Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hyvinvointi ja tuottavuus toimintalähtöisissä työympäristöissä

Tutkimushankkeiden tulosten (NewWoW) ja uusien hankkeiden (PATI ja #popupresearch) esittely

 • Login to see the comments

Hyvinvointi ja tuottavuus toimintalähtöisissä työympäristöissä

 1. 1. (Kuva - Daniel Torrelló / chqs.net) HYVINVOINTI JA TUOTTAVUUS TOIMINTALÄHTÖISISSÄYMPÄRISTÖISSÄ 27.01.2015 @MaijuVuolle RAKLIn toimitilat-johtoryhmän kokous
 2. 2. KUKA? Kiinnostus: Tietotyön suunnittelu ja johtaminen, työympäristöt ja palvelut, uudet työnteon tavat, luovuus, hyvinvointi ja tuottavuus, työntekijä- ja asiakaskokemus, mittaaminen Työ: Yliopisto-opettaja, tutkija: Novi tutkimuskeskus,TTY Konsultti, kouluttaja: Prodia Oy Koulutus: Tekniikan tohtori (Tietojohtaminen),TTY 29.1.2015 Novi research center @MaijuVuolle
 3. 3. TIETOJOHTAMISENTUTKIMUSKESKUS NOVI Tutkimuksemme tavoitteena on ymmärtää tietotalouteen ja tietoperustaiseen arvonluontiin liittyviä ilmiöitä ja luoda johtamisen tueksi käytäntöjä ja työkaluja. www: http://www.tut.fi/novi Twitter: @Noviresearch 29.1.2015 Novi research center @MaijuVuolle
 4. 4. ESITYKSEN SISÄLTÖ • Uudet työnteon tavat hyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämisessä • Vaikutusten mittaaminen ja arviointi NewWoW- hankkeessa • Uudet tutkimushankkeet – PATI ja Pop Up 29.1.2015 Novi research center @MaijuVuolle
 5. 5. KOHTI FIKSUMPIA TYÖYMPÄRISTÖJÄ Työn tietointensiivisyys ja teknologian kehitys muuttanut työn luonnetta - pirstaleisuus, konkretian puute, henkinen ja kognitiivinen kuorma, verkottuneisuus/vuorovaikutteisuus Työn joustamattomuus - Työn organisointi ja johtamisen tavat vielä monissa organisaatioissa ”liukuhihnamaailmassa” ★ Töissä käydään 8-16, töitä tehdään perinteisissä koppi- ja avokonttoreissa ★ Tehotonta tilankäyttöä, turhaa matkustamista, vanhentuneita työvälineitä, fyysisen läsnäolon seurantaa, turhautuneita työntekijöitä Työn monipaikkaisuus - Työ ei ole paikka, johon mennään – se on jotain mitä tehdään. Uudet työnteon tavat ja työympäristöt tarjoavat keinoja toiminnan uudistamiseen ja tuottavuuden parantamiseen - hypeä vai hyötyä?
 6. 6. ’UUDET TYÖNTEON TAVAT’ Työtapojen, tilojen, välineiden ja käytäntöjen “kimppu” jonka avulla luodaan motivoivampaa ja innostavampaa tietotyötä kokonaisvaltaisesti - tavoitteena parantaa samanaikaisesti työn tuottavuutta ja työhyvinvointia. ★ Mahdollisuus valita, luottamus ★ Aikaansaaminen ★ Joustavuus ja liikkuvuus; esim. Työn organisointi, toimintalähtöinen työympäristö, mobiiliratkaisut ja etätyö (van der Voordt, 2004; Gorgivski et al., 2010; Peters et al., 2014; Ruostela et al., 2014) Tilat Tieto ja tunteet Teknologia 29.1.2015
 7. 7. UUSIEN TYÖTAPOJENVAIKUTUKSET 29.1.2015 Novi research center @MaijuVuolle TIETOTYÖN SUORITUSKYKY SUORITUSKYKYAJURIT TULOKSET TOIMINTALÄHTÖINEN TYÖYMPÄRISTÖ Fyysinen, virtuaalinen, sosiaalinen/henkinen ja organisatorinen työympäristö TYÖTAVAT Proaktiivinen, joustava ja liikkuva työote teknologian hyödyntäminen, työn uudelleensuunnittelu, tavoitteellinen yhteistyö. TYÖHYVINVOINTI Työn imu, työtyytyväisyys, stressi, arvostus, työn ja vapaa- ajan yhteensovittaminen, konfliktit, ilmapiiri TUOTTAVUUS Työn tehokkuus ja vaikuttavuus, tuotokset, tavoitteet, taidot, laatu, asikastyytyväisyys tiimin suoriutuminen (Muokattu, Palvalin et al., 2015)
 8. 8. Case SMARTWOW -ANALYYSI 29.1.2015 Novi research center @MaijuVuolle (Vuolle et al., 2014) Organisaatio 1 (N=28) Organisaatio 2 (N=26) Organisaatio 3 (N=35) Negative (%) Positive (%) Negative (%) Positive (%) Negative (%) Positive (%) Suorituskykysajurit Fyysinen ympäristö (5) 40 52 24 64 21 71 Virtuaalinen (6) 29 56 19 66 5 85 Sosiaalinen (9) 33 50 23 60 9 75 Työnteon tavat (10) 23 66 31 54 24 60 Vaikutukset Työhyvinvointi (8) 25 55 12 72 8 82 Tuottavuus (7) 9 78 8 76 2 88
 9. 9. UUSIEN TYÖTAPOJENVAIKUTUKSET • Joustavuus, sitoutuneisuus, motivaatio, luovuus, serendipiteetti, tuottavuus, työhyvinvointiTyöntekijät • Tilojen ja teknologian tehokkaampi käyttöasteResurssien tehokkuus • Sisäisten käyttökustannusten vähentäminenKustannussäästöt • Vetovoimainen työnantajakuvaTulevat työntekijät • Arvokas asiakaskokemus, positiivinen modernin asiantuntijaorganisaation maineAsiakas • Pienentynyt hiilijalanjälki matkustamisesta ja toimistorakennuksistaKestävä kehitys (e.g., Van der Voordt, 2004; Ruostela et al., 2014)29.1.2015
 10. 10. Case MONIULOTTEINEN MITTAAMINEN 29.1.2015 Novi research center @MaijuVuolle 2008 (vanha toimisto) 2009/2010 (heti muuton jälkeen) 2011 (vuosi muuton jälkeen) RESURSSIT Tilankäytön tehokkuus 26 m2/hlö 13 m2/hlö 10 m2/hlö KUSTANNUKSET Tilakustannukset 7025 €/hlö 3570 €/hlö 2889 €/hlö KESTÄVÄ KEHITYS Ympäristövaikutukset 2650 kgCO2/hlö 1850 1470 HENKILÖSTÖ Henkilöstökysely 58% mielestä parempi tila 88% positiivinen koettu tuottavuus (SmartWoW, 2013) (Ruostela et al., 2014)
 11. 11. Työskentelemme nykyään monipaikkaisesti Kuvan lähde: Laing (2014) Work and Workplaces in a Digital City, Center for Urban Real Estate, Columbia University, available at http://www.arch.columbia.edu/files/gsapp/imceshared/tct2003/Building_The_Digital_City_-_Andrew_Laing_CURE_Paper_10-25-13.pdf (accessed 19 December 2014). 11
 12. 12. Vaihtoehtoisia työympäristömalleja Yhteistyöskentely Avoin talo Yhteisyrittäminen (Co-work) (Open house) (Cohabiting) Laing (2014)
 13. 13. Emerging patterns of work and use of space 13 Laing (2014)
 14. 14. PATI – Palvelu korvaa tilan (1/2) Lähtökohta Ajasta ja paikasta riippumaton työskentely ei ole enää poikkeus vaan pikemminkin sääntö (Strelitz 2012). Tutkimusprojektin päätavoite Kehittää monipaikkaista työskentelyä tukeva palveluinnovaatio, jonka ansiosta työntekijät työskentelevät älykkäämmin.  Ydintuote ei olisi enää tila vaan älykäs palvelu, joka ohjaa työntekijöitä ajasta ja paikasta riippumattomaan työskentelyyn. Tutkimuskysymykset 1. Mitä monipaikkaista työskentelyä tukevia palveluita tuotetaan nyt ja miten? 2. Millaisella älykkäällä palvelulla tila korvataan? 3. Miten älykäs palvelu operationalisoidaan liiketoiminnaksi?
 15. 15. PATI pähkinänkuoressa (2/2) Näkökulma kehitystyössä Älykkään palvelun kehittämisessä ja operationalisoinnissa hyödynnetään erityisesti lean-johtamisen menetelmiä ja käytäntöjä. Arvon tuotanto Uusi älykäs palvelu tuottaa arvoa käyttäjille, palveluntarjoajille sekä koko yhteiskunnalle kehittyvien kiinteistöpalvelumarkkinoiden myötä. Lisätietoa Tutkijatohtori Tuuli Jylhä Aalto REB (kiinteistöliiketoiminta) tuuli.jylha@aalto.fi, 050-594 6727
 16. 16. Pop Up – Tietotyön tuottavuus Tuottavuutta ja hyvinvointia kehitetään työntekijälähtöisellä osallistavalla työtapojen ja työympäristöjen suunnittelulla ja nopealla testauksella. Hankkeen tavoitteena tutkia ja kehittää - Pop up –suunnittelu- ja interventiomalli tietotyöntekijän toimintaympäristöjen sekä tuottavuuden ja hyvinvoinnin kehittämiseen. - Uudenlaisia testattuja työtapoja ja työympäristökonsepteja. - Mittaristopaketti ja mittausvälineitä työntekijäkokemuksen ja vaikutusten osoittamiseen, yhdistäen objektiivisia ja kokemusperäisiä mittareita. Lisätietoa Maiju Vuolle TTY Tietojohtamisen tutkimuskeskus Novi maiju.vuolle@tut.fi, 040 559 6424 http://www.tut.fi/novi/projects/pop-up/ #popupresearch
 17. 17. K i i t o s ! Maiju Vuolle, D.Sc.Tech. Novi research center – Turning knowledge into value @Noviresearch www.tut.fi/novi @MaijuVuolle maiju.vuolle@tut.fi
 18. 18. Tutkimushankkeiden julkaisuja • Palvalin, M., Vuolle, M., Lönnqvist, A., Jääskeläinen, A., Laihonen, H. (2015) SmartWoW – Constructing a tool for knowledge work performance analysis, Accepted for publication in the International Journal of Productivity and Performance Management. • Palvalin, M., Lönnqvist, A. & Vuolle, M. (2013) Analysing the impacts of ICT on knowledge work productivity, Journal of Knowledge Management, Vol. 17, No. 4., pp. 545 – 557. • Ruostela, J., Lönnqvist, A., Palvalin, M., Vuolle, M., Patjas, M. & Raij, A-L. (2014) ‘New Ways of Working’ as a tool for improving the performance of a knowledge-intensive company, Knowledge Management Research & Practice, doi: 10.1057/kmrp.2013.57. • Vuolle, M., Palvalin, M., Lönnqvist, A. (2014) Methods for analyzing the impacts of workplace change on knowledge work, ICICKM, 6-7 November, Sydney, Australia. • Vuolle, M. (2011) Intangible benefits of mobile business services, International Journal of Learning and Intellectual Capital, Vol. 8, No. 1, pp. 50-62. • Vuolle, M. (2010) Productivity impacts of mobile office service, International Journal of Services Technology and Management, Vol. 14, No. 4, pp. 326-342. • Lönnqvist, A., Jääskeläinen, A., Kujansivu, P., Käpylä, J., Laihonen, H., Sillanpää, V., Vuolle, M (2010) Palvelutuotannon mittaaminen johtamisen välineenä. Tietosanoma. 29.1.2015 Novi research center @MaijuVuolle
 19. 19. Lähteitä ja lukemistoa • De Paoli, D., Arge, K., & Blakstad, S. H. (2013) “Creating business value with open space flexible offices”, Journal of Corporate Real Estate, Vol. 15, No. 3/4, pp. 181- 193. • Gorgievski, M.J., van der Voordt, T.J.M., van Herpen, S.G.A., van Akkeren, S. (2010), “After the fire - New ways of working in an academic setting”, Facilities, Vol. 28 No. 3/4, pp. 206-224. • Laing, A. 2014 Work and Workplaces in a Digital City, Center for Urban Real Estate, Columbia University, available at • http://www.arch.columbia.edu/files/gsapp/imceshared/tct2003/Building_The_Dig ital_City_-_Andrew_Laing_CURE_Paper_10-25-13.pdf (accessed 19 January 2014). • Peters, P., Poutsma, E., Van der Heijden, B. I., Bakker, A. B., & Bruijn, T. D. (2014). Enjoying New Ways to Work: An HRM‐Process Approach to Study Flow. Human Resource Management, 53(2), 271-290. • van der Voordt, T.J.M. (2004a). “Productivity and employee satisfaction in flexible workplaces”, Journal of Corporate Real Estate, Vol. 6, No. 2, pp. 133-148. • van der Voordt, T.J.M. (2004b). “Costs and benefits of flexible workspaces: work in progress in The Netherlands”, Facilities, Vol. 22, No. 9 pp. 240 – 246. 29.1.2015 Novi research center @MaijuVuolle

×