Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ISTRAŽIVANJE UTICAJA RAZVOJA E-TRGOVINE NA
TRŽIŠNE TRENDOVE U OBLASTI POŠTANSKIH
USLUGA
Lidija Gligorić Nikolina Ljepava
SADRŽAJ
1. SVETSKI TRŽIŠNI TRENDOVI U OBLASTI POŠTANSKIH USLUGA
- Tržišni trendovi vezani za e trgovinu
- Trendovi poštans...
SVETSKI TRŽIŠNI TRENDOVI U OBLASTI
ELEKTRONSKE TRGOVINE
Tržišni trendovi u elektronskoj trgovini u 2014 (Forrester Researc...
SVETSKI TRŽIŠNI TRENDOVI U OBLASTI
POŠTANSKIH USLUGA
 Globalni rast e-trgovine sa Severnom Amerikom i Asia Pacifik region...
SVETSKI TRŽIŠNI TRENDOVI U OBLASTI
POŠTANSKIH USLUGA
 Problemi kod međunarodne e-trgovine:
 Sigurnost – strah od prevare...
PRILIKE KOJE ZA POŠTANSKE USLUGE
OTVARA E-TRGOVINA
 Dodatne usluge za fizička i za pravna lica
 Pružanje mogućnosti doda...
ISTRAŽIVANJE: UTICAJ RAZVOJA E-TRGOVINE
NA TRŽIŠNE TRENDOVE U OBLASTI
POŠTANSKIH USLUGA
 Deo šireg istraživanja koje se b...
ISTRAŽIVANJE: FIZIČKA LICA
METODOLOGIJA
• Cilj istraživanja je bio ispitivanje stepena zadovoljstva potreba korisnika univ...
Da li koristite poštanske usluge za dostavljanje
robe koju ste kupili (daljinska kupovina)?
Da
26%
Ne, ne
kupujem
ništa na...
DALJINSKA KUPOVINA
Da li koristite poštanske usluge za dostavljanje
robe koju ste kupili (daljinska kupovina)?
Da Ne, ne k...
PLAĆANJE RAČUNA, INTERNET
U kojoj meri ste zamenili tradicionalnu
poštu Internetom i elektronskom poštom (e-
mail)?
17.8
2...
PLAĆANJE RAČUNA, INTERNET
Da li koristite usluge elektronskog
bankarstva za plaćanje računa?
Da Ne Ne znam
U kojoj meri st...
PLAĆANJE RAČUNA, INTERNET
Da li koristite usluge elektronskog
bankarstva za plaćanje računa?
Da Ne Ne znam Total
Koristite...
Iz kog razloga ne koristite usluge elektronskog bankarstva za plaćanje računa?
Poduzorak od 88% ispitanika koji ne koriste...
Koje račune plaćate e-bankingom?
Poduzorak od 10% ispitanika koji su koristili usluge elektronskog bankarstva za plaćanje ...
Koliko često koristite Internet kod
kuće
45.3
7.8
4.5
4.0
4.3
33.5
.6
Svaki dan / skoro
svaki dan
Dva do tri puta
nedeljno...
Koliko često u toku dana:
47.3
21.0
37.8
10.4
29.3
36.2
21.0
7.5
13.8
28.1
13.5
22.3
7.6
12.4
25.3
54.1
5.7
0%
10%
20%
30%...
NOVOGODIŠNJE ČESTITKE
Na koji način ste ove godine svojim
prijateljima i rodbini čestitali Novu Godinu?
87.6
5.0
3.9
3.5
S...
NOVOGODIŠNJE ČESTITKE
Na koji način ste ove godine svojim prijateljima i rodbini
čestitali Novu Godinu?
Čestitkom ili
razg...
NOVOGODIŠNJE ČESTITKE
Na koji način ste ove godine svojim prijateljima i rodbini
čestitali Novu Godinu?
Čestitkom ili
razg...
ISTRAŽIVANJE: PRAVNA LICA
METODOLOGIJA
• Cilj istraživanja je bio ispitivanje stepena zadovoljstva poštanskim uslugama
• U...
Odluku o načinu na koji obavljam poslovnu korespondenciju donosim na osnovu (%)
Total uzorak.
30.0
27.6
18.0
16.8
5.6
2.0
...
Molimo Vas da nam kažete koliko često ove kanale koristite u svrhu poslovne komunikacije
(%)
Total uzorak.
29.7
4.6
23.4
3...
Da li Vaše preduzeće dostavlja račune
korisnicima usluga? (%)
Total uzorak.
Da
79%
Ne
21%
Da liVaše preduzeće dostavlja
ra...
Molimo Vas da nam kažete koliko često šaljete račune na ovaj način. (%)
Poduzorak 79,4% preduzeća koji dostavljaju račune ...
Pročitaćemo Vam listu potencijalnih načina slanja računa
korisnicima. Molimo Vas da nam kažete koliko često šaljete račune...
Da li Vaše preduzeće koristi
poštanske usluge za dostavljanje
prodate robe? (%)
Total uzorak.
Da
28%
Ne
72%
Da liVaše pred...
Molimo Vas da nam kažete koliko često koristite ove načine dostavljanja robe. (%)
Poduzorak 28,3% preduzeća koja koriste p...
Nikolina Ljepava
ljnikolina@ninamedia.rs
www.ninamedia.rs
Lidija Gligorić
lidija.gligoric@rapus.rs
www.rapus.rs
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Istrazivanje uticaja razvoja etrgovine na trzisne trendove u oblasti postanskih usluga nikolina ljepava ninamedia, lidija gligoric rapus

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Istrazivanje uticaja razvoja etrgovine na trzisne trendove u oblasti postanskih usluga nikolina ljepava ninamedia, lidija gligoric rapus

 1. 1. ISTRAŽIVANJE UTICAJA RAZVOJA E-TRGOVINE NA TRŽIŠNE TRENDOVE U OBLASTI POŠTANSKIH USLUGA Lidija Gligorić Nikolina Ljepava
 2. 2. SADRŽAJ 1. SVETSKI TRŽIŠNI TRENDOVI U OBLASTI POŠTANSKIH USLUGA - Tržišni trendovi vezani za e trgovinu - Trendovi poštanskih operatera u svetu - Prilike koje za poštanske usluge otvara razvoj e-trgovine 2. ISTRAŽIVANJE - Fizička lica: Metodologija - Fizička lica: Daljinska kupovina - Fizička lica: Korišćenje Interneta - Fizička lica: Plaćanje računa - Pravna lica: Metodologija - Pravna lica: Poslovna korespondencija - Pravna lica: Dostavljanje računa
 3. 3. SVETSKI TRŽIŠNI TRENDOVI U OBLASTI ELEKTRONSKE TRGOVINE Tržišni trendovi u elektronskoj trgovini u 2014 (Forrester Research, 2014) 1. Prodaja i promet putem mobilnih telefona je u porastu kao i broj mobilnih sajtova i aplikacija 2. Brendovi će tražiti nova internacionalna tržišta i sve više usvajati online prodaju 3. Prodavci će morati da posebnu pažnju posvete datumima kada se očekuje velika prodaja (Singles Day u Kini, Black Friday u USA isl.) 4. Ulaz na nova tržišta će biti olakšan preko velikih distributera i prodajnih lanaca 5. Profitabilnost na internacionalnom nivou će ostati teško dostižna za mnoge kompanije
 4. 4. SVETSKI TRŽIŠNI TRENDOVI U OBLASTI POŠTANSKIH USLUGA  Globalni rast e-trgovine sa Severnom Amerikom i Asia Pacifik regionima kao liderima  Vrednost elektronske trgovine samo u B2C segmentu procenjena je na 1.3 triliona USD globalno  Projektovana potrošnja u e-trgovini globalno 2017: 2.34 triliona dolara  Dosadašnji lider u e-trgovini je USA  Zemlje koje će biti lideri e-trgovine u narednom periodu: Kina, Argentina, Meksiko, Brazil, Rusija, Kanada  Većina B2C prodaja se odvija uz pomoć poštanskih usluga. Preko 10 milijardi paketa se na godišnjem nivou pošalje u B2C prodajama  Smatra se da će do kraja 2015. godine, na svetu biti 3.2 milijarde korisnika Interneta
 5. 5. SVETSKI TRŽIŠNI TRENDOVI U OBLASTI POŠTANSKIH USLUGA  Problemi kod međunarodne e-trgovine:  Sigurnost – strah od prevare  Ukupna cena- carina  Slanje i praćenje pošiljki  Prijem pošiljki  U Asia Pacifik regionu u 2013 potrošeno 383 milijarde dolara na online trgovinu  Sve više međunarodnih transakcija. U Rusiji su međunarodne transakcije segment e-trgovine sa najvećim porastom u 2013.  Usluge koje CanadaPost nudi u ovom segmentu:  Baze podataka za slanje direktne pošte i mejlova  Integracija servisa pošte sa online prodavnicama  Praćenje pošiljki putem weba u realnom vremenu  Pomoć u povraćaju robe, kupci mogu da preuzmu i odštampaju sve potrebno za povraćaj robe sa sajta canadapost.ca  Partnerstvo sa kompanijama koje se bave e-trgovinom
 6. 6. PRILIKE KOJE ZA POŠTANSKE USLUGE OTVARA E-TRGOVINA  Dodatne usluge za fizička i za pravna lica  Pružanje mogućnosti dodatnih usluga za onlajn plaćanje (kartice, depozit, putem elektronskog bankarstva..)  Kreiranje standarda poštanskih usluga u sferi daljinske kupovine  Objedinjavanje više usluga na jednom mestu za poslovne korisnike  Baze podataka adresa  Integrisanje sa online prodavnicama, plaćanje poštanskih usluga online prilikom kupovine robe  Olakšani povraćaj robe  Praćenje pošiljki putem web servisa
 7. 7. ISTRAŽIVANJE: UTICAJ RAZVOJA E-TRGOVINE NA TRŽIŠNE TRENDOVE U OBLASTI POŠTANSKIH USLUGA  Deo šireg istraživanja koje se bavilo ispitivanjem stepena zadovoljstva poštanskim uslugama  Dva segmenta istraživanja.  FIZIČKA LICA (opšta populacija u Srbiji, uzorak 1200 ispitanika, reprezentativan)  PRAVNA LICA ( uzorak od 500 preduzeća, reprezentativna prema veličini, delatnosti i prihodima)  Posebni delovi se odnose na daljinsku kupovinu, elektronsku trgovinu i korišćenje Interneta i komunikacionih tehnologija
 8. 8. ISTRAŽIVANJE: FIZIČKA LICA METODOLOGIJA • Cilj istraživanja je bio ispitivanje stepena zadovoljstva potreba korisnika univerzalne poštanske usluge. • Uzorački okvir: populacija Republike Srbije bez Kosova i Metohije 18 i više godina starosti • Veličina uzorka: 1200 • Kontrola: Telefonska (na 20% uzorka) i logička (softverski). • Poststratifikacija je urađena na osnovu demografskih varijabli: obrazovanje i godine starosti • Analiza podataka:Deskriptivna statistika: %, frekvencije.Inferencijalna statistika: hi-kvadrat test. Svuda se navodi statistička značajnost.
 9. 9. Da li koristite poštanske usluge za dostavljanje robe koju ste kupili (daljinska kupovina)? Da 26% Ne, ne kupujem ništa na daljinu 74% Odluku za izbor načina dostavljanja robe kupljene na daljinu donosite na bazi: (%) 8.3 8.0 6.5 3.4 Jednostavnosti Brzine dostavljanja Cene Garancija da će roba stići neoštećena PročitaćemoVam listu potencijalnih načina dostavljanja . MolimoVas da nam kažete koliko često koristite ove načine dostavljanja robe. (%) Običan paket putem Pošte Srbije Ekspres paket putem Post Expressa Pošte Srbije Ekspres paket putem Privatnog poštanskog operatora Putem autoprevoznika Svakodnevno ,2 ,2 ,1 ,2 Nekoliko puta nedeljno ,6 ,6 ,2 ,3 Nekoliko puta mesečno 1,8 3,3 2,0 ,9 Ređe od jednom mesečno 15,8 15,8 10,3 6,1 Ne koristim ovu dostavu 7,7 6,3 13,6 18,7 Total 26,2 26,2 26,2 26,2 Poduzorak od 26,2% ispitanika koji koriste daljinsku kupovinu Poduzorak od 26,2% ispitanika koji koriste poštanske usluge za dostavljanje robe koju su kupili (daljinska kupovina). DALJINSKA KUPOVINA
 10. 10. DALJINSKA KUPOVINA Da li koristite poštanske usluge za dostavljanje robe koju ste kupili (daljinska kupovina)? Da Ne, ne kupujem ništa na daljinu Koristite internet KOD KUĆE: Svaki dan / skoro svaki dan 63.5% 38.7% Dva do tri puta nedeljno 7.6% 7.9% Jednom nedeljno 4.1% 4.6% Dva do tri puta mesečno 5.4% 3.5% Ređe od toga 3.5% 4.6% Nikada 15.9% 39.8% Ne znam .8% Total 100.0% 100.0% Da li koristite poštanske usluge za dostavljanje robe koju ste kupili (daljinska kupovina)? Da Ne, ne kupujem ništa na daljinu Koristite internet NA POSLU: Svaki dan / skoro svaki dan 25.5% 10.2% Dva do tri puta nedeljno 6.1% 2.1% Jednom nedeljno .6% 1.0% Dva do tri puta mesečno .3% 1.1% Ređe od toga 4.1% 2.7% Nikada 26.1% 32.8% Ne znam 2.9% 4.6% Nezaposlen, student, penzioner 34.4% 45.4% Total 100.0% 100.0%
 11. 11. PLAĆANJE RAČUNA, INTERNET U kojoj meri ste zamenili tradicionalnu poštu Internetom i elektronskom poštom (e- mail)? 17.8 25.7 56.5 Skoro u potpunosti, koristim elektronsku poštu kad god je to moguće Delimično, povremeno koristim elektronsku poštu Ne koristim elektronsku poštu Da li koristite usluge elektronskog bankarstva za plaćanje računa? Da 10% Ne 88% Ne znam 2%
 12. 12. PLAĆANJE RAČUNA, INTERNET Da li koristite usluge elektronskog bankarstva za plaćanje računa? Da Ne Ne znam U kojoj meri ste zamenili tradicionalnu poštu Internetom i elektronskom poštom (e-mail)? Skoro u potpunosti, koristim elektronsku poštu kad god je to moguće 42.9% 15.0% 25.9% Delimično, povremeno koristim elektronsku poštu 45.5% 23.5% 29.6% Ne koristim elektronsku poštu 11.6% 61.5% 44.4% Total 100.0% 100.0% 100.0%
 13. 13. PLAĆANJE RAČUNA, INTERNET Da li koristite usluge elektronskog bankarstva za plaćanje računa? Da Ne Ne znam Total Koristite internet KOD KUĆE: Svaki dan / skoro svaki dan 16.4% 82.3% 1.3% 100.0% Dva do tri puta nedeljno 11.7% 83.0% 5.3% 100.0% Jednom nedeljno 7.4% 87.0% 5.6% 100.0% Dva do tri puta mesečno 6.3% 91.7% 2.1% 100.0% Ređe od toga 3.8% 90.4% 5.8% 100.0% Nikada 1.0% 97.8% 1.2% 100.0% Ne znam 57.1% 42.9% 100.0% Da li koristite usluge elektronskog bankarstva za plaćanje računa? Da Ne Ne znam Total Koristite internet NA POSLU: Svaki dan / skoro svaki dan 28.2% 71.2% .6% 100.0% Dva do tri puta nedeljno 18.4% 78.9% 2.6% 100.0% Jednom nedeljno 100.0% 100.0% Dva do tri puta mesečno 9.1% 90.9% 100.0% Ređe od toga 10.8% 78.4% 10.8% 100.0% Nikada 5.4% 93.0% 1.6% 100.0% Ne znam 2.0% 86.0% 12.0% 100.0% Nezaposlen, student, penzioner 6.1% 92.2% 1.8% 100.0%
 14. 14. Iz kog razloga ne koristite usluge elektronskog bankarstva za plaćanje računa? Poduzorak od 88% ispitanika koji ne koriste usluge elektronskog bankarstva za plaćanje računa, prikaz na 100%. 52.7 18.0 12.1 6.2 3.8 2.6 1.7 1.6 1.3 Zato što sam navikao da plaćam račune u pošti Zato što ne znam kako funkcioniše elektronsko bankarstvo Zato što nemam poverenja u elektronsko bankarstvo Zato što ne znam da postoji takva mogućnost Ne znam Nemam internet, kompjuter Ne plaćam sam račun/neko drugi plaća Drugi razlog Nemam račun/karticu/redovna primanja/posao
 15. 15. Koje račune plaćate e-bankingom? Poduzorak od 10% ispitanika koji su koristili usluge elektronskog bankarstva za plaćanje računa. 2,5 1,4 1,1 1,1 1,1 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 Za mobilni telefon Internet Kablovska Za fiksni telefon Za električnu energiju Voda Centralno grejanje Čistoća Otplata rate kredita Zemljište Rtv pretplata Gas Ostalo
 16. 16. Koliko često koristite Internet kod kuće 45.3 7.8 4.5 4.0 4.3 33.5 .6 Svaki dan / skoro svaki dan Dva do tri puta nedeljno Jednom nedeljno Dva do tri puta mesečno Ređe od toga Nikada Ne znam Koliko često koristite internet na poslu 14.1 3.2 .9 .9 3.1 31.1 4.2 42.6 Svaki dan / skoro svaki dan Dva do tri puta nedeljno Jednom nedeljno Dva do tri puta mesečno Ređe od toga Nikada Ne znam Nezaposlen, stude nt, penzioner
 17. 17. Koliko često u toku dana: 47.3 21.0 37.8 10.4 29.3 36.2 21.0 7.5 13.8 28.1 13.5 22.3 7.6 12.4 25.3 54.1 5.7 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Obavljate pozive korišćenjem mobilne telefonije Obavljate pozive korišćenjem fiksne telefonije Šaljete SMS poruke Šaljete elektronsku poštu (e- mail) Ne znam Nikad Jednom dnevno 3-5 puta dnevno Više od pet puta dnevno
 18. 18. NOVOGODIŠNJE ČESTITKE Na koji način ste ove godine svojim prijateljima i rodbini čestitali Novu Godinu? 87.6 5.0 3.9 3.5 Samo usmeno (lično ili telefonski) Elektronskom čestitkom putem Interneta Ostalo Čestitkom ili razglednicom poslatom u pošti Ukoliko bi Pošta ponudila kvalitetno dizajnirane elektronske čestitike posebno prilagođene za domaće tržište (Božić, Nova godina, Srpska Nova Godina) da li biste poslali takvu čestiku? 51.0 21.6 14.2 9.5 3.7 Ne, ne šaljem – nisam zainteresovan za elektronske čestitke Ne, ne bih plaćao za elektronsku čestitku Da, ukoliko je cena niža od cene slanja čestitke poslate poštom Da, bez obzira na cenu Ne znam
 19. 19. NOVOGODIŠNJE ČESTITKE Na koji način ste ove godine svojim prijateljima i rodbini čestitali Novu Godinu? Čestitkom ili razglednicom poslatom u pošti Elektronskom čestitkom putem interneta Samo usmeno (lično ili telefonski) Na drugi način Total Koristite internet KOD KUĆE: Svaki dan / skoro svaki dan 3.9% 10.1% 81.8% 4.2% 100.0% Dva do tri puta nedeljno 2.1% 2.1% 81.9% 13.8% 100.0% Jednom nedeljno 9.3% 1.9% 79.6% 9.3% 100.0% Dva do tri puta mesečno 4.2% 2.1% 85.4% 8.3% 100.0% Ređe od toga 3.8% 92.3% 3.8% 100.0% Nikada 2.5% 96.3% 1.2% 100.0% Ne znam 100.0% 100.0% Ukoliko bi Pošta ponudila kvalitetno dizajnirane elektronske čestitike posebno prilagođene za domaće tržište (Božić, Nova godina, Srpska Nova Godina) da li biste poslali takvu čestiku? Da, bez obzira na cenu Da, ukoliko je cena niža od cene slanja čestitke poslate poštom Ne, ne bih plaćao za elektronsku čestitku Ne, ne šaljem – nisam zainteresovan za elektronske čestitke Ne znam Total Koristite internet KOD KUĆE: Svaki dan / skoro svaki dan 12.5% 20.4% 26.3% 37.4% 3.3% 100.0% Dva do tri puta nedeljno 8.6% 11.8% 30.1% 44.1% 5.4% 100.0% Jednom nedeljno 11.1% 18.5% 25.9% 40.7% 3.7% 100.0% Dva do tri puta mesečno 2.1% 16.7% 27.1% 50.0% 4.2% 100.0% Ređe od toga 5.8% 3.8% 25.0% 57.7% 7.7% 100.0% Nikada 6.9% 6.9% 11.2% 71.7% 3.2% 100.0% Ne znam 14.3% 57.1% 28.6% 100.0%
 20. 20. NOVOGODIŠNJE ČESTITKE Na koji način ste ove godine svojim prijateljima i rodbini čestitali Novu Godinu? Čestitkom ili razglednicom poslatom u pošti Elektronskom čestitkom putem interneta Samo usmeno (lično ili telefonski) Na drugi način Total Koristite internet NA POSLU: Svaki dan / skoro svaki dan 4.7% 11.2% 78.2% 5.9% 100.0% Dva do tri puta nedeljno 5.3% 2.6% 81.6% 10.5% 100.0% Jednom nedeljno 18.2% 81.8% 100.0% Dva do tri puta mesečno 18.2% 9.1% 63.6% 9.1% 100.0% Ređe od toga 5.4% 5.4% 86.5% 2.7% 100.0% Nikada 3.8% 2.7% 87.1% 6.4% 100.0% Ne znam 12.0% 86.0% 2.0% 100.0% Nezaposlen, student, penzioner 2.5% 4.1% 91.2% 2.1% 100.0% Ukoliko bi Pošta ponudila kvalitetno dizajnirane elektronske čestitike posebno prilagođene za domaće tržište (Božić, Nova godina, Srpska Nova Godina) da li biste poslali takvu čestiku? Da, bez obzira na cenu Da, ukoliko je cena niža od cene slanja čestitke poslate poštom Ne, ne bih plaćao za elektronsku čestitku Ne, ne šaljem – nisam zainteresovan za elektronske čestitke Ne znam Total Koristite internet NA POSLU: Svaki dan / skoro svaki dan 10.7% 23.7% 33.1% 31.4% 1.2% 100.0% Dva do tri puta nedeljno 7.9% 10.5% 42.1% 36.8% 2.6% 100.0% Jednom nedeljno 40.0% 10.0% 50.0% 100.0% Dva do tri puta mesečno 27.3% 18.2% 18.2% 18.2% 18.2% 100.0% Ređe od toga 8.1% 18.9% 29.7% 37.8% 5.4% 100.0% Nikada 10.5% 13.1% 16.4% 55.8% 4.3% 100.0% Ne znam 2.0% 32.0% 56.0% 10.0% 100.0% Nezaposlen, student, penzioner 9.4% 12.1% 18.8% 56.6% 3.1% 100.0%
 21. 21. ISTRAŽIVANJE: PRAVNA LICA METODOLOGIJA • Cilj istraživanja je bio ispitivanje stepena zadovoljstva poštanskim uslugama • Uzorački okvir: završni računi pravnih lica na osnovu izveštaja iz 2012. godine. Izbačena preduzeća iz osnovnog skupa sa prihodima ispod 10 eur godišnje, kao i preduzeća koja su imala nepotpune podatke prilikom završnog predatog računa. • Uzorkovanje: uzorak je biran u dve etape. Prvi korak su bila preduzeća prema delatnosti i prihodu. Drugi deo je je biran iz osnovnog skupa na osnovu rashoda. • Veličina uzorka: 500
 22. 22. Odluku o načinu na koji obavljam poslovnu korespondenciju donosim na osnovu (%) Total uzorak. 30.0 27.6 18.0 16.8 5.6 2.0 Brzine komunikacije Načini poslovne korespondencije regulisani su na nivou preduzeća Jednostavnosti upotrebe Cene Potvrde prijema korespodencije Ne znam
 23. 23. Molimo Vas da nam kažete koliko često ove kanale koristite u svrhu poslovne komunikacije (%) Total uzorak. 29.7 4.6 23.4 33.9 72.1 29.5 11.9 27.4 5.2 7.0 13.3 8.1 18.3 4.4 2.4 12.0 14.5 13.7 6.6 4.2 15.5 60.9 17.1 49.8 14.3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Obično pismo putem Pošte Srbije Obično pismo putem privatnog operatora Preporučeno pismo putem Pošte Srbije SMS Email Nikada Ređe od jednom mesečno Nekoliko puta mesečno Nekoliko puta nedeljno Svakodnevno
 24. 24. Da li Vaše preduzeće dostavlja račune korisnicima usluga? (%) Total uzorak. Da 79% Ne 21% Da liVaše preduzeće dostavlja račune korisnicima usluga? (poduzorak velikih pošiljaoca)
 25. 25. Molimo Vas da nam kažete koliko često šaljete račune na ovaj način. (%) Poduzorak 79,4% preduzeća koji dostavljaju račune korisnicima usluga, preraspoređeno na 100% 10.2 30.3 26.7 4.1 15.4 9.78.7 14.2 17.2 2.3 5.6 8.4 13.0 9.4 12.3 5.3 7.8 9.2 63.8 16.5 21.8 74.9 34.2 59.9 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Obično pismo putem privatnog operatora Obično pismo putem Pošte Srbije Preporučeno pismo putem Pošte Srbije SMS Email Sopstvenim kurirom Nikada Ređe od jednom mesečno Nekoliko puta mesečno Nekoliko puta nedeljno Svakodnevno
 26. 26. Pročitaćemo Vam listu potencijalnih načina slanja računa korisnicima. Molimo Vas da nam kažete koliko često šaljete račune na ovaj način. SMS Svakodnevno Nekoliko puta nedeljno Nekoliko puta mesečno Ređe od jednom mesečno Nikada Total Pročitaćemo Vam listu potencijalnih kanala poslovne komunikacije Molimo Vas da nam kažete koliko često ove kanale koristite u svrhu poslovne komunikacije. SMS Svakodnevno 36.7% 4.3% 2.2% .7% 56.1% 100.0% Nekoliko puta nedeljno 37.5% 6.3% 56.3% 100.0% Nekoliko puta mesečno 23.5% 29.4% 47.1% 100.0% Ređe od jednom mesečno 3.4% 3.4% 41.4% 51.7% 100.0% Nikada 1.0% 1.6% 1.6% 95.9% 100.0% Pročitaćemo Vam listu potencijalnih načina slanja računa korisnicima. Molimo Vas da nam kažete koliko često šaljete račune na ovaj način. E-MAIL Svakodnevno Nekoliko puta nedeljno Nekoliko puta mesečno Ređe od jednom mesečno Nikada Total Pročitaćemo Vam listu potencijalnih kanala poslovne komunikacije Molimo Vas da nam kažete koliko često ove kanale koristite u svrhu poslovne komunikacije. E-MAIL Svakodnevno 48.1% 14.8% 6.2% 7.6% 23.4% 100.0% Nekoliko puta nedeljno 11.5% 53.8% 7.7% 7.7% 19.2% 100.0% Nekoliko puta mesečno 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 55.6% 100.0% Ređe od jednom mesečno 5.9% 29.4% 64.7% 100.0% Nikada 2.0% 5.9% 2.0% 90.2% 100.0%
 27. 27. Da li Vaše preduzeće koristi poštanske usluge za dostavljanje prodate robe? (%) Total uzorak. Da 28% Ne 72% Da liVaše preduzeće koristi poštanske usluge za dostavljanje prodate robe? (%) Uzorak velikih pošiljaoca
 28. 28. Molimo Vas da nam kažete koliko često koristite ove načine dostavljanja robe. (%) Poduzorak 28,3% preduzeća koja koriste poštanske usluge za dostavljanje prodate robe . 5.8 8.0 11.6 8.0 25.2 30.4 22.5 9.9 14.6 14.4 18.1 18.1 4.3 8.8 15.1 15.2 11.6 14.2 5.1 39.6 28.3 36.2 70.2 63.5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Običan paket putem Pošte Srbije Ekspres paket putem Post Expressa Pošte Srbije Ekspres paket putem Privatnog poštanskog operatora Putem autoprevoznika Sopstvenim kurirom Nikada Ređe od jednom mesečno Nekoliko puta mesečno Nekoliko puta nedeljno Svakodnevno
 29. 29. Nikolina Ljepava ljnikolina@ninamedia.rs www.ninamedia.rs Lidija Gligorić lidija.gligoric@rapus.rs www.rapus.rs

×