Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Esquema Restauració (1874-1931).

21,929 views

Published on

Esquema sobre la Restauració Borbònica (1874-1898) i la crisi de la Restauració (1898-1931).

Published in: Education
  • Login to see the comments

Esquema Restauració (1874-1931).

  1. 1. TEMA 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931). Regnat Alfons XII 3a Guerra Carlina (1872-76) La Primera Restauració (1875-1898). 1875 1885 Regència de Maria Cristina 1898 P. Conservador Cánovas P. Liberal Sagasta P. Conservador Cánovas P. Liberal Sagasta P. Conservador Cánovas P. Liberal Sagasta P. Conservador Cánovas Llei d’associacions (1887) Guerra hispano-nord- americana (1898) Sufragi Universal masculí (1890) Fundació PSOE (1879) Fundació de Centre Català. Primer Partit Catalanista (1879) Què és la Restauració? Sistema polític (ideat per Cánovas del Castillo). Bipartidisme i Torn pacífic. Constitució de 1876. Corrupció electoral i caciquisme. Exclusió social. Supremacia del poder civil sobre el militar. Civilisme. Partit Conservador Antonio Cánovas del Castillo. Grans propietats rurals. Oligarquia rural. Alta Burgesia. Classes més altes. Què és el Bipartidisme? Partit Liberal Mateo Sagasta. Mitjans i petits propietats rurals. Classes mitjanes. Burgesia urbana. Professionals. Oposició política a la Restauració? (partits fora del sistema) Republicans Federalistes (Pi i Margall) Unionistes (Salmerón) Radicals Nacionalistes El Catalanisme El Nacionalisme basc (PNV) El Nacionalisme gallec. Ultracatòlics El Carlisme Socialistes/Anarquistes PSOE/UGT (socialista) Acció directe (anarquisme) Anarcocol·lectivisme (anarquisme)
  2. 2. TEMA 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931). Regència de Maria Cristina Fundació de la Lliga Regionalista (1901) La crisi del sistema de la Restauració (1898-1931). 1898 Regnat d’Alfons XIII 1931 Conservadors Liberals Conservadors Liberals Dictadura Primo de Rivera (1923-1930) Setmana Tràgica de Bcn (1909) Desastre d’Annual (1921) Pistolerisme a Bcn (11917-1923) Conferència d’Algesires. Repartiment del Marroc (1905) Descomposició del Sistema (1917-1923) 1902 Conservadors Supressió de la Mancomunitat de Catalunya (1925) Crisi política Crisi Social Crisi de Marroc • Governs de concentració. • Tornada al torn i gran inestabilitat política. • Fi de la I Guerra Mundial (1914-1918). • Crisi econòmica. • Tensió social (patronal contra obrers). • Aparició del Pistolerisme. • Desastre d’Annual (1921). Miguel Primo de Rivera. Dictadura militar (1923-30) Cop d’estat (1923) Desastre d’Annual. La derrota més amarga de l’exèrcit espanyol. Gairebé 13.000 soldats espanyols van perdre la vida (1921)

×