Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kokemuksia ja esimerkkejä tvtn hyödyntämisestä

3,130 views

Published on

Published in: Education
 • My personal experience with research paper writing services was highly positive. I sent a request to ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ and found a writer within a few minutes. Because I had to move house and I literally didn’t have any time to sit on a computer for many hours every evening. Thankfully, the writer I chose followed my instructions to the letter. I know we can all write essays ourselves. For those in the same situation I was in, I recommend ⇒ www.HelpWriting.net ⇐.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Kokemuksia ja esimerkkejä tvtn hyödyntämisestä

 1. 1. Kokemuksia ja esimerkkejä tvt:n hyödyntämisestä oppilaitoksissa Näkökulmana etenkin Pirkanmaan toisen asteen koulutus 3.4.2014 Tampereen yliopisto/eOppimisen klusteri Matleena Laakso ja Riikka Vanninen Twitter: @matleenalaakso @riikkavanninen Diat: www.slideshare.net/MatleenaLaakso ja www.slideshare.net/RiikkaVanninen
 2. 2. Matleena Laakso www.matleenalaakso.fi Hauska tutustua – tai tavata taas! Riikka Vanninen www.linkedin.com/in/riikkavanninen
 3. 3. • Maakunnallinen PAOK-verkosto • Ajankohtaista toisen asteen koulutuksessa • Tvt-pedagoginen kehittämistyö – Maakunnalllinen verkkokurssitarjotin – Tvt-osaamiskartoitukset ja -strategiatyö – Kollegavalmentajat ja opettajatiimit – Koulutukset – Konsultointi • Toiminnan arviointia • Mobiilirata Ohjelma klo 13-15
 4. 4. • Pirkanmaan toisen asteen oppilaitoksille (lukiot ja ammatilliset oppilaitokset) suunnattu toiminta- ja kehittämis- ohjelma • Kaksi ESR-hanketta 2009 - 4/2014 – Jatkaa pysyvänä PAOK-verkostona kahden palvelun voimin PAOK-verkosto paokhanke.ning.com
 5. 5. • Kehittää avointa vuorovaikutusta organisaatioiden ja ihmisten välillä • Luoda ja kehittää oppijakeskeisiä, avoimia ja yhteisöllisiä oppimis- ympäristöjä • Lisätä tvt-pedagogista osaamista ja kaventaa oppilaitoskohtaisia eroja • Luoda maakunnan II asteen verkostolle toiminta- ja rahoitusmalli Tavoitteet
 6. 6. OSAAMISEN KEHITTÄMINEN • Koulutukset, tiimien konsultoinnit ja seminaarit • Kollegavalmentajaverkosto • Opettajatiimien kehittämistöiden ja verkkokurssien rahoitus ja konsultointi TVT-SUUNNITELMATYÖ • Tvt-osaamiskartoitukset • Pirkanmaan II asteen tvt-suunnitelma • Oppilaitos-/kuntakohtaiset tvt-suunnitelmat ja niiden toteutumisen tukeminen MAAKUNNALLINEN VERKKOKURSSITARJOTIN PYSYVÄN VERKOSTON LUOMINEN Palvelut
 7. 7. Haasteet PAOK:n alkuvuosina • Erilaiset organisaatiot • Valmiiden verkostojen vähäisyys • Opettajien aika- ja resurssipula, suhtautuminen opetuksen kehittämiseen ja tvt:n käyttöön, myös oman osaamisen aliarvioiminen ja uskalluksen puute Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 8. 8. Näin PAOK saatiin elämään • Osallistujalähtöisyys • Projektitiimi • Verkostoituminen • Opetuksen kehittäminen
 9. 9. KUVA: Alexandre Duret-Lutz, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0 Tulevaisuuden koulusta on paljon visioita. Kaikissa niissä tietotekniikka on vahvasti mukana uusien, luovien työtapojen mahdollistajana, yhteisöllisyyden kehittäjänä ja arjen helpottajana.” (toim. Kankaanranta 2011)
 10. 10. Verkko- ja sulautuva oppiminen sekä yhteisöllinen työskentely osaksi oppimiskäsitystä Sosiaalinen media muuttaa vuorovaikutusta ja esittämistä Avoimuuden arvostus ja merkitys kasvaa BYOD - oppijoiden omat laitteet Verkon resurssit ja vuorovaikutus haastavat opettajan ja kasvattajan roolia Opetusalan päätrendit The NMC Horizon Report 2013, K-12 Edition (CC BY)
 11. 11. Omien laitteiden hyödyntäminen Mikko Jordman: www.slideshare.net/MikkoJordman/muuttuva-koulu-ja-byod Lähde siitä millaisia laitteita on käytössä. Mitä niillä voi ja mitä osaat tehdä? Voisiko niillä tehdä jotain muutakin?
 12. 12. 1:1 muutoksen edellytyksenä? Tarmo Toikkanen: wiki.eoppimiskeskus.fi/pages/viewpage.action?pageId=22577771 Mikään opetus ei muutu huonosta hyväksi vaihtamalla kynät mobiililaitteisiin. Teknologian hankkiminen tai uusiminen tuottaa samoin hyvin vähäisiä tuloksia, elleivät opetuksen käytännöt muutu samalla.
 13. 13. Haasteena opettajien autonomia Tarmo Toikkanen: wiki.eoppimiskeskus.fi/pages/viewpage.action?pageId=22577771 Kuvat: Scott Maxwell, CC BY-SA (vas.) ja nist6dh, CC BY-SA (oik.)
 14. 14. Miten TVT:n käyttö onnistuu? (TVT koulun arjessa, väliraportti 2010) • Työtavoilla, jossa oppija on aktiivinen uuden tiedon luoja. • Olennaista todenmukaiset, yhteisölliset tiedon- tuottamisen prosessit, jotka kiinnittyvät oppijoiden omaan elämään ja ympäröivään yhteisöön. • Hyvään työilmapiiriin ja henkeen panostaminen, yhteisöllinen ja osaamista jakava toimintakulttuuri. • Tvt:tä monipuolisesti hyödyntävät ovat avoimia myös yhteiskuntaan ja globaalista, sekä vanhempien ja koulun ulkopuolisten toimijoiden suhteen. • Johdon tuella.
 15. 15. • Mobiilioppiminen, BYOD, 1:1 pedagogiikka – Laitevalinnat ja pilviympäristöt – Sähköiset kirjat – Osaaminen, mielekkäät käyttötavat • Sähköiset yo-kokeet – ”Suurin muutos koskee pedagogiikkaa” – Digabi (syksy 2016) • CC-lisenssit, avoimuus, jakaminen, kuratointi, opeverkostot • Tvt-pedagogisen ja teknisen tuen tarve • Oppilaitosten yhdistymiset, aloituspaikkojen muutokset ja oppilaitosverkko Ajankohtaista II asteella
 16. 16. Lähivuosien horisontteja The NMC Horizon Report 2013, K-12 Edition (CC BY) Vuoden sisällä tai aiemmin • Pilvipalvelut • Mobiilioppiminen 2-3 vuoden kuluessa • Oppimisanalyysit • Avoin sisältö 4-5 vuoden kuluessa • 3D tulostaminen • Virtuaaliset ja etälaboratoriot
 17. 17. Kokemuksia mobiilioppimisesta (ks. esim. Lius & Jansson, InnoOmnia, OEB-konferenssi; Setälä, OTE-hanke: Mobiilioppiminen tänään, kuvaa Meriläisen opinnäytetyötä miniläppäreiden käytöstä; www.matleenalaakso.fi/2014/01/kouluvierailu-brightonissa.html)  Joustavuus, eriyttäminen  Tehostunut tiedonhaku  Mobiililaite osa identiteettiä, laite edes kurssin ajaksi omaksi  Huomattava ero vuorovaikutuksessa, tutustutaan nopeammin ja laajemmin  Vertaisoppiminen ja ryhmissä työskentely lisääntynyt  Opiskelijakeskeisyyden lisääntyminen  Opiskelijat pääsevät heti tekemään, luennointi vähentynyt  Mahdollisuus oikea-aikaiseen, välittömään ohjaukseen  Aidon työelämän tyyppiset toimintatavat  Usein koko oppimisprosessi/kurssi jaetaan toisten kanssa  Opettajan rooli muuttunut ohjaavammaksi Hove park School, UK: 15  56 % esitteli töitään kotona tuntityytyväisyys 31  87 %
 18. 18. • Kansainvälinen ja epäkaupallinen hanke • ”Jos haluat antaa muille oikeuden levittää aineistoasi, tehdä siitä muunnelmia tai muuten jatkohyödyntää sitä, on sinun erikseen mainittava tästä. Suositeltavin tapa sanoa tämä on avoimella Creative Commons -lisenssillä. Perinteinen kaikki oikeudet pidätetään on muutettu muotoon jotkut oikeudet pidätetään.” Lähde: creativecommons.fi, CC BY
 19. 19. CC-lisenssiä suositellaan! • Opetushallitus suosittelee opettajia merkitsemään sillä tekemänsä materiaalit, samoin Tampereen kaupunki ja PAOK Jaa jotain –päivän tuotokset 2014 www.scoop.it/t/jaajotain Kuva: Anne Rongas, CC BY
 20. 20. CC-lisenssi edistää näkyvyyttä Yksistään Matleena jakanut kahdessa vuodessa SlideSharessa lähes 60 CC-lisensoitua diasarjaa • Dioja katsottu yli 82 000 kertaa • Suosituinta yli 13 000 kertaa CC BY-SA on hyvä lisenssi oppimateriaaleille (ks. viimeinen dia)
 21. 21. Tämän hetken haasteita • Osaamisen ja resurssien epätasainen jakautuminen • Tvt:n opetuskäyttö: laaja haltuun otettava alue ja muutoksen vauhti on kova – Tvt-pedagoginen tuki: tekninen ja pedagoginen • Oppimiskulttuuri – Hitaasti muuttuvat käsitykset opettajuudesta ja toimintatavoista – Muutosvastarintaa opettajilla ja opiskelijoilla – tosin vuosi vuodelta vähemmän • Ajantasaisten tvt-suunnitelmien puute - tai ne eivät elä arjessa – Pedagoginen johtajuus • Kehittäminen kytkeytyy hankerahoitukseen
 22. 22. PAOK-verkosto: toimintamuotoja tvt-pedagogiseen kehittämiseen liittyen
 23. 23. Maakunnallinen verkkokurssitarjotin www.seututarjotin.fi • Mahdollistaa maakunnallisesti monipuolisen kurssitarjonnan, yli oppilaitosrajojen • 100-140 verkkokurssia/vuosi • Noin 1000 ilmoittautumista • Noin 50 opettajaa/vuosi • Suosituimmat kurssit Alkoholi- lainsäädäntö ja Hygieniapassi • Jää pysyväksi palveluksi pysyvään PAOK-verkostoon sitoutuneiden oppilaitosten opettajille ja opiskelijoille
 24. 24. Maakunnallinen tvt-suunnitelmatyö • Pirkanmaan toisen asteen tvt-suunnitelma 2013-2016 tvt.tampereenseutu.fi/suunnitelmat/maakunnallinen-tvt-suunnitelma/ • Tvt:n opetuskäytön tavoitteet ja kehittämisen painopisteet – Pedagogisen johtamisen vahvistaminen – Tvt-suunnitteluprosessien systematisointi – Sähköisen toimintakulttuurin vahvistaminen – Oppimisprosessien kehittäminen ja tukeminen tvt:n avulla – Opettajien tvt-pedagogisen osaamisen kehittäminen • Jokaisesta edellä mainitusta toimen- pide-ehdotukset, jotka konkretisoidaan oppilaitoskohtaisissa suunnitelmissa Kuva:Pixabay.com
 25. 25. Oppilaitoskohtainen tvt-suunnitelmatyö • PAOK1:n aikana tehtiin osaamiskartoitukset lähes kaikissa verkoston oppilaitoksissa –> kehittämistoimenpiteet • PAOK2:n aikana oppilaitoskohtaisen tvt- suunnitelmatyön tukeminen – ohjeet – konsultoinnit – tvt-suunnitelmien kommentointi Kuva: Riikka Vanninen, CC BY
 26. 26. Kollegavalmentajaverkosto - opettajien tvt-pedagoginen vertaistuki • PAOK-rahoituksella 80 henkeä, lisäksi oppilaitosten omalla rahoituksella jatkaneet • Malli levinnyt mm. maakunnan perusasteelle, vastaavaa toimintaa muuallakin Suomessa • Työkuva määriteltiin oppilaitoskohtaisesti
 27. 27. Kollegavalmentajien tehtäviä • Kuuntelin huolia ja murheita • Yritin houkutella opettajia kiinnostumaan tvt:stä • Oppilaitoksen vertaistukimallin luomista • Suunnittelua koulutuksia ja tietoiskuista kollegoille • Eri kosketustaulujen testaamista • Eri aineryhmien opettajien tapaamisia • Tvt-strategiatyö ja osaamisen kartoittaminen • Verkko-opetuksen kehittämistä ja verkkokurssien tukemista • Ohjelmisto- ja laite-esittelyt sekä ohjeistusten tekeminen • Käytännön vinkkien jakoa netin hyötykäytöstä opetuksessa • Moodle-kerho • Ohjausta opetus- ja ohjausmenetelmiin verkossa • Työpajoja, yksilö/pienryhmäohjausta, vierihoitoa, koulutusta: Sosiaalisen median tietoiskut, Blogger, Adobe Connect Pro, kosketustaulut, Pedanet, Wilma, Prezi, etälaitteet, Primus, Power Point, työvälineohjelmat, verkkoviestintäohjelmat, Outlook, Word, Excel, Moodle, intra, Connect, Dim dim, Facebook, Hot Potatoes, videoeditointi, Skype, wikit, blogit, peda.net, LinkedIn, dataprojektori, Pegasos, kotisivujen päivitys, Webropol, Twitter, verkkomateriaalien etsiminen …
 28. 28. Kollegavalmentajien haasteita • Yhteisen ajan löytäminen, monta toimipistettä • Alussa oma osaaminen ja luottamuksen puute omiin taitoihin • Lukuisien välineiden hallinta. • Muutosvastarinta ja asenteet, vaikea innostaa kollegoita, hyötyjen tunnetuksi tekeminen haastavaa • Tekniset haasteet • Tiimit niin eri maailmoista/planeetoilta opetuksen suhteen – leipätyö vs. kehittäminen ja pedagogiikka – jokainen tekee vs. yksin tekeminen • Katsotaan vanhaan, kun pitäisi katsoa eteenpäin
 29. 29. Anti kollegavalmentajille Uuden oppiminen • Oma käsitys tvt:stä laajentunut ja taidot lisääntyneet • Pääseminen sisään someen, vähän siihen hurahtaminenkin • Omien tvt- ja ohjaustaitojen kohottaminen • PAOK:ssa viimeisin tieto, missä mennään! Kollegoiden ohjaaminen • Sain innostettua uusia opettajia • On ilo jakaa omaa osaamistansa muille ja saada positiivista palautetta. • Kollegan ohjaamisessa on omat haasteensa – opin huomioimaan ne Vuorovaikutus • Työyhteisöön tutustuminen • Tutustui ”muutosvastarinta”kollegoihin • Antoisat keskustelut kollegoiden kanssa • Arjen haasteiden jakaminen • Kollegavalmentajien verkosto ja tuki PAOK:lta
 30. 30. Kehittämistiimit Opettajatiimien tekemä kehittämistyö: mm. verkkokurssit, tabletit opetuksessa, mobiilioppiminen, pelillisyys, monimedialliset oppimistehtävät Kuva: Geralt, CC0
 31. 31. Koulutukset • Oppilaitoksille/niiden yksiköille räätälöidyt • Road Show -päivät • eVarikon koulutukset • Kollegavalmentajien koulutukset • PAOK-rahoitusta saaneiden opettajatiimien koulutukset • Webinaarit • Seminaarit Matleena johdattelee BYOD-teemaan Osaavan rehtoriseminaarissa 2014 Kuva: Arto Nieminen
 32. 32. Koulutusten teemoja keväällä 2013 • Verkko-opettaminen • Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen • Mobiilioppiminen (mobiilirata, QR-koodit, lisätty todellisuus, erilaiset sovellukset ja somen palvelut jne.) • Läppäri jokaiselle & some käyttöön • Oppimateriaalia verkosta • Pelillisyys opetuksessa • Etäyhteyksien hyödyntäminen • Moodle • Äänityöpaja • Prezi • Facebook opetuksessa ja ohjauksessa • Blogit opetuksessa • Avoimet Creative Commons -lisenssit • Someketti – näkökulmia oppilaitosten sosiaalisen median ohjeisiin • Sosiaalinen media oppilaitoksen viestinnässä ja markkinoinnissa
 33. 33. Onnistuneita yhteistyökuvioita www.matleenalaakso.fi/p/webinaarit.html
 34. 34. Kuva: BETT Show 2014 tulevaisuusseinä
 35. 35. Nuorten mediankäyttö Oppiminen ja koulutus digitaalisella aikakaudella, Kumpulainen & Mikkola, HY 2013 Pieni osa 9-16 -vuotiaista suomalaisista osallistuu monimutkaisiin sosiaalisiin tai luoviin aktiviteetteihin digitaalisessa mediassa. Nuoret käyttävät digitaalista teknologiaa yksinkertaisilla tavoilla: • Netistä etsitään tietoa • YouTubesta katsotaan videoita • Pelataan pelejä Nuoret siis käyttävät tietotekniikkaa oppimisen tukena vanhanaikaisesti.
 36. 36. Marilyn once sang that diamonds are a girl's best friend. These days that's not true. ICT skills are a girl's best friend. Have them, and the diamonds will follow. Neelie Kroes Vice-President of the European Commission responsible for the Digital Agenda ICT and Women - Brussels, 25.4.2013 (bit.ly/11PHGbU)
 37. 37. Oppimisen omistajuus Ylempi lainaus: Yle, yle.fi/uutiset/oppilaat_digimaailmassa_kuin_kala_vedessa_opettajien_taidot_jaaneet_jalkeen/7139289 Alempi lainaus: Mikko Jordman, www.slideshare.net/MikkoJordman/muuttuva-koulu-ja-byod
 38. 38. Konsultointi • Opettajatiimeille oppilaitoksen tiloissa, AC:ssa, puhelimitse ja sähköpostitse • Aiheina mm. • Opetuksen kokonaisvaltainen kehittäminen • Tvt:n/somen käyttöönotto • Twitter, blogit ja wikit opetuksessa • Moodle-kurssin kehittäminen (visuaalisuus, ääni, oppimistehtävät) • Sulautuvan opetuksen suunnitteleminen • Facebook ohjauksessa ja oppilaitoksen markkinoinnissa • Hankeviestintä Kuva:Pixabay.com
 39. 39. Konsultointi: iPad-päivystys Erään lukion opettajainhuoneessa kerran kuukaudessa kahvikupin ääressä • Opettajilla matala kynnys tulla juttelemaan. • Saatiin kontakti myös muutamiin opettajiin, jotka suhtautuneet iPadien käyttöön kielteisesti tai eivät vielä olleet löytäneet sille käyttöä omassa opetuksessaan. • Opettajilla mahdollisuus pohtia iPadin opetuskäyttöä oman opetuksensa kannalta yhdessä asiantuntijan kanssa Kuva: Riikka Vanninen, CC BY ”No nyt minä tiedän mitä minä tällä teen!”
 40. 40. Esimerkkejä tvt:n käytöstä II asteella • Opiskelijoiden yhteiset oppimistehtävät Google Drivessa • Opiskelija saa itse valita, missä muodossa oppimistehtävän tekee (äänitiedosto, video, blogi, essee…) • Vanhempainillassa vanhemmat voivat kommentoida/esittää kysymyksiä TodaysMeetissä • Kehityspsykologiassa tehtiin videoita päiväkodissa ja vanhainkodissa vieraillen • iTunes U -verkkokurssit • Erikoisammattitutkinto verkko-opintoina Kuva: Pixabay.com
 41. 41. Esimerkkejä tvt:n käytöstä II asteella • Facebook-sivut oppilaitosmarkkinoinnissa • Facebook-ryhmät opiskelijaryhmien viestinnässä • Oppimistehtävän suorittaminen tviittaamalla aiheesta ja oppimispäiväkirjat Twitterissä • Työssäoppimisen ohjaus: blogit, AC, Skype • Opiskelijoiden työstämä materiaali wikissä (esim. puolueet tai perinneruuat) • Tukiaineisto/itseopiskelu-wikit • Kotitaloudessa reseptikirja iPadillä ja alkoholilainsäädännön kurssilla drinkkikirjan tekeminen Moodlen kirja-työkalulla Kuva:Pixabay.com
 42. 42. Esimerkkejä tvt:n käytöstä II asteella • Opojen ohjausmateriaaleja Prezissä, QR-koodien takaa esim. yhteishakuinfoa • Opo-tunnilla: videotyöhaastattelu/itsestä muutaman minuutin esittelyvideo työnhakua ajatellen Taiteilijat piirsivät BETT 2014 -messuilla osallistujien tulevaisuuden visioita
 43. 43. Toiminnan arviointia
 44. 44. Hyödyllisimmät palvelut 2011
 45. 45. Toiminnan arviointia 2014 • Viidessä vuodessa ehdittiin rakentaa verkostot ja oppia tuntemaan oppilaitokset • Palvelut vastasivat oppilaitosten tarpeita • Tärkeinä koettiin edelleenkin laadukkaat oppilaitosten tarpeisiin räätälöidyt koulutukset ja konsultoinnit • Tärkeiksi koettiin myös Maakunnallinen verkkokurssitarjotin ja kollegavalmennustoiminta • Tiedotus ja markkinointi toimivaa
 46. 46. Toiminnan arviointia 2014 • Onnistunutta ja aktiivista yhteistyötä paikallisten ja kansallisten hankkeiden ja verkostojen kanssa – Sosiaalisen median verkostot – Opetustoimen täydennyskouluttajat – eVarikko • Materiaalien jakaminen julkisesti avoimella CC-lisenssillä toi paljon näkyvyyttä kansallisesti (keväästä 2012 alk.) – Materiaaleja hyödynnetty laajasti Pirkanmaan II asteen ulkopuolellakin • Rahoitusmalli toimiva – Oppilaitos sitoutui mukaan, sen jälkeen kaikki ilmaista – Hankkeesta myönnettiin runsaasti kehittämisrahaa – ESR-hankkeet mahdollistavat pitkäkestoisen ja laajan kehittämisen • Oppilaitosten aktiivisuus palvelujen käytössä vaihteli Kuva: Pixabay.com
 47. 47. Aina jää parantamisen varaa • Matkan varrella opittiin, mutta myös toimintaympäristö muuttui – Ainetiimitoiminta  Facebookin Opeverkostot – Blogit, wikit,…  helppoa somea kirjautumatta • Enemmän vuoropuhelua johdon kanssa – Johdon koulutukset jäivät suunnitelmiksi • Epäonnistuimme tavoitteessa palkata pysyvälle PAOK- verkostolle yhden vakituisen työntekijän • Byrokratian ja hankehallinnon haasteet ja hidasteet – Hanketyön kuormittavuus, projektitiimin vaihtuvuus, rekrytointien vaikeus ja hitaus • Verkkokurssitarjottimen toiminnan koordinoinnin vähäisyys viimeaikoina Kuva: Pixabay.com
 48. 48. Kehuja Twitteristä • Kiitos innostavasta esityksestä. Kaikkea kokeiltiin niin kuin pyysin. Ainakin sanakokeet muuttuvat sähköisiksi. • Vasta-alkajat ja monta vuotta Twitteriä käyttäneet istuivat samassa koulutuksessa yhtä tyytyväisinä. Kiitos! #paokhanke • Suunnittelen tässä opettajille SoMe-päivää ja SlideSharessa jakamistasi esityksistä ollut s-u-u-r-i apu. Kiitos :) • Mahtavaa, laitan heti jakoon #paokhanke • #paokhanke ja hyviä verkostoja luotu. PAOKin systeemi toimii. Kuva: mkhmarketing, CC BY
 49. 49. Pirkanmaan II aste ITK-konferenssissa 2014 • Riikka Vanninen: Pirkanmaan II asteen tvt-suunnitelma • Matleena Laakso: Mobiilirata • Tampere/ II aste: Polkka - perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kv-sivusto • Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio: Do students benefit from learning with progressive inquiry and ict? • Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio: Teknologia tutkivan oppimisen välineenä • Vammalan lukio: Aikamatkaaja - seinätaulusta mobiilioppimiseen • Ylöjärven lukio ym.: Pelinteko pilvessä • Ylöjärven lukio ym: Valoa pilvessä! • TAKK: Suomea (S2) monimuotoisesti kotoutujille • OPEKA: Opekasta voimaa koulun tvt:n kehittämiseen
 50. 50. Lue & kysy lisää paokhanke.ning.com (päivitetään 30.4.14 asti) tvt.tampereenseutu.fi/paok (1.5.14 alk.) PAOK-projektien perustiedot, koulutusdiat ja muut materiaalit Pysyvä PAOK-verkosto: Maakunnallinen verkkokurssitarjotin ja kollegavalmentajaverkosto www.facebook.com/PAOKverkosto Jää Pirkanmaan II asteen koulutuksen vuorovaikutuskanavaksi  Vappuna vapaat  Riikka Vanninen: riikka.vanninen@gmail.com Matleena Laakso: matleena.laakso@live.fi
 51. 51. Mobiilirata www.slideshare.net/MatleenaLaakso/mobiilirata
 52. 52. Mobiiliradan tavoitteet kun toteutetaan opettajien täydennyskoulutuksessa • Tutustuttaa osallistujat toiminnallisesti mobiilioppimiseen. • Innostaa mobiilioppimisen monipuoliseen käyttöön. • Herättää keskustelua koulutuksen teemoista. • Oppia tekemään oppimistehtäviä käytettyjen sovellusten avulla. Kuva: Matleena Laakso, CC BY Parasta mobiilirata omalle kohderyhmällesi ja määritä omat tavoitteesi!
 53. 53. Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 54. 54. Pari/pienryhmä tarvitsee • Mobiililaitteen, missä on nettiyhteys ja äänet päällä • Selaimen ja seuraavat maksuttomat sovellukset – QR-koodilukija • esim. QR Reader iPadiin, ScanLife Androidiin, Lumiassa on valmiina – Aurasma (Android, iPad) – Anatomy 4D (Android, iPad) – (Google) Sky Map (Android, iPad) tai SkyMap Free (Lumia) – Karttapeli • Your World (iPad), Poliittinen kartta (Android) tai Where In the World (Lumia) • Rastitehtävissä on tarvittaessa kuvasymboli vinkkinä käytettävästä sovelluksesta.
 55. 55. Aurasma Valikkoon pääset A-merkistä Aurojen katsominen Seuraa kanavia Kirjoita hakukenttään Matleenan mobiilirata, valitse se ja paina Follow A = Tutki auroja (mahdollisia seurattavia, aiemmin katsomiasi,..) + = Tee itse auroja Hahmo = Näet seuraamasi tahot ja tekemäsi aurat, tilille kirjautuminen
 56. 56. Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by- sa/4.0/deed.fi – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän diasarjan osalta: Matleena Laakso ja Riikka Vanninen: www.slideshare.net/MatleenaLaakso tai www.slideshare.net/RiikkaVanninen – Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voi olla saatavilla osoitteessa www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0

×