  Jan. 15, 2020
 • CmLvn2

  Apr. 24, 2019
 • JohnnyNguyen61

  Apr. 23, 2019
 • HaNguyen66

  May. 23, 2018
 • denui2325

  Apr. 27, 2018
 • EmCii1

  Apr. 19, 2018
 • TuanAnhNguyen119

  Nov. 9, 2017
 • KieuKendy

  Aug. 6, 2017
 • BsLChin

  May. 25, 2017

Thoái hóa khớp bàn –cổ tay

Views

Total views

442

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

16

Shares

0

Comments

0

Likes

10

×