Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Macroscope Verslo lyderių požiūrio tyrimas (LR Prezidentės pirmojo veiklos etapo vertinimas), 2009 spalis

791 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Macroscope Verslo lyderių požiūrio tyrimas (LR Prezidentės pirmojo veiklos etapo vertinimas), 2009 spalis

 1. 1. Verslolyderiųpožiūriotyrimaspagrindinės tezės2009 m. spalio mėn.<br />
 2. 2. TYRIMOTIKSLASIRUŽDAVINIAI<br />Lietuvos verslo lyderių požiūrio tyrimo metu buvo siekiama nustatyti:<br /> - kaip vertinama prezidento institucija ir D.Grybauskaitės pirmasis veiklos etapas ]<br /> - koks požiūris į tam tikrus LR Prezidentės veiksmus ir pozicijas]<br /> - kaip vertinama ekonominė šalies padėtis ir atitnkami LR Vyriausybės veiksmai]<br />
 3. 3. Metodika<br />
 4. 4. Įmonių padėtis<br />Žvelgiant į dabartinę įmonių pardavimų padėtį, organizacijos pasiskirsto į dvi beveik lygias dalis: pusės padėtį galima vertinti gana pozityviai, kitos pusės – gana negatyviai (žr. grafiką).<br />
 5. 5. Prognozės Lietuvos verslui<br />46 proc. verslininkų prognozuoja, kad Lietuvos verslui reikės dviejų metų, kad atsigautų nuo ekonominės krizės. 15 proc. mano, kad atsigavimui užteks pusės metų arba metų. <br />Prognozių optimistiškumas priklauso nuo to, kokioje dabar padėtyje yra jų valdoma įmonė (žr. grafiką). <br />
 6. 6. Pasitikėjimas ir vertinimas<br />55 proc. respondentų mano, kad Prezidento institucijos galia keisti padėti yra didelė arba labaididelė.<br />87 proc. verslininkų sutinka, kad Dalia Grybauskaitė Lietuvos politinėje arenoje yra įtakingas politinis veikėjas.Kad ji nėra įtakinga mano 4 proc.<br />76 proc. verslininkų visiškai pasitiki arba pasitiki LR Prezidente Dalia Grybauskaite.<br />LR Prezidentės vadovavimą pirmajame etape aukščiausiu balu įvertino beveik 16 proc. respondentų, dar 61 proc. respondentų skyrė 6-5 balus. <br />
 7. 7. Sprendimų vertinimai<br />Respondentai palaiko daugumą Prezidentės sprendimų (žr. grafiką).<br />Nuostatą, kad Lietuva gali išsiversti be Tarptautinio valiutos fondo palaikė 27 proc. verslininkų, nepritarė jai – 35 proc. <br />
 8. 8. Sprendimų vertinimas II<br />Nors dauguma respondentų pasitiki Prezidente ir jos vadovavimą vertina gana teigiamai, tačiau jos sprendimui pakeisti tik vieną ministrą pritaria tik 11 proc. respondentų.<br />8 iš 10 verslininkų nurodė norėję matyti radikalesnį sprendimą.<br />
 9. 9. Ekonominės situacijos vertinimai<br />2/3 verslininkų LR Prezidentės veiksmus ekonominės politikos srityje vertina gerai arba labai gerai (5-7 balais 7 balų skalėje).<br />66 proc. verslininkų mano, kad LR Vyriausybės priimti mokestiniai sprendimai krizei įveikti nėra efektyvūs.<br />37 proc. respondentų tiki A. Kubiliaus Vyriausybės ir Prezidentės pajėgumais Lietuvos ekonomiką išvesti iš krizės.<br />
 10. 10. Esminės klaidos<br />Verslininkų, kurie nurodė, esą jų manymu Vyriausybės priimti mokestinai sprendimai nebuvoefektyvūs buvo prašyta nurodyti, kokios esminės klaidos buvo padarytos.<br />Dažniausiaibuvominimosšios:<br />padidinti mokesčiai (PVM, akcizai, lengvatiniai) (78 proc.);<br />nesumažinti valdymo ir biudžeto tarnautojų išlaikymo kaštai(17 proc.);<br />neskatinamas verslas, ypač smulkus ir vidutinis (17 proc.);<br />skubotai priimti sprendimai (8 proc.).<br />
 11. 11. Išvados<br />76 proc. didžiausių šalies įmonių vadovai pasitiki LR Prezidente D.Grybauskaite ir jos vadovavimą pirmaisiais mėnesiais vertina gerai arba labai gerai. Pasitikėjimas ir vertinimas yra tampriai susiję - kuo labiau pasitiki, tuo geriau vertina.<br />87 proc. respondentų mano, kad D.Grybauskaitė yra įtakingas politinis veikėjas, o jos vykdomą ekonominę politiką geriau nei vidutiniškai įvertino 65 proc. tyrimo dalyvių. <br />Dauguma verslininkų pritaria ir daugeliui pirmųjų svarbiausių D.Grybauskaitės sprendimų. Parodytą pragmatišką poziciją Rytų kaimynų atžvilgiu palaiko 84 proc. respondentų, net 89 proc. pritaria iniciatyvai griežtinti antimonopolinius įstatymus.<br />8 iš 10 respondentų mano, jog Prezidentė turėjo radikaliau keisti Vyriausybės sudėtį arba formuoti ją iš naujo, o pozicijai dėl Tarptautinio valiutos fondo pritarė tik 27 proc. verslo lyderių.<br />
 12. 12. Išvados<br />LR Vyriausybėsmokestiniussprendimuskrizeiįveiktineefektyviaisvadina 65 proc. respondentų. 37 proc. tyrimedalyvavusiųverslininkųnurodėmanantys, kadPrezidenteiD.GrybauskaiteiirpremjeroA.KubiliausVyriausybeipavyksišvestišalįiškrizės. <br />80 proc. apklaustųjų nurodė, kad atsigauti nuo krizės Lietuvos verslui prireiks 2 ar daugiau metų. Tačiau prognozių pozityvumas tiesiogiai priklauso nuo dabartinės įmonės padėties – kuo ji stabilesnė – tuo greičiau mano Lietuvos verslą atsigausiant nuo krizės.<br />
 13. 13. UAB Macroscope tyrimai<br />socialiniai ir rinkos tyrimai internetu<br />Savičiaus g. 13/2, LT-01127 Vilnius<br />tel.: +370 5 2052707<br />fax. +3705 2127898<br />info@macroscope.lt<br />www.macroscope.lt<br />Informacija slypi visur, bet tik tyrėjas moka ją paversti žinojimu.<br />

×