Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Offentlig förvaltning 2.0

2,506 views

Published on

Presentationer från Finansdepartementets seminarium om Offentlig förvaltning 2.0 - utmaningar och möjligheter med sociala media och ny teknik den 3 juli 2009 i Almedalen

 • Login to see the comments

Offentlig förvaltning 2.0

 1. 1. Offentlig förvaltning 2.0 - utmaningar och möjligheter med sociala media och ny teknik Fredag 3 Juli 10:00-11:30
 2. 2. Offentlig förvaltning 2.0 - utmaningar och möjligheter med sociala media och ny teknik Medverkande: •Mats Odell, kommun- och finansmarknadsminister •Annette Carnhede, förbundsordförande, Fackförbundet ST •Max Dyga, operativ chef, Chas visual management •Erik Sellström, initiativtagare till Digitala staten, Växjö universitet •Lars Lundqvist, enhetschef ansvarig för informationsutv, Riksantikvarieämbetet •Nicklas Lundblad, European policy manager, Google
 3. 3. Offentlig förvaltning 2.0 - utmaningar och möjligheter med sociala media och ny teknik Mats Odell Kommun- och finansmarknadsminister
 4. 4. Finansdepartementet
 5. 5. Regeringens arbete med eFörvaltning Finansdepartementet
 6. 6. En förvaltning i medborgarnas tjänst • Ett tydligt offentligt etos – stärka ämbetsmännen och förtydliga deras uppdrag gentemot medborgarna • Ett klart definierat statligt uppdrag – inte konkurrera med näringslivet eller skapa opinion för en viss åsikt, hjälp till medborgarna att göra fria val • En god tillgång till offentlig service – nya samarbeten mellan statliga och kommunala myndigheter samt en utvecklad e- förvaltning • Lika möjligheter till statlig anställning – satsningar på jämställdhet och mångfald, tjänster tillsätts utefter förtjänst och skicklighet Finansdepartementet
 7. 7. Målet för e-förvaltningsarbetet ” År 2010 ska det vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter samt ta del av förvaltningens service. ” Finansdepartementet
 8. 8. Handlingsplanens fyra insatsområden FÖRUTSÄTTNINGAR PROCESSER RESULTAT Insatsområde 1: Regelverk för myndighetsövergripande samverkan Insatsområde 3: Insatsområde 4: och informationshantering Gemensamma Förvaltningens kontakter verksamhetsstöd, med Insatsområde 2: kompetensförsörjning medborgare och Tekniska förutsättningar och samlad uppföljning företagare och it-standardisering ÅTERKOPPLING Finansdepartementet
 9. 9. Några utgångspunkter för e-delegationen • Medborgare ska kunna utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter samt ta del av förvaltningens service på ett enkelt sätt. • E-förvaltningen ska bidra till att förenkla kontakten mellan förvaltning och medborgare och ska präglas av tillgänglighet och användbarhet. • Utvecklingen ska ske med ett bibehållet starkt skydd för den personliga integriteten. • Delegationen ska beakta den utveckling som sker inom området e-demokrati, dvs. användning av IT i demokratiska processer. Finansdepartementet
 10. 10. Sociala medier gör förvaltningen bättre • Vi är precis i början av en inlärningsfas. - Den offentliga förvaltningens användning av sociala medier bör utformas i dialog med användarna • Sociala medier erbjuder medborgarna nya möjligheter att föra dialog med såväl politiska beslutsfattare som förvaltningen • Att delta i de sociala nätverk som finns på Internet är ett sätt för den offentliga förvaltningen att möta medborgarna där medborgarna finns • Den offentliga förvaltningen måste våga prova sig fram och det måste finnas utrymme för att göra fel Finansdepartementet
 11. 11. Dessutom... • Us Now - Filmen – http://watch.usnowfilm.com • E-förvaltningskonferensen i Malmö – http://www.egov2009.se • European ePractice – http://www.epractice.eu • Digitala staten – http://digitalgov.ning.com Finansdepartementet
 12. 12. Offentlig förvaltning 2.0 - utmaningar och möjligheter med sociala media och ny teknik Annette Carnhede Förbundsordförande Fackförbundet ST
 13. 13. Offentlig förvaltning 2.0 - utmaningar och möjligheter med sociala media och ny teknik Max Dyga Operativ chef Chas visual management
 14. 14. Max
Dyga COO Chas
Visual
Management max@chas.se 070
43
23
942
 15. 15. Offentlig förvaltning 2.0 - utmaningar och möjligheter med sociala media och ny teknik Erik Sellström Initiativtagare till Digitala staten Växjö universitet
 16. 16. Seminariet Offentlig förvaltning 2.0 Almedalen den 3 juli 2009 OFFENTLIG SEKTOR Where do we go from here? Erik Sellström – www.eriksellstrom.se
 17. 17. THE LAW OF DISRUPTION
 18. 18. INGEN ANING INGET FACIT INGEN KONTROLL
 19. 19. ? ? ? ?
 20. 20. VI BEHÖVER EN ELLER FLERA (AFFÄRS)MODELLER
 21. 21. FÖLJ UTVECKLINGEN IMPLEMENTERA VERKSAMHETS- KUNSKAPSRESA PERSPEKTIV EXPERIMENTERA
 22. 22. TRANSPARENS RELATIONER KOLLABORATION TRANSPARENS IGEN
 23. 23. DIREKTIV I ALL ÄRA
 24. 24. VERKSAMHETSPERSPEKTIV KUNSKAPSRESAN KOLLABORATION FÖRÄNDRINGENS VÄSEN?
 25. 25. GÅR DET ATT TRIBA UTVECKLINGEN INOM OFFENTLIG SEKTOR?
 26. 26. GÅR DET ATT LÅTA BLI UTAN ATT OFFENTLIG SEKTOR I FÖRLÄNGNINGEN BLIR IRRELEVANT?
 27. 27. ”Vad tycker ni att vi ska göra?” ”Fråga inte “oss” vad ”vi” tycker att ”ni” ska göra. Välkomna tillbaka när ni är beredda att öppet säga att vi alla – tillsammans – utgör regeringen.” “Alla redskap för verklig delaktighet finns ju redan – varför ska vi då lämna över makten till politiker som dessutom gör allt de kan för att begränsa internet, det vill säga själva förutsättningen för redskapen?” - Utdrag ur Anders Mildners kolumn, SvD.se den 30 juni 2009
 28. 28. RÄTT INCITAMENT FÖR EN KLOK PROCESS
 29. 29. TACK! digitalastaten.se Erik Sellström – www.eriksellstrom.se
 30. 30. Offentlig förvaltning 2.0 - utmaningar och möjligheter med sociala media och ny teknik Lars Lundqvist Enhetschef ansvarig för informationsutv Riksantikvarieämbetet
 31. 31. Kulturarv 2.0 social media i praktiken Lars Lundqvist verksamhetsutveckling, webb 07/03/2009
 32. 32. RAÄ och webb Sändarkanal webb 1.0 Interaktiva databaser, kartstöd webb 1.0 Blogg, forum, community webb 2.0 Finnas hos andra webb 2.0 Friare dataanvändning webb 1.0 – 3.0 07/03/2009
 33. 33. 07/03/2009
 34. 34. • 274 bilder, kontinuerligt • 200 000 visningar (3,5 mån) • 700 ”fans” från hela världen • ingen marknadsföring • investering: $ 25 07/03/2009
 35. 35. Nätgemenskap Medborgarnas berättelser Barn & ungdom Alla 2010 (test 2009) 07/03/2009
 36. 36. 2.0-resan: Öppen källkod: 2002 (beslut) Strategi för webb 2.0: 2004 (Omlokalisering: 2005-2008) Blogg, Forum: 2007 (fr o m) Andras webb: 2009 Öppna upp databaser: 2009 Egen community: 2009-2010 07/03/2009
 37. 37. Hur social media? Lära av andra! Lära genom att göra! Använda andras webbplatser. (och våga misslyckas…) 07/03/2009
 38. 38. ”Processretorik” det inre arbetet… 07/03/2009
 39. 39. ”Det går!!” 07/03/2009 54
 40. 40. Omöjligheternas retorik ”Det går inte” 07/03/2009 55
 41. 41. Allt fler vill • delta • bidra • synas • få hög servicenivå • få hög kvalitet 07/03/2009
 42. 42. Vi måste våga att • låta fler delta (UGC) • släppa kontrollen • låta flera skapa e-tjänster 07/03/2009
 43. 43. Förutsättningar öppenhet öppna standards fri tillgång till grunddata samverkan upphovsrättslagstiftning modeller för OPS 07/03/2009
 44. 44. Varför Kulturarv 2.0? • Historia engagerar och historia blir viktigare! • Kulturarv blir viktigt att bevara och utveckla på ett bra sätt! • Kulturarv kan erbjuda en spännande yrkeskarriär! 07/03/2009
 45. 45. www.raa.se k-blogg.se 07/03/2009
 46. 46. Offentlig förvaltning 2.0 - utmaningar och möjligheter med sociala media och ny teknik Nicklas Lundblad European policy manager Google
 47. 47. FÖRVALTNING 2.0
 48. 48. VAD FÖRÄNDRAS?
 49. 49. FÖRVALTNINGEN
 50. 50. MEDBORGAREN
 51. 51. FRÅN MEDBORGARE TILL...
 52. 52. <1>
 53. 53. ...IDEOLOG
 54. 54. <II>
 55. 55. ...RIKSREVISOR
 56. 56. <III>
 57. 57. ...SAMTALSPART
 58. 58. SPELAR DET NÅN ROLL?
 59. 59. <IV>
 60. 60. ...ENTREPRENÖR
 61. 61. UTMANINGAR?
 62. 62. <I>
 63. 63. KAN DET BLI FÖR BRA?
 64. 64. <II>
 65. 65. ...ATT MEDBORGARMAKT HETER DIGITAL KUNSKAP
 66. 66. <III>
 67. 67. OVÄLDIGHET
 68. 68. ”BRANDVÄGGAR”
 69. 69. BESLUT INTEGRITET M.M.
 70. 70. Offentlig förvaltning 2.0 - utmaningar och möjligheter med sociala media och ny teknik Frågor & Diskussion
 71. 71. Finansdepartementet

×