Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
© Luonnonvarakeskus© Luonnonvarakeskus
Tytti Sarjala
Luke, Uudet liiketoimintamahdollisuudet
Matalan kynnyksen toimintamal...
© Luonnonvarakeskus
Matalan kynnyksen palvelumallista apua
yrityksille, toimintamallin pilotointi Pirkanmaalla
Taustaa
• t...
© Luonnonvarakeskus© Luonnonvarakeskus3 Tytti Sarjala
• Tarvitaan osaamista ja tietoa
• Tarvitaan laitteita
• Tarvitaan os...
© Luonnonvarakeskus© Luonnonvarakeskus4 25.1.2017Tytti Sarjala
• Tuotekehitykseen tarvittavia välineitä tai analyysilaitte...
© Luonnonvarakeskus© Luonnonvarakeskus5 Tytti Sarjala
Palvelumalli toimii väylänä muihinkin Luken
tarjoamiin mahdollisuuks...
© Luonnonvarakeskus© Luonnonvarakeskus6 Tytti Sarjala
Seuraavassa esimerkkejä tarjolla
olevasta analytiikasta ja palveluis...
© Luonnonvarakeskus
Tarvitsetko tietoa raaka-aineen, uutteen tai valmiin
tuotteen antioksidatiivisista ominaisuuksista?
• ...
© Luonnonvarakeskus
Antioksidatiivisuustestit, jotka rutiinikäytössä 96-
kuoppalevyllä (Parkano)
– SCAV (H2O2 scavenging, ...
© Luonnonvarakeskus
Voimme vertailla eri uuttoliuoksia
Esimerkki: Rahkasammaluutteiden antioksidatiivisuuden vertailu
Figu...
© Luonnonvarakeskus
Voimme vertailla erilaisia uuttoprosesseja
Esimerkki: haudutusaikojen vaikutus antioksidatiivisten
yhd...
© Luonnonvarakeskus
Oletko kiinnostunut viljelemään esim. pakuria tai
koivunkantosientä metsässäsi?
• Tarvitsetko asiantun...
© Luonnonvarakeskus
Mahdollisuus hyödyntää Parkanon laboratoriolaite- ja
henkilöresursseja tuotekehitykseen
Esimerkiksi:
•...
© Luonnonvarakeskus
Esimerkkejä toteutuneesta FORLEAP-
yritysyhteistyöstä
• Antioksidatiivisuusarvojen määritystä erilaisi...
© Luonnonvarakeskus© Luonnonvarakeskus14 Tytti Sarjala
• Kemialliset analyysimenetelmät
– Lukuisia menetelmiä erilaisten b...
© Luonnonvarakeskus© Luonnonvarakeskus15 Tytti Sarjala
Ota yhteyttä, ensimmäinen askel on ideapaja
• Ideapajan tehtävä on ...
© Luonnonvarakeskus
Kiitos!
16
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tytti Sarjala Suokas-työpaja 19-1-2017

134 views

Published on

Luonnontuotteiden analytiikkapalveluja tuotekehityksen tueksi

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tytti Sarjala Suokas-työpaja 19-1-2017

 1. 1. © Luonnonvarakeskus© Luonnonvarakeskus Tytti Sarjala Luke, Uudet liiketoimintamahdollisuudet Matalan kynnyksen toimintamalli tuo luonnontuotteiden analytiikkapalveluja tuotekehityksen tueksi
 2. 2. © Luonnonvarakeskus Matalan kynnyksen palvelumallista apua yrityksille, toimintamallin pilotointi Pirkanmaalla Taustaa • toimintamallin idea muodostettiin ”FORLEAP- metsäbiomassan sivuvirroista uusia tuotteita”-hankkeessa (11/2015-10/2018). Rahoittajat: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Pirkanmaan liitto, Luoteis-Pirkanmaan seudun kunnat ja Parkanon kaupunki, Luke, TTY • Lähtökohtana yrityshaastattelut ja yrityskontaktit 2 Tytti Sarjala
 3. 3. © Luonnonvarakeskus© Luonnonvarakeskus3 Tytti Sarjala • Tarvitaan osaamista ja tietoa • Tarvitaan laitteita • Tarvitaan osaavaa henkilöstöä Miten saadaan PK-yritysten hyvät ideat kehitettyä raaka-aineesta korkean jalostusarvon tuotteiksi? Tuoteidea ja markkinatuntemus Liiketoimintastrategia ja kaupallistaminen Raaka-aineen ominaisuudet, käyttömahdollisuudet, testaus, tutkimus Tuotteistaminen Markkinointi
 4. 4. © Luonnonvarakeskus© Luonnonvarakeskus4 25.1.2017Tytti Sarjala • Tuotekehitykseen tarvittavia välineitä tai analyysilaitteita ei kannata väliaikaista tarvetta varten investoida • Tuotekehitykseen liittyvä ongelma vaatii vaivalloisen ja monimutkaisen analyyttisen prosessin, jonka pystytys lyhyttä tarvetta varten jää tekemättä • Raaka-aineiden tuotekehitysmahdollisuuksia ei tunneta – Luotettava ja uusin tutkimustieto julkaistaan vertaisarvioiduissa lehdissä ja alan kansainvälisissä kongresseissa → PK-yritykset eivät pysty hyödyntämään tietoa Tehtyjen haastattelujen perusteella PK-yrityksillä on monenlaisia tarpeita tuotekehityksen tueksi: • Yrityksillä tarve nopeille ja joustaville projekteille heti tarpeen ilmetessä.
 5. 5. © Luonnonvarakeskus© Luonnonvarakeskus5 Tytti Sarjala Palvelumalli toimii väylänä muihinkin Luken tarjoamiin mahdollisuuksiin Verkostopalveluiden avulla asiakkaalla on mahdollisuus saada Luken kautta kokonaisvaltaisempia palveluita tarpeisiinsa. Pirkanmaan TTY/TaY/TAMK-yhteistyö, TTY:n Demola, Kampus-klubi. Asiantuntija- ja ratkaisupalvelut, koulutuspaketit, selvitystyöt, demo- ja pilotointipalvelut, myös muualla Lukessa Tutkimuspalvelut mahdollistavat syvällisempien Luken ohjaamien tutkimusprojektien rakentamisen. Suunnitteilla myös: • Co-creation työpajat mahdollistavat usean yrityksen yhteisen pienen kehityshankkeen. Tavoitteena nopeat testaukset. Yritysten panostus esim. 2000 - 3000 euroa / yritys • Laboratoriolaite- ja henkilöresurssien hyödyntäminen, PK-yrityksen edustaja omien näytteiden kanssa ennalta sovitusti laboratorioon (Parkano), käytettävissä laboratoriolaitteita ja laborantti esim. 0,5-1 työpäivän ajan
 6. 6. © Luonnonvarakeskus© Luonnonvarakeskus6 Tytti Sarjala Seuraavassa esimerkkejä tarjolla olevasta analytiikasta ja palveluista tuotekehityksen ja pilotoinnin tueksi
 7. 7. © Luonnonvarakeskus Tarvitsetko tietoa raaka-aineen, uutteen tai valmiin tuotteen antioksidatiivisista ominaisuuksista? • Vesi- tai etanoliuutteet • Käytössä useita antioksidatiivisuutta kuvaavia testejä • Testejä sovellettu monille materiaaleille (mm. kuoriuutteet, neulaset, kuusenkerkät, sienet, tee, mahla, sammalet, uutosprosessista jääneet sivuvirrat) 7 Tytti Sarjala
 8. 8. © Luonnonvarakeskus Antioksidatiivisuustestit, jotka rutiinikäytössä 96- kuoppalevyllä (Parkano) – SCAV (H2O2 scavenging, tutkittava yhdiste on aktiivinen mikäli se estää vetyperoksidin rautaa hapettavan vaikutuksen) – ORAC (oxygen radical absorbance capacity, tutkittava yhdiste on aktiivinen, mikäli se kykenee suojaamaan fluoresoivaa molekyyliä peroksyyliradikaalien hajottavalta vaikutukselta) – FRAP (ferric reducing antioxidant power, tutkittava yhdiste on aktiivinen mikäli sillä on kyky pelkistää kelatoitu rauta(III)kompleksi) – Totaalifenolipitoisuus (Folin-Ciocalteu), mittaa tutkittavan näytteen fenoliyhdisteiden kokonaispelkistämiskapasiteettia – FORLEAP-hankkeessa TTY:n bioluminesenssiin perustuva mikrobibiosensoritekniikka Tytti Sarjala8
 9. 9. © Luonnonvarakeskus Voimme vertailla eri uuttoliuoksia Esimerkki: Rahkasammaluutteiden antioksidatiivisuuden vertailu Figure 1. a) Total phenol content and antioxidative properties of S. magellanicum measured by b) FRAP and c) ORAC tests from water, methanol and acetone extractions Tytti Sarjala
 10. 10. © Luonnonvarakeskus Voimme vertailla erilaisia uuttoprosesseja Esimerkki: haudutusaikojen vaikutus antioksidatiivisten yhdisteiden uuttumiseen, esim. tee (vihreä, musta, pakuri ym.) 10 Tytti Sarjala Näyte 1 Näyte 2 C-vitamiini 100g 325014 µmolTE/L (1:1) (vastaa 81,2g/l Troloxia) Resveratroli 100g 394342 µmolTE/L (1:1) (vastaa 98,5g/l Troloxia) 0 100000 200000 300000 400000 1min 2min 5min 10min ORAC µM TE/ L (100g) 0 5000 10000 15000 20000 1min 2min 5min 10min ORAC µM TE/ L (100g)
 11. 11. © Luonnonvarakeskus Oletko kiinnostunut viljelemään esim. pakuria tai koivunkantosientä metsässäsi? • Tarvitsetko asiantuntija-apua sienieristyksessä (esim. pakuri) ja ymppikasvatuksen aloittamisessa? • Haluatko tulla oman pakurinäytteesi kanssa laboratorioon tai aloittaa koeviljelmäsi maastossa? • Varaa aika laboratoriostamme ja saat asiantuntijan työskentelemään kanssasi 11 Tytti Sarjala Kasvaako tuotteessasi tai raaka-aineessasi sienirihmastoa? • Jos haluat tietää kuinka paljon tuotteessasi tai raaka-aineessasi kasvaa sienibiomassaa, voimme määrittää ergosterol-pitoisuuden HPLC-menetelmällä. Ergosterol on sienisolujen kalvojen komponentti ja ilmentää elävän sienibiomassan määrää.
 12. 12. © Luonnonvarakeskus Mahdollisuus hyödyntää Parkanon laboratoriolaite- ja henkilöresursseja tuotekehitykseen Esimerkiksi: • Tuotteen tai raaka-aineen vesipitoisuus tarkasti ja kuivaus kontrolloidussa lämpötilassa? Käytettävissä perinteiset lämpöuunit ja laboratoriomittakaavassa näytteiden (vesiuutteiden tai biomassan sellaisenaan) kylmäkuivaus (freeze-drying) ja (liuotinuutteiden) vakuumisentrifugointi • Haluatko tietää liuoksen tai uutteen UV-absorbanssiominaisuudet? – Voimme määrittää UV/VIS alueella 200-900nm liuoksen absorbanssiarvon toimittamallesi näytteelle 12 Tytti Sarjala Laboratoriolaitteet (Luke/Parkano): • vaa’at, pH-mittari, autoklaavi, puhdastilakaapit, syväjääpakastimet, kuivausuunit kontrolloituun kuivaukseen, jauhatusmyllyt, kylmäkuivauslaite, vakuumisentrifuugi, spektrofotometriset laitteet (96- kuoppalevynlukija 200-1000nm, fluoresenssi, luminesenssi), semiprep/anal. HPLC (3 detektoria), PCR-laite, real-time PCR-laite, geelielektroforeesi.
 13. 13. © Luonnonvarakeskus Esimerkkejä toteutuneesta FORLEAP- yritysyhteistyöstä • Antioksidatiivisuusarvojen määritystä erilaisista kasviuutteista • Fenolisten yhdisteiden pitoisuusmäärityksiä kasviuutteista • Homeiden tunnistusta DNA-tekniikoilla • Sienirihmastojen tunnistamista DNA-tekniikoilla • Uuteainekomponenttien erotukseen tarvittavan raaka-aineen hankinta ja esikäsittely yritysyhteistyöhön 13 Tytti Sarjala
 14. 14. © Luonnonvarakeskus© Luonnonvarakeskus14 Tytti Sarjala • Kemialliset analyysimenetelmät – Lukuisia menetelmiä erilaisten bioaktiivisten yhdisteiden määrittämiseksi – Osa akkreditoituja – Useimmat kromatografisia menetelmiä – Uusien menetelmien kehittäminen • Elektroforeettiset menetelmät – Proteiini- ja peptidianalytiikka • Bioaktiivisuuksia mittaavat menetelmät (in vitro) – Kromatografiset, spektrofotometriset ja fluorometriset menetelmät antioksidatiivisuuden määrittämiseen – Kromatografiset menetelmät verenpainevaikutuksen määrittämiseksi – Luminometriset, fluorometriset ja perinteiset mikrobiologiset menetelmät antimikrobisten ominaisuuksien määrittämiseksi • In vitro solumallit – Biomolekyylien imeytyminen – Oksidatiivinen stressi – Tulehdusten mallintaminen – Adheesio • Eristysmenetelmät – Uutot – Kromatografiset menetelmät – Ultrasuodatus ym. Olemme myös väylä Luken muihin palveluihin. Esimerkkinä Jokioinen, jossa on paljon elintarviketutkimukseen liittyvää analytiikkaa:
 15. 15. © Luonnonvarakeskus© Luonnonvarakeskus15 Tytti Sarjala Ota yhteyttä, ensimmäinen askel on ideapaja • Ideapajan tehtävä on toimia ensimmäisenä kontaktina yrityksen suuntaan. Ideapajassa käydään yritysten kanssa läpi käsiteltävä ongelma, tehdään tarvekartoitus ja suunnitelma jatkotoimista tarvittavien palveluiden ja kehitystoimien suhteen. Ideapajan palvelutapaamisesta ei laskuteta. • Ensikontaktin yhteystiedot ideapajaa varten tulevat näkyviin Luken Internet- sivuille ja esitteeseen. Ideapajat käytössä jo nyt (FORLEAP-hanke), ota yhteyttä! Matalan kynnyksen palvelumalli ja tuotekehitysalusta Pirkanmaalla Tytti Sarjala, FT, dos. Johtava tutkija tytti.sarjala@luke.fi 029 532 4064 Niko Silvan, MMT, dos. Tutkija, asiakasvastaava niko.silvan@luke.fi 029 532 4018 Riina Muilu-Mäkelä, FT Tutkija, FORLEAP-projekti riina.muilu-makela@luke.fi 029 532 4044
 16. 16. © Luonnonvarakeskus Kiitos! 16

×