Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Macroscope Valstybinio sektoriaus darbuotojų tyrimas, 2010 vasaris

1,464 views

Published on

Published in: Career, Technology, Business
 • Be the first to comment

Macroscope Valstybinio sektoriaus darbuotojų tyrimas, 2010 vasaris

 1. 1. Valstybiniosektoriausdarbuotojų tyrimaspagrindinės tezės<br />
 2. 2. Tyrimotikslasir uždaviniai<br />Valstybinio sektoriaus tyrimo metu buvo siekiama nustatyti:<br />&gt;kaip tikslinė grupė vertina dabartines savo darbo sąlygas;<br />&gt;kaip vertinamos darbo viešajame sektoriuje perspektyvos;<br />&gt;kokių lūkesčių ir ketinimų turi ateities atžvilgiu;<br />&gt;ar jaučiasi patenkinti dabartiniu savo gyvenimu.<br />Metodika<br />
 3. 3. respondentų charakteristikos<br />
 4. 4. solidarumas<br />Dauguma apklaustųjų pritaria, kad biudžeto lėšos būtų taupomos valstybės tarnautojų sąskaita, tačiau moterų tarpe taip manančių yra patebimai mažiau (žr. grafikus).<br />
 5. 5. pajamos<br />Kritinės daugumos respondentų pajamos neatitinka jų lūkesčių ir per pastaruosius metus mažėjo arba mažėjo ženkliai (žr. grafikus).<br />
 6. 6. darbo krūvisirpoveikis kokybei<br />Dauguma apklaustųjų teigia, kad dabo krūvis per pastrauosius metus didėjo, o beveik pusė iš jų nurodo, kad tai turi neigiamą poveikį darbo kokybei. <br />
 7. 7. sektorių palyginimas<br />Darbas privačiame sektoriuje, respondentų vertinimu, yra pranašesnis kalbant apie atlyginimo dydį, darbo krūvį ir karjeros perspektyvas. Tačiau stabilumą didesnė dalis mato viešajame sektoriuje.<br />
 8. 8. netikrumas<br />Dauguma tyrimo dalyvių abejoja, ar išsaugos savo darbo vietą per artimiausius metus. Kas dešimtas yra įsitikinęs, kad ją praras. <br />Beveik kas trečias apklaustasis jaučia aplinkinių spaudimą, esą “gyvena kitų sąskaita”.<br />
 9. 9. polinkis keisti sektorių<br />Pasitaikius galimybei dirbti į privatų sektorių pereitų 4 iš 10 viešojo sektoriaus darbuotojų. Ženkliai didesnis atlyginimas paskatintų taip pasielgti dar šiek tiek žmonių. <br />Svarbu apstebėti, kad tose respondentų grupėse, kuriose darbo stažas viešajame sektoriuje didelis – retesnis nurodo, kad pasitaikius progai keistų sektorių, kuriame dirba.<br />
 10. 10. pasitenkinimas gyvenimu<br />Bendrai pasitenkinimą vertinančiam teiginiui pritaria dauguma respondentų, tačiau detalesnius aspektus atspindinčių teiginių veritnimas rodo, kad gyvenimas galėtų būti ženkliai geresnis.<br />
 11. 11. Macroscope - socialiniai ir rinkos tyrimai internetu<br />Savičiaus g. 13/2, Vilnius | tel.: +370 5 2052707 | info@macroscope.lt | www.macroscope.lt <br />

×