Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Revolució                  Francesa                 (1789-1799).          “La...
Revolució Francesa           (1789-1799).LES FASES DE LA REVOLUCIÓ. REALITZAR CRONOLOGIA.• La monarquia constit...
Revolució Francesa         (1789-1799).• Les principals causes de la revolució francesa són: a) La crisi econòmic...
Revolució Francesa         (1789-1799).• Les principals causes de la revolució francesa són:b) La crisi financera...
Revolució Francesa         (1789-1799).• Les principals causes de la revolució francesa són:
Revolució Francesa         (1789-1799).• Les principals causes de la revolució francesa són:c) La marginació polí...
Revolució Francesa         (1789-1799).• Les principals causes de la revolució francesa són:
Revolució Francesa         (1789-1799).• Les principals causes de la revolució francesa són: d) La desesperació d...
Revolució Francesa         (1789-1799).• Les principals causes de la revolució francesa són:
Revolució Francesa          (1789-1799).• Les principals causes de la revolució francesa són: e) Les idees de la ...
Revolució Francesa     L’esclat de la revolució.La Revolució Francesa es va iniciar el 1789 ambuna revolta dels privi...
Revolució Francesa        L’esclat de la revolució.Els Estats Generals es van obrir a Versalles elmaig del 1789, pr...
Revolució Francesa (1789-1799). L’esclat de la revolució.Reunits en un pavelló de Paris (Jeu dePaume), els representants ...
Revolució Francesa (1789-1799). L’esclat de la revolució.El poble de la ciutat de París va sortir al carrerper donar supo...
Revolució Francesa (1789-1799). L’esclat de la revolució.• La Grande Peur:Moviment revolucionari que també es va estendre...
Revolució Francesa(1789-1799). L’esclat de la revolució.
Revolució Francesa(1789-1799). L’esclat de la revolució.
Revolució Francesa     Monarquía Constitucional• El 4 dagost del 1789 va decretar labolició del feudalisme i el 26 va...
Revolució Francesa    Monarquía ConstitucionalAmb lobjectiu de solucionar la crisi financera, esvan expropiar els béns...
Revolució FrancesaMonarquía Constitucional         Declaració dels drets de          l’home i del ciuta...
Revolució Francesa     Monarquía Constitucional• Article premier. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux e...
Revolució FrancesaLa República Democràtica (1792-1794)Loposició de la família reial i dels privilegiats aacceptar els canv...
Revolució FrancesaLa República Democràtica (1792-1794)Durant aquest període la república va estar enmans de tres governs d...
Revolució Francesa La República Democràtica (1792-1794)La república democràtica (1792-1794) presenta dues fasesdiferenciad...
Revolució FrancesaLa República Democràtica (1792-1794)La República va quedar en mans dels girondins*i es va crear una Conv...
Revolució FrancesaLa República Democrática (1792-1794)Durant l’etapa jacobina, es va promulgar una novaconstitució basada ...
Revolució FrancesaLa República Democràtica (1792-1794)• Respon aquestes preguntes i busca 10 dates importants de la Prime...
Revolució Francesa La República Democràtica (1792-1794)• La igualtat social“La igualtat dels béns no és una quimera. (…) E...
Revolució Francesa     La República Burgesa o el      Directori(1794-1799)Així, el juliol del 1794, el mes Termid...
Revolució Francesa     La República Burgesa o el      Directori(1794-1799)Quines mesures va aplicar la República ...
Revolució Francesa     La República Burgesa o el      Directori(1794-1799)    En contra         A fav...
Revolució Francesa    La República Burgesa o el     Directori(1794-1799)Lany 1799, un jove general, NapoleóBonapa...
Revolució FrancesaL’Imperi Napoleònic 1799-1815.   Europa Napoleònica.
Revolució FrancesaL’Imperi Napoleònic 1799-1815.Aliats de Napoleó    Enemics de Napoleó   Dinamarca      La Gr...
Respostes a les preguntes.• Respon aquestes preguntes i busca 10 dates importants de la Primera fase de la RF.• Busca una...
Respostes a les preguntes.• Respon aquestes preguntes i busca 10 dates importants de cada fase de la RF.• Busca una petit...
Respostes a les preguntes.• Què fou el Comitè de Salvació Pública?Òrgan de govern col·lectiu que regí França de labrildel ...
Respostes a les preguntes.• Què fou el Comitè de Salvació Pública?El primer Comitè de Salvació Pública, foudominat per Dan...
Respostes a les preguntes.• Què fou el Comitè de Salvació Pública?Què va fer el CSP?Primer va lluitar contra la crisi econ...
Respostes a les preguntes.• Què fou el Comitè de Salvació Pública?Què va fer el CSP?Va Suprimir les llibertats de culte i ...
Respostes a les preguntes.• Què fou el Comitè de Salvació Pública?Després de termidor i de lexecució deRobespierre i els s...
Respostes a les preguntes.• Què va ser el terror?Període de la Revolució Francesa que vades del setembre del 1793 al julio...
Respostes a les preguntes.• Què va ser el terror?El Tribunal Revolucionari de París en fou el graninstrument: ampliada la ...
Respostes a les preguntes.• Què va ser el terror?Així, el 1794 després de la reina Maria Antonietavan passar per la guillo...
Respostes a les preguntes.• Què va ser la “Llei de sospitosos?És una llei que va ser reclamada perJacques-René Hébert i le...
Respostes a les preguntes.• Què va ser la “Llei de sospitosos?Es consideren sospitosos, segons la Llei, tots elsnobles i t...
Respostes a les preguntes.Què va ser “La llei del màxim?El 29 de setembre de 1793, saprova la Llei delMàxim General (loi d...
Respostes a les preguntes.http://www.youtube.com/watch?v=DS_H774qQ0U&feature=relmfuQuines són les idees més importants del...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Revolució francesa 1789 1799

6,709 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Revolució francesa 1789 1799

 1. 1. Revolució Francesa (1789-1799). “La liberté guidant le peuple” és una obra del pintor francès Eugène Delacroix.La Revolució Francesa és considerada elmodel de revolució política de la sevaèpoca i va suposar la conquesta del poderper la burgesia i el desplaçament delaristocràcia i el clergat. És el triomfd’una part de l’estament no privilegiatenfront de l’estament privilegiat.Representa la fi de l’Antic Règim.
 2. 2. Revolució Francesa (1789-1799).LES FASES DE LA REVOLUCIÓ. REALITZAR CRONOLOGIA.• La monarquia constitucional (1789-1792).Tenia el suport de la burgesia conservadora que aspirava a arribar a unacord amb el rei i amb els privilegiats per abolir lAntic Règim i imposarun liberalisme restringit (censatari).• La república democràtica o la convenció(1792-1794).Davant la negativa del monarca i dels privilegiats a acceptar els canvisrevolucionaris, la burgesia radical i els sectors populars van proclamarla República. A més, van emprendre una transformació més profundade la societat en un sentit democràtic (sufragi universal masculí) iigualitari (lleis socials).• La república burgesa o el directori (1794-1799).Davant la radicalització de la Revolució, la burgesia moderada vaimplantar una altra vegada el liberalisme censatari.
 3. 3. Revolució Francesa (1789-1799).• Les principals causes de la revolució francesa són: a) La crisi econòmica i social es va crear a causade que les terres eren treballades pelspagesos, però eren propietat de la noblesa i elclergat. Els pagesos guanyaven una misèria, aixòva provocar misèria i fam en les classes socialsmés baixes.Els anys 1788 i 1789 van ser anys de malescollites Pujada de Preus Motins.
 4. 4. Revolució Francesa (1789-1799).• Les principals causes de la revolució francesa són:b) La crisi financera de la monarquia francesava crear un malestar important a l’estament noprivilegiat. La Monarquia per solucionar elproblema del finançament va convocar els EstatsGenerals i van decidir pujar els impostos. Això vacausar fam i misèria a les classes socials mésbaixes de la població. Malestar social.
 5. 5. Revolució Francesa (1789-1799).• Les principals causes de la revolució francesa són:
 6. 6. Revolució Francesa (1789-1799).• Les principals causes de la revolució francesa són:c) La marginació política d’una burgesia cadacop més forta. Els burgesos eren gent rica quepaga impostos i volen que l’estat els ajudieconòmicament en el comerç. Necessiten uneslleis que afavoreixin al seu negoci.
 7. 7. Revolució Francesa (1789-1799).• Les principals causes de la revolució francesa són:
 8. 8. Revolució Francesa (1789-1799).• Les principals causes de la revolució francesa són: d) La desesperació de les classes populars per lamala situació socioeconòmica i la indiferència dela corona. Al final aquests s’apunten a larevolució per millorar la seva situació.
 9. 9. Revolució Francesa (1789-1799).• Les principals causes de la revolució francesa són:
 10. 10. Revolució Francesa (1789-1799).• Les principals causes de la revolució francesa són: e) Les idees de la Il·lustració. Recordeu que és unmoviment de caràcter intel·lectual, desenvolupat al’Europa del segle XVIII, que va posar en qüestiótots els principis de l’Antic Règim. Les idees de laIl·lustració van ser propagades per un grup depensadors francesos que ràpidament es vanestendre per Espanya i Catalunya.
 11. 11. Revolució Francesa L’esclat de la revolució.La Revolució Francesa es va iniciar el 1789 ambuna revolta dels privilegiats, que es van negar aacceptar el pagament de nous impostos i vanexigir a Lluís XVI que convoqués els EstatsGenerals, lúnic organisme que podia aprovaruna reforma fiscal.
 12. 12. Revolució Francesa L’esclat de la revolució.Els Estats Generals es van obrir a Versalles elmaig del 1789, presidits pel rei i formats pelsrepresentats de la noblesa, del clero i del TercerEstat.• Clergat: 291 representants.• Noblesa: 270 representants.• Tercer Estat 578 representants.
 13. 13. Revolució Francesa (1789-1799). L’esclat de la revolució.Reunits en un pavelló de Paris (Jeu dePaume), els representants del Tercer Estat esvan erigir en Assemblea Nacional (representantsde la nació) i es van comprometre a elaboraruna constitució que reflectís la voluntat de lamajoria dels francesos. El 16 de juny el diputatSieyés va proposar que el tercer estats’autoproclamès Assemblea Nacional.
 14. 14. Revolució Francesa (1789-1799). L’esclat de la revolució.El poble de la ciutat de París va sortir al carrerper donar suport a les propostes de la novaAssemblea. Tenien por que les tropes reialsdetinguessin els seus diputats:• el 14 de juliol una multitud va assaltar la presó de la Bastilla per apoderar-se de larsenal darmes.
 15. 15. Revolució Francesa (1789-1799). L’esclat de la revolució.• La Grande Peur:Moviment revolucionari que també es va estendre alcamp, en forma duna revolta antisenyorial que vacomportar la crema de moltes residències nobiliàries.Lesclat de revoltes a les ciutats i al camp va fer evident eldescontentament popular i el suport als diputats delTercer Estat. Atemorit per la situació revolucionària, latardor del 1789, Lluís XVI va reconèixer la legalitat delAssemblea Nacional Constituent.
 16. 16. Revolució Francesa(1789-1799). L’esclat de la revolució.
 17. 17. Revolució Francesa(1789-1799). L’esclat de la revolució.
 18. 18. Revolució Francesa Monarquía Constitucional• El 4 dagost del 1789 va decretar labolició del feudalisme i el 26 va promulgar la Declaració dels Drets de lHome i del Ciutadà, que reconeixia com a drets inalienables les llibertats individuals, així com la igualtat davant la llei i els impostos.Liberalisme polític.
 19. 19. Revolució Francesa Monarquía ConstitucionalAmb lobjectiu de solucionar la crisi financera, esvan expropiar els béns de lEsglésia, que van serdeclarats béns nacionals (desamortització*) ivenuts a particulars. En contrapartida, lEstat vaassegurar el finançament del culte, iuna Constitució civil del clero va separarlEsglésia i lEstat. Separació de l’església de l’estat.
 20. 20. Revolució FrancesaMonarquía Constitucional Declaració dels drets de l’home i del ciutadà. Text votat per l’Assemblea Constituent francesa el 26 d’agost de 1789. La seva redacció recollia la influència de la declaració d’Independència dels Estats Units d’Amèrica (1776) i del pensament dels filòsofs il·lustrats del segle XVIII.
 21. 21. Revolució Francesa Monarquía Constitucional• Article premier. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.• Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.• Article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
 22. 22. Revolució FrancesaLa República Democràtica (1792-1794)Loposició de la família reial i dels privilegiats aacceptar els canvis proposats per lAssembleaNacional es va manifestar arran de la fugida deParís de Lluís XVI per unir-se a lexèrcitaustríac, que planejava envair França i restablirlabsolutisme (fugida de Varennes, juny del1791).http://www.youtube.com/watch?v=0MkUTGWFvL8
 23. 23. Revolució FrancesaLa República Democràtica (1792-1794)Durant aquest període la república va estar enmans de tres governs diferents. Govern Girondí Govern Jacobí Govern Termidor (1792-1793). (1793-1794). (1794-1795). Els girondins provenien El seu apel·latiu té el Nom de lonzè mes del de la burgesia enriquida seu origen en el lloc de calendari republicà pels bens comunals. El reunió del club, un antic francès (1792-1806). nom els venia del fet monestir dominicà de El Termidor era la que tenien diversos París. El conte de burgesia conservadora diputats del districte de Mirabeau i Maximilien que va tornar a agafar el la Gironda. Llurs caps Robespierre, van ser els control de la revolució foren Brissot, i líders revolucionaris amb el propòsit de Condorcet. més destacats. retornar als principis del 1791.
 24. 24. Revolució Francesa La República Democràtica (1792-1794)La república democràtica (1792-1794) presenta dues fasesdiferenciades:• Convenció girondina: es va instituir per sufragi universal masculí. Va condemnar i ajusticiar el rei, que havia intentat fugir, i també va haver denfrontar-se a les pressions de labsolutisme exterior i a les revoltes contrarevolucionàries internes.• Convenció jacobina: Va ser la fase de més radicalització política i social, dirigida per Robespierre. Va establir el sufragi universal directe, va aprovar mesures de suport als sectors populars (sans- culottes), va potenciar lexèrcit i va impulsar la política del Terror. El 1794, la burgesia va propiciar un cop dEstat i va acabar amb el seu poder.
 25. 25. Revolució FrancesaLa República Democràtica (1792-1794)La República va quedar en mans dels girondins*i es va crear una Convenció Nacional* elegidaper sufragi universal masculí. La nova assembleava iniciar un judici contra Lluís XVI i la reinaMaria Antonieta, que van ser acusats detraïció, condemnats i executats a la guillotina.
 26. 26. Revolució FrancesaLa República Democrática (1792-1794)Durant l’etapa jacobina, es va promulgar una novaconstitució basada en la democràcia social: sobiraniapopular, sufragi universal directe i dret a la igualtat.Lexecutiu va quedar en mans dun Comitè de SalvacióPública, que va atorgar tot el poder a Robespierre.Per plantar cara a lamenaça exterior, es va organitzarun nou exèrcit (es va decretar un reclutament forçós detots els homes solters dentre 18 i 25 anys) i, perderrotar els contrarevolucionaris, es va impulsar lapolítica del Terror.
 27. 27. Revolució FrancesaLa República Democràtica (1792-1794)• Respon aquestes preguntes i busca 10 dates importants de la Primera fase de la RF.• Busca una petita biografia sobre els personatges més importants de la RF? (Màxim 15 línies per persona)• Què fou el Comitè de Salvació Pública?• Que va ser el terror?• Què va ser la “Llei de sospitosos?• Què va ser “La llei del màxim?
 28. 28. Revolució Francesa La República Democràtica (1792-1794)• La igualtat social“La igualtat dels béns no és una quimera. (…) El dret depropietat està limitat, com tota la resta, per lobligació derespectar els drets dels altres (…).La societat està obligada a assegurar la subsistència de totsels seus membres, ja sigui procurant-los feina, ja siguiassegurant els mitjans de subsistència a aquells que estanincapacitats per treballar. Lajuda a aquells a qui els falta elque és indispensable és una obligació per als qui tenen cosessupèrflues.”Discurs de Robespierre al club dels jacobins, 21 dabril del 1793.• Què proposa lautor al text? Justifica per què Robespierre va tenir el suport dels sans-culottes.
 29. 29. Revolució Francesa La República Burgesa o el Directori(1794-1799)Així, el juliol del 1794, el mes Termidor segons elcalendari revolucionari, lalta burgesia vapropiciar un cop dEstat per posar fi a laradicalització de la revolució. Robespierre ialtres líders jacobins van ser enderrocats iexecutats.
 30. 30. Revolució Francesa La República Burgesa o el Directori(1794-1799)Quines mesures va aplicar la República Burgesa?1) Va clausurar el club dels jacobins.2) Va derogar la Constitució del 1793.3) Va anul·lar les lleis jacobines i va promoure el retorn dels exiliats a causa del Terror.4) Es va elaborar una nova constitució (1795), que atorgava el poder executiu a un govern col·legiat (Directori), restablia el sufragi censatari i confiava el poder legislatiu a dues cambres: el Consell dels Cinc-cents i el Consell dels Ancians.
 31. 31. Revolució Francesa La República Burgesa o el Directori(1794-1799) En contra A favor• Aristocràcia. • La burgesia més Recuperar els antics conservadora. privilegis.• Les classes populars. Volien el retorn dels jacobins.
 32. 32. Revolució Francesa La República Burgesa o el Directori(1794-1799)Lany 1799, un jove general, NapoleóBonaparte, amb el suport de la burgesia, vaprotagonitzar un cop dEstat que va posar fi alDirectori. La seva intenció no era el retorn alAntic Règim, sinó la consolidació de larevolució, encara que només en els aspectesmés moderats. Inici de l’Europa Napoleònica.
 33. 33. Revolució FrancesaL’Imperi Napoleònic 1799-1815. Europa Napoleònica.
 34. 34. Revolució FrancesaL’Imperi Napoleònic 1799-1815.Aliats de Napoleó Enemics de Napoleó Dinamarca La Gran Bretanya Suècia Prússia Portugal Rússia Àustria Suïssa Regne d’Itàlia Regne de Nàpols Confederació del Rin Estats PontificisGran Ducat de Varsòvia (Polònia). Espanya
 35. 35. Respostes a les preguntes.• Respon aquestes preguntes i busca 10 dates importants de la Primera fase de la RF.• Busca una petita biografia sobre els personatges més importants de la RF? (Màxim 15 línies per persona)• Què fou el Comitè de Salvació Pública?• Que va ser el terror?• Què va ser la “Llei de sospitosos?• Què va ser “La llei del màxim?
 36. 36. Respostes a les preguntes.• Respon aquestes preguntes i busca 10 dates importants de cada fase de la RF.• Busca una petita biografia sobre els personatges més importants de la RF? (Màxim 15 línies per persona)
 37. 37. Respostes a les preguntes.• Què fou el Comitè de Salvació Pública?Òrgan de govern col·lectiu que regí França de labrildel 1793 al juliol del 1794.El Comitè, per sobre lAssemblea, acabà imposantdictatorialment la voluntat revolucionària de París ala resta del territori.
 38. 38. Respostes a les preguntes.• Què fou el Comitè de Salvació Pública?El primer Comitè de Salvació Pública, foudominat per Danton (Jacobí). El segon o GranComitè de Salvació Pública (a partir de juliol-agost de 1793), fou liderat per un grup derevolucionaris que comprenia un grup polític onsobresortia l’incorruptible:Maximilien-François-Marie-Isidore de Robespierre.
 39. 39. Respostes a les preguntes.• Què fou el Comitè de Salvació Pública?Què va fer el CSP?Primer va lluitar contra la crisi econòmica, vaextremà el racionament, el control dels preus ileliminació dels acaparadors.Contra els enemics interiors, practicà el règimdel terror (execució decontrarevolucionaries, dantonistes, hebertistes).
 40. 40. Respostes a les preguntes.• Què fou el Comitè de Salvació Pública?Què va fer el CSP?Va Suprimir les llibertats de culte i depremsa, portà a cap ladescristianització, implantà el calendarirevolucionari i el culte a la deessaRaó, i, sobretot, en un intent de centralitzacióabsoluta, encarregà a un centenar derepresentants la missió dimposar la sevapolítica als departaments.
 41. 41. Respostes a les preguntes.• Què fou el Comitè de Salvació Pública?Després de termidor i de lexecució deRobespierre i els seus, el Comitè perdé una granpart de les atribucions, que retornaren a laConvenció; i quan aquesta sextingí, el1795, desaparegué amb ella.
 42. 42. Respostes a les preguntes.• Què va ser el terror?Període de la Revolució Francesa que vades del setembre del 1793 al juliol del1794, durant el qual els jacobins, dirigitsper Robespierre, imposaren un règimdictatorial a tot el país, a través delactuació del Comitè de Salvació Públicaper tal de defensar, segons ells, larevolució.
 43. 43. Respostes a les preguntes.• Què va ser el terror?El Tribunal Revolucionari de París en fou el graninstrument: ampliada la seva jurisdicció a tota laRepública, foren suprimides les garanties delacusat i hom podia dictar només dues menesde sentència: llibertat o mort. El Terror, que escomplementà amb mesures de caireeconòmic, finí amb la caiguda de Robespierre ilinici de la reacció termidoriana.
 44. 44. Respostes a les preguntes.• Què va ser el terror?Així, el 1794 després de la reina Maria Antonietavan passar per la guillotina els caps dels lídersaristocràtics i de la Gironda. El balanç total demorts (que varia segons els autors de 16.600 a50.000 guillotinats) pot ser una xifra alta o baixasegons les opinions.
 45. 45. Respostes a les preguntes.• Què va ser la “Llei de sospitosos?És una llei que va ser reclamada perJacques-René Hébert i les faccionshebertistas. La llei demanava la detencióde tots els enemics de la Revolució(nobles, funcionaris, sospitosos detraïció, etc). El contingut es va endurir en1794. Les detencions es van confiar acomitès de vigilància.
 46. 46. Respostes a les preguntes.• Què va ser la “Llei de sospitosos?Es consideren sospitosos, segons la Llei, tots elsnobles i tots els individuos, els quals "per la sevaconducta, les seves relacions, les sevesobservacions, els seus escrits es mostrenpartidaris del federalisme i enemics de lallibertat".La Llei dels Sospitosos es va votar el 17 desetembre de 1793. I és va abolir a l’octubre de1795.
 47. 47. Respostes a les preguntes.Què va ser “La llei del màxim?El 29 de setembre de 1793, saprova la Llei delMàxim General (loi du maximum général) quefixa el preu màxim dels productes de primeranecessitatn i dels salaris.
 48. 48. Respostes a les preguntes.http://www.youtube.com/watch?v=DS_H774qQ0U&feature=relmfuQuines són les idees més importants deldocumental?http://www.youtube.com/watch?v=-XIq9aVK2es&feature=relmfuQuines són les idees més importants deldocumental?

×