Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TIẾP CẬN HÌNH ẢNH HỌC SỌ
NÃO
BS. CAO THIÊN TƯỢNG
KHOA CĐHA-BVCR
CÁC VẤN ĐỀ
• 1. Tuổi bệnh nhân? Bệnh sử?
• 2. Những thay đổi sau chấn thương các cấu trúc
mô mềm: bầm máu/u?
• 3. Đường bờ...
• 5. Có tắc nghẽn dòng dịch não tủy (não úng thủy tắc
nghẽn) hoặc các dấu hiệu phù não (= xóa các rãnh) không?
• 6. Bất đố...
• 9. Chất trắng cạnh não thất và vỏ não có giới
hạn rõ và không rõ? tổn thương khu trú hoặc phù?
• 10. Hạch nền và bao tro...
Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não
• Định vị giải phẫu
-Hình sagittal
Xoang tĩnh mạch dọc trên
Thể chai
Vùng yên
Clivus...
Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não
• Định vị giải phẫu
-Hình sagittal
Xoang tĩnh mạch dọc trên
Thể chai
Vùng yên
Clivus...
Huyết khối xoang tĩnh mạch dọc trên
• Mất nước
• Hội chứng cận u có tăng đông
• Gây tê tủy sống
• Sau sinh
Huyết khối xoang tĩnh mạch dọc
trên
Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não
• Định vị giải phẫu
-Hình sagittal
Xoang tĩnh mạch dọc trên
Thể chai
Vùng yên
Clivus...
Gliomatosis cerebri
Gliomatosis cerebri: Thâm nhiễm 2 hoặc nhiều hơn hai thùy não
Astrocytoma thể chai lan tỏa
“glioma hình cánh bướm ”
Astrocytoma thể chai lan tỏa
“glioma hình cánh bướm ”
Tổn thương thể chai
Glioblastoma: hoại tử
trung tâm
Lymphoma nguyên
phát: tăng đậm độ
Lymphoma: tăng đậm độ
Lymphoma CNS nguyên phát
FLAIR
T2W
T1W + Gd
Hàm lượng nước thấp … khuếch tán hạn chế
Lymphoma CNS bệnh học vi
thể
• MẬT ĐỘ TẾ BÀO CAO
• Thâm nhiễm quanh mạch
• Tăng các sợi RETICULIN
• Tỉ lệ nhân/bào tương c...
U tế bào màu xanh tròn nhỏ
Thâm nhiễm quanh mạch
Rimphoma
Rimphoma
Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não
• Định vị giải phẫu
-Hình sagittal
Xoang tĩnh mạch dọc trên
Thể chai
Vùng yên
Clivus...
Bất sản thể chai
Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não
• Định vị giải phẫu
-Hình sagittal
Xoang tĩnh mạch dọc trên
Thể chai
Vùng yên
Clivus...
Adenoma tuyến yên
• Người lớn
• Microadenoma
- < 10mm
- Nằm hoàn toàn bên trong tuyến
- Triệu chứng Nội tiết
*Prolactinoma...
Macroadenoma tuyến yên
Xuất huyết tuyến yên
Met hemoglobine
ở vùng yên
Macroadenoma
tuyến yên
Xuất huyết tuyến yên
David và Goliath
• Goliath bị Gigantism và/hoặc acromegaly?
• Goliath là người “khổng lồ”
• Ông ta tức giận do đau đầu và ...
Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não
• Định vị giải phẫu
-Hình sagittal
Xoang tĩnh mạch dọc trên
Thể chai
Vùng yên
Clivus...
U sọ hầu-sáng trên T1W
Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não
• Định vị giải phẫu
-Hình sagittal
Xoang tĩnh mạch dọc trên
Thể chai
Vùng yên
Clivus...
Chordoma
Khối choán chỗ
clivus
Hủy xương
trên đường
giữa
Chordoma
Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não
• Định vị giải phẫu
-Hình sagittal
Xoang tĩnh mạch dọc trên
Thể chai
Vùng yên
Clivus...
Gãy lún sọ
Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não
• Định vị giải phẫu
-Hình sagittal
Xoang tĩnh mạch dọc trên
Thể chai
Vùng yên
Clivus...
Máu tụ ngoài màng cứng nhỏ, không thoát
vị, có thể điều trị bảo tồn
Nụ cười ở bể củ não sinh tư
Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não
• Định vị giải phẫu
-Hình sagittal
Xoang tĩnh mạch dọc trên
Thể chai
Vùng yên
Clivus...
Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não
• Định vị giải phẫu
-Hình sagittal
Xoang tĩnh mạch dọc trên
Thể chai
Vùng yên
Clivus...
Phình động mạch nội sọ
Phình động mạch nội sọ
Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não
• Định vị giải phẫu
-Hình sagittal
Xoang tĩnh mạch dọc trên
Thể chai
Vùng yên
Clivus...
Bắt quang khoang dưới nhện
bắt quang màng mềm
Lan theo dịch não tủy
Viêm màng não carcinoma
Ngoằn ngoèo-hồi não
Viêm màng não Viêm não
Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não
• Định vị giải phẫu
-Hình sagittal
Xoang tĩnh mạch dọc trên
Thể chai
Vùng yên
Clivus...
Viêm não herpes
Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não
• Định vị giải phẫu
-Hình sagittal
Xoang tĩnh mạch dọc trên
Thể chai
Vùng yên
Clivus...
Tai biến mạch máu não
tiến triển sau 3 ngày
Ngày 1
Xóa
rãnh
Ngày 3
Giảm đậm độ
Dấu hiệu “ribon thùy đảo’
Nhồi máu não
MCA
2 giờ 4 giờ
DWI ADC Nhồi máu mạn
Động mạch não trước
Nhồi máu động mạch não sau
Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não
• Định vị giải phẫu
-Hình sagittal
Xoang tĩnh mạch dọc trên
Thể chai
Vùng yên
Clivus...
Tổn thương vỏ não dạng hình chêm
PD T1W
DNET
Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não
• Định vị giải phẫu
-Hình sagittal
Xoang tĩnh mạch dọc trên
Thể chai
Vùng yên
Clivus...
Thiếu oxy não trong phẫu thuật
Thiếu oxy não trong phẫu thuật
Thiếu máu chất xám-trắng, chẩm và hạch nền
Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não
• Định vị giải phẫu
-Hình sagittal
Xoang tĩnh mạch dọc trên
Thể chai
Vùng yên
Clivus...
34 tuổi, hôn mê
Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não
• Định vị giải phẫu
-Hình sagittal
Xoang tĩnh mạch dọc trên
Thể chai
Vùng yên
Clivus...
Xơ cứng rải rác
các tổn thương nhỏ hình oval vuông góc não thất
Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não
• Định vị giải phẫu
-Hình sagittal
Xoang tĩnh mạch dọc trên
Thể chai
Vùng yên
Clivus...
Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não
• Định vị giải phẫu
-Hình sagittal
Xoang tĩnh mạch dọc trên
Thể chai
Vùng yên
Clivus...
Toxoplasmosis
Khối đồi thị trái,
đậm độ thấp, tăng
đậm độ viền, giảm
tín hiệu viền trên
T2W, bắt quang
viền tròn, trơn lán...
Toxoplasmosis
Toxoplasmosis: đóng vôi sau điều trị
Tổn thương co kéo, giảm phù, đóng vôi
Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não
• Định vị giải phẫu
-Hình sagittal
Xoang tĩnh mạch dọc trên
Thể chai
Vùng yên
Clivus...
Lymphoma CNS
71 tuổi HIV
Khối giảm tín hiệu
cuống tiểu não
giữa phải, thùy
đảo trái và đồi thị
trái có phù xung
quanh
T1W ...
Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não
• Định vị giải phẫu
-Hình sagittal
Xoang tĩnh mạch dọc trên
Thể chai
Vùng yên
Clivus...
Ngộ độc và chuyển hóa
• Nội sinh
-Toan Xeton đái tháo đường
-Hôn mê hạ đường huyết
• Phơi nhiễm chất độc ngoại sinh
-CO
-M...
Ngộ độc CO: chọn lọc nhân cầu nhạt
Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não
• Định vị giải phẫu
-Hình sagittal
Xoang tĩnh mạch dọc trên
Thể chai
Vùng yên
Clivus...
Đau đầu mạn tính
Não thất > rãnh não
Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não
• Định vị giải phẫu
-Hình sagittal
Xoang tĩnh mạch dọc trên
Thể chai
Vùng yên
Clivus...
Cysticercosis não thất III
Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não
• Định vị giải phẫu
-Hình sagittal
Xoang tĩnh mạch dọc trên
Thể chai
Vùng yên
Clivus...
Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não
• Định vị giải phẫu
-Hình sagittal
Xoang tĩnh mạch dọc trên
Thể chai
Vùng yên
Clivus...
U màng não trong não thất
Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não
• Định vị giải phẫu
-Hình sagittal
Xoang tĩnh mạch dọc trên
Thể chai
Vùng yên
Clivus...
Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não
• Các đặc điểm hình thái
-Hiệu ứng choán chỗ
Có
Ít
Không
-Bất thường tín hiệu chất t...
Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não
• Các đặc điểm hình thái
-Hiệu ứng choán chỗ
Có
Ít
Không
-Bất thường tín hiệu chất t...
Các hội chứng thoát vị não
THOÁT VỊ NÃO
• Là sự đẩy lệch nhu mô não bình thường ngang
qua hoặc xiuyên qua các vùng ở vị trí khác do
hiệu ứnh choán ch...
1. Thoát vị qua lều tiểu não.
2. Thoát vị dưới liềm não.
3. Thoát vị qua lỗ chẩm
4. Thoát vị cánh xương bướm hoặc xương
bư...
Thoát vị qua lều tiểu não
• -Thoát vị hướng lên
• -Thoát vị hướng xuống.
Thoát vị qua lều tiểu não hướng xuống
LÂM SÀNG HÌNH ẢNH BIẾN CHỨNG
Dãn đồng tử cùng
bên
Liệt ½ người đối bên
Rộng sừng thá...
Rộng bể quanh
cuống não đồng
bên
Rộng sừng
thái dương
đối bên
Rộng bể trước cầu não
đồng bên
Thoát vị qua lều tiểu não hướng xuống
Thoát vị móc
Bình thường –
hình ngôi sao 6
cánh
Thoát vị móc
coronal
Biến chứng
Xuất huyết Duret
Biến chứng
Xuất huyết Duret
Biến chứng
Nhồi máu vùng chẩm
Thoát vị qua lều tiểu não hướng lên
LÂM SÀNG HÌNH ẢNH BIẾN CHỨNG
Buồn nôn
Nôn mửa
Mất ý thức
Hình ảnh con
quay của thân nã...
Hình ảnh
“con quay”
Hẹp bể
quanh
cuống
não
Mất “nụ cười”
Biến chứng
Não úng thủy
Thoát vị cánh xương bướm-xương
bướm
LÂM SÀNG HÌNH ẢNH BIẾN CHỨNG
Không
Thường liên quan
với các kiểu thoát
vị khác
Đẩy lệc...
Thoát vị dưới liềm não
LÂM SÀNG HÌNH ẢNH BIẾN CHỨNG
Đau đầu
Yếu chân đối bên
Cắt cụt sừng trán
đồng bên
Liềm não trước
khô...
Biến
chứng
nhồi máu
động
mạch não
trước
Thoát vi qua lỗ chẩm
LÂM SÀNG HÌNH ẢNH BIẾN CHỨNG
Rối loạn cảm giác
tay hai bên
Mất ý thức
Hạnh nhân tiểu não ở
ngang mức ...
Hạnh nhân tiểu não
ngang mức mỏm nha
Thoát vị ngoài sọ
• -Sau chấn thương hoặc phẫu thuật
• -Phần não thoát vị dễ bị nhồi máu hoặc thiếu
máu
Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não
• Các đặc điểm hình thái
-Hiệu ứng choán chỗ
Có
Ít
Không
-Bất thường tín hiệu chất t...
Tiep can hah so nao 1
Tiep can hah so nao 1
Tiep can hah so nao 1
Tiep can hah so nao 1
Tiep can hah so nao 1
Tiep can hah so nao 1
Tiep can hah so nao 1
Tiep can hah so nao 1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

6

Share

Download to read offline

Tiep can hah so nao 1

Download to read offline

Tiep can hah so nao 1

Tiep can hah so nao 1

 1. 1. TIẾP CẬN HÌNH ẢNH HỌC SỌ NÃO BS. CAO THIÊN TƯỢNG KHOA CĐHA-BVCR
 2. 2. CÁC VẤN ĐỀ • 1. Tuổi bệnh nhân? Bệnh sử? • 2. Những thay đổi sau chấn thương các cấu trúc mô mềm: bầm máu/u? • 3. Đường bờ bình thường của bể nền và bể quanh củ não sinh tư? (nguy cơ thoát vị thân não). • 4. Kích thước và đường bờ não thất và khoang dưới nhện có thích hợp với tuổi bệnh nhân không?
 3. 3. • 5. Có tắc nghẽn dòng dịch não tủy (não úng thủy tắc nghẽn) hoặc các dấu hiệu phù não (= xóa các rãnh) không? • 6. Bất đối xứng: do vị trí đầu hay bất đối xứng thực sự? • 7. PL hoặc CECT: các động mạch não có đều đặn không? (đặc biệt là sau khi tiêm cản quang) • 8. Đóng vôi đám rối mạch mạc và tuyến tùng? (các dấu hiệu thường gặp). Có ổ tăng đậm độ nào khác không?
 4. 4. • 9. Chất trắng cạnh não thất và vỏ não có giới hạn rõ và không rõ? tổn thương khu trú hoặc phù? • 10. Hạch nền và bao trong có nguyên vẹn không? (vị trí thường gặp nhất của nhồi máu não) • 11. Thân não, tiểu não, cầu não có bình thường không? • 12. Kiểm tra xương sọ để xem nứt sọ hoặc di căn xương trên cửa sổ xương.
 5. 5. Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não • Định vị giải phẫu -Hình sagittal Xoang tĩnh mạch dọc trên Thể chai Vùng yên Clivus -Hình Axial Xương sọ, ngoài/dưới màng cứng Khoang dưới nhện Chất xám vỏ não Chất trắng Chất xám sâu Não thất • Các đặc điểm hình thái -Hiệu ứng choán chỗ Có Ít Không -Bất thường tín hiệu chất trắng Phù do mạch Hủy myelin Thâm nhiễm u -Tổn thương bắt quang viền U hoại tử Phản ứng (abscess) Dịch hoặc viêm
 6. 6. Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não • Định vị giải phẫu -Hình sagittal Xoang tĩnh mạch dọc trên Thể chai Vùng yên Clivus -Hình Axial Xương sọ, ngoài/dưới màng cứng Khoang dưới nhện Chất xám vỏ não Chất trắng Chất xám sâu Não thất
 7. 7. Huyết khối xoang tĩnh mạch dọc trên
 8. 8. • Mất nước • Hội chứng cận u có tăng đông • Gây tê tủy sống • Sau sinh Huyết khối xoang tĩnh mạch dọc trên
 9. 9. Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não • Định vị giải phẫu -Hình sagittal Xoang tĩnh mạch dọc trên Thể chai Vùng yên Clivus -Hình Axial Xương sọ, ngoài/dưới màng cứng Khoang dưới nhện Chất xám vỏ não Chất trắng Chất xám sâu Não thất
 10. 10. Gliomatosis cerebri Gliomatosis cerebri: Thâm nhiễm 2 hoặc nhiều hơn hai thùy não
 11. 11. Astrocytoma thể chai lan tỏa “glioma hình cánh bướm ”
 12. 12. Astrocytoma thể chai lan tỏa “glioma hình cánh bướm ”
 13. 13. Tổn thương thể chai Glioblastoma: hoại tử trung tâm Lymphoma nguyên phát: tăng đậm độ
 14. 14. Lymphoma: tăng đậm độ
 15. 15. Lymphoma CNS nguyên phát FLAIR T2W T1W + Gd Hàm lượng nước thấp … khuếch tán hạn chế
 16. 16. Lymphoma CNS bệnh học vi thể • MẬT ĐỘ TẾ BÀO CAO • Thâm nhiễm quanh mạch • Tăng các sợi RETICULIN • Tỉ lệ nhân/bào tương cao • U tế bào màu xanh tròn nhỏ • Đậm độ cao/tín hiệu thấp
 17. 17. U tế bào màu xanh tròn nhỏ Thâm nhiễm quanh mạch
 18. 18. Rimphoma
 19. 19. Rimphoma
 20. 20. Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não • Định vị giải phẫu -Hình sagittal Xoang tĩnh mạch dọc trên Thể chai Vùng yên Clivus -Hình Axial Xương sọ, ngoài/dưới màng cứng Khoang dưới nhện Chất xám vỏ não Chất trắng Chất xám sâu Não thất
 21. 21. Bất sản thể chai
 22. 22. Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não • Định vị giải phẫu -Hình sagittal Xoang tĩnh mạch dọc trên Thể chai Vùng yên Clivus -Hình Axial Xương sọ, ngoài/dưới màng cứng Khoang dưới nhện Chất xám vỏ não Chất trắng Chất xám sâu Não thất Bán manh thái dương hai bên
 23. 23. Adenoma tuyến yên • Người lớn • Microadenoma - < 10mm - Nằm hoàn toàn bên trong tuyến - Triệu chứng Nội tiết *Prolactinoma *Acromegaly *Gigantism *Cushing • Macroadenoma - >10mm - Tuyến yên hình quả bóng - Triệu chứng thị lực * Nếu >6mm trên yên *Bán manh thái dương hai bên Met hemoglobine ở vùng yên Macroadenoma tuyến yên
 24. 24. Macroadenoma tuyến yên
 25. 25. Xuất huyết tuyến yên Met hemoglobine ở vùng yên Macroadenoma tuyến yên
 26. 26. Xuất huyết tuyến yên
 27. 27. David và Goliath • Goliath bị Gigantism và/hoặc acromegaly? • Goliath là người “khổng lồ” • Ông ta tức giận do đau đầu và tăng áp lực nội sọ • Ông ta có bị macroadenoma không? -David có thể tiến đến gần ông ta *bán manh thái dương *”thị lực đường hầm” -Một hòn đá ném vào đầu Goliath *xuất huyết tuyến yên *xuất huyết trong macroadenoma
 28. 28. Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não • Định vị giải phẫu -Hình sagittal Xoang tĩnh mạch dọc trên Thể chai Vùng yên Clivus -Hình Axial Xương sọ, ngoài/dưới màng cứng Khoang dưới nhện Chất xám vỏ não Chất trắng Chất xám sâu Não thất
 29. 29. U sọ hầu-sáng trên T1W
 30. 30. Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não • Định vị giải phẫu -Hình sagittal Xoang tĩnh mạch dọc trên Thể chai Vùng yên Clivus -Hình Axial Xương sọ, ngoài/dưới màng cứng Khoang dưới nhện Chất xám vỏ não Chất trắng Chất xám sâu Não thất
 31. 31. Chordoma Khối choán chỗ clivus Hủy xương trên đường giữa
 32. 32. Chordoma
 33. 33. Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não • Định vị giải phẫu -Hình sagittal Xoang tĩnh mạch dọc trên Thể chai Vùng yên Clivus -Hình Axial Xương sọ, ngoài/dưới màng cứng Khoang dưới nhện Chất xám vỏ não Chất trắng Chất xám sâu Não thất
 34. 34. Gãy lún sọ
 35. 35. Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não • Định vị giải phẫu -Hình sagittal Xoang tĩnh mạch dọc trên Thể chai Vùng yên Clivus -Hình Axial Xương sọ, ngoài/dưới màng cứng Khoang dưới nhện Chất xám vỏ não Chất trắng Chất xám sâu Não thất
 36. 36. Máu tụ ngoài màng cứng nhỏ, không thoát vị, có thể điều trị bảo tồn Nụ cười ở bể củ não sinh tư
 37. 37. Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não • Định vị giải phẫu -Hình sagittal Xoang tĩnh mạch dọc trên Thể chai Vùng yên Clivus -Hình Axial Xương sọ, ngoài/dưới màng cứng Khoang dưới nhện Chất xám vỏ não Chất trắng Chất xám sâu Não thất
 38. 38. Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não • Định vị giải phẫu -Hình sagittal Xoang tĩnh mạch dọc trên Thể chai Vùng yên Clivus -Hình Axial Xương sọ, ngoài/dưới màng cứng Khoang dưới nhện Chất xám vỏ não Chất trắng Chất xám sâu Não thất
 39. 39. Phình động mạch nội sọ
 40. 40. Phình động mạch nội sọ
 41. 41. Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não • Định vị giải phẫu -Hình sagittal Xoang tĩnh mạch dọc trên Thể chai Vùng yên Clivus -Hình Axial Xương sọ, ngoài/dưới màng cứng Khoang dưới nhện Chất xám vỏ não Chất trắng Chất xám sâu Não thất
 42. 42. Bắt quang khoang dưới nhện bắt quang màng mềm
 43. 43. Lan theo dịch não tủy Viêm màng não carcinoma
 44. 44. Ngoằn ngoèo-hồi não Viêm màng não Viêm não
 45. 45. Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não • Định vị giải phẫu -Hình sagittal Xoang tĩnh mạch dọc trên Thể chai Vùng yên Clivus -Hình Axial Xương sọ, ngoài/dưới màng cứng Khoang dưới nhện Chất xám vỏ não Chất trắng Chất xám sâu Não thất
 46. 46. Viêm não herpes
 47. 47. Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não • Định vị giải phẫu -Hình sagittal Xoang tĩnh mạch dọc trên Thể chai Vùng yên Clivus -Hình Axial Xương sọ, ngoài/dưới màng cứng Khoang dưới nhện Chất xám vỏ não Chất trắng Chất xám sâu Não thất
 48. 48. Tai biến mạch máu não tiến triển sau 3 ngày Ngày 1 Xóa rãnh Ngày 3 Giảm đậm độ Dấu hiệu “ribon thùy đảo’
 49. 49. Nhồi máu não MCA 2 giờ 4 giờ DWI ADC Nhồi máu mạn
 50. 50. Động mạch não trước
 51. 51. Nhồi máu động mạch não sau
 52. 52. Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não • Định vị giải phẫu -Hình sagittal Xoang tĩnh mạch dọc trên Thể chai Vùng yên Clivus -Hình Axial Xương sọ, ngoài/dưới màng cứng Khoang dưới nhện Chất xám vỏ não Chất trắng Chất xám sâu Não thất 13 tuổi, động kinh
 53. 53. Tổn thương vỏ não dạng hình chêm PD T1W DNET
 54. 54. Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não • Định vị giải phẫu -Hình sagittal Xoang tĩnh mạch dọc trên Thể chai Vùng yên Clivus -Hình Axial Xương sọ, ngoài/dưới màng cứng Khoang dưới nhện Chất xám vỏ não Chất trắng Chất xám sâu Não thất
 55. 55. Thiếu oxy não trong phẫu thuật
 56. 56. Thiếu oxy não trong phẫu thuật Thiếu máu chất xám-trắng, chẩm và hạch nền
 57. 57. Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não • Định vị giải phẫu -Hình sagittal Xoang tĩnh mạch dọc trên Thể chai Vùng yên Clivus -Hình Axial Xương sọ, ngoài/dưới màng cứng Khoang dưới nhện Chất xám vỏ não Chất trắng Chất xám sâu Não thất
 58. 58. 34 tuổi, hôn mê
 59. 59. Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não • Định vị giải phẫu -Hình sagittal Xoang tĩnh mạch dọc trên Thể chai Vùng yên Clivus -Hình Axial Xương sọ, ngoài/dưới màng cứng Khoang dưới nhện Chất xám vỏ não Chất trắng Chất xám sâu Não thất
 60. 60. Xơ cứng rải rác các tổn thương nhỏ hình oval vuông góc não thất
 61. 61. Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não • Định vị giải phẫu -Hình sagittal Xoang tĩnh mạch dọc trên Thể chai Vùng yên Clivus -Hình Axial Xương sọ, ngoài/dưới màng cứng Khoang dưới nhện Chất xám vỏ não Chất trắng Chất xám sâu Não thất
 62. 62. Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não • Định vị giải phẫu -Hình sagittal Xoang tĩnh mạch dọc trên Thể chai Vùng yên Clivus -Hình Axial Xương sọ, ngoài/dưới màng cứng Khoang dưới nhện Chất xám vỏ não Chất trắng Chất xám sâu Não thất 14 tuổi, HIV bẩm sinh
 63. 63. Toxoplasmosis Khối đồi thị trái, đậm độ thấp, tăng đậm độ viền, giảm tín hiệu viền trên T2W, bắt quang viền tròn, trơn láng, phù xung quanh, khuếch tán hạn chế
 64. 64. Toxoplasmosis
 65. 65. Toxoplasmosis: đóng vôi sau điều trị Tổn thương co kéo, giảm phù, đóng vôi
 66. 66. Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não • Định vị giải phẫu -Hình sagittal Xoang tĩnh mạch dọc trên Thể chai Vùng yên Clivus -Hình Axial Xương sọ, ngoài/dưới màng cứng Khoang dưới nhện Chất xám vỏ não Chất trắng Chất xám sâu Não thất 70 tuổi, HIV /AIDS
 67. 67. Lymphoma CNS 71 tuổi HIV Khối giảm tín hiệu cuống tiểu não giữa phải, thùy đảo trái và đồi thị trái có phù xung quanh T1W sau tiêm, bắt quang viền với hoại tử trung tâm
 68. 68. Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não • Định vị giải phẫu -Hình sagittal Xoang tĩnh mạch dọc trên Thể chai Vùng yên Clivus -Hình Axial Xương sọ, ngoài/dưới màng cứng Khoang dưới nhện Chất xám vỏ não Chất trắng Chất xám sâu Não thất Nhân cầu nhạt
 69. 69. Ngộ độc và chuyển hóa • Nội sinh -Toan Xeton đái tháo đường -Hôn mê hạ đường huyết • Phơi nhiễm chất độc ngoại sinh -CO -Methanol, Ethylen glycol -Bệnh não chất trắng do dung môi
 70. 70. Ngộ độc CO: chọn lọc nhân cầu nhạt
 71. 71. Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não • Định vị giải phẫu -Hình sagittal Xoang tĩnh mạch dọc trên Thể chai Vùng yên Clivus -Hình Axial Xương sọ, ngoài/dưới màng cứng Khoang dưới nhện Chất xám vỏ não Chất trắng Chất xám sâu Não thất
 72. 72. Đau đầu mạn tính Não thất > rãnh não
 73. 73. Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não • Định vị giải phẫu -Hình sagittal Xoang tĩnh mạch dọc trên Thể chai Vùng yên Clivus -Hình Axial Xương sọ, ngoài/dưới màng cứng Khoang dưới nhện Chất xám vỏ não Chất trắng Chất xám sâu Não thất
 74. 74. Cysticercosis não thất III
 75. 75. Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não • Định vị giải phẫu -Hình sagittal Xoang tĩnh mạch dọc trên Thể chai Vùng yên Clivus -Hình Axial Xương sọ, ngoài/dưới màng cứng Khoang dưới nhện Chất xám vỏ não Chất trắng Chất xám sâu Não thất
 76. 76. Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não • Định vị giải phẫu -Hình sagittal Xoang tĩnh mạch dọc trên Thể chai Vùng yên Clivus -Hình Axial Xương sọ, ngoài/dưới màng cứng Khoang dưới nhện Chất xám vỏ não Chất trắng Chất xám sâu Não thất
 77. 77. U màng não trong não thất
 78. 78. Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não • Định vị giải phẫu -Hình sagittal Xoang tĩnh mạch dọc trên Thể chai Vùng yên Clivus -Hình Axial Xương sọ, ngoài/dưới màng cứng Khoang dưới nhện Chất xám vỏ não Chất trắng Chất xám sâu Não thất • Các đặc điểm hình thái -Hiệu ứng choán chỗ Có Ít Không -Bất thường tín hiệu chất trắng Phù do mạch Hủy myelin Thâm nhiễm u -Tổn thương bắt quang viền U hoại tử Phản ứng (abscess) Dịch hoặc viêm
 79. 79. Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não • Các đặc điểm hình thái -Hiệu ứng choán chỗ Có Ít Không -Bất thường tín hiệu chất trắng Phù do mạch Hủy myelin Thâm nhiễm u -Tổn thương bắt quang viền U hoại tử Phản ứng (abscess) Dịch hoặc viêm
 80. 80. Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não • Các đặc điểm hình thái -Hiệu ứng choán chỗ Có Ít Không -Bất thường tín hiệu chất trắng Phù do mạch Hủy myelin Thâm nhiễm u -Tổn thương bắt quang viền U hoại tử Phản ứng (abscess) Dịch hoặc viêm
 81. 81. Các hội chứng thoát vị não
 82. 82. THOÁT VỊ NÃO • Là sự đẩy lệch nhu mô não bình thường ngang qua hoặc xiuyên qua các vùng ở vị trí khác do hiệu ứnh choán chỗ. • Hiệu ứng choán chỗ thường do u, chấn thương hoặc nhiễm trùng.
 83. 83. 1. Thoát vị qua lều tiểu não. 2. Thoát vị dưới liềm não. 3. Thoát vị qua lỗ chẩm 4. Thoát vị cánh xương bướm hoặc xương bướm. THOÁT VỊ NÃO Phân loại
 84. 84. Thoát vị qua lều tiểu não • -Thoát vị hướng lên • -Thoát vị hướng xuống.
 85. 85. Thoát vị qua lều tiểu não hướng xuống LÂM SÀNG HÌNH ẢNH BIẾN CHỨNG Dãn đồng tử cùng bên Liệt ½ người đối bên Rộng sừng thái dương đối bên Rộng bể quanh cuống não đồng bên Rộng bể trước cầu não đồng bên Móc thái dương lan vào bể trên yên Nhồi máu thùy chẩm do chèn ép động mạch não sau
 86. 86. Rộng bể quanh cuống não đồng bên
 87. 87. Rộng sừng thái dương đối bên
 88. 88. Rộng bể trước cầu não đồng bên
 89. 89. Thoát vị qua lều tiểu não hướng xuống Thoát vị móc Bình thường – hình ngôi sao 6 cánh
 90. 90. Thoát vị móc coronal
 91. 91. Biến chứng Xuất huyết Duret
 92. 92. Biến chứng Xuất huyết Duret
 93. 93. Biến chứng Nhồi máu vùng chẩm
 94. 94. Thoát vị qua lều tiểu não hướng lên LÂM SÀNG HÌNH ẢNH BIẾN CHỨNG Buồn nôn Nôn mửa Mất ý thức Hình ảnh con quay của thân não Hẹp bể quanh cuống não hai bên Lấp bể quanh củ não sinh tư Não úng thủy Khởi đầu Mất ý thức nhanh chóng và có thể tử vong
 95. 95. Hình ảnh “con quay”
 96. 96. Hẹp bể quanh cuống não
 97. 97. Mất “nụ cười”
 98. 98. Biến chứng Não úng thủy
 99. 99. Thoát vị cánh xương bướm-xương bướm LÂM SÀNG HÌNH ẢNH BIẾN CHỨNG Không Thường liên quan với các kiểu thoát vị khác Đẩy lệch động mạch não giữa về phía trước hoặc phía sau trên hình Axial Hình sagittal MRI có bóp méo vỏ thùy đảo Không nhưng liên quan với các kiểu thoát vị khác
 100. 100. Thoát vị dưới liềm não LÂM SÀNG HÌNH ẢNH BIẾN CHỨNG Đau đầu Yếu chân đối bên Cắt cụt sừng trán đồng bên Liềm não trước không đối xứng Xóa ngã ba não thất bên cùng bên Đẩy lệch vách trong suốt Nhồi máu động mạch não trước cùng bên khi động mạch não trước bị ép dưới liềm não Liên quan với các thoát vị khác.
 101. 101. Biến chứng nhồi máu động mạch não trước
 102. 102. Thoát vi qua lỗ chẩm LÂM SÀNG HÌNH ẢNH BIẾN CHỨNG Rối loạn cảm giác tay hai bên Mất ý thức Hạnh nhân tiểu não ở ngang mức mỏm nha trên hình Axial Trên hình sagittal hạnh nhân tiểu não dưới lỗ chẩm 5mm ở người lớn và 7 mm ở trẻ em (dị dạng Chiari) Mất ý thức và tử vong
 103. 103. Hạnh nhân tiểu não ngang mức mỏm nha
 104. 104. Thoát vị ngoài sọ • -Sau chấn thương hoặc phẫu thuật • -Phần não thoát vị dễ bị nhồi máu hoặc thiếu máu
 105. 105. Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não • Các đặc điểm hình thái -Hiệu ứng choán chỗ Có Ít Không -Bất thường tín hiệu chất trắng Phù do mạch Hủy myelin Thâm nhiễm u -Tổn thương bắt quang viền U hoại tử Phản ứng (abscess) Dịch hoặc viêm
 • PhmNgh

  Sep. 9, 2020
 • NguynTrn45

  Jul. 28, 2019
 • 100004004885097

  May. 13, 2018
 • QuynNguyn116

  Apr. 18, 2018
 • MpMp11

  Jan. 15, 2018
 • ngoccamlam

  Apr. 14, 2017

Tiep can hah so nao 1

Views

Total views

701

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

19

Shares

0

Comments

0

Likes

6

×