Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ιλιάδα Α2 - Η οργή του Αχιλλέα

Δείτε το video https://www.youtube.com/watch?v=xZ-SuWOMsSA
Χρήστης: http://elenimoutafi.blogspot.gr/

Εικαστική αναπαράσταση της Ιλιάδας μέσα από πίνακες ζωγραφικής..
Κάθε εικόνα συνοδεύεται από τους οικείους στίχους του έπους.
Κάτω δεξιά προβάλλεται το "ημερολόγιο" του αφηγηματικού χρόνου της Ιλιάδας.

 • Login to see the comments

Ιλιάδα Α2 - Η οργή του Αχιλλέα

 1. 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΒΙΝΤΕΟ ΕΛΕΝΗ Κ. ΜΟΥΤΑΦΗ Για τη σύνθεση αυτής της παρουσίασης αξιοποιήθηκαν - μερικώς επεξεργασμένα έργα ζωγραφικής των καλλιτεχνών που αναφέρονται στο τέλος του video. Μετάφραση: Ιάκωβος Πολυλάς Θεόδωρος Μαυρόπουλος Μουσική επένδυση: 1. Position Music - Enigmatic (James Dooley - Epic Orchestral Drama) 2. Two Steps From Hell_ - Protectors of the Earth 3 . Two Steps From Hell - The Vendetta Conspiracy
 2. 2. ΡΑΨΩΔΙΑ Α -2 ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΜΗΝΙΣ Ο Θυμός του Αχιλλέα 10η ημέρα
 3. 3. Ο ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΥΓΚΑΛΕΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Και την δεκάτην τον λαόν συγκάλεσε ο Πηλείδης, ως η θεά τον δίδαξεν η Ήρα η λευκοχέρα, που εθλίβονταν τους Δαναούς να βλέπει πως πεθαίναν. 10η ημέρα
 4. 4. Ο ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟ ΛΟΓΟ «Λοιπόν ας ερωτήσομεν ή μάντη ή ιερέα να ειπεί γιατί εχόλωσεν τόσον σ’ εμάς ο Φοίβος. Μη κάποιο τάμα του έλειψε, μη του ‘λειψ΄εκατόμβη;» 10η ημέρα
 5. 5. Ο ΚΑΛΧΑΣ ΔΙΣΤΑΖΕΙ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ «Θέλει το ειπώ. Μόνο εσύ στοχάσου κι όμωσέ μου να με βοηθήσεις πρόθυμα με λόγο και με χέρι, ότι θ’ ανάψω την χολήν ανδρός που των Αργείων δεσπόζει κι όλοι οι Αχαιοί του είναι υποταγμένοι.» 10η ημέρα
 6. 6. ΟΙ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ «Άφοβα λέγε τον χρησμόν όποιον ηξεύρει ο νους σου. Όσο εγώ ζω κι εδώ στην γην βλέπω το φως του ηλίου, βαρύ κανείς επάνω σου το χέρι δεν θα βάλει των Δαναών όλων κανείς, και μήτε ο Αγαμέμνων.» 10η ημέρα
 7. 7. Ο ΚΑΛΧΑΣ ΦΑΝΕΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ « Ιδού γιατί μας έθλιψε και θα μας θλίψει ο Φοίβος: Ο ιερέας αφορμή που αψήφησε ο Ατρείδης. Την κόρη δεν απόλυσε, τα λύτρα δεν εδέχθη.» 10η ημέρα
 8. 8. Ο ΧΡΗΣΜΟΣ «Ουδέ από τους Δαναούς τη λοιμική θα διώξει, πριν δοθεί πίσω του πατρός η λαμπρομάτα κόρη άλυτρη, ανεξαγόραστη· τότ’ ίσως ίλεως γίνει.» 10η ημέρα
 9. 9. Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑ Σηκώθη ευθύς και άστραφταν τα μάτια του ωσάν φλόγες. Με βλέμμα κακοσήμαντο στον Κάλχαντα είπε πρώτα: «Μάντι κακών, όχι, ποτέ πρόσχαρο τι δε μου ‘πες.» 10η ημέρα
 10. 10. Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑ «Και τώρα εδώ στους Δαναούς χρησμολογείς και λέγεις, οπώς για τούτο συμφορές τους δίδει ο μακροβόλος, ότι την πλούσια ξαγορά της θυγατρός του Χρύση δεν δέχθηκα.» 10η ημέρα
 11. 11. Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑ « Ναι, θέλω εγώ καλύτερα την κόρη σπίτι μου, αφού την προτιμώ της νυμφευτής μου ακόμη.» 10η ημέρα
 12. 12. ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ «Και όμως αν συμφέρει αυτό, θε να την αποδώσω. Το καλό θέλω του λαού, ποτέ τον όλεθρό του.» 10η ημέρα
 13. 13. Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑ «Αλλά δώρο ετοιμάσετε σ’ εμένα ευθύς, τι μόνος εγώ δεν πρέπει αδώρητος να μείνω των Αργείων.» 10η ημέρα
 14. 14. Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ « Ένδοξε Ατρείδη, περισσά φιλόπλουτε, τι λέγεις; Οι μεγαλόψυχοι Αχαιοί πώς θα σου δώσουν δώρον; Όσ’ απ’ τες χώρες πήραμε, εμοιρασθήκαν όλα.» 10η ημέρα
 15. 15. ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ «Αλλά συ τώρα στον θεόν απόλυσε την κόρη, και τετραπλά θ’ ανταμειφθείς, αν ποτέ δώσει ο Δίας οι Αχαιοί να πάρομε την πυργωμένην Τροίαν.» 10η ημέρα
 16. 16. ΚΑΧΥΠΟΨΙΑ ΚΑΙ ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ « Αν και γενναίος, μη ζητείς με απάτην να με πάρεις, θείε Πηλείδη, κι εύκολα δε θα με καταπείσεις, να ‘χεις εσύ το δώρο σου κι εγώ να το στερούμαι.» 10η ημέρα
 17. 17. ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΗ ΑΠΕΙΛΗ «Αλλ΄αν δώρον ισότιμο της αρεσκιάς μου λάβω απ’ τους γενναίους Αχαιούς, αρκεί, και αν δε μου δώσουν, θα έλθω με το χέρι μου να πάρω ή το δικό σου το δώρον ή του Αίαντος ή κείνο του Οδυσσέως.» 10η ημέρα
 18. 18. Ο ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΕΞΟΡΓΙΖΕΤΑΙ «Ωιμένα πανουργότατε, μ’ αναίδειαν ενδυμένε! Εγώ δεν ήλθα εξ αφορμής των λογχοφόρων Τρώων να πολεμήσ’ ότι ποσώς εκείνοι δεν μου πταίουν.» 10η ημέρα
 19. 19. ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ «Αλλά για τον Μενέλαο και, αναίσχυντε, για σένα ήλθομεν όλοι εκδίκησιν να πάρομε των Τρώων, και τώρα αυτό το δώρο μου να πάρεις φοβερίζεις που ‘ναι αμοιβή των κόπων μου κι οι Αχαιοί μου εδώσαν.» 10η ημέρα
 20. 20. ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ « Κι ίσια με σε δεν έχω εγώ δώρο καλό ποτέ μου εγώ, κι αν τύχει μοιρασμός, τρανό συ παίρνεις δώρο, κι εγώ με δώρο μικροστό και αγαπητό γυρίζω.» 10η ημέρα
 21. 21. Ο ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΠΕΙΛΕΙ ΜΕ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ «Στην Φθίαν τώρ’ αναχωρώ. Καλύτερα να γύρω στον τόπον μου με τα κυρτά καράβια και δε θέλω εδώ να μείνω ατίμητος τα πλούτη να σου αυξήσω.» 10η ημέρα
 22. 22. ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ « Φύγε , αν το θέλεις, φύγ’ ευθύς. Και χάριν μου να μένεις, εγώ δεν σε παρακαλώ. Κοντά μου υπάρχουν κι άλλοι. Και απ’ τους διοθρέπτους βασιλείς συ είσαι ο μισητός μου.» 10η ημέρα
 23. 23. Η ΒΑΡΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗ «Κι αν είσαι τόσο δυνατός, είναι θεού το δώρον. Σπίτι σου με τα πλοία σου και τους συντρόφους σου άμε, των Μυρμιδόνων δέσποζε, κι εγώ δε σε λογιάζω.» 10η ημέρα
 24. 24. Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΟΞΥΝΕΤΑΙ «Καθώς εμένα μου αφαιρεί τη Χρυσηίδα ο Φοίβος, θα στείλω και το δώρον σου, την κόρη του Βρισέως εις την σκηνή σου θα έλθω εγώ να πάρω, για να μάθεις.» 10η ημέρα
 25. 25. ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΔΥΝΑΜΗΣ «πόσο σου είμαι ανώτερος εγώ και να τρομάζει κι άλλος με μέ να συγκριθεί κι όμοιος να γίνει εμπρός μου.» 10η ημέρα
 26. 26. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΑΚΡΑ 10η ημέραΤα λόγια τούτα επλήγωσαν τα σπλάχνα του Αχιλλέως κι έστρεψε δύο στοχασμούς μες στα δασιά του στήθη:
 27. 27. ΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΔΙΛΗΜΜΑ Ή θε να σύρει απ’ το πλευρό το ακονισμένο ξίφος κι αφού σκορπίσει όλους εκεί να σφάξει τον Ατρείδην, ή να σιγάσει την οργήν κρατώντας την ψυχήν του. 10η ημέρα
 28. 28. ΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΔΙΛΗΜΜΑ 10η ημέρα
 29. 29. ΚΑΙΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Κι αυτά ως διαλογίζονταν στον νουν και από την θήκην το μέγα ξίφος έσερνε, κατέβηκε ουρανόθεν η Αθηνά, την έστελνε η Ήρα, η λευκοχέρα. 10η ημέρα
 30. 30. Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 10η ημέρα
 31. 31. Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Του εστήθη οπίσω κι έπιασε τα ολόξανθα μαλλιά του, σ’ εκείνον μόνο φανερή κι αθώρητη στους άλλους. 10η ημέρα
 32. 32. Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 10η ημέρα
 33. 33. Ο ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΕΚΠΛΗΣΣΕΤΑΙ Ξιπάσθη αυτός, εστράφηκε και γνώρισε αμέσως την Αθηνά, που φοβερήν στα μάτια λάμψην είχε. 10η ημέρα
 34. 34. ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ «Τ’ ήλθες και συ, ω του Διός του αιγιδοφόρου κόρη; Του Ατρείδη Αγαμέμνονος να ιδείς την αδικίαν; Αλλά σου λέγω καθαρά και πίστευσε. Με τούτες τις έπαρσές του γρήγορα θα χάσει την ζωήν του.» 10η ημέρα
 35. 35. ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ «Κατέβηκ’ απ’ τον ουρανόν να παύσω την οργήν σου εάν μ’ ακούσεις. Μ’ έστειλεν η Ήρα η λευκοχέρα, που ολόψυχα σας αγαπά παρόμοια και τους δύο.» 10η ημέρα
 36. 36. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΣΗ « Τρίδιπλα δώρα ατίμητα θα λάβεις μιαν ημέρα γι αυτήν την ύβριν. Τώρα εσύ κρατήσου κι άκουσέ μας.» 10η ημέρα
 37. 37. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ «Έλα, την μάχην άφησε το ξίφος σου μη σύρεις. Μόνον με λόγια τ’ όνειδος που αυτός θα πάθει ειπέ του.» 10η ημέρα
 38. 38. Ο ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΥΠΑΚΟΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ «Πρέπει ,ω θεά , ων δύο σας να σεβαστώ τον λόγον, αν κι είν’ η οργή μου φοβερή κι όμως αυτό συμφέρει, όπου υπακούει στους θεούς κι αυτοί τον εισακούουν.» 10η ημέρα
 39. 39. ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ Είπε και από την αργυρήν λαβήν με το βαρύ του χέρι στην θήκην άμπωσε πάλι το μέγα ξίφος, πειθόμενος στην Αθηνά. 10η ημέρα
 40. 40. Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ «Ω, μέθυσε, σκυλόματε, και με καρδιά ελάφου! Μήτε ποτέ με τον λαόν ν’ αρματωθείς για μάχην ετόλμησες. Σου φαίνονται τρόμος θανάτου εκείνα.» 10η ημέρα
 41. 41. Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ «Καλύτερα στο στράτευμα των Αχαιών σ’ αρέσει όποιος σ’ εσένα αντιλογά, να του αφαιρείς τα δώρα. Τωόντι αχρείους κυβερνάς λαοφάγε βασιλέα! Αλλιώς αυτό το αδίκημα θα ήταν το ύστερό σου.» 10η ημέρα
 42. 42. Ο ΟΡΚΟΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ «Ναι, μα το σκήπτρο τούτ’ οπού κλαδί δε βγάζ’ ή φύλλα, θ’ αποζητήσουν οι Αχαιοί μια μέρα τον Πηλείδη. Όλοι και συ περίλυπος τη δύναμη δε θα ΄χεις να τους βοηθείς, όταν πολλούς θα στρώσει χάμω η λόγχη του ανθρωποφόνου Έκτορος και θα σε τρώγει ο πόνος, που αψήφισες των Αχαιών τον πρώτον πολεμάρχον.» 10η ημέρα
 43. 43. ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΡΑ «Μήτε συ, μεγαλόψυχε, την κόρη του αφαιρέσεις που του εδωρήσαν οι Αχαιοί. Και μήτε συ, Πηλείδη, θελήσεις ν’ αντιμάχεσαι το μέγα βασιλέα.» 10η ημέρα
 44. 44. ΑΚΑΡΠΗ Η ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΡΑ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑΣ: « Αλλά αυτός θέλει ανώτερος να είναι κι όλων πρώτος.» 10η ημέρα
 45. 45. ΑΚΑΡΠΗ Η ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΡΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ: « Αληθινά δειλόψυχον θα μ’ έλεγαν κι αχρείον, αν σ’ ό,τι ειπεί θα έστεργα την κεφαλήν να κλίνω.» 10η ημέρα
 46. 46. ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ «Με σε ή με άλλους πόλεμον να στήσω για την κόρην δεν θέλω, σεις τη δώσατε, σεις μου την αφαιρείτε. Αλλ’ από τα’ άλλα όσα εγώ έχω στο μαύρο πλοίον τίποτα δε θα δυνηθείς να πάρεις άβουλά μου.» 10η ημέρα
 47. 47. ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ «Και αν αγαπάς, δοκίμασε, για να το ιδούν και τούτοι. Ευθύς το μαύρο αίμα σου στην λόγχην μου θα τρέξει.» 10η ημέρα
 48. 48. ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Και αφού ελογομάχησαν, εκείνοι εσηκωθήκαν και διάλυσαν την σύνοδον στων Αχαιών τα πλοία. 10η ημέρα
 49. 49. ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΒΙΝΤΕΟ ΕΛΕΝΗ Κ. ΜΟΥΤΑΦΗ Για τη σύνθεση αυτής της παρουσίασης αξιοποιήθηκαν - μερικώς επεξεργασμένα έργα ζωγραφικής των παρακάτω καλλιτεχνών: Μετάφραση: Ιάκωβος Πολυλάς Θεόδωρος Μαυρόπουλος Μουσική επένδυση: 1. Position Music - Enigmatic (James Dooley - Epic Orchestral Drama) 2. Two Steps From Hell_ - Protectors of the Earth 3 . Two Steps From Hell - The Vendetta Conspiracy
 50. 50. συνεχίζεται……… 1. Thomas Stothard 2. Antoine-François Callet 3. Carlos Alberto Santos 4. Vinzenz Fischer 5. Bertohl Mahn 6. John Flaxman 7. Asmus Jacob Carsten 8. Giovanni Battista Gaulli 9. М. И. Пикова 10. Stanisław Wyspiański 11. J. H. Ramberg 12. Franz Fühmann 13. PierreNarcisseGuerin 14. Michel Martin Drolling 15. Fournier, Louis-Paul-Edouard 16. Charles Antoine Coypell 17. Wenceslaus Hollar 1. Gianni Felice 2. художник салеин 3. Graham Jonstone 4. Gian Battista Tiepolo 5. Jane Morris Pack 6. Johann Wilhelm 7. Henry Fusseli 8. Luigi Ademollo 9. William Page 10. Walter Paget 11. Kindred McLeary 12. Friedrich Rehberg 13. Howard Pyle 14. John Gibson 15. Martin von Wagner 16. Anton Losenko 17. Laurent Pecheux 18. Philip Hallawell 1. Frantiszek Smuglewicz 2. Henry Sigleton 3. Bartolomeo Bartolozzi 4. Guiseppe Cades 5. Jean-Baptiste Deshays 6. Giussepe Botani 7. Louis Pierre Amiel 8. Benjamin West 9. Jean-André Marty 10. Gavin Hamilton 11. Bonaventura Genelli 12. Wilhelm Tischbein 13. J. Kuhn-Régnier 14. Antonio Canova 15. Claude Lorrain 16. Peter-Paul-Rubens 17. Pompeo Girolamo Batoni

×