Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kagalingan sa paggawa

4,063 views

Published on

Edukasyon sa Pagpapahalaga Grade 9 powerpoint presentation

Published in: Education
 • Login to see the comments

Kagalingan sa paggawa

 1. 1. KAGALINGAN SA PAGGAWA
 2. 2. Mga Katangian: nagsasabuhay ng mga pagpapahalaga, pagtataglay ng positibong kakayahan, at nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos
 3. 3. Nagsasabuhay ng mga Pagpapahalaga. Ang isang matagumpay na tao ay may tiyak na pagpapahalagang humuhubog sa kaniya upang harapin ang anomang pagsubok na pagdaraanan sa pagkamit ng mithiin.
 4. 4. Nagtataglay ng Positibong Kakayahan. Upang maisakatuparan ang mga mithiin sa buhay at magtagumpay sa anumang larangan, kailangang pag-aralan at linangin ang mga kakailanganing kakayahan at katangian.
 5. 5. (“How to Think like Leonardo da Vinci” ni Michael J. Gelb): 7 Kakayahan
 6. 6. 1. Mausisa Ang taong mausisa ay maraming tanong na hinahanapan niya ng kasagutan. Hindi siya kuntento sa simpleng sagot o mababaw na kahulugan na kanyang narinig o nabasa.
 7. 7. 2. Demonstrasyon Ito ang pagkatuto sa pamamagitan ng mga di malilimutang karanasan sa buhay upang maging matagumpay at maiwasang maulit ang anomang pagkakamali.
 8. 8. 3. Pandama Ito ang tamang paggamit ng mga pandama, sa pamamaraang kapaki- pakinabang sa tao. Ang kakulangan ng bahagi nang katawan ay hindi hadlang upang isakatuparan ang tunguhin.
 9. 9. 4. Misteryo Ito ang kakayahang yakapin ang kawalang katiyakan ng isang bagay, kabaligtaran ng inaasahang pangyayari.
 10. 10. 5. Sining at Agham. Ito ang pantay na pananaw sa pagitan ng agham, sining at imahinasyon. Binibigyang diin nito ang kaalamang magpapatibay upang lalo pang maging malikhain ang pag-iisip
 11. 11. 6. Ang kalusugan ng pisikal na pangangatwan. Ito ang tamang pangangalaga ng pisikal na pangangatawan ng tao upang maging malusog upang maiwasan ang pagkakaroon ng karamdaman.
 12. 12. 7. Ang pagkakaugnay-ugnay ng lahat ng bagay. Ito ang pagkilala at pagbibigay pagpapahalaga na ang lahat ng bagay at mga pangyayari ay may kaugnayan sa isa’t isa.
 13. 13. Nagpupuri at Nagpapasalamat sa Diyos  Ang pinakamahalaga sa lahat upang masabi na ang paggawa ay kakaiba, may kalidad at kagalingan kung ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. Kung ang paggawa o produkto ay ginawa bilang paraan ng pagpuri at pasasalamat sa Kanya.
 14. 14. ACTIVITY TIME!!!
 15. 15. TAKDANG - ARALIN
 16. 16. Bumuo ng isang BAGAY O PRODUKTO gamit ang KAHIT ANONG BAGAY na pwedeng I-RECYCLE. Ipapaliwanag sa klase ang awtput ng gawain.

×