Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E-tjänster I Framtiden

1,897 views

Published on

Vilka värden ligger till grund för framtidens förvaltning? Hur går diskussionen kring utveckling av e-tjänster i olika delar av världen? Och hur kan sociala media användas för att förbättra den offentliga förvaltningen?

 • Login to see the comments

E-tjänster I Framtiden

 1. 1. E-tjänster I framtiden Magnus Kolsjö Foto: rutty http://www.flickr.com/photos/rutty politiskt sakkunnig, Finansdepartementet
 2. 2. Myndighetsutövning (idag) är ett förvaltningsrättsligt begrepp och omfattar beslut eller andra åtgärder som ytterst är uttryck för samhällets maktbefogenheter i förhållande till medborgarna. I Sverige är en vanlig definition, hämtad ur den äldre förvaltningslagen (1971:290), "utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande". http://sv.wikipedia.org/wiki/Myndighetsutövning
 3. 3. Förbud Foto: Digimist http://www.flickr.com/photos/digimist
 4. 4. Pekpinnar Foto: a2gemma http://www.flickr.com/photos/a2gemma
 5. 5. Kontroll Foto: coneslayer http://www.flickr.com/photos/coneslayer
 6. 6. Monolog Foto: .::Danka::. http://www.flickr.com/photos/ldanka
 7. 7. Myndighetsutövning (i framtiden)
 8. 8. Öppenhet Foto: jazzzz http://www.flickr.com/photos/jazzzz2008
 9. 9. Delaktighet Foto: barockschloss http://www.flickr.com/photos/barockschloss
 10. 10. Samarbete Foto: Jazza2 http://www.flickr.com/photos/jazza2
 11. 11. Dialog Foto: Taekwonweirdo http://www.flickr.com/photos/alanchan
 12. 12. Hur skapar vi e-tjänster för framtidens förvaltning? Foto: Horia Varlan http://www.flickr.com/photos/horiavarlan
 13. 13. Publicera offentlig information på internet • Öppna format som kan hittas, hämtas, indexeras och sökas • Alla myndigheters hemsidor ska erbjuda möjligheter för allmänheten att lämna synpunkter • Myndigheterna ska besvara synpunkter som kommer in via hemsidan Förbättra kvalitén på offentlig data • Återrapportering efter 45, 60 och 120 dagar därefter varje kvartal Foto: T Hall http://www.flickr.com/photos/tmh9
 14. 14. Skapa en öppenhetskultur • Införliva värden som transparens, delaktighet och samarbete • Skapa en ”Open Government” plan och en särskild hemsida för öppenhet inom 120 dagar Skapa en policy för en öppen förvaltning • Hitta hinder som försvårar användandet av ny teknik som främjar öppenhet • Ta fram riktlinjer för att möjliggöra öppenhet Foto: T Hall http://www.flickr.com/photos/tmh9
 15. 15. Öka medborgarnas inflytande • Minska digitala klyftor • Mer transparens och ökad dialog med sakägare Samarbeta med tredje part • Öka tillgängligheten till offentlig data • Använda öppna standarder och programvara med öppen källkod Foto: CharlesFred http://www.flickr.com/photos/charlesfred
 16. 16. Ökad rörlighet i Europa • Lättare att starta och driva företag över gränserna • Lättare att studera, arbeta och pensionera sig i ett annat europeiskt land • Förbättra interoperabliteten mellan olika länders e-tjänster Minskad byråkrati och grönare förvaltning • Förenkla administrationen • Uppmuntra innovation • Minska klimatpåverkan • Identifiera hinder och viktiga nycklar för framgång Foto: CharlesFred http://www.flickr.com/photos/charlesfred
 17. 17. Tredje generationens e-förvaltning • En flexibel förvaltning med fokus på samhällsnytta och delaktiga medborgare • Utvecklingen är behovsdriven och e- tjänster produceras i samarbete med andra aktörer Återutnyttjande av offentlig information • Tydliga regler och villkor för att återutnyttja offentlig information • Tillgängliggörande av data och API:er väsentlig för att ta tillvara potentialen i att samarbeta med andra aktörer Foto: CharlesFred http://www.flickr.com/photos/charlesfred
 18. 18. Standardisering och öppenhet • Öppna standarder ska alltid vara det självklara förstahandsvalet • Öppen program vara ska alltid övervägas vid val av lösning En ny e-legitimation • En enhetlig e-legitimation och e- tjänstelegitimation • Stärkt skydd för den personliga integriteten • Ökade möjligheter för fler leverantörer av lösningar Foto: CharlesFred http://www.flickr.com/photos/charlesfred
 19. 19. Grafik: ~mfayaz http://mfayaz.deviantart.com/
 20. 20. 66% Av USA:s myndigheter använder sociala media Källa: Social Networking in Government: Opportunities & Challanges; Human Capital Institute, Januari 2010
 21. 21. Vilka sociala mediatjänster används? Diskussionsforum 26 % Chat 23 % Bloggar/ wikis 31 % Nätverk för grupper 32 % 0 % 8 % 16 % 24 % 32 % Källa: Social Networking in Government: Opportunities & Challanges; Human Capital Institute, Januari 2010
 22. 22. Varför används sociala media? Utbildning och utveckling 44 % Kommunikation 44 % Rekrytering 38 % Supportfunktioner 35 % 0 % 11,25 % 22,5 % 33,75 % 45 % Källa: Social Networking in Government: Opportunities & Challanges; Human Capital Institute, Januari 2010
 23. 23. Hur bra är det? Ineffektivt Effektivt Kunskapsspridning 17 % 71 % Verktyg för återkoppling 19 % 70 % Informellt lärande 19 % 67 % Bättre service 23 % 53 % 0 % 22,5 % 45 % 67,5 % 90 % Källa: Social Networking in Government: Opportunities & Challanges; Human Capital Institute, Januari 2010
 24. 24. Vilka webbplatser används? LinkedIn 26 % Facebook 23 % Twitter 20 % YouTube 17 % 0 % 6,5 % 13 % 19,5 % 26 % Källa: Social Networking in Government: Opportunities & Challanges; Human Capital Institute, Januari 2010
 25. 25. Hinder för sociala media Säkerhetsfrågor 66 % Annat har högre prioritet 28 % Svag affärsnytta 27 % Brist på stöd från ledning 26 % 0 % 17,5 % 35 % 52,5 % 70 % Källa: Social Networking in Government: Opportunities & Challanges; Human Capital Institute, Januari 2010
 26. 26. http://opengov.se http://edelegationen.se http://data.gov.uk http://appsfordemocracy.org http://data.australia.gov.au http://creativecommons.org http://datasf.org/showcase http://data.gov http://digitalastaten.se http://facebook.com/government

×